Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

ПРОГРАМА соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2018 рік                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                    рішенням Чортківської районної ради
                                                                    від 07 березня 2018 № 347                                          
     

                                                         ПРОГРАМА
          соціально-економічного та культурного розвитку  Чортківського району   на 2018 рік

ВСТУП
 
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2018 рік (далі - Програма) розроблена з метою створення умов для збалансованого розвитку району шляхом забезпечення соціальної та економічної єдності, підвищення рівня конкурентоспроможності, активізації економічної діяльності, зростання добробуту населення.
Зокрема, Програма спрямована на активізацію економічного розвитку усіх галузей господарського комплексу району, збільшення їх інвестиційної та інноваційної складової, нарощування обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, подальший розвиток малого та середнього бізнесу, забезпечення фінансового оздоровлення реального сектору економіки.
В основу проекту Програми покладено ключові положення, визначені Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 р.       № 385), Стратегією сталого розвитку „Україна-2020” (схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015), Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 04 січня  2016 року № 28) та Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (затверджений рішенням Тернопільської обласної ради від 02 серпня  2017 року № 694).
Методологічною основою розроблення Програми є: Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня      2003 р. № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” і від 31 травня 2017 р. № 411 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019-2020 роки”.
Відповідно до пріоритетів розвитку та існуючих проблем у Програмі визначено завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку району, що забезпечуватимуть у 2018 році розвиток району з врахуванням максимальної мобілізації ресурсів, для усунення негативних наслідків від штучного закриття для багатьох товарів і послуг, вміння скористатися преференціями щодо входження вітчизняних товарів і послуг на зовнішні ринки.
Програма базується на аналізі основних показників соціально- економічного розвитку району  за 9 - 10 місяців 2017 року та очікуваних за результатами звітного року, визначенні основних зовнішніх і внутрішніх чинників, які стримують розвиток району, а також передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку України на рівні району. Зокрема, забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників і власників реалізовуватиметься шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів влади, профспілок та роботодавців.
Реалізацію заходів Програми та досягнення запланованих показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання районних цільових програм (додаток 4), розроблення, затвердження та внесення змін до яких проводитиметься виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України та чинних законодавчих і нормативно-правових актів.
Фінансування заходів районних цільових програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей державного, обласного, районного та інших місцевих бюджетів, а також виділених фінансових ресурсів підприємств, інвесторів та міжнародних організацій. У разі внесення змін до бюджетів усіх рівнів або фінансових можливостей підприємств, інвесторів та міжнародних організацій обсяги фінансування районних цільових програм будуть переглядатися.
Координацію реалізації Програми здійснює Чортківська районна державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, які розробили відповідні розділи Програми.
Завдання і заходи Програми реалізовуватимуться шляхом тісної взаємодії органів влади, у співпраці з суб’єктами господарювання, організаціями, установами та громадськістю.

 

І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  ЧОТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА  2017 РІК

У 2017  році Чортківською районною державною адміністрацією, місцевими органами виконавчої влади спільно з суб’єктами господарювання проводилася ефективна робота для забезпечення зростання економіки та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу району.
Серед заходів, які суттєво впливають на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району є своєчасне та повне фінансування діючих районних програм, які відповідають вимогам розпорядження голови райдержадміністрації від 21 липня 2011 року № 512 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення районних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання». 
 За 12 місяців поточного року з районного бюджету на фінансування 10 районних програм використано коштів у сумі 1622,9  тис.грн. Заходи, які фінансувалися спрямовані на: протидію  ВІЛ-інфекції/СНІДУ; фінансування фонду районної ради для надання разової грошової допомоги; підтримку дітей учасників АТО у навчальних закладах району; подолання дитячої безпритульності і бездоглядності; оздоровлення та відпочинку дітей, підтримку осіб, які брили участь в антитерористичній операції, та членів сімей;   розвиток малого і середнього підприємництва в  районі; захист населення і територій району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; реагування на них на території району; соціальну підтримку малозахищених верств населення «Турбота» та «Ветеран». 
 Основними складовими ВВП району є галузі промисловості та сільського господарства. Питома вага промисловості у загальному обсязі випуску продукції в основних сферах матеріального виробництва складає 68 %, сільського господарства – 32 %.

Стратегічна ціль 1: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
 
Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
Медична допомога жителям  Чортківського району надається:   центральною комунальною районною лікарнею  на 347 ліжок;  районним  поліклінічним відділом на 850 відвідувань  в день;  стоматологічною поліклінікою на 180 відвідувань;  18-ма амбулаторіями загальної практики/сімейної медицини, 3 з яких на території міста;  39-ти  фельдшерсько-акушерськими пунктами.
Всього в районі працює 207 лікарів, на 201,5 штатних посадах, з них:  42 – сімейний  лікар на 51,5 посадових окладах, та 560 середніх  медичних  працівників на 518 штатних посадах. У районі  вакантних 2 посади лікарів-інтернів, середніми медичними  працівниками забезпеченість стовідсоткова.
Фінансово-економічна діяльність: план фінансування на 2017 рік медичної галузі району  – 59 887,4 тис. грн. Профінансовано  за 9 місяців  2017 року – 44 531,9 тис. грн.(74,3%).
Залучено позабюджетних коштів за 9 місяців 2017 року 1 923,1 тис.грн., в тому числі: плата за послуги ЦКРЛ – 560,7 тис. грн., стоматологічне протезування – 887,0 тис.грн., оплата інтернатури – 14,7 тис.грн., гуманітарна допомога ЦКРЛ – 460,7  тис.грн.
Спонсорські кошти за звітний період 59,4 тис.грн.
На фінансування районних програм заплановано – 267,0 тис.грн., профінансовано за 9 місяців 2017 року – 178,4 тис. грн. З централізованих поставок одержано медикаментів на 1 649,9 тис.грн.,  в т.ч. інсуліни – 1 109,5 тис. грн. По Чорнобильському фонду одержано медикаментів на 97,0 тис.грн.
Вартість ліжко дня по медикаментах – 9,12 грн., з них 5,26 – бюджетні, 1,11 грн. – централізовані поставки і 2,75 грн. – гуманітарна допомога. Вартість ліжкодня по харчуванню – 8,41 грн., з них 6,76 грн. – бюджетні кошти  і 1,65 – гуманітарна допомога. На амбулаторне лікування пільгових категорій населення використано  731,2 тис.грн. бюджетних коштів.
На програму «Доступні ліки» заплановано використати 1606,2 тис.грн., за звітний період освоєно 656,4 тис.грн.
Матеріально-технічне забезпечення галузі.
За  9 місяців   2017 року :
- проведено  укладання плиточкою підлоги другого поверху поліклінічного відділу за бюджетні кошти – 30 тис. грн.;
- завершено ремонт пральні за бюджетні кошти – 13 тис. 538 грн..  
- проведено поточний ремонт ФАПу с. Пастуше.
- завершено капітальний ремонт ФАПів сіл Росохач, Антонів.
- розпочато ремонтні роботи  на ФАПі с. Коцюбинчики, в амбулаторіях     загальної практики/сімейної медицини сіл Кривеньке, Джурин.

