Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

ПРОГРАМА соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2019 рік


                                                                  

  ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку  Чортківського району   на 2019 рік

Вступ

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2019 рік (далі - Програма) розроблена з метою створення умов для динамічного, збалансованого розвитку району шляхом забезпечення соціальної та економічної єдності, підвищення рівня конкурентоспроможності, активізації економічної діяльності, зростання добробуту населення.

Зокрема, Програма спрямована на активізацію економічного розвитку усіх галузей господарського комплексу району, збільшення їх інвестиційної та інноваційної складової, нарощування обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, подальший розвиток малого та середнього бізнесу, забезпечення фінансового оздоровлення реального сектору економіки та подальших трансформацій в усіх сферах суспільного життя.

В основу проекту Програми покладено ключові положення, визначені Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 р.       № 385), Стратегією сталого розвитку „Україна- 2020” (схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015), Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 04 січня 2016 року № 28) та планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (затверджений рішенням Тернопільської обласної ради від 02 серпня 2017 року № 694).

Методологічною основою розроблення Програми є: Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня      2003 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», від 11 липня 2018 р. № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки» та від 14 вересня 2018 року №741 «Про схвалення проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

У Програмі визначено завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку району, що забезпечуватимуться у 2019 році максимальною мобілізацією ресурсів, усуненням негативних наслідків та вмінням скористатися преференціями щодо входження вітчизняних товарів і послуг на зовнішні ринки тощо.

Ключові положення Програми базуються на аналізі основних показників соціально-економічного розвитку району на звітну дату 2018 року, очікуваних за результатами поточного року, прогнозних показників розвитку держави, області, району; визначенні основних зовнішніх і внутрішніх чинників, які стримують розвиток району. Також передбачається забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку України на рівні району. Зокрема, забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників і власників реалізовуватиметься шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів влади, профспілок та роботодавців.

Реалізацію заходів Програми та досягнення запланованих показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання районних цільових програм (таблиця 4), розроблення, затвердження та внесення змін до яких проводитиметься виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України та чинних законодавчих і нормативно-правових актів.

Фінансування заходів районних цільових програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей державного, обласного, районного та інших місцевих бюджетів, а також виділених фінансових ресурсів підприємств, інвесторів та міжнародних організацій. У разі внесення змін до бюджетів усіх рівнів або фінансових можливостей підприємств, інвесторів та міжнародних організацій обсяги фінансування районних цільових програм будуть переглядатися.

Координацію реалізації Програми здійснює Чортківська районна державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, які розробили відповідні розділи Програми.

Завдання і заходи Програми реалізовуватимуться шляхом тісної взаємодії органів влади, у співпраці з суб’єктами господарювання, організаціями, установами та громадськістю.

 

І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЧОТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2018 РІК

 

Аналіз виконання основних завдань програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2018 рік свідчить про те, що у зв’язку із складною суспільно-політичною ситуацією в державі діяльність господарського комплексу була спрямована на вирішення проблемних питань району, забезпечення стабільної роботи галузей економіки, наповнення бюджету, покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та охорони здоров’я.   

Серед заходів, які суттєво впливають на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району є своєчасне та повне фінансування діючих районних програм, які відповідають вимогам розпорядження голови райдержадміністрації від 05 жовтня 2018 року № 263-од «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 липня 2011 року №512 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення районних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання». 

У 2018 році з районного бюджету на фінансування 19 районних програм використано коштів у сумі 2301,1 тис.грн. Заходи, які фінансувалися спрямовані на: розвиток малого і середнього підприємництва в Чортківському районі; розвиток футболу; надання  адміністративних послуг  населенню району; підтримку дітей учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб та дітей, хворих на орфанні захворювання, у навчальних закладах району; роботу з обдарованими дітьми та учнівською молоддю «Обдарованість»; фінансування фонду районної ради для надання разової грошової допомоги; медичне забезпечення часткової мобілізації  і призову громадян на військову службу, учасників АТО та демобілізованих із зони АТО; подолання дитячої безпритульності і бездоглядності; захист населення і територій району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; попередження надзвичайних ситуацій, реагування на них на території району; організацію рятування людей на водних об’єктах; соціальну підтримку малозахищених верств населення «Турбота» та «Ветеран»; протидію з організованою злочинністю, корупцією та  тероризмом; інформатизацію Чортківського району; виконання райдержадміністрацією повноважень, делегованих районною радою; висвітлення діяльності Чортківською райдержадміністрацією; створення належних умов діяльност центру обслуговування платників податків району; визначення переможця щодо найкращого благоустрою та підтримки громадського порядку у населеному пункті.

   У 2018 році виробництво валового сукупного продукту в основних сферах матеріального виробництва району за попередніми підрахунками становить 2742,2 млн.грн., що складає 116% до аналогічного показника 2017 року. Зростання валового внутрішнього продукту відбулося за рахунок збільшення виробництва промислової продукції  у продовольчому секторі, а саме: Чортківського відділення «ТОВ Радехівський цукор» на 10%, ПрАТ «Агро Продукт» на 28%.

Основними складовими ВВП району є галузі промисловості та сільського господарства. Питома вага промисловості у загальному обсязі випуску продукції в основних сферах матеріального виробництва складає 74%, сільського господарства – 26%.

 

 ПРОМИСЛОВІСТЬ

Результати аналізу соціально-економічного розвитку Чортківщини  у 2018 році свідчать про позитивну динаміку показників у реальному секторі економіки та соціальній сфері, одночасно базові показники зростають упродовж двох років поспіль.

          В результаті, за 11 місяців звітного року в роботі промислових підприємств району відбулось зростання динаміки виробництва продукції. Відносно відповідного періоду 2017 року збільшення обсягів виробництва промислової продукції складе 5%. За індексом промислового виробництва серед районів Тернопільської області район  посідає 4 місце.  

За підсумками 2018 року очікується, що обсяг реалізації промислової продукції підприємств району становитиме 1 911,0 млн гривень (у 2017 році – 1 861,0  млн. гривень).

Протягом звітного року в районі проводилась робота щодо підвищення ефективності функціонування промислового комплексу шляхом реалізації заходів щодо стимулювання збуту продукції, що виробляють підприємства району та через реалізацію інвестиційних проектів, що зменшують енерговитрати та покращують якість продукції.

Середньомісячна заробітна плата в промисловому комплексі району у січні - листопаді 2018 року склала 4 347,67  гривень та збільшилась на 10,3% у порівнянні з аналогічним показником 2017 року.

Одночасно, у розвиток промислових видів діяльності за 9 місяців 2018 року спрямовано 98,0 млн. гривень капітальних інвестицій. Частка від загального обсягу становить 39%.

         

 

СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО

Ключовою галуззю реального сектору економіки, що формує основу продовольчої і, значною мірою, економічної та екологічної безпеки району, а також реалізує соціально-економічні основи розвитку сільських територій, є аграрний сектор.

          За одинадцять місяців аграрним сектором економіки району вироблено сільськогосподарської продукції на 711,2 млн. гривень, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 407,8 млн. гривень, господарствах населення – 303,4 млн. гривень.

У структурі валового виробництва сільського господарства району рослинництво займає 88%, тваринництво 12%.

         Протягом 2018 року реалізовувалися заходи, спрямовані на забезпечення продовольчої безпеки району, підвищення конкурентоспроможності продукції аграрного сектору на внутрішньому та зовнішньому ринках, вирішення соціальних проблем села.

        

Рослинництво

У 2018 році сільськогосподарськими підприємствами району зібрано:

- зернових та зернобобових культур (разом із кукурудзою на зерно) на площі 20224 га., очікуваний валовий збір становить 119,5 тис. тонн, при урожайності 59,1 ц/га., що складе 77% до минулого року;

- цукрового буряка на площі 3769 га, очікуваний валовий збір становить 170 037 тонн, при урожайності 451,1 ц/га., що на 265 ц/га. менша, ніж у минулому році;

- соняшнику на зерно на площі 6841 га., валовий збір становить 21080 тонн, при урожайності 30,8 ц/га., що на 4 ц/га менше до минулого року;

- кукурудзи на зерно на площі 4265 га., вал становить 38812 тонн, урожайність  91,2 ц/га., що на 17,5 ц/га. більша до минулого року;

- сої на площі 4050 га., валовий збір становить 12960 тонн, урожайність 32 ц/га., що до минулого року більша на 7,7 ц/га;

- ріпаку озимого на площі 5757 га. вал становить 18 633 тонни, при урожайності 32,4 ц/га., що на 0,7 ц/га. більша до минулого року;

- картоплі на площі 17,3 га, валовий збір становить 235 тонн, при урожайності 136 ц/га., що на 27 ц/га. більша ніж у минулому році;

- овочів відкритого ґрунту на площі 2,1 га., валовий збір становить 138 тонн, урожайність 66 ц/га.

Посіяно озимих культур на зерно та зелений корм під урожай 2019 року 18 033 га. В т.ч. озимої пшениці 12 146 га., що становить 118% до минулого року, озимого ячменю – 633 га., що становить 291% до минулого року,         озимого ріпаку – 5 062 га., що становить 86% до минулого року.

Виорано площі на зяб  - 14 851 га., крім того, глибокої оранки  - 2 100 га.

 

Тваринництво

Виробництво продукції тваринництва за 11 місяців 2018 року всіма категоріями господарств складає 87,4 млн. гривень, в т. ч. сільськогосподарськими підприємствами вироблено 36,9 млн. гривень, що складає 98% до аналогічного періоду минулого року. За цей період сільськогосподарськими підприємствами в галузі тваринництва вироблено: ВРХ – 610 цнт. (74% до минулого року), свиней 17 216 цнт. (53% до минулого року), птиці 1956 цнт. (60% до минулого року), надій молока 12606 цнт. (117% до минулого року).

           На 01.11.2018 року середній надій молока в сільськогосподарських                підприємствах складає 5918 кг (125% до минулого року).

Збільшення виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами пов’язано з оновленням молочного стада для досягнення вищої продуктивності. Причиною зменшення чисельності ВРХ є низька продуктивність поголів’я. На даний час в господарствах району проводиться відтворення стада шляхом закупівлі та виведення нових порід ВРХ. Також агропідприємствами району проводиться робота по відтворенню стада корів для збільшення маточного поголів’я.

Станом на 01.11.2018 року чисельність поголів’я в агропромислових підприємствах становить:

 ВРХ 445 гол. (98% до минулого року), в т.ч. корів 213 голів (93% до минулого року);

- свиней 17999 голів  (96% до минулого року).

Основним виробником свинини в районі є ПАП «Фортуна», в якому утримується 13923 голови свиней. В даному підприємстві впроваджуються передові технології розведення свиней, проведено реконструкцію маточника та будівництво двох дорощувальників, за рахунок яких буде збільшено поголів’я свиней.

Нарощування поголів’я свиней в приватно-агропромислових підприємствах проводиться за рахунок закупівлі, власного відтворення та реалізації інвестиційних проектів.      

      На зимово-стійловий період 2018-2019 року заготовлено для тваринництва в сільськогосподарських підприємствах: грубих кормів – 3340 тонн, соковитих - 4300 тонн, концентрованих - 3400 тонн, що складає відповідно до потреби 112%, 108% і 57%. Заготівля концентрованих кормів продовжується.

   Приміщення, в яких утримуються сільськогосподарські тварини відремонтовані, проведені дезінфекція і дератизація.

Для стабілізації поголів’я великої рогатої худоби та збільшення виробництва продукції тваринництва у районі реалізовувалися наступні інвестиційні проекти:

1. Поетапно відбувається будівництво і реконструкція молочного комплексу в ПАП «Дзвін» с. Звиняч, Чортківського району на утримання 1000 голів дійного стада (будівництво доїльного залу, реконструкція приміщень, будівництво комбікормового заводу);

2. Реконструкція тваринницьких приміщень в ПАП «Довіра» для утримання птиці (бройлерів). Уже введено в дію друге приміщення по вирощуванні птиці з річним утриманням 100 тис. голів. Заверешено реконструкцію третього приміщення, проводиться закупівля обладнання.

 

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК

Транспортна інфраструктура району є важливим сегментом економіки та забезпечення функціонування соціальної складової.

        На території району здійснюють діяльність 2 юридичні особи (ТзОВ «Чортківське АТП 16142», ТОВ «Ореол») та 13 фізичних осіб-підприємців, що обслуговують 27 маршрутів району та 52 населені пункти.        За 11 місяців 2018 року  перевезено 787 тис. пасажирів, що складає 103,3% до аналогічного періоду минулого року.

Загальна протяжність мережі автомобільних доріг загального користування Чортківського району становить 395 км, із них 333,2 км (84,4%) з твердим покриттям, 61,8 км ґрунтових доріг.

Кількість мостів в районі складає – 44 шт.

Дороги в Чортківському районі обслуговуються філією «Заліщицька дорожня експлуатаційна дільниця», зокрема, міжнародна автомобільна дорога Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече (М-19).

 Філією «Чортківський райавтодор» обслуговуються – територіальна автомобільна дорога Бучач-Чортків-Скала-Подільська (Т-20-01).

ТОВ «Спецбудстандарт» обслуговує територіальну автомобільну дорогу Тернопіль-Скалат-Жванець (Т-20-02).

Станом на сьогоднішній день всі районні та обласні дороги загального користування місцевого значення в Чортківському районі передані для обслуговування ТОВ «Техно-Буд-Центр».

Рішенням сесії Чортківської районної ради № 384 від 11.05.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету», субвенції щодо соціально-економічного розвитку в сумі 2 450 тис.грн. та субвенції з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів по ремонту доріг у сумі 73 500 грн. передані в обласний бюджет.

 

Заліщицька ДЕД (роботи проводились в червні, вересні)

Проведено ямковий ремонт автодороги державного значення М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, було використано 15,1 тон асфальту, ліквідовано ямковість на площі 126 м2. Також при допомозі струйової  автоматичної машини проведено ямковий ремонт цієї дороги на площі 600 м2 (на ягільницькому кільці, об’їзній дорозі та до с. Ягільниця). Загальна протяжність дороги 31, 2 км, вся відремонтована.

 

Філія «Чортківський райавтодор»

На ділянці Чортків - границя з Бучацьким районом (територіальна автомобільна дорога Бучач - Чортків - Скала-Подільська (Т-20-01))  проведено ямковий ремонт, використано 50 тон асфальту, ліквідовано ямковість на площі 325 м2. Проведено фрезерування напливів на всій ділянці дороги. Роботи проводились в травні-вересні.

Проведено ямковий ремонт частини територіальної автомобільної дороги загального користування державного значення Тернопіль-Скалат-Жванець (Т-20-02) від с. Колиндяни  до с. Пробіжна. Використано 135 тон асфальту, ліквідовано ямковість на площі 1050 м2. Загальна протяжність дороги 23,4 км, протяжність відремонтованої дороги – 14,4 км. Не відремонтовано відрізок від Пробіжної до границі з Гусятинським районом 9 км. Роботи проводились в серпні.

