Заліщицька районна державна адміністрація
48600, м.Заліщики, вул.С.Бандери, 15-Б
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Центр надання адміністративних послуг

Організація роботи центру


ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕНТРУ

 

1. Центр, в якому дозвільний центр є невід’ємною складовою частиною, діє з метою:

- надання консультацій та роз’яснень замовникам щодо порядку отримання адміністративних послуг;

- надання вичерпної інформації щодо необхідного переліку документів для отримання адміністративних послуг;

- прийняття документів, їх реєстрація та направлення у встановленому порядку до органу, уповноваженого приймати рішення щодо надання адміністративної послуги;

- забезпечення чіткого контролю за термінами надання адміністративної послуги;

- організації співпраці із адміністративними органами.

 

                                                  

Також у роботі Центру можуть брати участь представники підприємств установ та організацій, що видають документи, без наявності яких замовник не може провадити свою діяльність.

2. Голова райдержадміністрації визначає свого заступника, який безпосередньо відповідає за роботу Центру.

3. Голова райдержадміністрації призначає на посаду та звільняє з посади керівника Центру.

4. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) вживає заходів щодо виявлення ризиків можливого вчинення корупційних правопорушень в  діяльності посадових та службових осіб, вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо їх усунення;

9) оперативно вживає заходи, спрямовані на урегулювання та недопущення виникнення конфліктів інтересів у разі їх виникнення у процесі здійснення посадових обов'язків;

10) забезпечує розгляд запитів про доступ до публічної інформації, що належить до компетенції Центру у відповідності до чинного законодавства;

11) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

5. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

6. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

7. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

 

8. Основними завданнями адміністратора є

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідом-лення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

9. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

10. Керівники адміністративних органів зобов'язані забезпечити участь у роботі Центру своїх представників.

Персональний склад представників адміністративних органів в Центрі визначається наказом керівника адміністративного органу. В наказі зазначаються також працівники, які заміняють визначеного представника адміністративного органу у разі його відсутності.

Копія наказу про визначення представника адміністративного органу передається до Центру протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу.

11. Прийом вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги здійснюється виключно в приміщені Центру.

12. Адміністративні послуги в рамках роботи Центру надаються згідно із інформаційною та технологічною картками надання адміністративних послуг, які розробляються і затверджуються адміністративними органами відповідно до законодавства.

Видача документів дозвільного характеру здійснюється в порядку, визначеному законодавством, з урахуванням вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та відповідно до регламентів (інформаційних карток), затверджених відповідно до законодавства.

Проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та відповідно до затверджених інформаційних та технологічних карток надання адміністративних послуг.

13. Перелік адміністративних послуг, які надаються в Центрі, затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

У разі змін в законодавстві щодо порядку надання адміністративної послуги керівник адміністративного органу інформує про такі зміни керівника Центру, та вносить зміни у відповідні картки надання адміністративних послуг.

14. Інформація щодо роботи Центру розміщується на інформаційних стендах у приміщенні Центру, на офіційному сайті райдержадміністрації, у друкованих засобах масової інформації.

Наповнення інформаційних стендів необхідною інформацією щодо адміністративних послуг здійснюють адміністративні органи. Керівник Центру співпрацює з адміністративними органами щодо наповнення інформаційних стендів та оновлення інформації на них.

На інформаційних стендах розміщується інформація щодо:

- режиму роботи Центру,

- переліку адміністративних послуг;

- порядку надання адміністративних послуг;

- рахунків для внесення плати за надання адміністративних послуг (у разі необхідності здійснення таких платежів).

На зазначених інформаційних стендах розміщуються також зразки бланків заяв, платіжних документів, інша необхідна замовнику інформація.

15. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

16. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельні ділянки для

учасників АТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальна тема