Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Про районну програму запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2019 -2021 роки


ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

 

 

 

 від 22 листопада 2018 року                                                                       № 452

 м. Чортків

 

Про районну програму запобігання

соціальному сирітству, подолання

 дитячої безпритульності

і бездоглядності на 2019 -2021 роки

 

 

 Розглянувши розпорядження голови Чортківської районної державної адміністрації від  12 вересня 2018 року № 235-од «Про проект районної програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2019 -2021 роки», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ( зі змінами) та враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з гуманітарних питань від 16 листопада 2018 року та з питань бюджету від 20 листопада 2018 року, районна рада

 

 В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити районну програму запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2019 -2021 роки (додається).

 2. Чортківській районній державній адміністрації, її відділам та управлінням забезпечити виконання даної програми з урахуванням статті 85 Бюджетного кодексу України.

          3. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику голови районної державної адміністрації (ОВОД Й.Й.) та на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань (Чортківський Р.В.).

 

 Голова районної ради                                                                            В.М.ШЕПЕТА

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої
безпритульності і бездоглядності на 2019 - 2021 роки

 

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

«Державна соціальна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 453, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 січня 2017 року № 34-од «Про організацію виконання обласної програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017 - 2021 роки» 

3.

Розробник програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

5.

Відповідальний виконавець програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Відділи освіти, у справах молоді та спорту, охорони здоров’я, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Чортківський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

7.

Термін реалізації програми

2019-2021 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми  

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

299,0 тис. гривень

1)

коштів Районного бюджету

299,0 тис. гривень

2)

коштів з інших джерел

-

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програма спрямована на розв’язання проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності, попередження правопорушень, усунення причин та обставин, що призводять до потрапляння дітей у складні життєві обставини. Реалізація програми сприятиме розробленню та запровадженню ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях, застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, зазнали насильства в сім’ї, активну участь всіх суб’єктів профілактичної правовиховної роботи у створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, їх соціально-правового захисту.

       Виконання районної програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності 2016 -2018 роки у попередні роки  дало позитивні результати.

 На сьогодні в районі функціонує 2 прийомні сімї, в яких проживає 2 дітей.

В районі зберігається стала тенденція до зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (станом на: 01.01.2016 – 55, 01.01.2017 р. - 57, 01.09.2018 р.-44 ).

Станом на 1 вересня  2018 року в районі проживає 44 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 1 дитина на повному державному забезпеченні, 43 дитини охоплені сімейними формами виховання:

32 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування виховуються у родинах опікунів та піклувальників.

5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються у 5 прийомних сім’ях та 6 дітей у дитячих будинках сімейного типу.

Водночас, набуває гостроти і актуальності проблема соціального сирітства серед дітей, пов’язана з масовими виїздами батьків за межі України та їх тривалою відсутністю. За даними в районі налічується
103 соціальних сиріт.

         На сьогоднішній день усиновленню підлягає 12 дітей, віком від 10 до 17 років. Адже проблема їх усиновлення обумовлена тим, що переважна більшість цих дітей є дітьми середнього та старшого шкільного віку, мають певні проблеми зі здоров’ям або перебувають у близьких родинних стосунках (рідні брати та сестри, роз’єднання яких під час усиновлення не дозволяється чинним законодавством). Дані обставини в значній мірі зменшують можливості їх усиновлення.

        За останні роки спостерігається чіткий спад влаштування дітей у реабілітаційний центр для дітей служби у справах дітей облдержадміністрації

(3 дітей у 2016 році, 2 дітей – у 2017 році, станом на 01.09.2018 -  немає дітей),  що може свідчити про ефективність вжитих заходів в рамках виконання районної програми.

Разом з тим, не вдалося остаточно подолати проблему дитячої бездоглядності. Служба у справах дітей спільно з іншими суб’єктами профілактичної роботи щороку надають соціально-правову допомогу  дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах (були виявлені та вилучені з громадських місць, об’єктів транспорту, які зазнали насильства, проживають у сім’ях, де батьки або особи, які їх заміняють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків), внаслідок чого такі діти не отримують належне виховання та догляд, стають схильними до вчинення правопорушень.

Станом на теперішній час на обліку служби у справах дітей райдержадміністрацій перебувають 15 дітей, які потрапили в складні життєві обставини.