По експлуатаційному утриманню доріг місцевого значення виконані роботи по субпідряду з ліквідації вибоїн на автомобільній дорозі С201607 «Стара Ягільниця-Нагірянка» 1,1 км, ліквідовано ямковість на площі 480 м2.. Загальна протяжність дороги - 6,1 км, залишається не відремонтованою ділянка  5 км. Роботи проводились в вересні.

З 24 по 28 вересня проводив договірні роботи по ремонту місцевої дороги в с. Ромашівка, Чортківського району.

 

ТзОВ «Техно-Буд-Центр»

Завершено ямковий ремонт обласної автомобільної дороги загального користування місцевого значення Теребовля-Білобожниця (О201417) на ділянці від с. Білобожниця  до границі з Теребовлянським районом довжиною 15,4 км, вкладено 490 тон асфальту. В с. Ридодуби проведено напилення дорожнього полотна гарячим асфальтобетоном окремими ділянками. Роботи проводились в червні-липні.

По експлуатаційному утриманню доріг місцевого значення не завершені роботи з ліквідації вибоїн на автомобільній дорозі С201601 «Нагірянка-Шупарка» (до Улашківців) біля 0,9 км. Проведено роботи по ремонту  біля 7,3 км дороги  частково суцільним асфальтом. Роботи проводились в вересні.

Здійснено роботи на автодорозі С201615 «Чортків-(Теребовля-Білобожниця) через Скородинці (в с.Звиняч орієнтовно біля 3 км), які проводились в вересні.

По експлуатаційному утриманню доріг місцевого значення ДП «Тернопільський облавтодор» виконані роботи з ліквідації вибоїн на автомобільній дорозі С201617 Давидківці-Тарнавка (до Тарнавки) довжиною біля 1 км. методом коткування. Роботи проводились в вересні.

Проведено роботи по поточному середньому ремонту автомобільних доріг в районі:

- С201602 Джурин – Попівці (ділянка в с. Палашівка) на суму 3 млн. 342 тис. 200 грн.;

- С201608 Тернопіль – Жванець - Сокиринці (ділянка села Кривеньке – Васильків) на суму 3 млн. 318 тис. 500 грн.;

- С201626 Білобожниця – Білий Потік на суму 6 млн. 266 тис. 600 грн.;

- С 201604 Чортків-Більче Золоте (ділянка села Улашківці-Заболотівка) на суму 5 млн. 177 тис. 700 грн.

Загальна сума коштів на проведення робіт по поточному середньому ремонту даних автомобільних доріг складає 18 млн. 105 тис грн.

Також ТзОВ «Техно-Буд-Центр» проведено поточний середній ремонт вул. Шкільна в с. Нагірянка протяжністю 620 м на суму 1 438, 992 тис. грн. та поточний середній ремонт автомобільної дороги С201607 Стара Ягільниця-Нагірянка на ділянці протяжністю орієнтовно 850 м. на суму 1 985, 55 тис. грн.

Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації оголошено тендер на зимове експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення Чортківського району Тернопільської області на 2019 рік на суму 2 840,74 тис. грн.

Здійснюється постійний моніторинг якості проведених ремонтних робіт, порушення вимог будівельних норм і стандартів, якщо такі мають місце, то усуваються в найкоротші терміни. 

 

Поштовий зв’язок

В Чортківський ЦПЗ № 6 Тернопільської дирекції ПАТ «Укрпошта» входять Чортківський, Заліщицький та Борщівський райони. Загальна кількість відділень по районах: 80, з них 70 стаціонарний та 10 пересувних.

На території району діє 23 стаціонарних та 4 пересувні відділення.

 

 

 

 

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівництво житла в населених пунктах Чортківського району без                м. Чорткова здійснюється виключно індивідуальними забудовниками за власні кошти. За 2018 рік в районі введено в експлуатацію 2 258 кв. м. житла, що становить 120% до минулого року. Опосередкована вартість будівництва житла по Тернопільській області становить 10 460 грн. за 1 м. кв. Загальна сума інвестицій в будівництво житла становить 23 618 гривень.

За 2018 рік надано: 43 будівельні паспорти (смт. Заводське – 0, село – 43).

Розглянуто 128 письмових звернень фізичних та юридичних осіб з питань, що відносяться до компетенції відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації. В окремих випадках здійснювались виїзди на місця звернення.

На виконання ст. 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проводилась робота по створенню містобудівного кадастру.

У районі залишається необхідність розроблення (корегування) містобудівної документації. Проте, за відсутності коштів в бюджетах сіл району робота по оновленню (розробці) містобудівної документації не проводилась. 

       З метою покращення соціально-економічного та культурного розвитку району у 2018 році впроваджувалися інвестиційні проекти, проводились роботи щодо зміцнення матеріально-технічного забезпечення галузей освіти, медицини та культури.

Проекти на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Чортківському району в 2018 році, затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України № 423-р від 13 червня 2018 року:

-        придбання оргтехніки, апаратури та шкільного обладнання для загальноосвітніх шкіл Чортківського району Тернопільської області. Обсяг субвенції – 120 тис.гривень;

-        придбання стоматологічного обладнання для амбулаторії селища Нагірянка Чортківського району. Обсяг субвенції – 357 тис.гривень;

-        капітальний ремонт районної автомобільної дороги загального користування місцевого значення Чортківського району Тернопільської області С201601 Нагірянка-Шупарка (на ділянці Улашківці-Нагірянка біля хутора Жмиків). Обсяг субвенції – 500 тис.гривень;

-        капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) загальноосвітньої школи I - II ступенівв с. Свидова, Чортківського району. Обсяг субвенції – 170 тис.гривень;

-        капітальний ремонт районної автомобільної дороги загального користування місцевого значення Чортків-Більче-Золоте (на ділянці  Улашківці-Заболотівка). Обсяг субвенції – 200 тис.гривень;

-        завершення будівництва спортивного залу по вул. Залізнична в м. Чортків. Обсяг субвенції – 1400 тис.гривень.

Проекти на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Чортківському району в 2018 році затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України № 867-р від 07 листопада 2018 року:

-        капітальний ремонт будинку культури у селищі Нагірянка Чортківського району Тернопільської області. Обсяг субвенції – 300 тис.гривень;

-        капітальний ремонт будинку культури (будинок надання послуг) у с. Звиняч, Чортківського району Тернопільської області. Обсяг субвенції – 250 тис.гривень;

-        капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-ІІ ступенів у с. Коцюбинчики, Чортківського району Тернопільської області із заміною вікон і дверей у спортзалі.Обсяг субвенції – 50 тис.гривень;

-        капітальний ремонт котельні із заміною 2-х котлів у ЗОШ І-ІІ ступенів у селищі Нагірянка, Чортківського району Тернопільської області. Обсяг субвенції – 150 тис.гривень;

-        капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейноїмедицини по вул. Шевченка, 63 у с. Улашківці, Чортківського району, Тернопільської області. Обсяг субвенції – 100 тис.гривень;

-        капітальний ремонт приміщення фельдшерсько-акушерського пункту у с.Скомороше. Обсяг субвенції – 100 тис.гривень;

-        капітальний ремонт Чортківської РК ДЮСШ за адресою м. Чортків, вул. В. Великого, 4в із заміною вікон та дверей. Обсягсубвенції – 100 тис.гривень;

-        капітальний ремонт фасаду та заміна вікон і дверей в Улашківській районній комунальній дитячій музичній школі. Обсяг субвенції – 220 тис.гривень;

-        придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки та шкільного обладнання для загальноосвітніх шкіл Чортківського району Тернопільської області. Обсяг субвенції – 150 тис.гривень;

   -   капітальний ремонт (заміна вікон, внутрішній ремонт приміщень) ФАПу        у  с. Коцюбинчики, Чортківського району, Тернопільської області. Обсяг субвенції – 250 тис.гривень.

 

У 2018 році підготовлено наступні проекти об’єднаних територіальних громад Чортківського району:

БІЛОБОЖНИЦЬКА ОТГ

 - реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу у с.Білобожниця, Чортківського району, Тернопільської області (коригування). Кошторисна вартість- 1446,7 тис.грн. Обсягсубвенції – 1446,7 тис.грн.

ЗАВОДСЬКА ОТГ

- капітальний ремонт частини дороги по вул. Галицька, в смт. Заводське, Чортківського району протяжністю 100 метрів погонних (площа покриття становить 1279 м.кв.). Кошторисна вартість – 998,027 тис.грн. Обсяг субвенції - 431 тис.грн. Кошти місцевого бюджету - 567,027 тис.грн.

КОЛИНДЯНСЬКА ОТГ

- капітальний ремонт будинку культури (ремонт даху, заміна вікон та дверей) на вул. Центральна, 1 в с. Чорнокінецька Воля, Чортківського району, Тернопільської області. Кошторисна вартість – 721,650  тис.грн. Обсяг субвенції - 700 тис.грн. Кошти місцевого бюджету 21,650 тис.грн.

- капітальний ремонт внутрішніх приміщень в закладі дошкільної освіти «Барвінок» в с. Давидківці, Чортківського району, Тернопільської області. Кошторисна вартість – 515,464 тис.грн. Обсяг субвенції - 500 тис.грн. Кошти місцевого бюджету 15,464 тис.грн.

- капітальний ремонт Великочорнокінецької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 11 в с. Великі Чорнокінці, Чортківського району, Тернопільської області. Кошторисна вартість – 458,247 тис.грн. Обсяг субвенції – 444,5 тис.грн. Кошти місцевого бюджету 13,747 тис.грн.

- реконструкція електричних мереж вуличного освітлення в с. Воля Чорнокінецька, Чортківського району, Тернопільської області. Кошторисна вартість – 69,556 тис.грн. Обсяг субвенції – 69,556 тис.грн.

- реконструкція електричних мереж вуличного освітлення в с. Тарнавка, Чортківського району, Тернопільської області. Кошторисна вартість – 21,723 тис.грн. Обсягсубвенції – 21,723 тис.грн.

- реконструкція електричних мереж вуличного освітлення в с. Колиндяни, Чортківського району, Тернопільської області. Кошторисна вартість – 72,793 тис.грн. Обсяг субвенції – 72,793 тис.грн.

- реконструкція електричних мереж вуличного освітлення в с. Давидківці,  Чортківського району, Тернопільської області. Кошторисна вартість – 20,498 тис.грн. Обсяг субвенції – 20,498 тис.грн.

- реконструкція електричних мереж вуличного освітлення в с. Великі Чорнокінці, Чортківського району, Тернопільської області. Кошторисна вартість – 15,43 тис.грн. Обсяг субвенції – 15,43 тис.грн.

Всього по Колиндянській ОТГ обсяг субвенції – 1844,5 тис.грн. Коштів місцевого бюджету – 50,861 тис.грн.

За рахунок усіх джерел фінансування за 9 місяців 2018 року згідно статистичного кола звітуючих суб’єктів господарювання Чортківського району, освоєно 208 405 тис.грн. капітальних інвестицій. У розрахунку на одну особу розмір капітальних інвестицій у Чортківському районі становить 4704 гривні.

Реалізація капітальних інвестицій здійснюється, в основному, за рахунок власних коштів господарюючих суб’єктів та за рахунок коштів бюджетів різних рівнів.

З метою залучення інвестицій в район оновлено інвестиційний паспорт району за 2017 рік, у якому подано перелік родовищ, що не розробляються; перелік пріоритетних галузей для інвестування та стратегічних інвестиційних проектів; наведено інформацію по 4-х вільних земельних ділянках та 2-х об’єктах інвестиційної нерухомості. Також дану інформацію подано для узагальнення  у Атласі Тернопільської області.

Заповнено дані стосовно двох ділянок у селищі Нагірянка та с. Пробіжна на Інвестиційному порталі Тернопільської області завдяки співпраці з Агенцією регіонального розвитку Тернопільської області. Також, відділом економічного розвитку і торгівлі проводиться робота з уточнення даних щодо резервів електро- та газових потужностей поданих сільськими головами вільних земельних ділянок та вільних площ з метою надання найповнішої інформації для інвесторів.

Чортківський район співпрацює з адміністративно-територіальними одиницями інших країн, а саме: укладено угоду, згідно рішення Чортківської районної ради від 26 липня 2013 року №321 «Про затвердження угоди (умови) про партнерську співпрацю між Чортківською районною радою та Тарнобжезьким повітом Підкарпатського воєводства республіки Польща».

У контексті підтримки процесів децентралізації в Україні та розвитку громад, Заводська ОТГ бере участь у проекті програми DOBRE Агентства США з міжнародного розвитку USAID. У рамках реалізації цієї програми залучено міжнародної технічної допомоги на суму 495 тис. грн. та реалізовано проектів на загальну суму 838,37 тис. грн. Зокрема, в рамках реалізації проекту «Покращення роботи місцевого самоврядування через створення сучасних умов роботи вищого представницького органу ОТГ – Ради громади із забезпеченням широкого залучення громадськості» зроблено капітальний ремонт частини приміщення будинку культури під облаштування залу засідань у смт. Заводське. Також, через проект «Вільний час може бути цікавим та змістовним» облаштовано вуличне шахове поле. Проект «Вуличні тренажери – фізична культура доступна кожному» дав можливість встановити вуличні тренажери на спортивно-оздоровчому комплексі смт. Заводське. Завдяки проекту «Розробка схеми планування території Заводської об’єднаної територіальної громади» розроблено схему планування території Заводської ОТГ.

У рамках створення у Чортківському районі госпітального округу, завдяки участі у конкурсному відборі, Госпітальна рада нашого округу була відібрана для співпраці з Проектом USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії», результатом якої є розроблення конкретного плану реорганізації Центральної районної комунальної лікарні у міжрайонну лікарню інтенсивного лікування вторинного рівня. В рамках реалізації вищезгаданої програми заступник головного лікаря пройшла навчання для тренерів «Управління закладами первинної медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я», організованого Deloitte, USAID Ukraine USAID – Україна та U-LEAD з Європою (U-LEAD with Europe, GIZ). Протягом 2018 року в рамках співпраці з цими міжнародними організаціями заступник головного лікаря проводила тренінги та брала участь у заходах, спрямованих на підтримку реформи системи охорони здоров’я. Завдяки реалізації програми «Відкритий світ» у вересні 2018 року заступник головного лікаря відвідала США з метою обміну досвідом у системі управління закладами охорони здоров’я та забезпечення якості медичних послуг.

У жовтні 2018 року КНП «Чортківська ЦКРЛ» відвідав представник Японського посольства по підсумках участі лікарні в проекті на отримання грантової допомоги по проектах людської безпеки Програми КУСАНОНЕ. Було вручено сертифікат на отримане обладнання за кошти програми на суму 100 тис. дол. США.