Придбано
- ЦКРЛ: одержано гуманітарної  допомоги на суму 122,6 тис.грн.  : дозатор шприцевий  –  2,6 тис.грн.; кардіомонітор – 5,0 тис. грн., очищувач – 5,0 тис. грн.; коцентратор кисню – 32,2 тис. грн.; інструментарій  та твердий інвентар  ( ліжка) 75,2 тис. грн.; м‘який інвентар – 2,6 тис. грн.
- КРЦ ПМСД: закуплено 17 комп’ютерів для лікарів загальної практики/сімейної медицини сільських сімейних амбулаторій – 144,2 тис.грн.; 3 комп‘ютери для лікарів загальної практики/сімейної медицини  центральної амбулаторії- 30,0 тис.грн.

Доступність та якість послуг у сфері освіти
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти в Чортківському районі створено умови для функціонування 33 загальноосвітніх навчально-виховних закладів, в яких навчається 2500 учнів.
Для дітей працює два позашкільних заклади з різними напрямами, гуртками, секціями, а саме: дитячо-юнацька спортивна школа;  центр науково-технічної творчості та дозвілля учнівської молоді, який проводить свою роботу на базі шкіл району.
У районі функціонує 23 дошкільних навчальних заклади, в яких дошкільною освітою охоплено 630 дітей.
Підвіз учнів та педагогічних працівників до 15 ЗОШ району здійснює 3 шкільних автобуси  та 3 приватних перевізники.
З метою покращення матеріально-технічної бази та підготовки загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів району завершено необхідні роботи щодо якісної підготовки навчальних закладів до початку 2017/2018. В усіх навчальних закладах району виконані поточні ремонти внутрішніх приміщень, проведено благоустрій прилеглих територій та виконано ряд наступних робіт: 
-  замінено 142 вікна та 27 дверей на суму    1122,8 тис.гривень по 11 загальноосвітніх навчальних закладах району (Косівській ЗОШ І-ІІІ ст., Звиняцькій ЗОШ І-ІІ ст.; Кривеньківській  ЗОШ І-ІІ; Мухавській  ЗОШ І-ІІ ст.; Нагірянській ЗОШ І-ІІ ст.; Палашівській ЗОШ І-ІІ ст.; Товстенецькій ЗОШ І-ІІ ст.; Антонівькій  ЗОШ І ст.; Капустинській ЗОШ І ст.; Криволуцькій ЗОШ І ст.; Горішньовигнанському НВК);
- виготовлено проектно-кошторисну документацію по утепленню даху:       в Ягільницькій ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 14,5 тис.грн.; в Джуринській ЗОШ І-ІІІ ст. – на суму  16,4 тис.грн.;
- придбано фарбу для здійснення поточних ремонтів приміщень загальноосвітніх навчальних закладів на суму 59,9 тис.грн.;
- здійснено капітальний ремонт даху (утеплення горища) – 1002 м2  у  Ягільницькій ЗОШ І-ІІІ ст.на суму 224,2 тис.грн.
Також у вересні місяці завершені роботи по заміні вікон та дверей на загальну суму 412,0 тис.грн. у наступних навчальних закладах:  Кривеньківській ЗОШ І-ІІ ст. (8 шт.); Коцюбинчицькій ЗОШ І-ІІ ст. (34 шт.); Залісянській ЗОШ І-ІІ ст. (1 шт.); Свидівській  ЗОШ І-ІІ ст.(28 вікон).
 У  Звиняцькій ЗОШ І-ІІ ст. проводили роботи по капітальному ремонту площадок, пішохідних доріжок та відмостки на 76,0 тис.грн.
 У  Шманьківчицькій ЗОШ І ст. заплановані роботи по капітальному ремонту фасаду – освоєно  20,1 тис.грн.
 В  Улашківській ЗОШ І-ІІІ ст. виконано заміну 1 котла на 51,5 тис.грн., у Горішньовигнанському НВК замінено 2 котли  на 103,0 тис.грн.
 У Білівській ЗОШ І-ІІІ ст. проводили роботи по капітальному ремонту системи опалення, освоєно 92,1 тис.грн.

Ефективність ринку праці та соціальної сфери
Регіональна політика у сфері оплати праці здійснювалась у відповідності та на засадах повного дотримання державних соціальних гарантій.
Середньомісячна заробітна плата в галузях економіки в Чортківському районі за 2017 рік за прогнозними даними складе 6371 гривня, що на  23%  більше, ніж середньомісячна заробітна плата за 12 місяців  2016 року.
Залежно від сфер діяльності очікувані рівні заробітної плати різні, а саме: у промисловості –3900 грн.; в сільському господарстві – 6611 грн.; в бюджетній сфері 4862 грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників станом на 01.01.2018 року складе  3034 осіб, що на 168 осіб менше до факту 2016 року - (3202 особи).
  За сприяння районної служби зайнятості протягом  січня-вересня 2017 року службою зайнятості працевлаштовано 1336 осіб, з них 401 чол.  мали статус безробітного.
    На одне вільне робоче місце в районі припадає  6 безробітних громадян.
  Станом на 01 жовтня поточного року допомогу по безробіттю отримують 261 чоловік ( в тому числі 189 чоловік – жителі сільської місцевості).
   Основним завданням у частині зайнятості населення на сьогодні залишається сприяння ефективній зайнятості населення шляхом стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, розвитку підприємницької ініціативи населення, посилення конкурентоспроможності громадян на ринку праці.
Основним завданням соціального захисту населення є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, обслуговування громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.
  Станом на 01 жовтня 2017 року на обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації  перебуває 3146 одержувачів різних видів державних соціальних допомог, здійснено нарахувань на суму 49 378,7 тис.грн. 
Станом на 01.10.2017 року субсидії на житлово-комунальні послуги отримують 10528 домогосподарств району та 347 домогосподарства звернулися за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива. За звітний період здійснено нарахувань по субсидіях на житлово-комунальні послуги на суму 76454,3 тис.грн., заборгованість становить 14 797,3 тис.грн., по виплаті субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива – 158,1 тис.грн.
З метою покращення соціально-медичного обслуговування, житлово-побутових умов проживання інвалідів та інших малозахищених верств населення діють районні програми: «Турбота», «Ветеран», «Про соціальну та професійну адаптацію учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку АТО)», «Районна програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки».

 

Доступність послуг у сфері культури
  Мережа галузі закладів культури району складається із 88 закладів:   42 бібліотечних,  43 клубних, 3 школи  естетичного виховання.
  На відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації заплановано 5 624,0 тис.грн., протягом 9 місяців 2017 року використано 5239,0 тис.грн., згідно затвердженого кошторису (93%).
      Проводились косметичні ремонти у дитячих музичних школах (1,5 тис.грн.), придбано зеркала для залу хореографії у РКБК ім.К.Рубчакової на суму 8,9 тис.грн., проводились об'їзди закладів культури з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.
З метою покращення матеріально-технічної бази клубних закладів Чортківського району у звітному періоді  проводились наступні роботи:
- продовжується капремонт клубу с. Сосулівка, сільською радою виділено кошти у сумі 106,0 тис.грн., в тому числі: заміна віконних блоків (8 шт.) –     48,8 тис.грн., заміна вхідних дверних блоків (2 шт.) – 20,4 тис.грн.;
- капітальний ремонт сільського будинку культури  с. Скородинці:   205 тис.грн. – державні кошти, 2,0 тис. грн. – кошти с/ради  ( 250 м кв. даху, придбано та встановлено 5 вікон,5 дверей);
- СБК с.Косів: ремонт покрівлі – 700,0  тис. грн. – державний бюджет, 148 тис. грн. -  кошти районного бюджету, 40тис. грн. – кошти с/ради;
- СБК Ст.Ягільниця - ремонт покрівлі 470 м кв. - 201,9 тис. грн. – державний бюджет, 2,0 тис. грн. – кошти с/ради;
- СБК Шульганівка - ремонт покрівлі - 150 тис. грн.. - державні кошти, 2,0 тис. грн. – кошти с/ради;
- СБК Росохач - ремонт покрівлі 980м кв.- 994,0 тис.грн – державний бюджет, 98, 6 тис.грн. - кошти районного бюджету, 150,0 тис. грн. – кошти с/ради;
- СК Капустинці – завершення капремонту – 75,0 тис. грн. – державний бюджет;
- СБК Звиняч – 297, 0 тис.грн.: капремонт покрівлі ( встановлення 9 вікон, 2 дверей), ремонт фасаду внутрішній: 244,0 тис.грн. – кошти державного бюджету, 36.0 тис.  кошти  районного бюджету , 20.0 тис.грн.;
-  СБК Гор.Вигнанка - ремонт фасаду (132,0 тис.грн. кошти с/ради ).

