Заліщицька районна державна адміністрація
48600, м.Заліщики, вул.С.Бандери, 15-Б
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Центр надання адміністративних послуг

Регламент центру


РЕГЛАМЕНТ

Центру надання адміністративних послуг

Заліщицької районної державної адміністрації

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Регламент Центру надання адміністративних послуг (далі  Регламент Центру) встановлює порядок організації діяльності Центру; визначає діяльність працівників адміністративних органів, залучених до роботи у Центрі, порядок їх взаємодії із одержувачами адміністративних послуг; координацію діяльності служб в рамках Центру; організацію документообігу та порядок здійснення контролю за належністю надання адміністративних послуг.

2. Регламент розроблено відповідно до:

- Указу Президента України від 03 липня 2009 року № 508/509 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг»;

- Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р.         № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг».

 

ІІ. ПОРЯДОК НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

1. Адміністратори Центру здійснюють прийом замовників в Центрі щоденно, відповідно до графіку роботи, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

2. При звернені замовника за отриманням адміністративної послуги до посадової особи Центру адміністративні послуги надаються у наступному порядку:

1) посадова особа Центру:

- надає замовнику вичерпну інформацію щодо вимог та порядку отримання адміністративної послуги;

- видає бланк заяви та необхідні бланки платіжних документів;

- надає допомогу при заповненні заяви на отримання адміністративної послуги;

- приймає від замовника вхідний пакет документів перевіряє наявність повного комплекту документів та зазначених у них відомостей, перевіряє документи, що посвідчують особу заявника (представника заявника);                                                    

- у разі подання вхідного пакету документів представником заявника додає до вхідного пакету документів документ, що посвідчує повноваження представника; 

- забезпечує реєстрацію документів в журналі;

- забезпечує передачу вхідного пакету документів не пізніше наступного робочого дня після реєстрації до адміністративного органу, про що робить відповідний запис в листі-проходженні адміністративної послуги за встановленою формою, який додається до адміністративної справи;

- формує адміністративну справу, в якій зберігається копія заяви про надання адміністративної послуги, довіреність (у випадку надання документів уповноваженою особою),  копія квитанції про оплату за надання адміністративної послуги (у разі, якщо адміністративна послуга є платною), копія вихідного пакету документів;

- контролює терміни розгляду вхідного пакету документів адміністративним органом;

- здійснює видачу замовнику вихідного пакету документів щодо адміністративних послуг, вхідний пакет документів на отримання яких приймався посадовою особою Центру;

2) після отримання від посадової особи Центру вхідного пакету документів представник адміністративного органу робить відповідний запис у листі-проходженні адміністративної послуги, забезпечує передачу вхідного пакету документів до адміністративного органа, відповідає за своєчасне надання адміністративної послуги та передає вихідний пакет документів посадовій особі Управління, не пізніш наступного робочого дня з моменту прийняття адміністративним органом відповідного рішення;

3) посадова особа Центру, одержавши від представника адміністративного органу вихідний пакет документів робить відповідний запис в листі-проходженні адміністративної послуги, та не пізніш наступного робочого дня повідомляє замовника про готовність вихідного пакету документів до видачі;

4) посадова особа Центру здійснює видачу вихідного пакету документів замовнику та робить відмітку про виконання адміністративної послуги в АСД.

3. Надання адміністративних послуг замовнику здійснюється на безоплатній основі, крім надання тих послуг, які відповідно до чинного законодавства надаються на платній основі.

Замовник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у вхідному пакеті документів.

4. Вхідний пакет документів приймається посадовими особами Центру за описом, копія якого видається замовнику.

У разі подання замовником неповного пакету документів або якщо відомості, зазначені в поданих документах, не відповідають вимогам законо-

давства, посадова особа Центру не приймає документи, відмовляє в реєстрації документів, повідомляє про це замовника та рекомендує йому доукомплек-тувати пакет документів або внести зміни у відомості, що подаються.

             5. Вихідні пакети документів зберігаються у посадових осіб Центру до моменту їх отримання замовниками.

Вихідний пакет документів видається замовнику після подання документів, що посвідчують особу (у разі отримання документів представником замовника – документ, що посвідчує повноваження представника) та документів, що підтверджують факт оплати за вихідний пакет документів (в разі, якщо такі послуги є платними згідно з вимогами чинного законодавства).

6. Відмова в наданні адміністративної послуги оформлюється адміністративним органом письмово, з визначенням передбачених законодавством підстав для  такої відмови.

Відмова у наданні адміністративної послуги долучається до адміністративної справи та робиться відповідна відмітка в журналі.

Письмове повідомлення адміністративного органу про відмову у наданні адміністративної послуги видається замовнику під особистий підпис.

У разі нез'явлення замовника або уповноваженої ним особи для одержання письмового повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги протягом двох робочих днів з дня закінчення встановленого законом строку надання адміністративної послуги, посадова особа Центру направляють письмове повідомлення адміністративного органу про відмову у наданні адміністративної послуги замовнику поштовим відправленням з описом вкладення.

7. У разі усунення замовником причин, що стали підставою для відмови у наданні адміністративної послуги, замовник повторно подає вхідний пакет документів, необхідних для надання адміністративної послуги,  у порядку, передбаченому даним розділом.

8. При повторному розгляді документів не допускається відмова у наданні адміністративної послуги з причин,  раніше не зазначених у письмовому повідомленні замовнику (за винятком не усунення чи усунення не в повній мірі замовником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

9. Вхідні пакети документів розглядається в порядку та у терміни, визначені чинним законодавством та відповідно до затверджених карток надання адміністративних послуг.

10. При прийнятті вхідних пакетів документів інформація фіксується в журналі.

11. Після занесення даних про замовника в журнал адміністративній справі присвоюється номер, за яким здійснюється ідентифікація замовника і адміністративної послуги та який фіксується на бланку заяви.

12. Внесення даних до журналу забезпечується посадовими особами Центру
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельні ділянки для

учасників АТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальна тема