 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг внесених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій у підприємства Чортківського району склав 334,8 тис. дол. США, що становить 7,5 дол. США на одну особу населення. У Чортківський район прямі іноземні інвестиції надійшли з Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Нідерландів, Кіпру.

З іноземними інвестиціями в районі функціонує 2 підприємства (ТзОВ «Товстеньківський крохмальний завод» (інвестицій з Кіпру), ТзОВ «Агрополіс» (інвестиції з Нідерландів).

За 9 місяців 2018 року загальний статистичний товарообіг зовнішньоекономічних операцій підприємств Чортківського району складає 27,4 млн. дол. США, з них: обсяги експортних операцій – 25,6 млн. дол. США (на 209,7% більше аналогічного періоду минулого року) та імпортних – 1,8 млн. дол. США. (більше 125% до аналогічного періоду минулого року). Відповідно, зовнішньоторговельне сальдо району позитивне і становить – 23,8 млн. дол. США. 

Протягом 9 місяців 2018 року експортні операції проводили 5 суб'єктів господарювання району:  

- ПрАТ «Агропродукт» – 14,7 млн. дол. США, експортувало м’ясо яловичини;

- ТОВ «Радехівський цукор» - 9 млн. дол. США, експортувало білий цукор кристалізований, жом сухий гранульований;

- ПАП «Полівці» - 365,2 тис. дол. США, експортували насіння і плоди олійних рослин;

- ДП «Чортківське лісове господарство» - 332 тис. дол. США, експортували деревина і вироби з неї;

- ТОВ «Нива-Біла» - 140,4 тис. дол. США, експортували насіння і плоди олійних рослин.

За звітній період найбільшими одержувачами продукції були:

- ПАП «Дзвін» - 927 тис. дол. США, імпортували механічне обладнання та транспортні засоби;

- ПАП «Фортуна» - 309,6 тис. дол. США, імпортували транспортні засоби та живі тварини;

- ТОВ «Степ-М» - 84,6 тис. дол. США, імпортували насіння олійних рослин;

- ТОВ «Березина» - 73,8 тис. дол. США, імпортували обладнання і транспортні засоби.

Прикладом для наслідування щодо успішної політики ведення зовнішньоекономічних операцій є ПрАТ «Агро Продукт». З початком військового конфлікту на сході України підприємство втратило всі ринки збуту у Російській Федерації. Вивчаючи нові виклики світового ринку та можливості виходу на них, підприємство налагодило торговельну співпрацю з дев’ятьма країнами світу. Значне зростання експорту саме у 2018 році на ПрАТ «Агро Продукт», яке за 11 місяців 2018 року наростило обсяги експорту на 66% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, відбулося за рахунок впровадження системи «Халяль», яка зорієнтована на мусульманські країни та встановлення нової виробничої лінії по вакуумному фасуванню сировини, що забезпечує зберігання сировини протягом більшого терміну.

 

 

 

 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

З метою скорочення споживання природного газу бюджетними установами, підприємствами комунальної теплоенергетики затверджено рішенням сесії Чортківської районної ради від 23 червня 2016 року №142 районну комплексну програму енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 роки. Загальний обсяг фінансування програми становить 67831,994 тис.грн. Термін окупності пілотних проектів Програми складає в середньому від 3-х до 6-ти років. Для забезпечення контролю за станом розрахунків підприємств за спожиті електроенергію і природний газ в районі діє комісія з контролю за розрахунками за спожиті енергоносії районної державної адміністрації. За дев’ять місяців 2018 року проведено 6 засідань комісії, в ході роботи заслухано керівників підприємств, установ та організацій, сільських голів що допустили виникнення заборгованості по сплаті за спожиті енергоносії, прийнято ряд рішень щодо підвищення платіжної дисципліни споживачів.

Рівень оплати за спожиті енергоносії станом  на 01.11.2018 року (поточний період) становить:

 -    електроенергія  - 101,6%;

 -    природний газ   - 135,3%;

 -    теплова енергія - 133,6%.

Населені пункти району освітлені на 100% згідно поданої потреби органів місцевого самоврядування.

 

 РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ

Сектор підтримки підприємництва Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації розпочав свою діяльність з 01.11.2017 року.

За 11 місяців 2018 року Центром підтримки підприємництва надано 190 консультацій в т.ч.: особиста присутність – 152,  по телефону – 38.

За сферами діяльності консультації надано: сільське господарство – 47; промисловість – 17; торгівля – 34; транспорт – 10; послуги – 82; щодо діючх підприємств –  129; започаткування власної справи – 61.

За 11 місяців 2018 року надходження по малому бізнесу до зведеного бюджету становить – 54 977, 68 тис. грн., від середнього підприємництва – 44 213,2 тис. грн. Кількість фізичних осіб-підприємців, що перебувають на обліку ДФС – 958 чол., з них 832 – платники податку.

У 2018 році Центром підтримки підприємництва розроблено Програму розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-2020 роки та затверджено рішенням сесії районної ради від 06 вересня 2018 року № 441.  

        Сфера торгівлі та послуг є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу району, забезпеченні потреб населення в товарах і послугах.

На споживчому ринку району функціонує 203 підприємства з продажу продовольчих і непродовольчих товарів та медичних препаратів, загальною площею 11,01 тис.м2, в тому числі, в системі районного споживчого товариства працює 17 сучасних магазинів типу маркет «ТЕКО» площею 1393 м?.

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі району за січень-вересень 2018 року становить 17819,1 тис.грн., що складає 0,3% до загального підсумку по області та 82,8 % до відповідного періоду минулого року. Середньомісячний товарооборот у розрахунку на одну особу становить 410 гривень.

Для забезпечення споживчого попиту населення на продовольчі товари за помірними цінами в районі систематично проводяться ярмаркові заходи, де реалізацію продукції здійснюють її виробники. З початку 2018 року було проведено 2 ярмаркових заходи, а саме: 31 березня та 20 жовтня -  в м.Тернопіль. Реалізація продукції проводилась за оптово-відпускними цінами, які на 10-15% нижчі від роздрібних цін у торговельній мережі та на продовольчих ринках.

Також, в районі функціонує 23 заклади ресторанного господарства та 35 суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з побутового обслуговування населення. Найбільш розвинутими є: перукарські послуги, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, ремонт одягу та взуття, ремонт електропобутової техніки, ритуальні послуги.

Обсяг реалізованих послуг населенню, за січень-вересень 2018 року склав 727,2 тис.грн., що становить 129 % до відповідного періоду минулого року.

 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

За 11 місяців 2018 року платниками податків Чортківського району сплачено:

- до Зведеного бюджету 5 509,84 тис.грн.;

- до Державного бюджету 2 227,831 тис.грн.;

- до Місцевого бюджету за платежами, що контролюються податковими органами надійшло 3 126,268 тис.грн.

Дохідна частина загального фонду бюджету району за 11 місяців 2018 року виконана в сумі 409 942,8 тис.грн., що становить 98,2% до планових показників на звітний період.

Надходження по податках і платежах виконано в сумі 51 369,2 тис. грн., що становить 105,4%, або на 2 917,2 тис. грн. більше.

Виконання планових завдань по чотирьох видах податків, які займають найбільшу питому вагу в загальній сумі дохідної частини бюджету району складають: по податку на доходи фізичних осіб – 32 000,6 тис. грн. (102,6%), по податку на майно – 11 100,8 тис. грн. (102,1%), по єдиному податку – 11 952,6 тис. грн. (115,1%), по акцизному податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів  – 986,9 тис. грн. (116,4%).

 Планові показники за 11 місяців 2018 року не виконані по 8-ми сільських  бюджетах, найбільше у:

-      Староягільницької сільської ради (87,0%).

-      Косівської сільської ради (91,3%).

-      Шманьківчицької сільської ради (96,2%).

Базова дотація з державного бюджету надійшла в повному обсязі – 16 589,0 тис.грн., а також в повному обсязі надійшли: освітня – 47 950,8 тис.грн. та медична – 24 587,3 тис.грн. субвенції. Також до районного бюджету надійшло 1 815,1 тис. грн. субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань та 31 273,3 тис. грн. субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшла в сумі 183,4 тис. грн. (100%).

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» надійшла в сумі 1 072,2 тис. грн. (100%).

Субвенції, що одержуються з Державного бюджету район отримав у сумі 305 619,2 тис. грн. при плані на 11 місяців 2018 року – 315 845,7 тис. грн., що менше на 10 226,5 тис. грн.

До бюджету Пенсійного фонду в районі станом на 01 листопада 2018 року надійшло власних коштів на суму 1 958,6 тис.грн. при плані 1957,6 тис.грн. Планове завдання виконано на 100,1%.

У Чортківському об’єднаному управлінні пенсійного фонду України на обліку знаходиться 54 282 пенсіонери. Станом на 01 листопада 2018 року профінансовано коштів на виплату пенсій та допомоги на загальну суму 905,4 млн. грн. Середній розмір пенсій в районі станом на 01.11.2018 року становить 1858,1 грн.

 

НАСЕЛЕННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ

Стан ринку праці району залежить від змін в економіці, демографічних і соціальних тенденцій, а також від ряду інших специфічних факторів (рівня оплати праці, сезонного характеру виробництва, невідповідності попиту і пропозиції на ринку праці, трудової міграції, «тіньової зайнятості» та інших).

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 жовтня 2018 року становила 43 660 осіб, у т.ч. у міських поселеннях – 3 413 осіб та сільській місцевості – 40 247 осіб.

Регіональна політика у сфері оплати праці здійснювалась у відповідності до засад повного дотримання державних соціальних гарантій.

Середньомісячна заробітна плата в галузях економіки в районі за                        11 місяців 2018 року склала 8010,63 грн., що на 2166,30 грн., або на 36,32% більше, ніж середньомісячна заробітна плата за 11 місяців  2017 року              (5876,33 грн).

Залежно від сфер діяльності рівні заробітної плати різні, а саме: у промисловості – 4347,67 грн.; в сільському господарстві – 9749,92 грн.; в освіті – 6468,77 грн.; в охороні здоров’я – 8079,50 грн.; в сільських радах – 5395,96 грн.

 

 

У грудні місяці 2018 року чисельність штатних працівників 18 підприємств, установ, організацій, які входять в коло звітуючих, становить 1383 особи, що на 76 осіб менше за аналогічний період минулого року (1459 осіб).

Протягом січня-листопада 2018 року створено 295 нових робочих місць, що складає 95,2% до завдання Програми зайнятості на 2018 рік (310).

   За сприяння районної філії служби зайнятості протягом січня-листопада 2018 року працевлаштовано 1771 житель району, в тому числі 517 громадян, які мали статус безробітного, із них з початку року працевлаштовано 10 учасників антитерористичної операції та 4 пройшли навчання за направленням служби зайнятості.

   Основним завданням у частині зайнятості населення на сьогодні залишається сприяння ефективній зайнятості населення шляхом стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, через компенсацію єдиного соціального внеску роботодавцям, які працевлаштували безробітних на нові робочі місця; розвитку підприємницької ініціативи серед населення; посилення конкурентоспроможності громадян на ринку праці.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Основним завданням соціального захисту населення є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, обслуговування громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, станом на 01 грудня 2018 року перебувало 12 795 осіб, що на 1203 особи  менше, ніж на відповідну дату 2017 року. Станом на 01.12.2018 року нараховано пільг на суму 5 046,5 тис. гривень.

Станом на 01 грудня 2018 року на обліку в управлінні соціального захисту населення району перебуває 3990 одержувачів різних видів державних соціальних допомог, здійснено нарахувань на суму 54046,5 тис. гривень. 

Станом на 01 грудня 2018 року субсидії на житлово-комунальні послуги отримували 5563 домогосподарств району та 251 домогосподарств призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, що на 5202 домогосподарства менше, ніж на цю ж дату минулого року.

За 11 місяців 2018 року здійснено нарахувань по субсидіях на житлово-комунальні послуги на 63 036,20 тис.гривень, в порівнянні з відповідним періодом 2017 року сума нарахованих субсидій зменшилась на 43 104,1 тис.грн., по субсидіях готівкою для відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на суму 10,7 тис.гривень.

 Станом на 01.12.2018 року заборгованість по виплаті субсидій на житлово-комунальні послуги становить 5 447,9 тис.грн., по виплаті субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива становить 147,1 тис.гривень.

Станом на 01.12.2018 в управлінні соціального захисту населення району перебуває на обліку 66 громадян України, які переселились на територію Тернопільської області з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. За 11 місяців 2018 року здійснено виплат по зазначеному виду допомоги  33 особам на суму 459,5 тис. гривень.

   З метою покращення соціально-медичного обслуговування, житлово-побутових умов проживання інвалідів та інших малозахищених верств населення діють районні програми: «Турбота», «Ветеран», «Районна програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки».

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ?Я 

Медична допомога жителям Чортківського району надається КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» на 347 ліжок, районним поліклінічним відділом на 850 відвідувань в день, стоматологічною поліклінікою на 180 відвідувань, КНП «Центр первинної медико-санітарної медичної допомоги», 18-ма лікарськими амбулаторіями, що працюють на засадах сімейної  медицини та 39-ма фельдшерсько-акушерськими пунктами.

У районі проводяться медичні огляди сільського населення бригадами лікарів, як дорослого так і дитячого, поліклінічних відділів центральної комунальної районної лікарні.

Рішенням сесії районної ради від 07.03.2018 року №353 була затверджена районна програма медичного забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на військову службу, учасників АТО та демобілізованих із зони АТО. Заходи з даної програми профінансовано на 248,3 тис. гривень.

Кошторисні призначення на 11 місяців 2018 року на утримання КНП «Чортківська ЦКРЛ» – 46 376,8 тис.грн. Касові видатки за звітний період склали 46 315,2 тис.грн. Залучено позабюджетних коштів в сумі 2 200,7тис. грн.  План фінансування на 2018 рік стоматологічної поліклініки склав 2 239,2 тис.грн. Профінансовано за 11 місяців 2018 року 1 979,3 тис.гривень.

        У районі продовжується робота з покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров`я, покращення якості надання медичної допомоги та підвищення кваліфікації спеціалістів. Зокрема, за бюджетні кошти у КНП «Чортківська ЦКРЛ» зроблено роботи на загальну суму 640 тис. грн., в тому числі придбано та встановлено грузовий ліфт у стаціонарному корпусі КНП «Чортківська ЦКРЛ». За позабюджетні кошти зроблено робіт на 314,1 тис. грн.

Покращення матеріально-технічної бази КРЦ ПМСД:

-        проведено поточний ремонт ФАПу села Антонів;

-        виготовлено проектно–кошторисну документацію на проведення капітальних ремонтів приміщень амбулаторії загальної практики/сімейної медицини с. Мухавка, Джурин, Косів, Кривеньке, Ягільниця, Нагірянка, Пробіжна, Улашківці;

-        проводиться ремонт амбулаторій загальної практики/сімейної медицини сіл Джурин, Кривеньке;

-        зроблено ремонт кабінету центральної амбулаторії ЗПСМ по вул. Д Пігути 2А.