Щодо творчої діяльності
З початку 2017 року закладами культури району проведено ряд заходів, спрямованих на соціально-культурний та духовний розвиток району:
• Відзначення річниці від Дня народження Степана Бандери;
• Урочистості та святковий концерт,  присвячений  Дню Соборності України та пам’яті Героїв Крут «Україно, соборна державо, сонценосна колиско моя»;
• Районне свято водіння Маланки у с.Улашківці;
• Мітинг-реквієм вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні;
• Вшанування пам’яті командира УПА Романа Шухевича;
• 22 травня відбувся творчий звіт музичних шкіл району, присвячений Дню матері;
• відзначення Дня Пам’яті та Примирення 08 травня на центральному кладовищі м.Чорткова, присвяченого 72-й річниці Перемоги над фашизмом у Європі;
• урочисті заходи, присвячені 1029-ій річниці хрещення Київської Русі;        
• обласний дитячий пісенно-хореографічний фестиваль «Дивоцвіт» 
• урочистості «Україно, люба ненько»    ( до 26 річниці  з Дня незалежності України     
• районний семінар-тренінг з розвитку туризму «Розвиток туризму у Чортківському районі: перспективи та можливості»;                 
• свято до Дня бібліотеки «Бібліотека – джерело духовної культури»
У поточному році у відділі  культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації постійно вивчається питання реформування бібліотечної системи району.

Фізична культура і спорт, підтримка молоді та захист прав дітей
У районі головними завданнями з реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту є забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення, пропагування ведення здорового способу життя.
В районі функціонує 1 стадіон, 35 спортивний майданчик, 28 спортивних залів, 22 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, 31 футбольне поле.
В районі діє районна комунальна дитячо-юнацька спортивна школа, в якій займаються 380 вихованців. Триває  будівництво нового спортивного залу дитячо-юнацької спортивної школи.
Створено  та діють на добровільних засадах  федерації футболу, волейболу, вільної боротьби, східних єдиноборств.
 Районний футбол охоплює  24 сільських команди.
  Протягом 2017 року проведено різні спортивні заходи, зокрема: юнацькі спортивні ігри учнівської молоді району; спартакіада допризовної молоді; традиційні змагання та турніри з міні-футболу, відкритий чемпіонат району з: футболу; більярду, турнір з вільної боротьби   та багато інших.
  На проведення оздоровчої компанії (закупівля путівок) використано 90,0 тис.грн. бюджетних коштів, також залучено спонсорські кошти  та оздоровлено понад півтора тисячі  дітей, з них 25 за межами області в МДЦ «Артек», УДЦ «Молода гвардія».
У районі ведеться систематична робота щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання.
Станом на 01.10.2017 року на обліку служби у справах дітей перебуває 49 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, з них: 7 дітей-сиріт та 42 дітей позбавлених батьківського піклування. 36 дітей  вказаної категорії перебуває під опікою і піклуванням, 5 дітей – в прийомних сім’ях, 8 дітей – в дитячих будинках сімейного типу.
Для профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх систематично проводяться рейди-перевірки розважальних та торговельних закладів, місць масового перебування молоді. У поточному році  проведено 38 рейдів, в ході яких виявлено 12 дітей, які знаходились в закладах дозвілля після 22.00 год. Під час рейдів обстежено 9 сімей та попереджено 9 батьків. 

Житлово-комунальне господарство та енергозбереження
Протягом звітного року в районі постійно проводились організація, контроль та розроблення заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років; регулярно здійснювався моніторинг тарифів на житлово-комунальні послуги, виробничої та фінансово-економічної діяльності житлово-комунальних підприємств.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 „Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження (із змінами)”, яка забезпечує відшкодування частини суми кредитів залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів фізичними та юридичними особами у багатоквартирних та одноквартирних будинках, в районі банками „Державний ощадний банк України” та „Укргазбанк” видавались такі кредити.
Для забезпечення підвищення рівня енергозбереження впродовж 2017 року в районі проводились відповідні заходи в галузях освіти, культури, охорони здоров'я.

Раціональне природокористування та якість довкілля
На території Чортківського району знаходиться 40 об’єктів природно-заповідного фонду, з них: 38 місцевого значення та 2 загальнодержавного,  загальною площею 5310,6 га.
Здійснено систематизацію відомостей щодо оголошених об’єктів природно-заповідного фонду  та  проведено  звірку  щодо  кількості об’єктів природо-заповідного фонду на території Чортківського  району. Також створено інформаційні слої, на яких внесено  території та об’єкти природно-заповідного фонду.
Рішенням Тернопільської обласної ради від 10.02.2016 року № 74 «Про оголошення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Тернопільської області» у Чортківському районі оголошено гідрологічну пам’ятку природи місцевого значення «Сенів потік» на території Базарської сільської ради площею 0,09 га.
Земельний фонд району становить 90344,00 га., в тому числі: площа земель сільськогосподарського призначення складає 71 175,33 га. З них, 69 213,66 га займають сільськогосподарські угіддя.
Під водою зайнято 1089,03 га землі, в тому числі: під ставками та штучними водосховищами – 551,5 га.
В оренду передано 31  водних об’єктів – ставків. Вживаються заходи, в межах чинного законодавства, стосовно прийняття безгосподарних споруд у комунальну власність та укладання договорів оренди гідротехнічних споруд між органами місцевого самоврядування та  користувачами земельних ділянок водного фонду.


Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру
В  районі діє програма захисту населення і територій Чортківського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 – 2017 роки.
У звітному періоді на розвиток системи зв’язку та оповіщення у Чортківському районі та забезпечення пропаганди цивільного захисту серед населення використано 8175,07 грн. Проведено повне оновлення стійки централізованого виклику абонентів системи оповіщення цивільного захисту району та експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення. Забезпечено роботу автоматичної системи оповіщення нового покоління, функціонування територіальної системи оповіщення. Проведено комплексну річну перевірку системи централізованого оповіщення цивільного захисту Чортківського району.
Станом на 01.10.2017 року в  матеріальному резерві району зберігається:
 -дизельне паливо                          -  4139 літрів;
- автобензин марки А 92                - 3220 літри;
- шифер восьми хвильовий           -      165 шт;
- цвяхи шиферні                             -      61,0  кг;
- плівка поліетиленова                   -       54,5 м/п;
- пиломатеріали                              -      8,0 м3.
Резервний фонд Чортківського району за 9 місяців 2017 року не використовувався.

