Теребовлянська районна державна адміністрація
48100, м.Теребовля, вул.Кн.Василька, 104-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    

Опитування

.
На головну

Жнива 2019 – без травм


Незабаром гаряча пора жнив. Природні умо¬ви вносять свої корективи в напружений графік роботи на полях: Спішать якомога швидше підго¬туватись до збирання урожаю зернових сільсько¬господарські підприємства району, а подекуди вони вже почались, тому зростає небезпека от¬римання травм працівниками при роботі на зернозбиральних комбайнах, тракторах, інших тех¬нічних засобах обробітку та переробки зерна.

Безумовно, будь-яке порушення вимог правил безпеки на виробництві ставить під загрозу життя і здоров'я працівника, а своє життя та здоров'я людина повинна цінувати. Керівникам, власникам підприємств сільськогосподарського спрямуван¬ня не зайве нагадати про основні організаційно-технічні заходи по охороні праці, які б звели до мінімуму можливість виникнення нещасних ви¬падків та спричинення шкоди здоров'ю людини.

Для цього необхідно:
- власник (керівник) повинен застрахувати пра¬цівника від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
- забезпечити працівника інструкцією з охо¬рони праці, спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту;
-забезпечити проходження працівниками пе¬ріодичного медичного огляду, щорічного обов'яз¬кового медичного огляду осіб віком до 21 року;
- проведення передрейсових медоглядів водіїв автомобілів і трактористів-машиністів;
- проходження працівниками щорічного спец¬іального навчання і перевірки знань з питань охорони праці, інструктажів з охорони праці безпосередньо на робочому місці за діючими інструкціями;
- вжити заходів по дотриманню виробничої дисципліни, недопущенню до виконання робіт осіб в нетверезому стані;
- своєчасно проходити для транспортних за¬собів державний технічний огляд;  
- постійно перевіряти наявність на рухомих ча¬стинах машин (карданні, ланцюгові, зубчасті, па¬сові передачі) огороджень захисними кожухами, що забезпечують безпеку обслуговуючого пер¬соналу;
- місця для відпочинку працюючих слід відво¬дити на відстані не менше 100 м. від місця про¬ведення робіт (в стороні від хлібних масивів).
- робота зернозбиральних комбайнів допус¬кається на полях, уклін яких не перевищує 8-9°;
- під час роботи в полі і руху по дорогах нікому, крім комбайнера, не дозволяється знаходитись на зернозбиральному комбайні;
- не дозволяється перебування людей у кузові автомобіля або тракторного причепа при запов¬ненні їх технологічним продуктом;
- всі роботи по усуненню технічних несправностей виконувати, дотримуючись інструкції з охо¬рони праці при збиранні зернових культур ком¬байнами.

Пам'ятаймо, що гарному врожаю радіють всі, але найкраще, коли він не приносить в оселі скаліченого здоров’я або навіть втраченого життя.

А.Топільчук,
страховий експерт з охорони праці Теребовлянського відділення
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхуван ня України в Тернопільській області