За бюджетні кощти придбано медичне обладнання на загальну суму 473,0 тис. грн., в тому числі:

- установка для обробки рентгенограм – 23,0 грн;

- апарат штучної вентиляції легень – 295 тис. грн.;

- електрокардіографи 4 штуки –155 тис. грн.

Завдяки співпраці з гуманітарними організаціями КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» одержала: кварцову лампу, м’який інвентар та твердий інвентар, рентгенівська система з управлінням.

За спонсорські кошти придбано медичного обладнання на загальну суму 225,6 тис. грн. (відсмоктувач «Біомед»,  монітор фетальний «Біомед»,  насос інфузуйний «Біомед», пристрій обігріву для новонароджених, столик анестезіолога, електрокардіограф ВТL).

    

 ОСВІТА

У 2018-2019 навчальному році на території району функціонують та надають освітні послуги 33 загальноосвітні навчальні заклади, в яких навчається - 2450 учнів:

  - 8 шкіл І-ІІІ ступенів – 1125 учнів;

  - 18 шкіл І-ІІ ступенів – 1140 учнів;

  - 5 шкіл І ступеня – 52 учні;

  - 2 навчально-виховних комплекси (Горішньовигнанський, Джуринськослобідківський) – 133 учні.

У Чортківському районі працює дві позашкільні установи з різними           напрямами, гуртками, секціями: дитячо-юнацька спортивна школа, центр науково-технічної творчості та дозвілля учнівської молоді, який проводить свою роботу на базі шкіл району.

У закладах освіти  працює 464 педагогічних працівники.

На забезпечення Нової української школи з державного бюджету (субвенція) виділено 1 119,19 тис. грн. та співфінансування з місцевого бюджету – 117,27 тис. грн. Крім того, з місцевого бюджету на придбання дидактичного матеріалу виділено 360,0 тис. грн. та 26,0 тис. грн. виділили трансферти сільських рад.

З метою реалізації Концепції Нової української школи у Чортківському районі, відділом освіти Чортківської райдержадміністрації проведено тендер на закупівлю шкільних меблів в кількості 260 комплектів (мобільний стілець та стіл для учнів 1-х класів) на суму – 465,0 тис. грн. 27.08.2018 р. укладено договір з переможцем торгів на поставку меблів.

Усі заклади забезпечено дидактичним матеріалом на суму – 621,45 тис. грн., з них 121,5 тис. грн. з місцевого бюджету, видано 6 комплектів комп’ютерного обладнання (ноутбук для вчителя, ламінатор, мережевий фільтр, цифрова документ-камера, принтер-сканер-копір) на суму – 322,72 тис. грн.

Управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації направлено у Чортківський район 8 комплектів комп’ютерного обладнання для закладів загальної середньої освіти.

Всі вчителі району, які з 1 вересня 2018 року навчають перший клас пройшли дистанційний курс на порталі EdEra та одержали сертифікати «Онлайн-курси для вчителів початкової школи» та курси підвищення кваліфікації для вчителів 1-их класів  (ІІІ сесії). Видатки на проходження курсів вчителів НУШ становлять – 16,98 тис. грн.

На даний час на балансі відділу освіти знаходиться 4 шкільних автобуси, один з яких переданий в оренду Білобожницькій ОТГ. Вцілому в районі в 2018/2019 н.р. організовано підвіз для 198 учнів. Шкільними автобусами підвозиться 96 учнів. Для забезпечення підвозу учнів, у липні цього року придбано 1 шкільний автобус «Еталон» за кошти державного бюджету 65% та співфінансування 35% з місцевого бюджету, що дало змогу забезпечити 100% підвіз учнів району до місць навчання і додому. Крім того, відповідно до укладених угод у районі здійснюється підвіз 101 учня до навчальних закладів району 2-ма приватними перевізниками.

Відповідно до рішення сесії районної ради від 10 липня 2018 року №411 у Чортківському районі діє районна Програма роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю на 2018-2020 роки «Обдарованість». За 2018 рік профінансовано заходи даної програми на 10,0 тис. грн.

Відповідно до рішення сесії Чортківської районної ради №370 від 11 травня 2018 року та з метою реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами, надання їм відповідних психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг в Чортківському районі утворено юридичну особу публічного права комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області, яка надає послуги  дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) в сільських населених пунктах Чортківського району. Для облаштування та забезпечення належного  функціонування інклюзивно-ресурсного центру закуплено:

- комплект дидактичних матеріалів;

- комплект обладнання для занять ЛФК;

- комплект шкільних учнівських меблів (антисколіозні учнівські 1-місні столи (6 шт) та стільці (6 шт));

- ноутбук;

- ламінатор;

- комплект мультимедійного обладнання.

Рішенням сесії Чортківської районної ради від 20 грудня 2018 року №490 затверджено утворення Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Чортківської районної ради Тернопільської області. Опорний заклад включатиме наступні школи: Джуринської ЗОШ І-ІІІ ст., Палашівської ЗОШ І-ІІ ст., Полівецької ЗОШ І-ІІ ст., Джуринськослобідківського НВК І-ІІ ст., Криволуцької ЗОШ І ст.

У 2018 році з метою енергозбереження встановлено 2 металопластикові вікна в Староягільницькій ЗОШ І-ІІ ст.,  в Свидівській ЗОШ І-ІІ ст. встановлено вікна (31 шт.) на суму 175,0 тис.грн., замінено каналізаційні труби в Пробіжнянській ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 99,98 тис. грн.

У червні 2018 року в ДОК «Збруч» смт. Скала-Подільська оздоровилось 57 дітей району. Сума виділених коштів складає 199,0 тис. грн. Безкоштовні путівки отримали діти-сироти, та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, відмінники навчання та діти, батьки яких служать в АТО.  

 

КУЛЬТУРА

  Мережа галузі закладів культури району складається із 78 закладів:   33 бібліотечних (9 закладів закрито), 42 клубних (1 заклад закрито), 3-х шкіл  естетичного виховання.

  На відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації на 11 місяців 2018 року заплановано 8 894,7 тис.грн., використано 8496,986 тис. грн. згідно затвердженого кошторису.

З метою покращення матеріально-технічної закладів культури Чортківського району у звітному періоді проводились ремонтні роботи у клубних закладах сіл: Скородинці, Товстеньке, Косів, Біла, Горішня Вигнанка, Бичківці, Джурин, Пастуше, Мухака, Криволука, Пробіжна, Росохач. Також продовжуються капремонт клубів с. Сосулівка та Капустинці.

Проводився косметичний ремонт приміщення центральної районної бібліотеки; косметичні ремонти бібліотек-філіалів у с. Палашівка та с. Косів; косметичні ремонти у трьох школах естетичного виховання: Джуринська РКДМШ, Пробіжнянська РКДМШ та Улашківська РКДМШ.

 

Щодо творчої діяльності

З початку 2018 року закладами культури району проведено ряд заходів, спрямованих на соціально-культурний та духовний розвиток району:

·  Відзначення річниці від Дня народження Степана Бандери;

·  Проведено районний фестиваль аматорських колективів міста та району «Різдв’яне розмаїття»;

·  Урочистості та святковий концерт, присвячений Дню Соборності України та 100-ій річниці пам’яті Героїв Крут «Соборна, єдина, неподільна»;

·  Проведено захід, присвячений на вшанування подвигу учасників революції Гідності та увічнення пам`яті Героїв Небесної Сотні;

·  Літературно-мистецьке свято, присвячене 204-ій річниці від Дня народження Т.Г.Шевченка;

·  Урочистий захід відзначення Всесвітнього Дня вишиванки та Дня Європи -17.05.2018;

·  Участь у проведенні військово-історичного фестивалю «Чортківська Офензива» - 17.06.2018;

·  Урочистості з нагоди святкування Дня Конституції України та Дня Молоді «Основа життя - мій закон основний» - 27.06.2018;

·  Поїздка у м. Умань до меморіалу закатованих в’язнів Чортківської тюрми з метою вшанування памяті;                  

·  Урочисті заходи, присвячені 1030-літтю хрещення Київської Русі, поїздка у м. Київ;

·   Творчий звіт мистецьких колективів району до 100-річчя ЗУНР «Бережи, Всевишній Україну»;

·  Заходи до Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-193 років;

·  Дитячо-юнацький фестиваль «Всавай, сонце»;

·  21 листопада 2018 року народне віче приурочене Дню Гідності та Свободи на площі Героїв Євромайдану;

·  25 листопада 2018 року відбулася поминальна панахида та освячення пам’ятного Хреста, встановленого на місці розстрілу німецькими окупантами в’язнів Чортківської тюрми у полі між Чортковом та Ягільницею;

·  Урочистості до дня місцевого самоврядування та дня Святого Миколая.

Туризм та рекреація

З метою розвитку сучасної туристично-рекреаційної інфраструктури району та підтримка культурного потенціалу і традицій у звітному періоді проводились наступні заходи:

- Відкриття туристичного сезону на базі Улашківського монастиря, дерев'яної Троїцької церкви (XVI ст, 1646, зберігся іконостас) с.Заболотівка та районний семінар-тренінг з розвитку сільського туризму на базі бібліотеки-філіалу с.Улашківці (13.06.2018);

- Участь у проведені «Галицького ярмарку у Чорткові» в рамках військово історичного фестивалю «Чортківська офензива»;

- Обласний дитячий пісенно-хореографічний фестиваль «Дивоцвіт» у с. Ягільниця; 

- Регіональний фестиваль лемківської культури «Цне мі ся за тобом, мій лемківський краю» у с.Ягільниця;            

- Проведено обласний фестиваль у с. Шманьківці «Червона калина».

                                     

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, ПІДТРИМКА МОЛОДІ ТА

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ

У районі головними завданнями з реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту є забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення, пропагування ведення здорового способу життя.

Районний футбол охоплює 22 сільських команд, допомогу яким надають керівники приватних агропромислових підприємств, сільські голови, меценати та любителі спорту.

В 2018 році проведено: юнацькі спортивні Ігри учнівської молоді району; спартакіада допризовної молоді; кубок району з футболу, присвячений Дню Незалежності України серед сільських команд, в якому прийняли участь                  22 команди загальною кількістю 800 спортсменів;  традиційні змагання та турніри з міні-футболу; кубок Чортківського району з волейболу серед чоловіків та жінок; шахові та шашкові турніри; чемпіонат району з пауерліфтінгу; районний чемпіонат з контактного карате; відкритий чемпіонат району з футболу; відкритий чемпіонат району з більярду «Вільна піраміда»; турнір з вільної боротьби; традиційні змагання «Козацькому роду-нема переводу»; районний турнір зі спортивної аеробіки; районний відкритий турнір з вільного бою Фрі-файту.

У районі створено та діють на добровільних засадах федерації футболу, волейболу, вільної боротьби, східних єдиноборств.

У 2018 році оздоровлено 35,4% дітей від загальної кількості (887), зокрема, 10,6% забезпечено оздоровленням та 24,7% відпочинком. На проведення оздоровчої кампанії (закупівля путівок) виділено 195,0 тис. грн. Також влітку пройшла оздоровча кампанія для дітей учасників АТО через кількаденні поїздки в Карпати та оздоровчі дитячі табори.

З метою сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у районі ведеться облік кандидатів в усиновлювачі, потенційних батьків-вихователів, прийомних батьків, опікунів, піклувальників.

На обліку служби у справах дітей Чортківської райдержадміністрації станом на 01.12.2018 року перебуває 7 дітей-сиріт та 37 дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 32 дітей вказаної категорії перебуває під опікою і піклуванням та виховується у сім'ях опікунів, 5 дітей проживають в прийомних сім'ях та виховуються прийомними батьками, 6 дітей – в дитячих будинках сімейного типу і виховуються батьками-вихователями, 1 дитина перебуває на повному державному утриманні.

У районі  функціонує 2 дитячих будинки сімейного типу: в с. Палашівка, де виховуються та проживають 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та у с. Пастуше, де проживає 4 дітей даної категорії, а також 2 прийомні сім’ї, в яких проживає 2 дітей, позбавлених батьківського піклування.

На обліку з усиновлення перебуває 12 дітей. На всіх дітей цієї категорії заведено особові справи, створений та постійно поновлюється паперовий та електронний банк даних дітей вищезазначеної категорії. На обліку в службі у справах дітей перебуває 1 сім’я – кандидати в усиновлювачі.

У районі ведеться робота по забезпеченню формування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти». На даний час зареєстровано 44 дитини-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 14 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та проживають в 6 сім’ях, де батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків.

З метою запобігання правопорушень проводиться профілактична робота спрямована на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень в сімях, в школах, в організаціях незалежно від форми власності та за місцем проживання.

У ході проведення профілактичних заходів (рейдів) «Підліток. Зима. Канікули», «Діти вулиці. Вокзал», «Діти Тернопільщини проти насильства, бездуховності, за духовність та сімейну злагоду», «Літо 2018», «Урок 2018» протягом 2018 року проведено 27 рейдів, в ході яких виявлено 12 дітей, що потребували соціально-правової допомоги.

Щороку проводяться урочисті заходи до Великодніх Свят, Дня захисту дітей, Дня захисту прав дітей, Дня усиновлення, Дня Святого Миколая за участю дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах згідно районної програми запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки. На виконання даної програми передбачено на 2018 рік 89 тис. грн, профінансовано – 55 тис. грн. Під час заходів дітям вручаються подарункові набори з продуктами харчування, солодощами, канцтоварами, а також пам’ятки-буклети.

 

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

На території Чортківського району знаходиться 11740,42 га лісів та інших лісовкритих територій; сільськогосподарські землі займають 71175,34 га, з яких на площі 69213,66 га розміщені угіддя. У Чортківському районі налічується 23 родовища із запасами глини, каменю, піску, суглинку, в тому числі:

- Скородинське родовище цегельної сировини;

- Росохацьке родовище суглинку;

 - Білівське-2 родовище піску.

Реєстр перспективних кар’єрів та родовищ на території району розміщено на сайті Чортківської РДА для пошуку інвесторів, які бажають видобувати корисні копалини на території району.

В Чортківському районі налічується 89 ставків та 86 гідротехнічних споруд на них, загальною площею водного плеса 594 га. На території району орендується 26 ставків площею водного дзеркала 202 га.

Проблемним питанням є приведення договорів оренди водних об’єктів у відповідність до вимог чинного законодавства, згідно Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 року №236.

На території Чортківського району знаходиться 42 об’єкти природно-заповідного фонду, з них: 40 місцевого значення та 2 загальнодержавного, загальною площею 5310,6 га. Здійснено систематизацію відомостей щодо оголошених об’єктів природно-заповітного фонду та проведено звірку щодо кількості об’єктів прородо-заповітного фонду на території Чортківського району. Серед них – «Дача Галілея» та печера «Млинки».