З метою профілактики протиправних дій у дитячому середовищі щороку проводяться профілактичні рейди (“Підліток. Зима. Канікули”, “Діти  вулиці. Вокзал”, “Діти Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду”, “Літо”, “Урок”), під час яких надається допомога дітям.
У 2018 році така допомога надана 18 дітям.

Завдяки профілактичним заходам на території району відбувся спад підліткової злочинності, що становить 33 % від попереднього року (з 12 до 4).

Фінансування заходів інформаційно-просвітницької кампанії, забезпечення функціонування Єдиної інформаційної аналітичної системи „Діти” (ЄІАС „Діти”) не передбачено у Державному бюджеті України, тому виникає нагальна потреба передбачити кошти в Районному бюджеті на реалізацію заходів даної програми.

 

3. Визначення мети програми

Метою прийняття Програми є запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності.

Мета програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

 

   4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та          джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Розв’язання проблеми можливе шляхом:

- реалізації державної політики щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, захисту їх житлових та майнових прав, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі, як пріоритетного напрямку діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях;

- підвищення ефективності соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинились у складних життєвих обставинах, покращення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- ведення Єдиної інформаційної аналітичної системи „Діти” (ЄІАС „Діти”) – системи обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; громадян України, які бажають взяти їх на виховання; персоніфікованого обліку нерухомого майна таких дітей;

- здійснення системи організаційно-профілактичних заходів щодо запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності;

- поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей;

- організації інформаційно-просвітницьких заходів з питань соціально-правового захисту дітей;

- надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування в частині забезпечення ними захисту та реалізації прав дітей на території громади.

Строк виконання Програми 2019-2021 роки.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів Районного бюджету у розмірі 299,0 тис. (двісті дев’яносто дев’ять тисяч) гривень. Обсяг фінансування може уточнюватись щороку, виходячи з реальних можливостей Районного бюджету.

 

Ресурсне забезпечення районної програми

                                                                                           тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Витрати на виконання

програми за роками

Усього  витрат на виконання програми

 

 

2019

рік

    2020

рік

 

2021

рік

 

Обсяг ресурсів, усього,

95,0

107,0

97,0

299,0

у тому числі:

 

 

 

 

Районний бюджет

95,0

107,0

97,0

299,0

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

забезпечення неухильного виконання вимог законодавства щодо соціально-правового захисту дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема своєчасного виявлення таких дітей, надання їм статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, захисту особистих, майнових і житлових прав таких дітей; 
реалізація пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу);

покращення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо соціально-правового захисту безпритульних і бездоглядних дітей, неповнолітніх, схильних до вчинення протиправних дій, які не навчаються або не працюють, скоїли правопорушення чи злочини,  затримані за вживання алкогольних напоїв, психотропних і наркотичних засобів та їх аналогів, зазнали насильства, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, дітей, батьки яких тривалий час перебувають за межами держави; 

організація ведення електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання, персоніфікований облік нерухомого майна таких дітей;

забезпечення інформаційної підтримки вирішення актуальних питань сімейної політики, створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства; 
поширення нових форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

організаційне забезпечення здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними закладами, комп’ютерними клубами вимог нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості;

координація роботи щодо проведення районних державно-громадських операцій та рейдів щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій бездоглядності: „Підліток. Зима Канікули”, „Діти вулиці. Вокзал”, „Діти Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за духовну та сімейну злагоду”, „Літо”, „Урок”;

забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися тривалий час або не навчалися взагалі, на базі вечірніх (змінних) шкіл і професійно-технічних навчальних закладів;

організація та проведення святкових заходів до Міжнародного Дня захисту дітей, Дня усиновлення, Дня св. Миколая, Великодніх свят, Європейського Дня захисту прав дітей під гаслом „Не залишимо без уваги жодної дитини”, тижнів пропаганди правових знань, місячника пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини, районного огляду-конкурсу на кращу організацію правового навчання і виховання;

          забезпечення в пологовому відділенні Чортківської центральної комунальної районної лікарні спільно з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надання соціально-психологічної допомоги матерям, які мають намір відмовитися від дитини,  та здійснити соціальний супровід таких матерів;

здійснення заходів щодо залучення волонтерів, студентів навчальних закладів відповідного освітнього спрямування, представників громадських та релігійних організацій до соціально-психологічного патронажу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

забезпечення щомісяця взаємоінформування між відповідним підрозділом Національної поліції, службою у справах дітей, відділом освіти про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, зазнали насильства в сім’ї, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків;  

