Теребовлянська районна державна адміністрація
48100, м.Теребовля, вул.Кн.Василька, 104-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    

Опитування

.
На головну / Управління праці та соціального захисту населення / Напрями діяльності / Обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці

Забезпечення інвалідів транспортом та засобами реабілітації


Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації

 

Здійснюється відповідно до «Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації» затвердженої постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321  та змінами до даної постанови в редакції постанови Кабінету Міністрів Українивід 14 березня 2018р. № 238.

 

Цей порядок визначає механізм безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;

 

безготівкового перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту.

 

До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інших окремих категорій населення, належать:

 протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

засоби для пересування;

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

меблі та оснащення;

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

 

Перелік документів для отримання засобу реабілітації:

Для взяття на облік особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники подають органу соціального захисту населення заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - заява про взяття на облік).

Разом із заявою про взяття на облік пред'являються такі документи особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи:

- паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років);

- висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

- індивідуальна програма (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (індивідуальна програма не пред’являється особами з інвалідністю для забезпечення спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією у випадках, передбачених пунктами 8-10 цього Порядку);

- рішення ВЛК чи висновок ЛКК для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність;

- довідка з органів внутрішніх справ про невчинення кримінальних правопорушень (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

- висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

- довідка, що підтверджує місце проживання/перебуваня безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, видана уповноваженим органом за місцем проживання (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

- витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, яким не встановлено інвалідність);

- довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність);

- довідка з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);

- посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);

- посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).

Законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження.

 

 

Забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

 

Здійснюється відповідно до „Про затвердження Порядку  забезпечення інвалідів автомобілями” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 19 липня 2006р. № 999 та змінами до даної постанови затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №939.

 

На облік для забезпечення автомобілями беруться за місцем реєстрації інваліда. Які не мають в особистому користуванні автомобіля,у тому числі придбаного за власні кошти, або отриманого пільгового автомобіля, що перебував в експлуатації менш як 10 років та протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не реєстрували придбаний автомобіль. Строк експлуатації якого менше ніж п’ять років.

     Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями е висновок обласної медико-соціальної-експертної комісії про наявність у інваліда медичних показань для їх одержання. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації здійснює видачу спец автомобілів відповідно до черговості інвалідів їх категорії та модифікації автомобіля. Автомобілі виділяються інвалідам безоплатно або на пільгових умовах з оплатою 30% чи 7 % вартості.

Перелік документів для видачі направлення на визначення права на забезпечення автотранспортом

- довідка з МРЕО про забезпечення (відсутність) автотранспортом  протягом 7  років перед взяттям на облік;

- копія довідки  МСЕК про групу та причину інвалідності,  а для дітей з інвалідністю - копія медичного висновку(завірена в натаріуса);

- копія паспорта  (для осіб з  інвалідністю)  або  копія   свідоцтва   про народження (для дитини з інвалідністю);

- копія довідки   про   присвоєння   ідентифікаційного   номера осіб з  інвалідністю  та  члену  сім'ї,  якому  передається  право   керування автомобілем, законному представнику дитини з інвалідністю;

- довідка про  реєстрацію  місця  проживання  особи з нвалідністю та члена сім'ї, якому    передається право керування  автомобілем,  законного представника дитини з інвалідністю;

- копія пенсійного   посвідчення або  посвідчення  отримувача державної  соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;

- заява;

- копія посвідчень водія;

- довідка про пенсію за пів року перед зверненням;

- медична довідка про наявність   в   інваліда   медичних   показань   для  забезпечення автомобілем.

 

 Облік осіб з інвалідністю ведеться в розрізі категорій за окремою нумерацією:

-   особи з інвалідністю з правом першочергового забезпечення;

-   з правом на позачергове забезпечення;

-   з правом на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги.

 

Облік інвалідів унаслідок трудового каліцтва ведеться управлінням виконавчої  дирекції  Фонду  соціального  страхування від нещасних випадків  на  виробництві  та  професійних  захворювань  України .