 

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНЬОГО ХАРАКТЕРУ

Для забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту діє Програма захисту населення і територій Чортківського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018–2022 роки. Для фінансування заходів даної програми передбачено витрати в сумі 110,0 тис. грн.

В місцевому матеріальному резерві Чортківського району зберігається:

- дизельне паливо 5324 літри;

- автобензин марки А 92 – 6404 літри;

- шифер восьми хвильовий – 144 шт;

- цвяхи шиферні  61,0  кг;

- плівка поліетиленова  54,5 м/п;

- пиломатеріали  8,0 м3;

- антирабічна вакцина Індіраб – 10 доз.

З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій у 2018 році:

- виділено з місцевого матеріального резерву району 500 л бензину марки А-92 Чортківському комунальному районному центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги для обслуговування викликів на дому, попередження ускладнень і летальних наслідків від грипу, ГРВІ та кору;

- також використано за потребою 5 доз вакцини Індіраб.

Резервний фонд Чортківського району в 2018 році не використовувався, станом на сьогоднішній складає 693,1 тис.грн.

У 2018 році проведено 5 тренувань органів управління Чортківської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

Проведено комплексні перевірки захисних споруд цивільного захисту згідно плану-графіку, розробленого районним відділом Управління ДСНС України у Тернопільській області, складено акти перевірки стану утримання та використання захисних споруд.

 

ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії корупції, здійснення заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних дій, реалізується районна комплексна програма протидії організованій злочинності, корупції та тероризму Чортківського району на 2018-2022 роки, яка затверджена рішенням сесії районної ради від 11.05.2018 року № 381. Завдання даної програми, насамперед, спрямовані на зменшення рівня корупції, оздоровлення соціально-економічної ситуації в районі, підвищення рівня її інвестиційної привабливості, а також довіри населення до діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування.

КОРОТКІ ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  РАЙОНУ У 2018 РОЦІ

 

        Результати порівняльного аналізу основних макроекономічних показників розвитку району за 2018 рік і аналізу ефективності виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку району вказують на відповідність розвитку регіону із завданнями Стратегії розвитку області на період до 2020 року та окремих галузей економіки.

         У 2018 році виконання основних макроекономічних показників наступне:

-        збільшення обсягу валової продукції промисловості на 5 % до програмного показника;

-        обсяг реалізованої промислової продукції становить 100,1%;

-        збільшення обсягу валової продукції сільського господарства на 2 % до програмного паказника;

-        у рослинництві всіма категоріями господарств отримано 161,1 тис.тонн зернових культур, що становить 81,6 % до програмного показника;

-        збільшення на 65,6 %  обсягу  капітальних інвестицій за рахунок всіх джерел фінансування до програмного завдання;

-        обсяг прямих іноземних інвестицій, за наростаючим підсумком більший на 9,8% до програмного показника;

-        збільшення обсягу зовнішньоторговельного обороту у два рази до програмного завдання;

-        збільшення на 22 %  обсягу реалізованих послуг до програмного показника;

-        надходження до бюджетів всіх рівнів від діяльності малого підприємництва 

     на 74,8 % більше до програмного завдання;

-        середньомісячна заробітна плата склала 7914,00 грн., що більше програмного показника на 1 %;

-        у всіх сферах економічної діяльності створено 311 робочих місць;

Результати аналізу основних макроекономічних показників за підсумками 2018 року та тенденції розвитку реального сектору економіки дозволяють здійснити порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району за 2017 (звіт), 2018 (очікуване/фактичне виконання) та 2019 (прогноз) роки, які наведено у таблиці 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  РАЙОНУ

 

Базуючись на аналізі тенденцій розвитку економіки району та впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на темпи її змін, визначено головні проблеми соціально-економічного розвитку району. Вагомими факторами, що обмежують розвиток є соціально-політична напруженість через геополітичні проблеми та макроекономічну невизначеність, військовий конфлікт на сході України. Крім того:

- недостатньо глибока переробка сировинних ресурсів (структура промислового виробництва характеризується невисокою питомою вагою продукції кінцевого споживання);

- відсутність сприятливих умов у сфері мікрофінансування з можливістю отримання низько відсоткових та довгострокових кредитів;

- низька спроможність деяких підприємств швидко диверсифікувати ринки збуту продукції та нестача власних обігових коштів і капітальних вкладень у модернізацію виробничих потужностей;

- високий знос основних фондів підприємств району та висока енерго- та матеріаломісткість виготовленої продукції і, як наслідок, низькі темпи підвищення конкурентоспроможності промисловості та ефективності виробництва, зниження купівельної спроможності на внутрішньому ринку; недостатні темпи впровадження інноваційних процесів у виробництво;

- низький рівень кластерних об’єднань в галузі агропромислового комплексу;

- потреба у реформуванні спиртової галузі;

- диспаритет цін на сільськогосподарську та промислову продукцію;

- низька ефективність роботи об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва з питань надання правової, інформаційно- консультативної, фінансової допомоги;

- низький рівень впровадження інноваційної продукції та технологій у малому бізнесі;

- трудова міграція за межі району, в тому числі за кордон;

- професійно-кваліфікаційний дисбаланс робочої сили;

- наявність тіньової зайнятості;

- розгалужена мережа та неоптимальна структура штатної чисельності закладів соціально-культурної сфери;

- спостерігається тенденція до зниження рівня поверхневих та підземних вод, що набула ознак маловоддя;

- не проводяться роботи з утримання більшості сміттєзвалищ, порушуються правила їх експлуатації.

        На подолання зазначених проблем спрямовано комплекс заходів, передбачених у Програмі.

 

 

 

 

III. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ І ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ  НА 2019 РІК

 

З метою досягнення поставленої мети Програма узгоджена з ключовими положеннями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385, яка визначає національні пріоритети та державні інтереси з Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2020 року та Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, які затверджені відповідно рішеннями Тернопільської обласної ради від 4 січня 2016 року №28 та від 2 серпня 2017 року № 694.

Зазначеними документами визначено стратегічні цілі розвитку району  на середньострокову перспективу, що сприятимуть забезпеченню стабільності соціально-економічного розвитку, зростанню конкурентоспроможності району  на внутрішніх та зовнішніх ринках, підвищенню якості життя населення.

 

Стратегічна ціль І. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення:

- реалізація реформ у сфері охорони здоров’я для підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню району;

- вжиття додаткових заходів щодо подальшого покращення матеріально- технічної бази лікувально-профілактичних закладів району  шляхом залучення різних джерел фінансування;

- впровадження реформ в освітній галузі району для підвищення якості надання освітніх послуг;

- реалізація положень Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки;

- збереження діючих і створення нових робочих місць шляхом створення нових підприємств, відновлення діяльності суб’єктів господарювання, що призупинили виробничу діяльність, легалізації трудових відносин;

- підвищення рівня заробітної плати працівників у районі;

- надання якісних і доступних соціальних послуг, у тому числі здійснення комплексу заходів із всесторонньої підтримки учасників антитерористичної операції, демобілізованих осіб та осіб, переселених із тимчасово окупованих територій та районів проведення операції обєднаних сил до Чортківського району;

- покращення технічного стану житлового фонду, забезпечення населення та інших споживачів економічно обґрунтованими та якісними житлово - комунальними послугами, в тому числі оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії;

- реалізація заходів щодо впровадження в районі  Національної стратегії з оздоровчої рухової активності на період до 2025 року;

- збереження і розвиток культурної спадщини;

- покращення стану навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

 

Стратегічна ціль II. Підвищення конкурентоспроможності регіону:

- максимальне сприяння реалізації комплексних інвестиційних проектів регіонального розвитку;

- оновлення та модернізація промислових підприємств району, розвиток  високотехнологічних виробництв;

- створення сприятливих умов для ефективного функціонування малих підприємств задля забезпечення високого рівня конкурентоспроможності малого бізнесу;

- реалізація ефективної регуляторної політики та створення дієвої системи надання адміністративних послуг;

- організація ярмаркових заходів, виїзної торгівлі для реалізації місцевими виробниками продукції для населення за цінами виробника;

- популяризація заходів з енергозбереження серед громадян з метою впровадження енергозберігаючих заходів у домогосподарствах;

-диверсифікація джерел енергії та підвищення енергоефективності економіки та соціальної сфери;

- проведення ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та забезпечення їх експлуатаційного утримання;

- впровадження ефективної системи супроводу інвестиційних проектів на всіх етапах;

- формування та підтримка сталого позитивного іміджу району  з інвестиційно- привабливою економікою, відкритої та перспективної для іноземного інвестування та успішного ведення бізнесу в сфері зовнішньої торгівлі;

- сприяння суб’єктам господарювання району  у пошуку нових ринків збуту продукції;

- встановлення нових та розвиток існуючих зв’язків Чортківського району  з регіонами іноземних країн, у яких є досвід залучення коштів зовнішньої допомоги;

- підвищення інституційної спроможності органів влади, громадських об’єднань щодо залучення міжнародної технічної допомоги;

- участь у програмі транскордонного співробітництва нового фінансового періоду 2014-2020 „Україна-Польща-Білорусь”;

- реалізація завдань, визначених Стратегією розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки;

- реалізація завдань, визначених Стратегією розвитку туризму в Тернопільській області на 2016 - 2020 роки.

 

Стратегічна ціль III. Розвиток сільських територій:

- забезпечення продовольчої безпеки району, підтримка сільськогосподарських виробників;

- зростання обсягів виробництва продукції сільського господарства у галузі тваринництва;

- створення конкурентоспроможного агропромислового виробництва;

- поглиблення переробки сільськогосподарської продукції для виходу на зовнішні ринки;

- підтримка комплексних проектів розвитку сільської інфраструктури;

- стимулювання зайнятості в сільській місцевості, включаючи розвиток аграрного бізнесу, сільського туризму, сільськогосподарських кооперативів, підприємств сфери послуг;

- створення центрів надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах;

- врегулювання питань землеустрою та землекористування територій об’єднаних територіальних громад;

- надання практичної допомоги з підготовки планів розвитку територіальних громад; методичний супровід об’єднаних територіальних громад з питань підготовки проектів, які можуть забезпечити їх фінансування;

- забезпечення підтримки малого аграрного бізнесу шляхом впровадження інноваційних технологій у виробничу діяльність для сприяння розвитку підприємництва та зростанню доходів населення сільських територій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегічна ціль І: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

 

Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я

 

Впровадження нових підходів та програм для розв’язання проблем здоров’я, посилення ролі профілактичної складової, попередження захворювань відповідно до Концепції розвитку системи громадського здоров’я, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року          №1002-р, дозволить покращити стан здоров’я населення в районі, в першу чергу за рахунок зниження захворюваності та смертності від серцево-судинних захворювань, онкологічної патології та інших соціально обумовлених недуг, збереження репродуктивного здоров’я.

У 2019 році у Чортківському районі  продовжуватиметься реформування первинної медичної допомоги. Завданням упродовж року є довести обсяг видатків на придбання медикаментів для лікування хворих до рівня повного забезпечення потреб закладів первинної ланки.

Протягом року значна увага приділятиметься покращенню матеріально- технічної бази госпітального  округу.

Принципово новим підходом у реформуванні медичної галузі є участь району в єдиній (інтегрованій) інформаційно-аналітичній системі обліку стану здоров’я громадян України на основі електронної ідентифікації пацієнтів у закладах охорони здоров’я, збору даних профілактичних обстежень з метою подальшого використання в аналітичних, експертних і статистичних системах. Це відчутний крок до впровадження у галузі охорони здоров’я найновіших інформаційних технологій, що надасть можливість упорядкувати процеси надання медичних послуг, поліпшити якість та знизити вартість медичної допомоги, а також покращити управління інформацією у галузі охорони здоров’я.

Аптечні заклади району забезпечуватимуть відшкодування вартості медичних препаратів у рамках Урядової програми „Доступні ліки”, що дозволить покращити медикаментозне забезпечення хворих серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу та бронхіальною астмою.

Виконання запланованих заходів дозволить досягнути у 2019 році забезпеченість стаціонарними ліжками на 10 тис. населення на рівні 47 одиниць; лікарями загальної практики-сімейної медицини на 10 тис. населення - 7 осіб; кількість обстежених осіб на активний туберкульоз збільшиться на 5 % до 28 осіб; кількість обстежених, у яких виявлять вперше онкологічне захворювання, зменшиться  на 4,4 %  до 298 осіб.

 

Доступність та якість послуг у сфері освіти

 

Головним завданням у сфері розвитку освіти у 2019 році є задоволення освітніх потреб кожної дитини відповідно до її інтересів, здібностей.

Реформування системи освіти в районі розпочнеться у новому навчальному році з впровадження Державного стандарту початкової освіти.

Навчальні заклади-учасники пілотного проекту „Нова українська школа” впроваджуватимуть нові підходи у навчальних програмах, визначенні навчальних результатів і способів їх вимірювання, значна увага надаватиметься кваліфікації педагогічних працівників. Вчителі пілотних шкіл продовжуватимуть підвищувати свою кваліфікацію шляхом участі у навчальних семінарах, конференціях з даного питання.

Продовжиться робота щодо створення нових опорних закладів освіти, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вживатимуться заходи щодо забезпечення їх усім необхідним сучасним обладнанням, транспортними засобами для підвезення дітей і вчителів, проведення ремонтних робіт та впровадження енергоефективних заходів.

Зростання рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою буде забезпечено шляхом розбудови мережі закладів дошкільної освіти, насамперед, у звільнених від оренди приміщеннях.

В результаті вжитих заходів очікується, що:

- кількість учнів у закладах загальної середньої освіти зросте на 0,1 % до

2502 особи;

- частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, від загальної кількості учнів, які цього потребують складе 100 %;

- покращиться матеріально-технічна та методична база навчальних закладів району;

- зменшиться дефіцит кваліфікованих робітничих кадрів на ринку праці.

 

 

Ефективність ринку праці та соціальної сфери

 

Реалізація політики зайнятості населення у 2019 році здійснюватиметься шляхом регулювання процесів на ринку праці та сприяння продуктивній зайнятості населення; забезпечення надання якісних послуг з працевлаштування незайнятому населенню та безробітним; підвищення рівня професійної освіти, що дасть можливість задовольнити потребу роботодавців у необхідних кадрах та забезпечити гарантоване працевлаштування безробітних громадян; посилення мотивації до легальної та продуктивної зайнятості; стимулювання діяльності роботодавців щодо створення нових робочих місць; забезпечення зростання доходів населення, у тому числі підвищення рівня заробітної плати, детінізація виплати заробітної плати, погашення заборгованості з її виплати.

За рахунок впровадження заходів щодо легалізації трудових відносин, підвищення продуктивності праці, підвищення мінімальних заробітних плат працівників та соціальних стандартів у 2019 році очікується зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників, зайнятих у сферах економічної діяльності, на 10 % до 8705 гривень.