продовження співпраці з громадськими, благодійними, релігійними  організаціями, що працюють в інтересах дітей з питань подолання бездоглядності та безпритульності серед них;

висвітлення в засобах масової інформації питання подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів у дитячому середовищі,
соціально-правового захисту дітей, залучення громадськості до розв’язання цих соціальних проблем;

проведення семінарів, нарад  для працівників, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, профілактикою правопорушень та злочинності серед них, їх реабілітацією та соціальним захистом;

створення умов для залучення дітей до занять фізичною культурою, шляхом розвитку мережі спортивних майданчиків, спортивних гуртків чи секцій, відкриття філій ДЮСШ;

активізація роботи закладів та установ культури на місцях щодо залучення дітей до участі в роботі аматорських творчих колективів, мистецьких заходах, фестивалях, конкурсах.

Виконання Програми дасть можливість:

розробити і запровадити ефективні форми роботи з дітьми та їх батьками щодо усунення причин та умов, що сприяють дитячій безпритульності і бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень та злочинів, надання таким дітям та сім’ям, в яких вони виховуються комплексної допомоги;

реалізувати право дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, забезпечити 100% влаштування виявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання;

зменшити на 50% відносно показника 2018 року кількість бездоглядних та безпритульних дітей;

зменшити кількість правопорушень та злочинів, вчинених неповнолітніми, мінімізувати вчинення дітьми повторних злочинів;

персоніфіковано облікувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей кризових соціальних категорій та осіб, які бажають взяти їх на виховання, покращити інформованість населення про права дітей та сімейні форми влаштування дітей (випуск соціальної реклами: буклетів, пам’яток, плакатів);

не допускати перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та урочний час в громадських місцях, порушення вимог щодо заборони продажу дітям алкогольних напоїв та тютюнових виробів, заборони розташування поблизу навчальних закладів магазинів, кафе, барів, де реалізуються спиртні напої та тютюнові вироби, розміщення реклами такої продукції, виявляти і вилучати з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують, стовідсотково залучити до навчання дітей шкільного віку;

зменшити кількість відмов батьків від новонароджених дітей, а також дітей, вилучених із сімейного середовища;

щороку проводити семінари, тренінги, наради, «круглі столи» для працівників, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, профілактикою правопорушень та соціально-правовим захистом;               покращити організацію правовиховної роботи з дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах, поширити кращий досвід організації в них правової та виховної роботи;

залучити громадськість до реалізації заходів з питань соціально-правового захисту дітей;

влаштувати до сімейних форм виховання 90% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

За результатами реалізації програми передбачається зменшення показника кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


 

6. Напрямки діяльності та заходи програми

 

№з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів

програми

 

Строки виконання заходу (роки)

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

( ти.грн.)

 

 

Очікуваний результат

 

 

2019

рік

 

 

2020

рік

 

2021 рік

 

1.

Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей)

 

1) забезпечити першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї, на усиновлення, під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї

2019-2021

Служба

у справах дітей райдержадміністрації

 

Районний   бюджет

 

1,0

1,0

1,0

Влаштування 100%

виявлених дітей, які залишились без батьківського піклування, до сімейних форм виховання

2) забезпечити функціонування ЄІАС „Діти” ? електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і громадян України, які бажають взяти їх на виховання (придбання ліцензійного програмного забезпечення, комп’ютерної техніки, модернізація комп’ютерного обладнання, налагодження безперебійної роботи окремої Інтернет лінії.

 

2019-2021

Служба   
у справах дітей райдержадміністрації

Районний   бюджет

 

3,0

 

15,0

 

5,0

У  2019-2021рр. – ведення вузлів районного рівня ЄІАС „Діти”;

у 2020 році – придбання комп’ютерної техніки; 2019-2021 рр. – придбання ліцензійного програмного забезпечення та модернізація комп’ютерного обладнання, обслуговування комп’ютерної техніки. 

3) здійснити підготовку потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та забезпечити подальше підвищення їх кваліфікації

 

2019-2021

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

служба у справах дітей райдержадміністрації

Не потребує фінансування

-

-

-

Забезпечення  належного влаштування не менше 90% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання

4) провести заходи до Великодніх свят,  Дня усиновлення,  Дня захисту прав дітей (Марафон) та Дня св. Миколая під гаслом „ Не залишимо без уваги жодної дитини”

2019-2021

Служба
у справах дітей райдержадміністрації

Районний   бюджет

 

70,0

 

70,0

 

70,0

Проведення 
 щороку святкових заходів із залученням
дітей-сиріт, дітей

позбавлених батьківського піклування й дітей   з придбанням подарунків для дітей.