Стратегічна ціль 2: ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ
Розвиток малого підприємництва
Підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та є важливим чинником економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови та зміцнення економіки району.
За оперативними даними протягом 2017 року в районі  здійснюють господарську діяльність 77 малих підприємств та 7 середніх підприємств (на рівні 2016 року).
Кількість підприємницьких структур на 10 тис. осіб наявного населення складає 18 одиниць.
Чисельність працюючих на малих та середніх  підприємствах становить 1475 осіб. Крім того, в районі сплачують платежі 1020 фізичних осіб-підприємців.
        До бюджетів всіх рівнів від діяльності суб’єктів малого та середнього  підприємництва  за 2017 рік очікується надходжень в сумі 109400,0 тис.грн., в тому числі від малого підприємництва 34100,0 тис.грн.
 З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та усунення різного роду посередництва під час їх надання, а також відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги” в районі  працює  центр із надання адміністративних послуг, яким станом на 01.10.2017 року   надано 5746 консультацій, 5745 -  адміністративні послуги, в тому числі: 2373 – послуги райдержадміністрації, 3351– надані послуги територіальними органами виконавчої влади. Кількість відмов у наданні адміністративних послуг – 16.
З метою активізації розвитку підприємництва на території району у рамках Програми «Польська допомогa для розвитку» та Плану заходів Тернопільської обласної державної адміністрації від 18 серпня 2017 №03-105/01.02-08  щодо організації діяльності Центрів підтримки підприємництва,  згідно розпорядження голови Чортківської районної державної адміністрації              від 12 вересня 2017 року №298-од «Про утворення сектору підтримки підприємництва в Центрі надання адміністративних послуг райдержадміністрації»   до кінця року буде відкрито Центр підтримки підприємництва у Чортківському районі.
Сфера торгівлі та послуг є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу району, забезпеченні потреб населення в товарах і послугах.
На споживчому ринку району функціонує 206 підприємств з продажу родовольчих і непродовольчих товарів, загальною площею 11,1 тис.м2, в тому числі, в системі районного споживчого товариства працює 16 сучасних магазинів типу маркет «ТЕКО» площею 1371 м?.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі за попередніми підрахунками  у 2017 році  складе 45,1 млн.грн. або 100,2 % до відповідного періоду минулого року. Однією з причин низького обсягу товарообороту насамперед є зміна методики статистичних розрахунків в 2017 році.
Також, в районі функціонує 24 заклади ресторанного господарства та        34 суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність з побутового обслуговування населення. Найбільш розвинутими є: перукарські послуги, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, ремонт одягу та взуття, ремонт електропобутової техніки, ритуальні послуги.
 Обсяг реалізованих послуг населенню, за січень-червень  2017 року склав 392,3  тис.грн., що на 32,2 % більше до відповідного періоду минулого року.
       
Захист економічної конкуренції, прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку
З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії корупції, здійснення заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних дій, реалізується районна комплексна програма протидії організованій злочинності, корупції та тероризму на 2015-2017 роки, яка затверджена рішенням сесії районної ради від 09.10.2015 року № 595. Завдання  даної програми, насамперед, спрямовані на зменшення рівня корупції, оздоровлення соціально-економічної ситуації в районі, а також довіри населення до діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування.

Енергоефективність
Рівень проплати за енергоресурси станом на 01.01.2018 року за попередніми підрахунками  становить за:
- електроенергію – 94,4%;
- природній газ – 119 %.

З метою економії енергоресурсіїв та впровадження альтернативних видів опалення  в районі вживаються  відповідні заходи, а саме:
1. Запровадження котлів на місцевих видах енергоресурсів, заміна та модернізація котелень та котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери та комунальної теплоенергетики, проводиться утеплення приміщень шляхом заміни вікон, дверей, покрівлі.
2. Відбувається скорочення споживання енергоносіїв у бюджетній сфері, через впровадження енергоефективних освітлювальних приладів, заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи.

Туризм та рекреація
Природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал району є важливими факторами розвитку туризму. У Чортківському районі  один з  туристичних аспектів полягає в отриманні додаткових можливостей  для популяризації  культури району, для поширення знань, інформації  про історичні, природні, етнографічні  особливості.
На даний час туристична інфраструктура району включає: спелео-клуб «Кристал» (печера Млинки); Монастир (с.Улашківці). Крім того, діють туристичні маршрути: «Мандруємо з нами» (с. Улашківці); краєзнавчий маршрут  (с. Ягільниця) та розроблено  нові туристичні маршрути: «Чортківські Карпати», «Зелена підкова Чортківщини», доповнено та розширено туристичний маршрут  «Долиною річки Черкаської».
На базі сільських бібліотек-філіалів, де діють Інтернет-центри: Шульганівка, Улашківці, Джурин, Звиняч, Біла, Колиндяни, Пробіжна, Антонів відкрито інформаційно-туристичні центри.

Промисловість
  За 2017 рік  промисловий комплекс району  за проведеними підрахунками виробив  товарної продукції в діючих цінах  на суму  1710,7  млн.грн. У  порівнянні  до   аналогічного  періоду  минулого  року  виробництво становить 125 %.
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень   2017 року склав 1771,8 млн.гривень, що складає 121% виконання програми та 123% до  аналогічного показника минулого року. 90% становить  обсяг реалізованої продукції у  харчовій  промисловості та 10%  у хімічній. В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами споживчі товари короткострокового використання склали 1594,7  млн.грн або 90% до загального обсягу реалізованої продукції по району, товари проміжного споживання – 173,8 млн.грн (9,8%), енергія – 3,3 млн.грн (0,2%).
Реалізація промислової продукції на одну особу населення  по району  за звітний  період становила  40 000,0  гривень.
Збільшення реалізації  промислової продукції за 12 місяців   2017 року  відбулося  на 6 промислових підприємствах району, 1 підприємство (ТОВ «Органіка») допустило спад обсягів на 42% через зменшення сировини із Марилівського МПД, 1 підприємство  не проводило виробничу діяльність ( ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод»)  через відсутність сировини та у зв’язку із нестабільною соціально-економічною, політичною ситуацією в Україні.

