Збаразька районна державна адміністрація
47302, м.Збараж, майдан І.Франка, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif

 


   http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/topimg/teplo1.gif 

  

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/hotline_oda.jpg

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/derjava_.png

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/peresel.jpg

На головну / Каталог / Розпорядження голови

Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації


Дата: 5 липень 2011 Номер

ЗБАРАЗЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

 

05 липня  2011 року                                             м. Збараж                                         № 393

 

 

Про першочергові заходи

щодо забезпечення доступу

до публічної інформації 

 

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 19 травня 2011 року № 364 з даного питання:

1. Затвердити форму запиту на інформацію, що додається.

2. Визначити керівника апарату Дорожинську Г. Г. відповідальною особою за організацію доступу до публічної інформації та з питань запитів на інформацію розпорядником якої є районна державна адміністрація, з внесенням відповідних змін до її посадової інструкції. 

3.    Керівникові апарату райдержадміністрації Дорожинській Г. Г. :

3.1. З метою доступу до публічної інформації та її збереження забезпечити створення системи обліку документів, що знаходяться в апараті райдержадміністрації і містять публічну інформацію, забезпечити обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті.

3.2. Визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати такі місця відповідною оргтехнікою.

3.3. Забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації керівників, заступників керівників, працівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів міської, селищної, сільських рад - відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

4. Загальному відділу (Мархивка О.І.), головному спеціалісту по роботі із зверненнями громадян (Онукевич О.В.), сектору з питань внутрішньої політики (Кузьма Б.А.) апарату райдержадміністрації розробити та подати на затвердження керівникові апарату райдержадміністрації порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

5. Загальному відділу апарату райдержадміністрації (Мархивка О.І.):

5.1. Запровадити облік запитів на інформацію, що надходять в районну державну адміністрацію від юридичних осіб,  фізичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи.

5.2. Створити умови для подання письмових запитів на інформацію громадянами з обмеженими фізичними можливостями.

6. Відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації (Олещук Д.Р.) запровадити облік запитів на інформацію, що надходять в районну державну адміністрацію електронною поштою.

            7. Сектору мобілізаційної і оборонної роботи апарату райдержадміністрації (Голоднюк В.В.) розробити та подати на затвердження в установленому порядку:

7.1. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та забезпечити його оприлюднення в установленому порядку.

7.2. Інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

8. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, міському, селищному, сільським головам:

8.1. Визначити відповідальних осіб з питань запитів на інформацію та внести відповідні зміни до їхніх посадових інструкцій.

8.2. Створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації.

8.3.   Вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.

8.4. Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

9. Розробникам проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації спільно з юридичним відділом апарату райдержадміністрації (П’єх Л.Я.) забезпечувати своєчасне оприлюднення тих проектів, що підлягають обговоренню.

10.  Сектору з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації (Кузьмі Б.А.) забезпечити:

10.1. Систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність районної державної адміністрації.

10.2. Спільно з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації оприлюднення в засобах масової інформації, на веб-сайті, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", форм запитів на інформацію.

         11. Сектору з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації (Кузьма Б.А.) та районній координаційно – методичній раді по правовій освіті населення (Яцина А.В.) організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

12. Про виконання даного розпорядження інформувати сектор контролю апарату райдержадміністрації до 5 серпня 2011 року.

13. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова районної державної

            адміністрації                                                                А. М. МДІНАРАДЗЕ              

                       


 

                                                                                                     Додаток

                   до розпорядження голови

                   районної державної адміністрації

                   05 липня 2011 року № 393

 

Бланк або штамп

(якщо запитувачем є юридична особа, із зазначенням поштової адреси

або адреси електронної пошти, а також номера засобу зв’язку, якщо такий є)


                                                                                Збаразька районна державна адміністрація

                                                                                ________________________________________

                                                                                ________________________________________

                                                                                ________________________________________

                                                                                ________________________________________

                                                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, 

                                                                                                         поштова адреса або адреса електронної пошти,

                                                                                                             номер телефону, номер факсу, якщо такі є)

 

ЗАПИТ

на інформацію

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(загальний опис інформації)

 

або доступ до інформації __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

 

            Відповідь прошу надати у визначений законом термін за поштовою адресою, телефоном, факсом, електронною поштою                                    

                   (необхідне зазначити)

 

_____________________                                                                       _______________

            (посада)*                                                                                                                 (підпис)*

 

*За умови подання запиту юридичною особою в письмовій формі

 

_____________________                                                                      _______________                                           

                 дата**                                                                                                                     (підпис)**

 

**За умови подання запиту фізичною особою в письмовій формі      

Анонси подій

Інформаційні послуги

Актуальна тема