 

 

 

5) виготовити та розповсюдити друковану соціальну рекламну продукцію з питань пропаганди національного усиновлення, розвитку сімейних форм виховання

2019-2021

Служба  у справах дітей райдержадміністрації

Районний  бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення  інформованості населення та доступ

не менш як 95 % потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів до повної та об’єктивної інформації про сімейні форми влаштування дітей; щорічне

виготовлення соціальної рекламної продукції (буклетів, пам’ятків  та плакатів)

 

 

 

 

 

Всього:

76,0

 88,0

78,0

 

2.

Запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, попередження правопорушень у дитячому середовищі

1) посилити контроль за виконанням положень нормативно-правових актів про обмеження перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та урочний час в громадських місцях, комп’ютерних та інтерактивних клубах, заборону продажу дітям алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості у дитячому середовищі, заборону розташування поблизу навчальних закладів магазинів, барів, де реалізуються спиртні напої та тютюнові вироби, розміщення реклами такої продукції

2019-2021

Служба  у справах дітей райдержадміністрації, Чортківський відділ поліції Головного управління Національної поліції

Не  потребує фінансування

-

-

-

Недопущення  перебування дітей у закладах в урочний час або у вечірній час без супроводу дорослих, запобігання продажу дітям алкогольних та тютюнових виробів

 

 

2) забезпечити  проведення районних державно-громадських операцій та рейдів щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій бездоглядності: „Підліток. Зима Канікули”, „Діти вулиці. Вокзал”, „Діти Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за духовну та сімейну злагоду”, „Літо”, „Урок”

2019-2021

Служба  у справах дітей, відділ освіти

райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Чортківський відділ поліції Головного управління Національної поліції

Районний бюджет

4,0

4,0

4,0

Своєчасне   виявлення і вилучення з громадських місць та об’єктів транспорту
100 % дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують
 

 

 

3) забезпечити щомісяця взаємоінформування між Чортківським відділом поліції Головного управління Національної поліції, службою у справах дітей, відділом освіти райдержадміністрації щодо дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків

2019-2021

Служба  у справах дітей, відділ освіти райдержадміністрації, Чортківський відділ поліції Головного управління Національної поліції

Не потребує фінансування

-

-

-

Комплексне  вирішення питань захисту прав дітей

 

 

4) забезпечити в  пологовому відділенні Чортківської центральної комунальної районної лікарні спільно з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надання соціально-психологічної допомоги матерям, які мають намір відмовитися від дитини,  та здійснити соціальний супровід таких матерів

2019-2021

Відділ охорони здоров’я, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації

Не  потребує фінансування

-

-

-

Зменшення  кількості відмов батьків від новонароджених дітей, запобігання зростанню кількості дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

5) підвищити ефективність соціальної роботи з сім’ями та дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах

2019-2021

Районний   центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації

 

Не потребує фінансування

-

-

-

Зменшення
на 50% відносно показника 2018 року  кількості дітей, вилучених з біологічної сім’ї

 

 

6) забезпечити здійснення моніторингу стану дитячої злочинності та злочинів, вчинених проти дітей

2019-2021

Служба  у справах дітей райдержадміністрації, Чортківський відділ поліції Головного управління Національної поліції

Не  потребує фінансування

-

-

-

Визначення  ефективності та коригування заходів, спрямованих на запобігання проявам дитячої злочинності та злочинів, вчинених проти дітей

 

 

7) забезпечити проведення до Міжнародного дня захисту дітей  та інформаційно-просвітницьких акцій
з питань соціально-правового захисту дітей, популяризації здорового способу життя, запобігання жорстокості та насильства серед дітей

2019-2021

Служба

у справах дітей, відділи

освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації, громадські  та благодійні організації (за згодою)

Районний   бюджет

 

10,0

 

10,0
10,0

Привернення  уваги жителів району до проблеми захисту прав дітей, проведення
щороку загально-районного заходу із залученням

дітей району

 

 

8) провести наради, семінари і тренінги для працівників, які займаються вирішенням питань запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, попередження правопорушень у дитячому середовищі

2019-2021

Служба у справах дітей, відділ освіти, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації, Чортківський відділ поліці

