Заліщицька районна державна адміністрація
48600, м.Заліщики, вул.С.Бандери, 15-Б
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Запобігання корупції

Кодекс України про адміністративні правопорушення                  АДМІНІСТРАТИВНІ КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

   Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового 

                   становища

   Порушення особою  встановлених  законом  обмежень  щодо 
використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей
з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або у зв'язку
з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших
осіб -

   тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста 
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди
матеріального характеру.

   Порушення особою  встановлених  законом  обмежень  щодо 
використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей
з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або у зв'язку з
прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших
осіб -

   тягне за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до 
п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди
матеріального характеру.

Примітка. 1. Суб'єктом  правопорушень у цій статті є  особи, 
визначені у пунктах 1-3 частини першої статті 4
Закону України "Про засади запобігання і протидії
корупції" (
3206-17 ).

   2. У статтях 172-2 і 172-3 під неправомірною вигодою слід 
розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,
нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють,
пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою
за мінімальну ринкову.

   Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди 

   Пропозиція або надання службовій особі неправомірної вигоди 
безпосередньо такій чи іншій особі у розмірі, що не перевищує
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому числі
за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, -

   тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста 
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   Пропозиція або надання службовій особі неправомірної вигоди 
безпосередньо такій чи іншій особі у розмірі, що не перевищує ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому числі за
ціною, нижчою за мінімальну ринкову, -

   тягне за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до 
п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Під службовою особою у цій статті слід розуміти особу, 
визначену в пунктах 1-3 частини першої статті 4 Закону
України "Про засади запобігання і протидії корупції"
(
3206-17 ).

   Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності

   Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття 
підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім
викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та
суддівської практики, інструкторської практики із спорту) -

   тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста 
двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи
винагороди від роботи за сумісництвом.

   Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження 
до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або
організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків,
коли особа здійснює функції з управління акціями (частками,
паями), що належать державі, та представляє інтереси держави в
раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії
господарського товариства), -

   тягне за  собою  накладення  штрафу від ста до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
отриманого доходу від такої діяльності.

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені 
у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про
засади запобігання і протидії корупції" (
3206-17 ), за
винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють
свої повноваження у відповідній раді на постійній
основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які
працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі),
народних засідателів і присяжних.

   Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень 
щодо одержання дарунка (пожертви)

   Порушення встановлених законом  обмежень  щодо  одержання 
дарунка (пожертви) -

   тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до 
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією такого дарунка (пожертви).

   Порушення встановленої  законом  заборони  щодо одержання 
дарунка (пожертви) -

   тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого
дарунка (пожертви).

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені 
у пункті 1, підпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої
статті 4 Закону України "Про засади запобігання і
протидії корупції" (
3206-17 ).

   Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю 

   Неподання або  несвоєчасне подання декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої
Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"
(
3206-17 ), -

   тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття 
валютного рахунку в установі банку-нерезидента -

   тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені 
у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті
4 Закону України "Про засади запобігання і протидії
корупції" (
3206-17 ).

   Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт 
інтересів

   Неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, 
передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів -

   тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста п'ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. 1. Суб'єктом  правопорушень  у цій статті є особи, 
зазначені у пункті 1, підпунктах "а", "б" пункту 2
частини першої статті 4 Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції" (
3206-17 ).

   2. У цій статті під конфліктом інтересів слід розуміти 
суперечність між особистими інтересами особи та її службовими
повноваженнями, наявність яких може вплинути на об'єктивність або
неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи
невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

   Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала 
відома особі у зв'язку з виконанням службових
повноважень

   Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою 
у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв'язку з
виконанням службових повноважень, -

   тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені 
у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про
засади запобігання і протидії корупції" (
3206-17 ).

   Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції 

   Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою 
особою органу державної влади, посадовою особою місцевого
самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі
виявлення корупційного правопорушення -

   тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста 
двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Кодекс доповнено главою 13-А згідно із Законом N 3207-VI 
(
3207-17 ) від 07.04.2011 }

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельні ділянки для

учасників АТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальна тема