Чисельність прийнятих на роботу на новостворені робочі місця складе 310 осіб.

Важливим аспектом соціальної політики визначено підвищення ефективності програм соціальної допомоги, посилення їх адресної спрямованості на підтримку вразливих верств населення, впровадження заходів щодо соціальної адаптації сімей та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах,  популяризація розвитку соціального підприємництва для забезпечення статутної діяльності громадських організацій інвалідів і ветеранів війни.

У 2019 році будуть виконуватись заходи районних програм  соціальної підтримки малозахищених верств населення „Турбота”,  „Ветеран”.  

 

Доступність послуг у сфері культури

 

Однією із основних тенденцій розвитку галузі культури в районі  у 2019 році буде розвиток і збереження аматорського мистецтва, нематеріальної культурної спадщини краю. У зв’язку з цим протягом наступного року відбудуться творчі звіти майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів району, заплановано провести 7 фестивалів, в тому числі 2 обласних.

Для збереження об’єктів культурної спадщини району  впродовж 2019 року Тернопільським обласним центром охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини буде проведено перевірку стану пам’яток, фотофіксацію, складання облікової документації та охоронних договорів на 99 об’єктах у  Чортківському районі.

В результаті вжитих заходів очікується:

- збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору району;

- збереження базової мережі закладів культури району, поліпшення культурологічного обслуговування населення;

- поліпшення матеріальної бази закладів культури і мистецтва та їх технічного оснащення;

- підвищення якості послуг у галузі культури.

 

Фізична культура і спорт, підтримка молоді та захист прав дітей

 

Важливими завданнями на 2019 рік з реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту є виконання плану заходів Тернопільської області щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року „Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація”, затвердженої розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 № 548-р; збільшення кількості населення, яке займається усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної направленості; покращення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту, збереження та утримання існуючої, незалежно від підпорядкування та форми власності; збереження лідируючих позицій успішної участі спортсменів району  у всеукраїнських  змаганнях.

Протягом 2019 року буде надано сприяння щодо наступних етапів: збереження та відновлення існуючої спортивної інфраструктури, що в свою чергу, сприятиме залученню 3 % населення району  до організованих і систематичних занять фізичною культурою та спортом; забезпечення проведення районних  змагань та участі спортсменів району  в державних заходах; розвитку дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, підтримки олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського руху; забезпечення доступності, якості та різноманітності форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних соціальних верств населення, особливо інвалідів і дітей-сиріт.

 

Впровадження у комплексі передбачених заходів дозволить збільшити кількість населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, в тому числі учнівської і студентської молоді, зберегти та забезпечити подальший розвиток спортивної інфраструктури, особливо у сільській місцевості, покращити результати виступів спортсменів району  на різноманітних  змаганнях.

У 2019 році реалізація державної регіональної політики підтримки сім’ї, дітей та молоді буде орієнтована на формування сприятливих умов для повноцінного і самодостатнього функціонування сім’ї, виховання дітей, формування Тендерної культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відповідно до положень Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 526-р у наступному році робота спрямовуватиметься на посилення ролі територіальної громади у забезпеченні інтересів дитини та реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей з урахуванням потреб, думки та інтересів кожної дитини.

Реалізація цих завдань сприятиме охопленню сімейними формами виховання не менше 90% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшенню на 1-2% кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до первинного обліку на 10 тис. дитячого населення.

З метою зміцнення соціального статусу молоді в структурах суспільства, посилення правової, економічної й соціальної захищеності молодого покоління основними завданнями на 2019 рік будуть такі: сприяння щодо забезпечення умов для розвитку і самореалізації молоді; заохочення молоді до досягнень у різних сферах суспільного життя, у професійній діяльності, до активної участі у розбудові району, поліпшення рівня навчальної та виховної роботи; організація та проведення інформаційно-просвітницьких рекламних кампаній протидії насильству в сім’ї; здійснення підтримки багатодітних сімей.

Результатами реалізації даних завдань стане збільшення кількості молоді, залученої до заходів з національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції; забезпечення поінформованості  осіб, залучених до семінарів, круглих столів, тренінгів, щодо ризиків потрапляння у ситуації торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції; залучення молодих громадян до особистої участі у формуванні й реалізації програм, що стосуються молоді, суспільства та держави.

 

 

Житлово-комунальне господарство

 

У 2019 році вживатимуться заходи, які будуть направлені на надання населенню якісних житлово-комунальних послуг, удосконалення договірних відносин споживачів із постачальниками води, тепла, газу, електрики, твердих побутових відходів, розвиток та реконструкцію систем водопостачання та водовідведення для забезпечення населення якісною питною водою, розвиток ринку послуг з управлінням житловим фондом шляхом широкого залучення приватних підприємств та управляючих компаній, демонополізацію ринку житлових послуг.

Для визначення енергоефективності споруд, їх паспортизації проводитиметься енергетичний аудит, продовжуватиметься робота щодо кредитування населення на впровадження енергоефективних заходів та впроваджуватиметься комерційний облік теплової енергії та водопостачання.

У сфері благоустрою населених пунктів району продовжуватиметься реконструкція мереж зовнішнього освітлення вулиць; реконструкція та ремонт комунальних доріг; розробка проектів санітарного очищення населених пунктів району; впровадження заходів з їх озеленення, підвищення рівня культури в сфері поводження з відходами, зменшення обсягів захоронення відходів, припинення експлуатації несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ.

 

Раціональне природокористування та якість довкілля

 

У 2019 році діяльність буде спрямована на реалізацію стабільної екологічної політики та її інтеграцію до інших галузевих політик, що стане передумовою створення чітких і прозорих механізмів управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання і збереження природних ресурсів, переходу до сталого, екологічно збалансованого розвитку району.

Запровадження європейської практики поводження з відходами, зокрема щодо завершення ліквідації стихійних сміттєзвалищ, приведення у належний санітарний стан існуючих сміттєзвалищ, створення у населених пунктах району  умов для роздільного збирання твердих побутових відходів, вжиття заходів з організації роздільного збирання твердих побутових відходів та доставки їх на пункти вторинної сировини, дасть змогу розв’язати ряд проблем, пов’язаних з безконтрольним накопиченням та захороненням відходів, утворенням стихійних сміттєзвалищ, порушенням вимог екологічної безпеки під час поводження з відходами.

Перехід на європейську практику управління відходами забезпечить істотне зменшення ризиків, пов’язаних з об’єктами накопичення і зберігання відходів, насамперед небезпечних, що призведе до зменшення соціальної напруги серед населення, яке проживає в межах їх впливу; запровадження новітніх технологій утилізації, які дадуть змогу поступово зменшити обсяги захоронення відходів; продовження формування мережі природоохоронних територій.

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

 

З метою забезпечення достатнього рівня безпеки населення, територій району та ефективних дій щодо запобігання й реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в районі  у 2019 році продовжуватиметься реалізація програми захисту населення і територій Чортківського району  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки.

В рамках цієї програми з метою запобігання виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, послідовного зниження ризику їх виникнення, підвищення рівня безпеки і захисту територій від наслідків таких ситуацій здійснюватимуться заходи щодо удосконалення та утримання районної  автоматизованої системи централізованого оповіщення населення на базі сучасних технологій, створення та накопичення районного матеріального резерву цивільного захисту, запроваджуватимуться сучасні форми і методи підготовки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх керівного складу щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та організації ліквідації їх наслідків, організації життєзабезпечення потерпілого населення; здійснюватиметься систематичний контроль за станом захисних споруд та їх готовністю до використання за призначенням.

 

 

Стратегічна ціль II: ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

РЕГІОНУ

 

Розвиток малого підприємництва

 

Упродовж 2019 року продовжуватиметься робота щодо подальшого розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва району у відповідності до визначених завдань та заходів Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Тернопільській області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 22 вересня 2016 року № 318.

Налагоджуватиметься робота та розширюватиметься співпраця   центру підтримки підприємництва району  з суб’єктами господарювання, бізнес-асоціаціями та іншими зацікавленими сторонами, а також вживатимуться заходи щодо налагодження співпраці із  Тернопільським регіональним бізнес-інкубатором.   

Забезпечуватиметься здійснення інформаційної підтримки представників малого та середнього підприємництва щодо умов ведення бізнесу, особливостей оподаткування, застосування законодавства про працю, програми розвитку малого бізнесу, грантів, інших можливостей залучення фінансових ресурсів, можливостей виходу на нові зовнішні ринки та ринки інших регіонів України.

Забезпечуватиметься діяльність ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва при Чортківській  районній державній адміністрації, вживатимуться заходи з метою активізації роботи „гарячої телефонної лінії” з питань підтримки та розвитку підприємництва як системи зворотного зв’язку між районною  владою та представниками бізнесу.

Суб’єкти господарювання залучатимуться до участі в державних закупівлях, що відбуваються за допомогою електронної системи „РгоZогго”.

У результаті реалізації вказаних заходів у 2019 році очікується тенденція до зростання загальної кількості малих підприємств та фізичних осіб- підприємців, які діятимуть в районі. .

Так, кількість малих підприємств планується збільшити па 1,1% до 87  одиниць. Відповідно кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення складатиме 19 одиниць, а чисельність працюючих на малих підприємствах  зросте до 565 осіб.

За рахунок малого підприємництва передбачається створити до 155 робочих місць.

Прогнозується також збільшення надходжень до бюджетів від діяльності підприємницьких структур майже на 8 % відносно показника 2018 року.

Зростання основних показників підприємництва відбуватиметься за умови сталості та результативності реформ, спрямованих на розвиток бізнесу, а також за рахунок покращення податкового адміністрування, запровадження доступного фінансування бізнесу, зокрема, зменшення ставок за кредитами для суб’єктів господарювання, продовження мораторію на проведення перевірок органами державного нагляду (контролю), зменшення рівня інфляції.

У сфері торгівлі і надання послуг у 2019 році заплановано збільшення обсягів реалізації продукції, а саме: роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі на 1,5 % до 46,0 млн.гривень; обсягу реалізованих послуг підприємствами сфери послуг на 10% до 1,1  млн гривень у порівнянні з показниками 2018 року.

Зростання обсягів роздрібного товарообороту передбачено за рахунок легалізації роздрібного товарообігу, відкриття нових торговельних закладів, зокрема в сільській місцевості, впровадження прогресивних методів торгівлі, підвищення якості торговельного обслуговування населення.

Зростання обсягів надання послуг планується за рахунок розширення мережі підприємств сфери надання послуг, залучення суб’єктів підприємницької діяльності побутової сфери до виїзного обслуговування мешканців у населених пунктах, в яких відсутні стаціонарні пункти обслуговування, підвищення якості побутового обслуговування населення.

 

 

Захист економічної конкуренції, прав і свобод громадян, забезпечення

законності та правопорядку

 

У межах чинного законодавства буде продовжуватися робота щодо вирішення проблем району  у сфері економічної конкуренції. Конкретні товарні ринки та пріоритетні напрямки роботи, на яких в межах наданих повноважень будуть вживатись заходи щодо створення чи покращення конкурентного середовища, затверджуються Антимонопольним комітетом України.

З метою захисту прав і свобод громадян в 2019 році планується удосконалити форми і методи профілактики правопорушень, підвищити ефективність оперативно-розшукових заходів та діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод людини; залучення громадських організацій до контролю за дотриманням на території району  конституційних прав громадян.

Очікується, що в результаті вжитих заходів зменшиться кількість скоєних правопорушень в районі, активізується робота щодо екстреного реагування на факти порушень чинного законодавства, активізується профілактична діяльність з метою упередження та недопущення негативних явищ у суспільстві.

 

Енергозбереження та енергоефективність

 

З метою продовження реалізації політики енергоефективності та енергозбереження, скорочення обсягів споживання енергоносіїв у районі  запроваджуватиметься система енергетичного менеджменту, залучатимуться кошти інвесторів у бюджетну сферу, підприємствами бюджетної сфери проводитиметься переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання місцевих альтернативних видів палива, здійснюватиметься санація  об’єктів соціальної сфери, надаватиметься сприяння у реалізації проектів з використанням енергії сонця для вироблення електричної енергії.

Спільна робота районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування спрямовуватиметься на пошук позабюджетних альтернативних джерел фінансування та налагодження співпраці з міжнародними фондами, програмами, грантами та інвесторами для сприяння реалізації проектів у сфері енергоефективності та енергозбереження.

З метою продовження впровадження реформи енергоефективності у районі здійснюватиметься роз’яснювальна робота зі споживачами щодо переваг державної фінансової підтримки енергоефективних проектів, які спрямовані на стимулювання населення до запровадження енергоефективних заходів.

У рамках районної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 роки в 2019 році  планується здійснити заходи зі стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини відсотків кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів.

 

Туризм та рекреація

 

Основними напрямками діяльності, на які у 2019 році будуть спрямовані зусилля у сфері розвитку туристично-рекреаційної галузі району, є: участь у спільних проектах регіонального співробітництва у туристично-рекреаційній сфері в рамках співпраці з іншими регіонами України та проектах міжнародної технічної допомоги для розвитку туристичної інфраструктури; формування комплексних туристичних продуктів у пріоритетних для району видах туризму для обслуговування туристів; маркування туристичних маршрутів з активними засобами пересування та їх знакування; облаштування місць для стоянок і короткочасних зупинок туристично-екскурсійних автобусів, автотуристів; представлення туристичних продуктів Чортківщини на  виставкових заходах; супровід та наповнення туристичної сторінки у соціальних мережах.

Реалізація вказаних завдань забезпечить позитивний імідж району на туристичному ринку, збільшить в’їзний туристичний потік та частку очікуваних доходів від сфери туризму.

 

Промисловість

 

У 2019 році прогнозується зростання обсягів виробництва промислової продукції на 1,3 % у порівнянні з показниками 2018 року.

Прогнозований обсяг реалізованої промислової продукції у 2019 році становитиме 1911,0 млн гривень, що на 1,2 % більше показника 2018 року.

Обсяг реалізованої промислової продукції в розрахунку на одиницю населення у 2019 році становитиме 43430,0 гривень (22052,7 гривень по Тернопільській області).  

Серед основних видів товарів продовольчої групи прогнозується збільшення виробництва м’яса і субпродуктів на 3 %, цукру на 0,1%,спецій на 1%.

Серед продуктів непродовольчої сфери заплановано зростання виробництва електроенергії на 2,4%.

У 2019 році  передбачена модернізація  очисних споруд на ПрАТ „Агропродукт”, модернізація жомо-пресового обладнання у Чортківському відділенні ТОВ „Радехівський цукор”.

Протягом 2019 року прогнозується залучити у промисловий комплекс 110,0 млн  гривень інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, що на 12 % більше у порівнянні з показниками 2018 року.