Головного управління Національної поліції

Районний  бюджет

1,0

1,0

1,0

Щорічне проведення навчальних заходів

 

 

 

9) забезпечення виготовлення і поширення соціальної реклами з питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей, здорового способу життя, запобігання жорстокості і насильству в сім’ї, профілактики, правопорушень та злочинності у дитячому середовищі, інформування населення про безпеку дітей в Інтернеті

2019-2021

Служба 
у справах дітей, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації

Районний  бюджет

2,0

2,0

2,0

Покращення  інформованості населення про сімейні форми влаштування дітей,

доступ

не менш як 95 % населення до повної та об’єктивної інформації з питань соціально-правового захисту дітей, виготовлення і розповсюдження соціальної реклами (пам’ятки, буклети, плакати) 

 

 

 

 

 

Всього:

17,0

17,0

17,0

 

3.

Захист прав та інтересів дітей, запобігання жорстокому поводженню

1) створити умови для залучення дітей до занять фізичною культурою, шляхом розвитку мережі спортивних майданчиків, спортивних гуртків чи секцій, відкриття філій ДЮСШ

2019-2021

Відділи  освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації

 

Не  потребує фінансування

-

-

-

Покращення  роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та

безпритульності шляхом залучення дітей до занять фізичною культурою

 

 

2) активізувати роботу закладів та установ культури на місцях щодо залучення дітей до участі в роботі аматорських творчих колективів, мистецьких заходах, фестивалях, конкурсах в сільській місцевості

2019-2021

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації

 

Не  потребує фінансування

-

-

-

Покращення  роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та

безпритульності

 

 

3) забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися тривалий час або не навчалися взагалі, на базі вечірніх (змінних) шкіл і професійно-технічних навчальних закладів

2019-2021

Відділ освіти райдержадміністрації

 

Не  потребує фінансування

-

-

-

100% охоплення дітей шкільного віку навчанням

 

 

4) забезпечити проведення заходів, спрямованих на запобігання жорстокому поводженню з дітьми,
з відзначення Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, місячника пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини, тижнів пропаганди правових знань, районного огляду-конкурсу на кращу організацію правового навчання і виховання

2019-2021

Служба

у справах дітей, відділ освіти, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації, громадські організації

(за згодою)

Районний  бюджет

1,0

1,0
1,0

Підвищення  рівня обізнаності дітей у правових питаннях,

проведення
 заходів (засідань за «круглим столом», семінарів, лекцій)

 

 

5) забезпечити доступ дітей, які перебувають без законних представників, та дітей-біженців до навчання і програм розвитку особистості

2019-2021

Служба

у справах дітей, відділ освіти райдержадміністрації

Не  потребує фінансування

-

-

-

100% забезпечення соціальної адаптації дітей, які є шукачами притулку без супроводу дорослих

 

 

6) створити умови для адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особливо з інтернатних закладів, до самостійного життя

2019-2021

Служба

у справах дітей, відділ освіти райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою)

Не потребує фінансування

-

-

-

Готовність дітей до самостійного життя та розвиток у дітей навичок з прийняття соціально мотивованих рішень

 

 

7) забезпечити надання послуг з фізичної, психічної і духовної реабілітації та реінтеграції дітей, які опинились в складних життєвих обставинах

2019-2021

Служба

у справах дітей, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації, громадські організації
(за згодою)

 

Не потребує фінансування

-

-

-

Створення умов для ефективної реабілітації дітей, які опинились в складних життєвих обставинах

 

 

8) продовжити здійснення перевірок щодо застосування дитячої праці на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності

2019-2021

Служба

у справах дітей райдержадміністрації,Чортківський районний центр зайнятості

Районний бюджет

1,0

1,0

1,0

Запобігання  порушенням законодавства щодо застосування праці дітей

 

 

 

 

 

Всього:

2,0

2,0

2,0

 

Всього:

95,0

107,0

97,0

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за виконанням Програми покладаються на службу у справах дітей райдержадміністрації.

          Розпорядником коштів Районного бюджету визначити службу
у справах дітей районної державної адміністрації.

Виконавці, зазначені у Програмі, щороку до 5 січня і 5 липня, упродовж терміну її реалізації, інформують службу у справах дітей райдержадміністрації про хід реалізації заходів.

 

 Начальник служби у справах дітей

 районної державної адміністрації                                        В.Д.КОРНАК

 

             Г.М.Солодка

 

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема