Збаразька районна державна адміністрація
47302, м.Збараж, майдан І.Франка, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif

 


   http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/topimg/teplo1.gif 

  

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/hotline_oda.jpg

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/derjava_.png

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/peresel.jpg

На головну / Каталог / Розпорядження голови

Про затвердження Порядку відшкодування та норм фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію в районній державній адміністрації


Дата: 21 травень 2013 Номер

ЗБЗБАРАЗЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

21 травня  2013 року                             м. Збараж                                                              171-од

 

Про затвердження Порядку відшкодування та норм фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 в районній державній  адміністрації

Зареєстровано в Збаразькому районному управлінні юстиції

 06 червня 2013 року за № 5/127

 

 

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України  від 13 липня 2011 р. № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" та на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 09 квітня 2013 року № 144-од "Про затвердження Порядку відшкодування та норм копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію в апараті обласної державної адміністрації", з метою упорядкування роботи райдержадміністрації із забезпечення запитувачів публічною інформацією:

 

1. Затвердити:

1) Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію в районній державній адміністрації (додається);

2) норми фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію в районній державній адміністрації (додаються).

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації керуватися цим Порядком та нормами фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом  на інформацію в районній державній адміністрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації  МУЯССАРОВУ Н.В.

 

 Голова районної державної

         адміністрації                                                                       І.І. ДЕМЧИШИН

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

   Розпорядження голови          

   районної державної адміністрації

                                                              21.05.2013           № 171-од                    

 

ПОРЯДОК
відшкодування
фактичних витрат на копіювання або друк документів,

 що надаються за запитом на інформацію  в  районній  державній адміністрації

1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію в районній державній адміністрації (далі - Порядок) визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються апаратом та структурними підрозділами райдержадміністрації за запитами на інформацію.

2. Порядок застосовується у разі, коли апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації є належним розпорядником інформації.

3. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів.

5. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів розраховується відповідальними працівниками за ведення бухгалтерського обліку у структурних підрозділах райдержадміністрації з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати на дату копіювання або друку документів.

6. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію, розпорядником якої є структурні підрозділи районної державної адміністрації, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів обсягом більш як 10 сторінок, подає заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - заявка), до відповідального працівника за ведення бухгалтерського обліку у структурному підрозділі райдержадміністрації за формою згідно з додатком 1.

7. На підставі отриманої заявки відповідальний працівник за ведення бухгалтерського обліку в структурних підрозділах райдержадміністрації протягом одного робочого дня виписує рахунок за формою згідно з       

додатком 2 і передає його відповідальній особі для подальшого направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється шляхом перерахування коштів у безготівковій або готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв'язку.

9. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати рахунку протягом п’яти робочих днів.

10. У разі якщо запитувач інформації не надав підтвердження оплати вартості фактичних витрат на копіювання або друк протягом двох тижнів з   дня відправлення виконавцем повідомлення про відшкодування таких витрат,   а також повністю або частково відмовився від оплати рахунку, то відповідно   до частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" виконавцем направляється відмова у задоволенні запиту.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                 Н.В. МУЯССАРОВА

 

Начальник відділу організаційної

роботи апарату районної

державної адміністрації                                                  В.В. БАТЮК

 

        

 


 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови

районної державної адміністрації
21.05.2013         № 171-од

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


НОРМИ

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію в районній державній адміністрації

Послуга, що надається

Норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 0,05 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 0,07 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією   міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

 0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 


Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                   Н.В. МУЯССАРОВА

 

 

Начальник відділу організаційної

роботи апарату районної

державної адміністрації                                                  В.В. БАТЮК


 

 

                                                                           

     Додаток 1
     до Порядку (пункт 6)

    

                                                                      

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  ________

від "___" ____________ 20 __ року

на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

__________________________________________________________________________________________________________
(назва документа)

 

__________________________________________________________________________________________________________

        

_________________________________________________________________________________________
                    
(назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)

_________________________________________________________________________________________

                        (назва пристрою, на якому здійснюватиметься копіювання чи друк документів)

Друк   _________________________________
                       
(односторонній/двосторонній)

 

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість

аркушів

 

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 (в тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

 

 

Виконавець:

 

 

______________________
              
(посада)

____________
(підпис)

____________
(
ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу,
у якого знаходиться запитувана інформація
:

 

 

____________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________
(
ініціали, прізвище)

                                                                                                                                                        


 

 

                  Додаток 2
                  до Порядку (пункт 7)

 

 

 

 

 

Надавач послуг: Збаразька районна державна адміністрація

Реєстраційний рахунок: _________________________________
МФО банку: ___________________________________________
Код ЄДРПОУ: _________________________________________

Платник: ______________________________________________
______________________________________________________

Рахунок  ________
від "___" ____________ 20__ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_________________________________________________________________________________________

(назва документа)

_________________________________________________________________________________________

 

Найменування

Вартість виготовлення 1 арк.  (грн)

Кількість аркушів

Ціна (грн)

 

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Всього
до оплати:      _______________________________________________________________________
                                                                               
(сума прописом)

Виконавець     ____________
                              
(посада)                                                

                 _________________                          ___________________
                           
(підпис)                                                    (ініціали, прізвище)

Керівник          ____________
                              
(посада)                                                

                 _________________                          ___________________
                           
(підпис)                                                    (ініціали, прізвище)    (П.І.Б.)
 

Анонси подій

Інформаційні послуги

Актуальна тема