Будівництво
У звітному році в районі  будівництво житла в населених пунктах Чортківського району без м. Чорткова здійснюється виключно індивідуальними забудовниками за власні кошти. За звітний рік  в районі  прогнозується ввести в експлуатацію 3,1 тис. кв. м. житла, що відповідає рівню  минулого року.
За 9 місяців 2017 року надано: 25 будівельних паспортів (смт. Заводське –1, село – 24); 1 паспорт прив’язки ТС (смт. Заводське - 0, село – 1); 7 містобудівних умов та обмежень (смт. Заводське - 3, село – 4); 25 висновів до проектів землеустрою, з них негативних – 1.
Розглянуто 157 письмових звернень фізичних та юридичних осіб з питань, що відносяться до компетенції відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації. В окремих випадках здійснювались виїзди на місця звернення.
На виконання ст. 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проводилась робота по створенню містобудівного кадастру.
          У районі залишається необхідність розроблення (корегування) містобудівної документації. Проте, за відсутності коштів в бюджетах сіл району робота по оновленню (розробці) містобудівної документації не проводилась. 
Загальна сума інвестицій в будівництво житла становить 15132 тис.грн. 
         З метою покращення соціально-економічного та культурного розвитку району у 2017 році впроваджувалися інвестиційні проекти, проводились роботи щодо зміцнення матеріально-технічного забезпечення галузей освіти, медицини та культури.
 У  звітному  році пройшли конкурсний відбір та реалізовувались               5 інвестиційних проектів, що фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку на загальну суму 6232,7 тис.грн., а саме:
 1. Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу по вулиці Калнишевського 19, с. Нагірянка, Чортківського р-ну, Тернопільської обл, вартістю 1318,2 тис. грн.;
 2. Реконструкція  будинку культури (будинку надання послуг населенню) в селі Росохач Чортківського району Тернопільської області, вартістю 1243,1 тис.грн.;
3. Капітальний ремонт будинку культури (будинку надання послуг)              в селі Звиняч Чортківського району Тернопільської області, вартістю 280,6 тис. грн.;
4. Реконструкція будинку культури в с. Косів Чортківського району, вартістю 944,6 тис. грн.;
5. Реконструкція будівлі (шатровий дах) центральної комунальної районної лікарні вул. Галицька,7 смт Заводське Чортківського району Тернопільської області, вартістю 2446,2 тис.грн.

Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
За рахунок усіх джерел фінансування у  2017 році  очікується освоїти    136,0 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 8% більше  до прогнозу.  В розрахунку на одну особу розмір капітальних інвестицій у Чортківському районі становить 3070 гривень.
Реалізація капітальних інвестицій здійснюється, в основному, за рахунок власних коштів господарюючих суб’єктів та за рахунок коштів бюджетів різних рівнів.
Обсяг внесених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій в підприємства Чортківського району становить          303,5 тис. дол. США, що становить 7 дол. США на одну особу населення.
У Чортківський район прямі іноземні інвестиції надійшли з  Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Британських Віргінських островів.
 З іноземними інвестиціями в районі функціонує 2 підприємства (ТзОВ «Товстеньківський крохмальний завод», ТзОВ «Радехівський цукор»Чортківське відділення).
За 9 місяців 2017 року загальний товарообіг зовнішньоекономічних операцій підприємств Чортківського району за попередніми підрахунками склав 11,2  млн.дол. США, з них: обсяги експортних операцій – 10,4 млн.дол. США та імпортних – 0,8 млн. дол. США. Відповідно, зовнішньоторговельне сальдо району позитивне і становить – 9,6 млн. дол. США. 
Протягом 2017 року експортні операції проводили 3 суб'єкти господарювання району: 
- ПрАТ «Агропродукт» – м’ясо яловичини охолодженої та інші продукти тваринного походження експортували до Ірану, Іраку, Грузії, Йорданії, Білорусії та Єгипту;
- Марилівське МПД ДП «Укрспирт» – експортувало спирт етиловий;
- ТОВ «Радехівський цукор» Чортківське відділення - експортував жом сухий, гранульований в Польщу та країни Прибалтики. 
Серед найбільших імпортерів продукції у Чортківському районі були наступні підприємства:ПАП «Дзвін»; ПАП «Січ».
З метою покращення інвестиційної привабливості району та для забезпечення огляду потенційними інвесторами тенденцій розвитку галузей економіки району та залучення  інвестицій, райдержадміністрацією вживаються різноманітні заходи:
- діє WEB-сторінка при райдержадміністрації, на якій  розміщується  інформація  про стан соціально-економічного розвитку району та інформація про організації, що бажають співпрацювати з іноземними партнерами у сферах економіки, спорту і культури;
- щоквартально оновлюється реєстр інвестиційних пропозицій, які реалізовуються на відповідній території, як за участі внутрішніх так і зовнішніх інвесторів;
- щорічно оновлюються анкети для розвитку інвестиційного співробітництва із зацікавленими країнами;
-  оновлено інвестиційний паспорт району, у якому подано перелік родовищ, що не розробляються; перелік пріоритетних галузей для інвестування та стратегічних інвестиційних проектів; наведено інформацію щодо 4-х вільних земельних ділянках та 4-х об’єктах інвестиційної нерухомості. А також,  здійснено переклад інвестиційного паспорту Чортківського району англійською мовою, який був представлений на Міжнародному інвестиційному форумі в     м. Тернопіль  25-26 травня 2017 року.

Налагодження співробітництва з міжнародними інституціями  та реалізація проектів міжнародної технічної допомоги
У  2017 році співпраця суб’єктів господарювання району   з державами-членами ЄС щодо обміну інформацією про методи планування і реалізації державної політики регіонального розвитку відбулася через участь представників бізнесу у міжнародних семінарах, форумах. 25  травня 2017 року  3 представники району взяли участь у Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest – 2017».
         Чортківський район співпрацює з адміністративно-територіальними одиницями інших країн, а саме: укладено угоду, згідно рішення Чортківської районної ради від 26 липня 2013 року №321 «Про затвердження угоди (умови) про партнерську співпрацю між Чортківською районною радою та Тарнобжезьким повітом Підкарпатського воєводства республіки Польща».


Розвиток інфраструктури
Транспортна інфраструктура району є важливим сегментом економіки та забезпечення функціонування соціальної складової.
На території району здійснюють діяльність 2 юридичні особи (ТзОВ «Чортківське АТП 16142», ТОВ «Ореол») та 13 фізичних осіб-підприємців, що обслуговують 27 маршрутів району та 53 населених пункти.
За 9 місяців 2017 року перевезено 836,8 тис. пасажирів, що складає 87% до відповідного періоду минулого року (957,5 тис.пас.).
         З початку 2017 року філією «Чортківський райавтодор» виконано робіт на суму 8773,3 тис. грн., в т.ч. на: встановлення та заміну 83 дорожніх знаків; вирубку порослі та насаджень, які знаходяться ближче нормативної віддалі – 2,5 км; виконання ямкового ремонту 12948 м2; побілку тросового огородження 6189 п.м.; ліквідація колійності  195  п.м.
Чортківський ЦПЗ №6 Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» обслуговує Чортківський, Заліщицький та Борщівський район.
На території району діє 32 стаціонарні та 3 пересувні відділення.