 

Будівництво

 

З метою підвищення ефективності реалізації регіональної політики розвитку будівельної галузі  у 2019 році планується будівництво нових та реконструкція існуючих потужностей підприємств різних сфер економіки; підтримка впровадження інвестиційних проектів на підприємствах району; завершення будівництва об’єктів з високим ступенем будівельної готовності шляхом спрямування коштів державного та місцевих бюджетів.

За рахунок різних джерел фінансування усіма суб’єктами господарювання передбачається ввести в експлуатацію 3,5 тис. кв. метрів загальної площі житла, що становитиме 9,4 % до запланованого показника 2018 року.

Обсяг прийнятої в експлуатацію загальної площі житла в розрахунку на 10 тис. населення збільшиться на 9 %.

Основну увагу буде зосереджено на завершенні будівництва об’єктів з високою ступінню будівельної готовності, будівництві об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок державних капітальних видатків, що забезпечить зростання обсягів інвестицій у житлове будівництво.

 

Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця

 

У 2019 році продовжуватиметься робота із залучення інвестицій у розвиток економіки району  та підвищення ефективності інвестування шляхом збільшення капітальних інвестицій у реалізацію інвестиційних проектів, які передбачають впровадження сучасних технологій, модернізацію застарілих виробництв, що дозволить підвищити конкурентоспроможність як економіки району, так і окремих її пріоритетних галузей, налагодження конкурентоспроможних видів продукції для забезпечення виходу на європейський ринок.

За прогнозними розрахунками, у 2019 році передбачається залучити в економіку району  266,0 млн.гривень капітальних інвестицій, що на 6,4 % більше очікуваного показника 2018 року.

Реалізовуватимуться проекти регіонального розвитку за рахунок залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, субвенцій, спрямованих на розвиток окремих територій, а також інфраструктури об’єднаних  територіальних громад та фінансового ресурсу районного, інших місцевих бюджетів.

У виробничій сфері основна частка капітальних інвестицій у розвиток основних фондів буде спрямована на розширення, реконструкцію, технічне та технологічне переоснащення діючих підприємств за рахунок власних коштів.

          Від продовження роботи у напрямку розвитку вже існуючих та налагодження нових міжрегіональних зв’язків району, формування позитивного іміджу, а також сприятливих законодавчих умов здійснення іноземної інвестиційної діяльності та тісної співпраці з офісом із залучення та підтримки інвестицій слід очікувати у 2019 році збільшення прямих іноземних інвестицій на 1 % до 338,0 тис. дол. США, що в розрахунку на одну особу складе 7,6 дол. США.

Збільшення обсягу зовнішньої торгівлі,  вихід підприємств на нові ринки та подальше нарощування обсягів експорту дають підстави очікувати в 2019 році збільшення обсягів експорту та імпорту товарів до 35 млн дол. США        (+13 % до підсумків 2018 року) та 3,2 млн дол. США (+0,2 %) відповідно. За таких умов зовнішньоторговельний оборот товарами району  становитиме 38,2 млн дол. США (+4,2 % до підсумків 2018 року).

 

 

Налагодження співробітництва з міжнародними інституціями та реалізація проектів міжнародної технічної допомоги

 

У 2019 році основними завданнями щодо забезпечення реалізації у районі державної політики у сфері міжнародних відносин, транскордонного співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими інституціями в рамках міжнародної технічної допомоги є:

- здійснення організаційних заходів робочою групою Чортківського району  управління проектами з розробки супроводу та впровадження інвестиційних проектів щодо залучення міжнародної технічної допомоги в район;

- розгляд  стану реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, досягнення  обов'язкових  результатів, проблемні питання та, в разі потреби, вносення пропозицій щодо вжиття відповідних заходів для їх вирішення;

- сприяння залученню відповідних органів місцевого самоврядування, установ та громадських організацій району до впровадження проектів з міжнародною технічною допомогою;

- здійснення системного моніторингу щодо залучення та цільового використання міжнародної технічної допомоги на території району.

 

Розвиток інфраструктури

 

У 2019 році в районі передбачається розвиток дорожньої інфраструктури за рахунок коштів державного бюджету, а саме: поточний ремонт ділянок доріг вулиць, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування та об’єктів придорожнього сервісу.

Прогнозується, що обсяг перевезень вантажів становитиме 39,1 тис.тонн або 102,8 % до підсумків 2018 року. Обсяг перевезень пасажирів складе   859,0 тис. чол. або 100 % до попереднього  року.

 

         

Стратегічна ціль 3: РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

 

Сільське господарство

 

       Валова продукція по всіх категоріях господарств становитиме 714,0 млн.грн., що складе 100 % до 2018 року, в тому числі, в сільськогосподарських підприємствах 361,0 млн.грн. або 100%,  населення – 353,0 млн.грн. або 100%.

       При формуванні програми враховано пропозиції товаровиробників району, як керівників сільськогосподарських підприємств, так і населення, враховано потенційні можливості  даних категорій виробників.

За прогнозними розрахунками у 2019 році передбачається зібрати 183,6 тис.тонн зернових культур (114% до 2018 року), 205,5 тис.тонн цукрових буряків, в тому числі в агропідприємствах – 192,5 тис.тонн. Виробництво картоплі становитиме 93,6 тис.тонн (102% до 2018 року), овочів відкритого грунту – 12,8 тис.тонн (102,4% до 2018 року).

          У 2019 році  прогнозується виробити 26,5 тис.тонн молока,  або 104 % до минулого року; м’яса 10,2  тис.тонн,  або 103 % до попереднього року.                 

Основними проблемами галузі є:

- сільськогосподарське товарне виробництво потребує зниження процентних ставок короткотермінових кредитів до 8-9 %, довготермінових – до 3-4 %;

- встановлення правильної цінової політики та ліквідації диспропорції між цінами на сільськогосподарську продукцію та цінами на матеріально-технічні засоби, енергоносії, паливо-мастильні матеріали.

     

Розвиток новостворених територіальних громад

 

Робота щодо утворення нових громад та розширення існуючих триває.

2019 рік має стати вирішальним у проведенні реформи. Райдержадміністрація забезпечує систематичну координацію роботи з реалізації проектів, налагоджено діалог і оперативне вирішення питань, які виникають в органах місцевого самоврядування існуючих громад, та тих, хто ініціює об’єднання.

У 2019 році забезпечуватиметься збалансований розвиток добровільно об'єднаних територіальних громад шляхом створення умов для їх сталого економічного розвитку та поліпшення якості життя населення, а також укрупнення існуючих громад за рахунок приєднання до них навколишніх населених пунктів.

Надаватиметься всебічне сприяння громадським організаціям із залучення грантових коштів з метою підвищення активності громадян в питаннях управління територіальною громадою та вирішення проблемних питань розвитку даної території.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАВДАНЬ

 

Порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району за січень-листопад 2018 року, а також планових показників вказує на можливість досягнення мети і завдань програми у 2019 році.

Зокрема, прогнозується зростання таких основних макроекономічних показників:

- індексу промислового виробництва – на 1,3 %;

-обсягу реалізованої промислової продукції - на 1,2 % (до 1,9 млрд гривень);

- обсягу валової продукції сільського господарства – 714 млн гривень, що на рівні  2018 року;

- обсягу капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування - на 6,4 % до 266,0  млн гривень;

- зовнішньоторговельного обороту товарами - на 12 % до 38,2 млн дол. США;

- середньомісячної заробітної плати - на 10 % до 8705 гривень;

- фонду оплати праці штатних працівників, зайнятих у сферах економічної діяльності - на 5,8 % до 274,9 млн гривень;

- обсягу роздрібного товарообороту - на 1,5 % до 46,0 млн гривень, обсягу реалізованих послуг - на 10 % до 1,1 млн гривень;

- обсягів перевезень вантажів усіма видами транспорту - на 2,8 % до               39,1 тис.тонн;

- кількості малих підприємств - на 1,1 % до 87 одиниць, що складатиме             19 бізнесових структур на 10 тис. осіб наявного населення;

- чисельності працюючих на малих підприємствах - на 0,9 % до 565 осіб;

- обсягу надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого підприємництва - на 7,7 % до 65,0  млн гривень;

- чисельності прийнятих на роботу на новостворені робочі місця - на 6 % до    155  осіб;

- кількості дітей у загальноосвітніх навчальних закладах - на 0,1 % до

2,5 тис. осіб.

Аналіз макроекономічних показників розвитку району  вказує на можливість виконання плану доходів місцевих бюджетів.

        Завдання щодо реалізації Програми систематизовано у таблиці 1  «Основні показники програми соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2019 рік», у таблиці 2 «Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2019 рік», у таблиці 3 «Пріоритетні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2019 рік».

Перелік цільових  районних програм, як складових Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2019 рік систематизовано у таблиці 4 «Перелік районних програм, запропонованих для фінансування з районного бюджету у 2019 році».

 

Таблиця 1

 

     Основні показники програми

соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2019 рік

Показники

Одиниця виміру

2017 рік

звіт

2018 рік

2019 рік

програма

очікуване

% виконання програми

Програма

% до підсумків програми 2018 року

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Економічна ефективність

1.1. Промисловість

Індекс промислового виробництва

%

115

-

-

105

-

101.3

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ

млн грн.

1860,6

1886,2

1888,3

100,1

1911,0

101,2

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення

грн.

42095,0

42674,0

42721,0

100,1

43235,0

101,2

Виробництво найважливіших видів промислової продукції у натуральному вимірі:

 

 

 

 

 

 

 

Продовольча група

 

 

 

 

 

 

 

- цукор пісок із цукрових буряків

тонн

124553

124677

120935

97

121055

100,1

– м'ясо і субпродукти

тонн

5778

5784

6780

117,2

7005

103,3

– крохмаль

тонн

0

0

0

0

0

0

– спеції

тонн

10

10

14,7

147

14,85

101

– супи

тонн

29

31,2

33,7

108

33,7

100

– збагачувач кормовий

тонн

1919

1936

2000

103,3

2500

125,0

Непродовольча група

 

 

 

 

 

 

 

– спирт етиловий

тис. дал.

706,3

710

439

61,8

439

100

– елекроенергія

млн..кВТ

2,4

2,63

2,88

109,5

2,95

102,4

1.2. Сільське господарство

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств (в порівняльних цінах) – всього,

млн грн

652,4

704,0

715,7

102

714

99,8

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

– с/г підприємства

млн грн

319,8

361,4

361.8

          101

361

100

– населення

млн грн

332,6

342,6

353.9

103

353

100

Валова продукція сільського господарства на одну особу

гривень

 

 

 

 

 

 

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі всіма категоріями господарств:

 

 

 

 

 

 

 

– зернові культури

тис.тонн

206,9

197,4

161,1

81,6

183,6

114

– цукрові буряки

тис.тонн

130

182,7

242,2

132,6

205,5

85

– картопля

тис.тонн

93,4

94,2

91,8

        97,5

93,6

102

– овочі (відкритого ґрунту)

тис.тонн

10,5

12,9

12,5

97

12,8

102,4

– молоко

тис.тонн

24,9

25,2

25,5

101,2

26,5

104

– м'ясо

тис.тонн

9,4

9,5

9,9

104,2

10,2

103

– яйця

млн шт.

23,0

23,4

25,0

106,8

26,0

104

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі с/г підприємствами:

 

 

 

 

 

 

 

– зернові культури

тис.тонн

161,2

149,8

113,9

76

136,3

119,7

– цукрові буряки

тис.тонн

117

170,5

229,7

134,7

192,5

84

– картопля

тис.тонн

0,4

1,2

0,3

25

0,6

200

– овочі (відкритого ґрунту)

тис.тонн

0,3

0,6

0,13

22

0,3

231

– молоко

тис.тонн

1,2

1,3

1.3

100

1,5

115,4

– м'ясо

тис.тонн

6,1

6,2

6,3

101,6

6,5

103,2

– яйця

млн шт.

-

-

-

-

-

-

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі населенням:

 

 

 

 

 

 

 

– зернові культури

тис.тонн

45,7

47,6

47,2

99,2

47,3

100,2

– цукрові буряки

тис.тонн

13

12,2

12,5

102,5

13,0

104

– картопля

тис.тонн

93

93

91,5

98,4

93,0

101,6

– овочі (відкритого грунту)

тис.тонн

10,2

12,3

12,4

100

12,5

100,8

– молоко

тис.тонн

23,7

23,9

24,2

101,2

25,0

103,3

– м'ясо

тис.тонн

3,3

3,3

3,6

109,1

3,7

102,8

– яйця

млн шт.

23,0

23,4

25,0

107

26,0

104

1.3. Будівництво

Індекс будівельної продукції

%

-

-

-

-

-

-

Обсяг виконаних будівельних робіт на одну особу

грн

-

-

-

-

-

-

Виробництво будівельних матеріалів

 

-

-

-

-

-

-

– цегла керамічна будівельна

млн шт. умовної цегли

-

-

-

-

-

-

– елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного –

тис.м3

-

-

-

-

-

-

– розчини бетонні, готові для

використання

тис.т

-

-

-

-

-

-

– пісок, галька, гравій та щебінь для будівництва

 

тис.м3

-

-

-

-

-

-

– блоки дверні й віконні, з

пластмас

тис.шт

-

-

-

-

-

-

– вікна засклені з пластмас

тис.шт

 

 

 

 

 

 

Загальна площа житла, введеного в експлуатацію за рахунок всіх джерел фінансування

тис. кв.м

3,1

3,2

3,2

100

3,5

109,4

Обсяг прийнятої в експлуатацію загальної площі житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення

кв. м.

0,31

0,32

0,32

100

0,35

109,4

2. Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування

млн грн

247,5

151

250,0

165,6

266,0

106,4

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

гривень

5502,8

3408

5656

166,0

6018,0

106,4

Обсяг капітальних інвестицій за видами економічної діяльності та за рахунок усіх джерел фінансування:

 

 

 

 

 

 

 

- в промисловість

млн грн

15,2

9

12,0

133,3

15,0

125,0

- в сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

млн грн

98,0

95

120,0

126,3

125,0

104,2

- в будівництво

млн грн

-

-

-

-

-

-

Обсяг прямих іноземних інвестицій, за наростаючим підсумком – всього

млн дол. США

303,0

305,0

335,0

109,8

338,0

101,0

Обсяг прямих іноземних інвестицій з початку року (надходження)

 

млн дол. США

0,0

1,5

0,0

0,0

3,0

101,0

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу

дол. США

7,1

6,88

7,5

109

7,6

101,3

Зовнішньоторговельний оборот товарами

млн дол. США

19,2

15

34,0

226,7

38,2

112,4

 

 

 

 

 

 

 

 

– експорт

млн дол. США

17,5

13

31,0

238,5

35,0

113,0

– імпорт

млн дол. США

1,8

2

3,0

150

3,2

106,7

3. Розвиток інфраструктури

Обсяг перевезень вантажів:

тис.тонн

35

38

38

100

39,1

102,8

-  залізничним транспортом

тис.тонн

-

-

-

-

-

-

- автотранспортом

тис.тонн

35

38

38

100

39,1

102,8

Обсяг перевезень пасажирів:

тис.осіб

831

851,8

858,6

100,7

859

100

- залізничним транспортом

тис.осіб

31

36,8

37,1

100,8

37,5

101,1

- автотранспортом

тис.осіб

800

815

815

100

818

100,4

Кількість користувачів мережі Інтернет

одиниць

   600

940

942

100,2

943

100,1

4. Розвиток малого підприємництва

Кількість малих підприємств

     

одиниць

85

80

86

107,5

87

101,1

Кількість діючих малих підприємств на 10 тис. населення

одиниць

19

18

19

105,5

19

100

Чисельність працюючих на малих

осіб

569

615

560

91

565

100,9

Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання – фізичних осіб

тис. осіб

997

1050

985

94

1050

106,6

Надходження до бюджетів всіх рівнів від діяльності малого підприємництва

тис. грн

46274,3

34500

60325

174,8

65000

107,7

Кількість створених робочих місць в малому підприємництві

місць

140

70

146

208,5

155

106,2

5. Торгівля і побутове обслуговування

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі

млн. грн.