        Розподіл  автомобілів, придбаних для осіб з інвалідністю за рахунок коштів,  зазначених  у  пунктах 2 і 18 цього Порядку, здійснюється відповідно структурними підрозділами соціального захисту населення і управліннями виконавчої дирекції у такому співвідношенні:

     1) 50 відсотків - особам,  що  мають  право  на  першочергове забезпечення автомобілями;

     2) 30  відсотків  -  особам,  що  мають  право на позачергове забезпечення автомобілями

     3) 20  відсотків  -   особам   усіх   інших   категорій,   що забезпечуються автомобілями у порядку загальної черги

     У разі  відсутності  на  обліку для забезпечення автомобілями осіб з  інвалідністю,  автомобілі розподіляються серед осіб з інвалідністю,  у співвідношенні відповідно 60 і 40 відсотків.

Отже, відповідно до вимог чинного законодавства , особи з інвалідністю забезпечуються автомобілями з дотриманням черговості та в межах видатків, виділених з державного бюджету на ці цілі.

    Незалежно від медичних показань право на забезпечення автомобілями мають особи з інвалідністю  І та ІІ групи з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, а також громадяни, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, зокрема у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

      Після смерті особи з  інвалідністю автомобіль, яким він був забезпечений департаментом соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції, строк експлуатації якого більше ніж 10 років, залишається члену сім”ї, який на час смерті особи з інвалідністю проживав та був зареєстрований за місцем проживання і реєстрації особи з інвалідністю. Автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, після смерті особи з  інвалідністю  залишається у користуванні його сім”ї, якщо в ній є особа з інвалідністю, яка:

має підстави для забезпечення автомобілем згідно з пунктом 3 цього порядку ;

проживала  і була зареєстрована на час смерті особи з  інвалідністю за місцем його проживання і реєстрації;

не має іншого автомобіля, у тому числі отриманого через департамент соціального захисту або  управління виконавчої дирекції.

 Іншому члену сімї померлої особи з інвалідністю, яка проживає та зареєстрований за місцем проживання і реєстрації особи з інвалідністю, автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, залишається у разі сплати ним до спеціального фонду державного бюджету.

   В іншому разі автомобіль повертається (вилучається ) департаменту соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції у повному комплекті.

За  бажанням інвалідів структурні підрозділи соціального захисту  населення можуть забезпечувати їх автомобілями, ввезеними в   Україну  і  визнаними  в  установленому  порядку  гуманітарною допомогою, без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю)   іншій  особі.    Автомобіль,  отриманий  структурним  підрозділом  соціального захисту   населення   як   гуманітарна  допомога  для  конкретної особи з  інвалідністю,  який  перебуває  на обліку, видається безоплатно такому інваліду  (за  його  згодою  або  за згодою законного представника недієздатного  інваліда),  дитині-інваліду (за згодою її законного представника)  незалежно  від  черговості  на  десятирічний строк, (виготовлені до 8 років, об’ємом двигуна 1,8 куб.м.)   із  зняттям з обліку.   Такі автомобілі особи з інвалідністю отримують безкоштовно і незалежно від черги. Пошук автомобілів для осіб з інвалідністю від іноземних донорів здійснюється особами з  інвалідністю самостійно, а органи праці та соціального захисту населення надають їм допомогу в оформленні відповідних документів.

Після смерті особи з  інвалідністю,  дитини з інвалідністю автомобіль,  визнаний гуманітарною   допомогою,  яким  особа з інвалідністю  була  забезпечена  через департамент соціального захисту і користувалася менше ніж 10 років,  може  бути  переданий  у  власність  одному з членів сім'ї особи з інвалідністю за рішенням Комісії з питань  гуманітарної  допомоги  при Кабінеті  Міністрів  України  за умови сплати податків і зборів за ставками,  діючими   на   день   здійснення   митного   оформлення автомобіля."

      Автомобіль, яким особа з  інвалідністю  користувалася  менше ніж 10 років, після смерті особи з  інвалідністю може залишитись у  користуванні  його  сім'ї безоплатно, якщо в ній є особа з нвалідністю, у випадках зазначених  у п1.цієї сторінки.

   У разі  несплати  членом  сім'ї особи з  інвалідністю,   дитини з інвалідністю податків  і зборів (обов'язкових платежів) автомобіль повертається (вилучається)  департаменту.Дивіться також