Заліщицька районна державна адміністрація
48600, м.Заліщики, вул.С.Бандери, 15-Б
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Центр надання адміністративних послуг

Положення про ЦНАП


 

Положення

про Центр надання адміністративних послуг

Заліщицької районної державної адміністрації

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення про Центр надання адміністративних послуг в Заліщицькому районі (далі - Положення) розроблено з урахуванням законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», Указу Президента України від 3 липня 2009 року    № 508 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», від 05 січня 2011 р. № 33 «Деякі питання надання платних адміністративних послуг», від 3 січня 2013 р. № 13 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг», від 30 січня 2013 р. № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», від 30 січня 2013 р. № 57 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг», від 20 лютого 2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади», на виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 15 лютого 2013 року «Про  реформування системи надання адміністративних послуг» та доручення голови районної державної адміністрації від 15 лютого 2013 року № 9 «Про  реформування системи надання адміністративних послуг».

2. Положення визначає засади функціонування Центру надання адміністративних послуг в Заліщицькому районі (далі - Центр), регламентує засади діяльності та взаємодії адміністративних органів, які надають адміністративні послуги на території Заліщицького району, в тому числі з питань видачі документів дозвільного характеру (далі – адміністративні послуги), організації документообігу та порядку здійснення моніторингу за належністю надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

3. У разі, якщо чинним законодавством передбачено інший порядок надання адміністративних послуг, ніж той, що визначено цим Положенням, застосовуються норми чинного законодавства.

 

                                                       

4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;

До  адміністративних  послуг  належить: 

- видача ліцензій, дозволів та інших документів дозвільного характеру,  сертифікатів, свідоцтв, атестатів, посвідчень;

- реєстрація (фактів, суб'єктів,  прав, об'єктів, у тому числі легалізація  суб'єктів  і актів (документів));

- інші види  діяльності  незалежно  від  назви,  у   результаті провадження  яких заінтересованим фізичним та юридичним особам, а також об’єктам, що  перебувають  у   власності,   володінні   чи користуванні  таких  осіб,  надається  або  підтверджується певний юридичний статус та/або факт;

адміністративний орган - учасник Центру – орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, підрозділ органу, їх посадові чи службові особи, а також підприємство, установа, організація чи інший суб'єкт, яким згідно законодавства делеговані повноваження з надання адміністративних послуг на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (в тому числі з питань видачі документів дозвільного характеру);

центр надання адміністративних послуг в Заліщицькому районі (ЦНАП) – робочий орган Заліщицької райдержадміністрації, що забезпечує безпосередню роботу із одержувачами адміністративних послуг, відповідно до чого всі процеси, пов’язані з наданням адміністративних послуг, відбуваються всередині виконавчого органу або безпосередньо між виконавчими органами без участі замовника. А  саме  представники адміністративних органів здійснюють надання адміністративних послуг;

одержувачі адміністративної послуги (далі – замовники) – юридичні особи, в тому числі іноземні, фізичні особи – підприємці, громадяни, особи без громадянства, іноземні громадяни, які звертаються особисто або через довірених представників за отриманням адміністративної послуги та/або отриманням інформаційно-консультаційної підтримки щодо надання адміністративних послуг;

вхідний пакет документів - комплект документів, сформований відповідно до чинного законодавства, що подає замовник для отримання адміністративної послуги.

адміністративна справа – вхідний пакет документів та індивідуальний формуляр (супровідний  лист,  в  якому зазначаються відомості, що індивідуалізують конкретну адміністративну справу, етапи та строки їх проходження);

вихідний пакет документів – адміністративний акт, який прийнято адміністративним органом за результатом розгляду та вирішення адміністративної справи з надання адміністративної послуги;

адміністративний акт – рішення (правовий акт) індивідуальної дії, прийняте адміністративним органом за результатами розгляду адміністративної справи і спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків замовника;

інформаційна картка (ІК) адміністративної послуги – документ, у якому міститься інформація про адміністративну послугу для замовника;

технологічна картка (ТК) адміністративної послуги – детальний опис процедури надання адміністративної послуги, у якому визначено порядок дій виконавців та строки їх вчинення;

результат адміністративної послуги – документ або комплект документів, оформлений і сформований відповідно до чинного законодавства, що видається замовнику (далі - вихідний пакет документів);

державний адміністратор – посадова особа Заліщицької райдержадміністрації, яка організовує видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів;

принцип організаційної єдності – принцип, згідно з яким видача документів  дозвільного характеру, (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) суб’єктам господарювання здійснюється в дозвільному центрі шляхом  взаємодії представників дозвільних органів, що забезпечується державним адміністратором; 

реєстр адміністративних послуг – перелік адміністративних послуг, що надаються  адміністративними органами відповідно до повноважень, передбачених чинним законодавством.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельні ділянки для

учасників АТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальна тема