Стратегічна ціль 3: РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Сільське господарство
Ключовою галуззю реального сектору економіки, що формує основу продовольчої і, значною мірою, економічної та екологічної безпеки  району, а також реалізує соціально-економічні основи розвитку сільських територій є аграрний сектор.
У структурі валового виробництва сільського господарства району рослинництво займає 74%, тваринництво - 26%.
         Протягом звітного року реалізовувалися заходи, спрямовані на забезпечення підвищення конкурентоспроможності продукції аграрного сектору на внутрішньому та зовнішньому ринках, вирішення соціальних проблем села.
         За 2017 рік всіма категоріями господарств буде вироблено валової продукції сільського господарства  на суму 652,4 млн.грн., що складає 106% програмного завдання та 105% до минулого року,  в т.ч. сільськогосподарськими підприємствами  на суму 319,8 млн.грн., що складає 102% програмного завдання та 106% до минулого року.
Рослинництво 
             У 2017 році сільськогосподарськими підприємствами району зібрано ранніх  зернових  та зернобобових культур на площі 18515 га, валовий збір становить 121876 тонн, при урожайності 65,8 ц/га, що на 12,3 цнт. більше  до відповідного періоду минулого року, або 118%;
            Очікуваний валовий збір сільськогосподарських культур у 2017 році:
 - цукрового буряка на площі 2085 га, валовий збір становитеме 131355 тонн, при урожайності 630 ц/га, що на184,4 ц/га більше ніж у минулому році;
- соняшнику на зерно  на площі 4510 га, валовий збір - 14883 тонни, при урожайності  33 ц/га, що на 6,4 ц/га ніж у минулому році;
- кукурудзи  на зерно  на площі 5141 га, вал - 34440 тонн, урожайність  67 ц/га, що на 1,6 ц/га більша до минулого року;
- сої  на площі 5440 га, валовий збір -12400 тонн, урожайність 23 ц/га, що до минулого року більша на 5,4 ц/га;
- ріпаку озимого  на площі 4270 га, вал - 13564 тонни, при урожайності          31,8 ц/га, що на 2,5 ц/га більша до минулого року;
- картоплі на площі 37 га, валовий збір - 370 тонн, при урожайності 100 ц/га, що на 3,4 ц/га менша ніж у минулому році;
- овочів відкритого ґрунту  на площі 24 га, валовий збір - 72 тонни, урожайність 30 ц/га.

Тваринництво
На 01.01.2018 року  очікуєть наступне  виробництво продукції тваринництва:   м’яса      9,4 тис.тонн (168 % до минулого року );  молока 24,9 тис.тонн ( 100,4 % до минулого року ).
Нарощування  поголів’я свиней   в приватно- агропромислових підприємствах  проводиться за рахунок закупівлі, власного  відтворення  та введення інвестиційних проектів.     
         На  зимово – стійловий період 2017-2018 року  заготовлено для тваринництва в сільськогосподарських підприємствах: грубих кормів – 3240 тонн,  соковитих - 4200 тонн,  концентрованих - 9200  тонн, що складає відповідно до потреби 112 %.
     Приміщення, в яких утримуються сільськогосподарські тварини відремонтовані, проведені дезінфекція і дератизація.
    Для стабілізації поголів’я великої рогатої худоби та збільшення виробництва продукції тваринництва  реалізовувалися наступні інвестиційні проекти :
       1. Будівництво і  реконструкція     молочного  комплексу  в ПАП «Дзвін»  с.Звиняч, Чортківського району  на утримання  1000 голів    дійного стада проводиться поетапно (будівництво доїльного залу, реконструкція приміщень, будівництво комбікормового заводу); 
      2.Реконструкція тваринницьких приміщень в ПАП «Довіра» для утримання птиці  (бройлерів ). Вже введено   в дію два приміщення .  Закінчено у 2017 році реконструкцію третього приміщення для утримання птиці, проводиться закупівля обладнання .
      3. Будівництво та реконструкцію свинокомплексу  у с. Полівці Чортківський район   для утримання 5 тис. голів свиней  закінчено.
Станом на 01.10.2017 року у сільськогосподарських підприємствах налічується 451 гол. ВРХ (94 % до минулого року),  в т.ч. корів 231 голів (81% до минулого року), свиней  19 286 голів  (106 % до мин. року).  
 
Розвиток новостворених територіальних громад
 Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» на території Чортківського району утворено та функціонує  три об’єднаних територіальних громади, а саме: Білобожницька, Заводська та Колиндянська.
Трьома громадами району розроблено плани соціально-економічного розвитку на 2017 рік  з метою отримання субвенції на розвиток інфраструктури громад. Одним із напрямків розвитку громад району у звітному році є залучення субвенцій  з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ. Цьогоріч постановою КМУ від 7 червня   2017 року № 410 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету
 місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» було виділено 3 територіальним громадам Чортківського району  5,4 млн.гривень на фінансування 8 проектів.
Заводська ОТГ  продовжує брати участь в програмі DOBRE "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність". В рамках програми розроблено проект "Стратегії розвитку Заводської ОТГ на 2017-2025 роки", яка затверджена 25 липня 2017 року на засіданні сесії.   В рамках програми проведено вимірювання індексу спроможності місцевої влади,  навчальні тренінги з посадовими особами ОТГ,  депутатами, громадськими активістами.  Реалізовано міні проект «Облаштування дитячого та спортивного майданчика в селі Угринь», молодіжний проект «Вуличні тренажери – фізична культура  доступна кожному» та «Ремонт та облаштування залу засідань Заводської селищної ради».


КОРОТКІ ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  РАЙОНУ У 2017  РОЦІ

 Результати порівняльного аналізу основних макроекономічних показників розвитку району за 2017 рік і аналізу ефективності виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку району вказують на відповідність розвитку регіону із завданнями Стратегії розвитку  області  на період до 2020 року та окремих галузей економіки.
  У 2017 році виконання основних макроекономічних показників наступне:
- обсяг виробництва  валової продукції промисловості складає 125% до  прогнозу на  2017 рік;
- обсяг реалізованої промислової продукції  становитиме  121% до програми 2017 року;
- обсяг валової продукції сільського господарства складе  на 6 % більше до річного  паказника;
- у рослинництві прогнозується отримати  206,9 тис.тонн зернових культур, що становить 122% виконня  програмного показника;
- обсяг капітальних інвестицій за рахунок всіх джерел фінансування очікується збільшити  на 8 %;
- зовнішньоторговельний оборот становитиме на 3,5 % більше  до прогнозу;
- прогнозується збільшення на 8,2% обсягу реалізованих послуг до програмного показника;
- середньомісячна заробітна плата становитиме  6371,0 гривень, що більше на 22,8% до прогнозу;
- обсяги прямих іноземних інвестицій з наростаючим підсумком складуть  303,5  тис. дол. США , що на 5 % менше до прогнозу;
- надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого та середнього підприємництва складає 109,4 млн. гривень, що більше на 47% до очікуваного прогнозу.
Результати аналізу основних макроекономічних показників за підсумками 2017 року та тенденції розвитку реального сектору економіки дозволяють здійснити порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району за 2016 (звіт), 2017 (очікуване/фактичне виконання) та 2018 (прогноз) роки, які наведено у таблиці 1.

ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  РАЙОНУ

Згідно аналізу тенденцій розвитку економіки району та впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на темпи її змін, визначено головні проблеми соціально-економічного розвитку району. Вагомими факторами, що обмежують розвиток є соціально-політична напруженість через  макроекономічну невизначеність, військовий конфлікт на сході України. Крім того:
- недостатньо глибока переробка сировинних ресурсів (структура промислового виробництва характеризується невисокою питомою вагою продукції кінцевого споживання);
- високий знос основних фондів підприємств району та висока енерго- та матеріаломісткість виготовленої продукції і, як наслідок, низькі темпи підвищення конкурентоспроможності промисловості та ефективності виробництва, зниження купівельної спроможності на внутрішньому ринку; недостатні темпи впровадження інноваційних процесів у виробництво;
- низька конкурентоспроможність експортних товарів;
- відсутність сприятливих умов у сфері мікрофінансування з можливістю отримання низько відсоткових та довгострокових кредитів;
- низька спроможність підприємств швидко диверсифікувати ринки збуту продукції та нестача власних обігових коштів і капітальних вкладень у модернізацію виробничих потужностей;
- потреба у реформуванні спиртової галузі;
- низький рівень впровадження інноваційної продукції та технологій у малому бізнесі;
- зниження рівня економічної активності населення, в тому числі і серед осіб працездатного віку;
- трудова міграція за межі району, в тому числі за кордон;
- професійно-кваліфікаційний дисбаланс робочої сили;
- наявність тіньової зайнятості;
- розгалужена мережа та неоптимальна структура штатної чисельності закладів соціально-культурної сфери;
- спостерігається тенденція до зниження рівня поверхневих та підземних вод, що набула ознак маловоддя;
- не проводяться роботи з утримання більшості сміттєзвалищ, порушуються правила їх експлуатації.
 На подолання зазначених проблем спрямовано комплекс заходів, передбачених у Програмі.