 

35,8

 

45,3

 

45,3

 

100

 

45,4

 

100,2

Обсяги реалізованих послуг

млн грн.

0,85

0,82

0,87

106,1

0,9

103,4

6. Ефективність ринку праці

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

44,3

44

43,9

99,8

43,8

99,8

Чисельність прийнятих на роботу на новостворені робочі місця

тис. осіб

308

310

311

100,3

310

99,7

Фонд оплати праці штатних працівників, зайнятих у сферах економічної діяльності

млн.грн

232

245,1

259,8

106

274,9

105,8

Середньооблікова кількість штатних працівників

осіб

3034

3095

3157

102

3219

102

Середньомісячна зарплата штатних працівників, зайнятих у сферах економічної діяльності,

гривень

6371

7836

7914

101

8705

110

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

– у промисловості

гривень

3900

4250

4280

100,7

4494

105

– у сільському господарстві

гривень

6611

7900

7965

100,8

8921

112

– у будівництві

гривень

-

-

-

-

-

-

Середньомісячна зарплата працівників у бюджетних установах

гривень

4862

5715

5772

101

6291

109

7. Доступність та якість послуг у сфері освіти

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

 осіб

2504

2510

2500

99,6

2502

100,1

Кількість дітей у постійних дошкільних закладах

 осіб

621

644

587

91

594

101

Охоплення дітей (від трьох до шести років) постійними дошкільними закладами (у % до кількості дітей відповідного віку)

%

 

67

 

68

 

70

 

-

71

-

Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому від загальної кількості учнів, які того потребують

%

98

100

100

-

100

-

8. Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я

Забезпеченість населення стаціонарними ліжками на  10 тис. населення

одиниць

3     46,6

47,0

47,0

100

47,0

100

Забезпеченість лікарями загальної практики сімейної медицини на  10 тис. населення

осіб

6,64

6,7

6,91

102

7,04

102

Кількість померлих дітей  віком до одного року на  1000 народжених живими

проміле

-

1,9

12,6

6,6 раз більше

4,0

66,6

Кількість осіб, що хворіють на активний туберкульоз, на 100 тис. населення

осіб

21,5

33,8

27,1

80

28,4

105

- в тому числі в сільській місцевості

осіб

23,5

35,8

23,9

66

31,0

86

Кількість осіб, в яких вперше виявлено онкозахворювання на  100 тис. населення

осіб

2            283,62

176,24

311,8

177

298,3

95,6

- в тому числі в сільській місцевості

осіб

190,2

164,23

313

191

301,9

96,1

9. Доступність послуг у сфері культури

Кількість масових бібліотек

одиниць

42

42

42

100

33

78,6

Книжковий фонд бібліотек

примірників

315300

308866

315300

102,1

302300

95,9

Кількість клубних установ

одиниць

43

43

43

100

41

95,3

10. Раціональне природокористування та якість довкілля

Відведено (скинуто) зворотніх вод,

тис.куб.м

-

-

-

-

-

-

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Забруднених, з них:

тис.куб.м

-

-

-

-

-

-

- без очищення

тис.куб.м

-

-

-

-

-

-

- нормативно–очищених

тис.куб.м

-

-

-

-

-

-

Викиди шкідливих речовин у повітря

тис.тонн

-

-

-

-

-

-

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

стаціонарними джерелами забруднення

тис тонн

0,9533

-

-

-

-

-

автомобільним транспортом

тис тонн

-

-

-

-

-

-

IV.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОГРАМИ

 

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.

Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в районі, результатів фінансово-господарської діяльності підприємств суб’єктів господарювання, подоланню кризових явищ, розв’язанню проблемних питань соціально-економічного та культурного розвитку району, в т.ч. підвищення рівня зайнятості населення та оплати праці, детінізації економічних процесів. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде впроваджена до виконання шляхом прийняття відповідних розпорядчих документів. Основними виконавцями заходів Програми є структурні підрозділи районної державної адміністрації,  суб’єкти господарювання,  які діють на території району.

Районна державна адміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків програми і наявності фінансових та інших ресурсів.

Основні напрямки та окремі заходи програми можуть коригуватися з урахуванням соціально–економічної ситуації в районі з відповідним погодженням у встановленому порядку з департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Чортківською  районною радою та іншими органами виконавчої влади.

 

Таблиця 2

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ

соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2019 рік

з/п

Пріоритетне завдання соціально-економічного розвитку

Заходи спрямовані на реалізацію пріоритетного завдання

Обсяги фінансування (тис.грн.)

Головний

розпорядник коштів або відповідальний виконавець

всього

Держ.

бюджет

Місц. бюдж.

Інші

джерела

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення

Поточні ремонти приміщень поліклінічного відділу КНП «Чортківська ЦКРЛ», капітальний ремонт центрального входу до стаціонарного корпусу лікарні з облаштуванням під'їзду, заміна вікон на енергозберігаючі, ремонт лапароскопічної стійки, придбання обладнання: ЕКГ апарати, оргтехніка, кальпоскоп, холтер артеріального тиску, кардіомонітор, пральні машини)

1520,0

1365,0

-

 

 

 

155,0

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня»

 

 

Ремонт пасажирських ліфтів поліклінічного відділу КНП «Чортківська ЦКРЛ»

400,0

400,0

-

 

 

 

-

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня»

 

 

Перехід КНП «Чортківська ЦКРЛ» на електронний документообіг – придбання оргтехніки

1 000,0

1 000,0

-

 

 

 

-

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня»

 

 

Придбання стоматологічного компресору

70,0

-

70,0

 

 

 

-

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, КНП «Чортківська стоматологічна поліклініка»

Капітальний ремонт фасаду та заміна внутрішніх дверей  КНП «Чортківська комунальна стоматологічна поліклініка»

490,0

490,0

-

 

 

 

-

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, КНП «Чортківська стоматологічна поліклініка»

Реалізація заходів в рамках виконання програми розвитку туризму у Чортківському районі у 2019 році (розвиток фестивального туризму через проведення обласних та районних фестивалів)

201,0

 

 

 

 

-

 

 

 

 

118,0

 

 

 

 

83,0

 

 

 

 

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації

Ремонт автомобіля ГАЗ (заміна коліс та радіатора)

25,0

-

25,0

-

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації

Відкриття інтернет-центрів у сільських бібліотеках-філіалах (с. Стара Ягільниця, Мухавка, Нагірянка, Базар, Шманьківці)

100,0

-

20,0

80,0

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації

Поточний ремонт Пробіжнянської, Джуринської, Улашківської районних комунальних дитячих музичних шкіл, в тому числі:

Улашківська РК ДМШ – 226,0 тис. грн.;

Пробіжнянська РК ДМШ – 79,0 тис. грн.;

Джуринська РК ДМШ – 40,0 тис. грн.

345,0

299,0

46,0

-

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації,

сільські ради району

Придбання мобільної сцени для Чортківського районного комунального будинку культури іменні К. Рубчкавої, м. Чортків, вул. Івана Франка, 1

324,0

324,0

-

-

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації

Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Біла з ДФРР (2019-2021роки) на суму 8 679,101 тис. грн.

3 000,0

2 400,0

600,0

-

Відділ освіти районної державної адміністрації

Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Джурин (утеплення фасадів, заміна вікон та дверних блоків, системи опалення з використанням енергозберігаючих технологій) з ДФРР

6 989,429

5 489,429

1 500,0

-

Відділ освіти районної державної адміністрації

Придбання комп’ютерної техніки для Нової української школи та комп’ютерної техніки для класів інформатики ЗОШ району

275,0

275,0

-

-

Відділ освіти районної державної адміністрації

Придбання інтерактивних дошок для закладів загальної середньої освіти району

       95,0

95,0

-

-

Відділ освіти районної державної адміністрації

Реконструкція ЗОШ І-ІІ ст. с. Стара Ягільниця (утеплення горища та реконструкція даху), виготовлена проектно-кошторисна документація у 2019 році

927,649

927,649

-

-

Відділ освіти районної державної адміністрації

Капітальні ремонти загальноосвітніх навчальних закладів району (заміна вікон, дверей, закупівля будматеріалів, ремонт дахів) у селах: Базар, Сосулівка, Коцюбинчики, Заболотівка, Палашівка, Полівці, Стара Ягільниця, Джуринська Слобідка, Шманьківці

 

 

667,0

 

 

 

667,0

 

 

 

-

 

 

 

-

Відділ освіти районної державної адміністрації

2

Розвиток сільських територій

 

 

Ремонт амбулаторій ЗПСМ та ФАП у:

с. Улашківці

с. Мухавка

с. Скомороше

с. Коцюбинчики

с. Сосулівка

 

103,0

403,0

103,0

257,5

93,09

 

 

100,0

390,0

100,0

250,0

90,0

 

3,0

13,0

3,0

7,5

3,09

 

-

-

-

-

-

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, КНП «Чортківська амбулаторія загальної практики, сімейної медицини»

Поточні ремонти у дошкільних навчальних закладах сіл Залісся (31,0 тис. грн.) і Стара Ягільниця (75,0 тис. грн.)

106,0

106,0

-

-

Залісянська сільська рада, Староягільницька сільська рада

Реконструкція будинку культури в с. Джурин Чортківського району

 

 

277,0

 

277,0

 

-

 

 

-

Джуринська сільська рада

Поточні ремонти у клубах сіл:

Залісся

Базар

Капустинці

39,0

79,0

39,0

39,0

79,0

39,0

-

 

 

-

Залісянська, Базарська, Капустинська сільські ради

Капітальний ремонт музею в с. Ягільниця

79,0

79,0

-

-

Ягільницька сільська рада

Реконструкція мереже вуличного освітлення та закупівля світильників у селах: Сокиринці, Швайківці, Босири, Косів, Горішня Вигнанка

117,0

117,0

-

 

-

Сільські ради

Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (19,6 км), в тому числі:

С201615 Чортків-(Теребовля-Білобожниця) через Скородинці (відрізок Біла-Скородинці) – 2 км

 

-С201602 Джурин-Попівці (відрізок Палашівка-Базар) – 3 км

 

-С201608 (Тернопіль-Жванець)-Сокиринці (відрізок Коцюбинчики-Сокиринці) – 3 км

 

-С201608 (Тернопіль-Жванець)-Сокиринці (відрізок від дороги Т 20-02 до с. Кривеньке) – 2 км

 

-С201612 Косів-Ромашівка – 2 км

 

- С201624 Антонів-Свидова - 2 км

 

- С201604 Чортків-Більче-Золоте (відрізок від повороту на с.Милівці-Капустинці)–1,1 км

 

- С201607 Стара Ягільниця – Нагірянка – 1 км

 

- С201629 Держдорога М-19-Марилівка – 0,5 км

 

- С201610 Бичківці-Ридодуби (по селу Білий Потік) – 1 км

 

-С201611 Пробіжна - Горішня Вигнанка через Пастуше (відрізок дорога М-19 – село Горішня Вигнанка) – 1 км

 

С201609 Швайківці – Залісся – 0.5 км

 

С201614 Пастуше-Угринь (відрізок селище Заводське-Угринь) – 0,5 км

 

 

 

 

 

Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (3,4 км), в тому числі:

 

- С201625 Скомороше-Звиняч -0,9 км;

 

- С201628 Джуринська Слобідка-Джурин-0,6 км;

 

- С201604 Чортків-Більче-Золоте (відрізок дорога М19-Росохач)-0,8 км;

 

- С201609 Швайківці-Залісся-0,6 км

 

- С201617 Давидківці-Тарнавка-0,5 км

 

 

 

 

21072,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21072,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації

 

3

 

Підвищення конкурентоспроможності регіону

Модернізація теплової схеми у Чортківському

 відділенні ТОВ «Радехівський цукор» для зменшення тепло-енерговитрат (реконструкція корпусів випарки для кращого процесу випарювання соку з буряка, встановлення додаткового теплообмінного обладнання)

 

Модернізація жомо-пресового господарства у Чортківському відділенні ТОВ «Радехівський цукор»

 

Модернізація очисних споруд у ПрАТ «Агро-продукт»

 

25 000,0

 

 

 

 

 

 

70 000,0

 

 

1 350,0

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

25 000,0

 

 

 

 

 

 

70 000,0

 

 

1 350,0

Промислові  підприємства району

Будівництво та реконструкція молочного комплексу в ПАП Дзвін, с. Звиняч, Чортківський район

 

Закупівля обладнання для 3-го приміщення для утримання птиці у ПАП Довіра с. Стара Ягільниця, Чортківський район

30 000,0

 

 

 

1 800,0

-

 

 

 

-

-

 

 

 

-

30 000,0

 

 

 

1 800,0

Сільськогосподарські підприємства району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку

Чортківського району на 2019 рік

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Примітка

1

2

3

4

5

1. Промисловість

1.1.

Розширення асортименту продукції, оновлення дизайну упаковки круп, що не потребують варіння

Протягом року

Промислові підприємства району

 

1.2.

Модернізація очисних споруд на промислових підприємствах району

Протягом року

Промислові підприємства району

 

1.3.

Модернізація жомо-пресового господарства та теплової схеми у промислових підприємствах району для зменшення тепло-енерговитрат (реконструкція корпусів випарки для кращого процесу випарювання соку з буряка, встановлення додаткового теплообмінного обладнання)

Протягом року

Промислові підприємства району

 

1.4.

Активізація роботи з пошуку нових ринків збуту продукції промислового виробництва

Протягом року

Промислові підприємства району, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

1.5.

Впровадження нових ліній виробництва на промислових підприємствах, з метою розширення асортименту товарів

Протягом року

Промислові підприємства району

 

2. Сільське господарство