ІІІ. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ І ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2018 РІК

Районною державною адміністрацією розроблено План роботи з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 лютого 2016 року № 47-од «Про план роботи з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України». Також, в основу Програми покладені ключові положення Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року         № 385.
Зазначеними документами визначено пріоритети розвитку району на середньострокову перспективу, що сприятиме забезпеченню стабільності соціально-економічного розвитку, зростання конкурентоспроможності району на внутрішньому та зовнішніх ринках, підвищення якості життя населення.

ПРОГНОЗНІ АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ НА 2018 РІК 

Стратегічна ціль 1: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
У 2018 році продовжиться реформування медичної галузі, згідно якої планується створення госпітальних округів із лікарнями першого та другого рівня надання медичної допомоги.   На виконання вимог частини одинадцятої статті 35-2 основ законодавства України про охорону здоров’я та постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 932 «Про затвердження Порядку створення  госпітальних округів», пропозицій управління охорони здоров‘я Тернопільської облдержадміністрації  22.03.2017  Кабінет  Міністрів України затвердив межі госпітальних округів 11 областей та м. Київ, зокрема по Тернопільській області чотири округи, в тому числі Чортківський ( південний ) округ.  Постановою Кабінетів Міністрів передбачено, що  Чортківський округ буде об‘єднувати у себе п‘ять районів і одне місто обласного підпорядкування: місто Чортків, Борщівський,  Бучацький, Заліщицький,  Гусятинський   та Чортківський райони. Отже,       Чортківська центральна комунальна районна лікарня має набути статус лікарні другого рівня надання медичної допомоги. Йде формування окружної госпітальної ради. Також відповідно до реформування необхідно провести  реорганізацію акушерського відділу в  перинатальний  центр другого рівня в рамках регіоналізації    перинатальної   допомоги.
Основними напрямами розвитку медичної галузі району на  2018 рік є:
- провести   ремонт приміщень поліклінічного відділу центральної комунальної районної лікарні ( облаштування плиточкою підлоги п’ятого  поверху, ремонт фізіотерапевтичного відділу, рентгенологічного відділу, пофарбування стін   коридору);
- ремонт харчоблоків ( центральної комунальної районної лікарні, філіалу центральної комунальної районної лікарні в смт. Заводське );
- заміна вікон на енергозберігаючі;
- ремонт лапароскопічної стійки;
- придбання обладнання :  ЕКГ апарати, оргтехніки, кольпоскоп,  хол тер  артеріального тиску , пральні машини;
- ремонт пасажирських ліфтів поліклінічного відділу центральної комунальної районної лікарні;
- будівництво паливної для філіалу лікарні смт. Заводське.

Доступність та якість послуг у сфері освіти
 Освіта є базовою галуззю для переходу до інноваційної моделі розвитку економіки. Сучасна економіка, ринок праці потребують нової якісної освіти і професійної підготовки. Реалізація завдань, що стоять перед освітянською галуззю району забезпечуватиметься шляхом впровадження заходів щодо поліпшення концентрації наявних організаційних, інформаційних та фінансових ресурсів, спрямованих на збереження та розвиток мережі навчальних закладів, їх матеріально-технічне та кадрове забезпечення.
Підвищення якісного рівня освіти буде спрямоване на забезпечення економічного зростання району та розв’язання соціальних потреб населення, подальше навчання і розвиток особистості.
В галузі освіти у 2018 році прогнозується:
- забезпечити всі  загальноосвітні навчальні заклади комп’ютерами;
- провести реконструкцію  Улашківської ЗОШ І-ІІІ ст.;
- продовжити проведення заміни дерев’яних вікон у загальноосвітніх закладах на енергозберігаючі металопластикові;
- провести реконструкцію  Горішньовигнанського навчально-виховного комплексу;
 - участь у курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Ефективність ринку праці та соціальної сфери
У 2018 році на ринку праці будуть реалізовані заходи районних програм економічного спрямування, що дозволить створити (або відновити) 308 робочих місць, що становить  102 %  до 2017 року , у тому числі   70  місця –   у сфері малого бізнесу.
В той же час, негативно впливатимуть на формування ринку праці у 2018 році наступні фактори:
- тіньова зайнятість, оскільки значна частина працюючих громадян, суб’єктів господарювання та підприємців й надалі уникає реєстрації трудових відносин;
- значне перевиробництво спеціалістів з окремих профілів, у тому числі й тих, яких готують за державним замовленням, що спричинило невідповідність професійно-кваліфікаційної структури пропозиції та попиту на місцевих ринках праці;
- збереження надлишкової чисельності персоналу у попередні роки на підприємствах і організаціях, що призведе до поступового вивільнення або звільнення за власним бажанням певної кількості працівників;
- недостатня мотивація до праці (середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у  різних галузях економіки, залишається  низькою).
У 2018 році прогнозується зростання рівня середньомісячної заробітної плати  на  23% і становитиме  7836 грн.

У 2018 році важливим аспектом соціальної політики буде забезпечення співпраці та взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у скрутних життєвих ситуаціях через низку геополітичних факторів, які проявляються на сьогоднішній день на всій території України. Зокрема,  важливим буде забезпечення соціальних гарантій членам сімей осіб, які загинули в ході проведення АТО на сході України, чи несуть там військову службу; забезпечення психологічної реабілітації військовослужбовців, які приймають участь в АТО.

Доступність послуг у сфері культури
Діяльність галузі культури буде спрямована на забезпечення на території  району в 2018 році збереження і розвитку культурного надбання як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, впровадження творчих проектів, естетичне виховання дітей та молоді, відродження та популяризацію традиційної народної культури.
Головними завданнями галузі визначено підтримку та популяризацію традиційних народних промислів і мистецьких творчих доробків; поповнення бібліотечного фонду сільських бібліотек, оновлення комп'ютерної техніки для користувачів відповідними послугами; забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини району для вільного доступу та ознайомлення з ними широких верств населення; формування мережі історико-культурних пам'яток архітектури.
Також реалізовуватимуться заходи щодо проведення фестивалів, мистецьких виставок, концертів, творчих конкурсів, відзначення державних свят, ювілейних та пам'ятних дат, основних культурно-масових заходів що сприятиме інтеграції району у світовий культурний простір, розвитку міжнародних культурних зв'язків, формуванню привабливого іміджу Чортківщини  та її культури у світі, що дасть можливість підвищити духовне, естетичне та патріотичне виховання молоді.

Фізична культура і спорт, підтримка молоді та захист прав дітей
В районі головними завданнями з реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту є забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення, пропагування ведення здорового способу життя.
З метою покращення стану фізичної культури та спорту в районі планується:
- підвищити рівень виконання заходів щодо виконання Цільової  комплексної програми "Фізичне виховання – здоров'я нації”, затвердженої Указом Президента України від 01 вересня 1998 року № 963/98;
- сприяти розвитку  професійного спорту, створенню та формуванню нових спортивних клубів, секцій за місцем проживання, підвищенню рівня спортивних результатів, залученню до занять спортом широких верств  населення;
- забезпечити проведення ремонтів спортивних залів, майданчиків, оновлення спортивного обладнання та інвентаря  в усіх загальноосвітніх школах району та дитячо-юнацькій спортивній школі.
Впровадження в комплексі передбачених заходів дозволить збільшити кількість населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, в тому числі учнівської та студентської молоді, зберегти та забезпечити подальший розвиток спортивної інфраструктури.
Одним із пріоритетних напрямів роботи районної державної адміністрації продовжує залишатись соціально-правовий захист дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захист їх прав та законних інтересів, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї шляхом їх усиновлення, влаштування під опіку та піклування.
У 2018 році вживатимуться заходи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, профілактика негативних проявів у дитячому середовищі (проведення профілактичних рейдів та операцій у населених пунктах району щодо виявлення і вилучення з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих).

Житлово-комунальне господарство та енергозбереження
Забезпечення стабільного функціонування житлово-комунального господарства району, задоволення потреб споживачів у житлово-комунальних послугах належної якості, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, що пов’язані з функціонуванням систем життєзабезпечення населених пунктів району та зменшення техногенного впливу галузі на навколишнє середовище здійснюватиметься шляхом впровадження енергозберігаючих заходів в житлово-комунальному господарстві, проведення модернізації та переоснащення житлово-комунального господарства; скорочення понаднормових витрат води та теплової енергії в мережах; підвищення рівня комфортності дорожнього руху та рівня благоустрою у населених пунктах району; розвитку конкурентного середовища на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд, прибудинкових територій; продовження роботи щодо реалізації програми кредитування населення з метою впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках.

Раціональне природокористування та якість довкілля
У 2018 році забезпечуватиметься виконання завдань розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.02.2016 року № 61-од «Про організацію виконання обласної Програми охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2016-2020 роки».
Продовжуватиметься реалізація заходів щодо забезпечення екологічної безпеки шляхом запобігання й мінімізації негативного впливу людської діяльності на навколишнє природне середовище, раціонального використання і збереження природних ресурсів, перехід до сталого, екологічно збалансованого розвитку району.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру
Для захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в 2018 році планується реалізувати ряд заходів, у тому числі:
- накопичення районного матеріального резерву Чортківського району;
- розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Чортківського району;
- забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників територіальних формувань, спеціалізованих служб цивільного захисту та населення;
- навчання населення основам життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях;
- організація рятування людей на водних об’єктах Чортківського району;
- технічне переоснащення та забезпечення паливо-мастильними матеріалами пожежно-рятувального підрозділу району.

Стратегічна ціль 2: ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

Розвиток малого підприємництва
Основними напрямками для підтримки малого бізнесу в районі  залишається :
- надання фінансової підтримки безробітним громадянам, які бажають займатися підприємницькою діяльністю;
 - проведення семінарів для безробітних громадян, з орієнтацією на підприємницьку діяльність;
- проведення семінарів, нарад для суб’єктів підприємницької діяльності щодо роз’яснення податкового законодавства;
- здійснення механізму часткового відшкодування відсотків за кредити для реалізації інвестиційних проектів суб’єктам господарювання за рахунок коштів районного бюджету;
-  направлення на професійне навчання та підвищення кваліфікації безробітних громадян для їх подальшого працевлаштування в підприємницьких структурах.
        Реалізація заходів Програми на 2018 рік дозволить досягти збільшення:
- кількості діючих суб’єктів малого підприємництва до 80 одиниць  (104%  до очікуваного 2017 року) ;
- кількості малих підприємств на 10 тис. чол. населення до  18 одиниць (105,8% до очікуваного 2017 року);
- чисельності працюючих на малих підприємствах до 615 чоловік (102 % до очікуваного 2017 року);
- кількості підприємців – фізичних осіб до 1050 чоловік (103% до очікуваного 2017 року);
- надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності малих та середніх підприємств у сумі  114,6 млн. грн. (104,7% до очікуваного 2017 року).
Обсяг роздрібного товарообороту   прогнозується  на суму 44,0 млн.грн, або 99 % до 2017 року.
Обсяг реалізованих послуг складе 82,0 тис.грн., що становитиме  103,8 % до 2017 року.
В районі вживаються заходи для залучення до статистичної звітності суб’єктів господарювання в сфері торгівлі та послуг, які здійснюють діяльність в районі, а зареєстровані в інших регіонах. 

Захист економічної конкуренції, прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку
Основними завданнями на 2018 рік щодо захисту економічної конкуренції, прав і свобод громадян та забезпечення законності та правопорядку в районі є:
- проведення систематичного аналізу щодо стану додержання законності та правопорядку, конституційних прав і свобод людини у районі;
- аналіз стану злочинності в економічній сфері, здійсння узгоджених заходів щодо детінізації економіки, викриття та руйнування схем ухилення від сплати податків;
- забезпечення ефективного використання державних коштів при здійсненні державних закупівель, недопущення корупційних проявів.

Енергоефективність
Основними напрямками впровадження енергоефективних заходів спрямованих на скорочення споживання природного газу у 2018 році у районі буде: переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери на використання альтернативних видів палива, електричну енергію та продовження проведення санації житлових будинків, об’єктів соціальної сфери та будівель установ.

Туризм та рекреація
З метою сприяння підвищенню туристичного іміджу та належного представлення туристично-рекреаційного потенціалу краю в 2018 році планується:
- продовжити розвиток фестивального туризму через проведення обласних та районних фестивалів: «Ведення Маланки», «Дивоцвіт», «Червона калина»,  «Цне ми ся за тобов, мій лемківський краю», «До Пробіжнянської куми – на смачні пироги»;
- забезпечити виконання заходів районної програми щодо розвитку туризму в районі;
- проводити семінари-тренінги щодо розвитку сільського туризму у районі.
Реалізація вказаних завдань забезпечить позитивний імідж Чортківщини на туристичному ринку, збільшить в'їзний туристичний потік та частку очікуваних доходів від сфери туризму.

Промисловість
Промисловим комплексом району у 2018 році планується виробити товарної продукції  на 1 714,1 млн.грн. (в діючих цінах), що становитиме   100,2%  до 2017 року.
У 2018  році прогнозується наростити обсяги промислового виробництва  у  харчовій та хімічній галузях.
 Ріст  у спиртовій галузі промисловості становитиме  1%, м’ясній  0,1 %, по цукровій 0,1%,  виробництву електроенергії  9%. 
         На Чортківському відділенні ТОВ «Радехівський цукор» продовжиться  модернізація виробничих ліній.
 Основними  напрямками розвитку промислового комплексу є:
-  нарощування виробничих потужностей діючих підприємств за рахунок більш повного використання місцевої сировинної бази;
-   запровадження інноваційних механізмів у виробництво, технічне оснащення та реконструкція підприємств переробної галузі з метою випуску конкурентноспроможної продукції;
 -  створення на базі пустуючих приміщень підприємств, які б виробляли продукцію для сфери послуг;
 -    розвиток будівельної галузі за рахунок зовнішніх  і внутрішніх інвестицій та раціонального використання місцевих природних ресурсів.
В результаті господарської діяльності у даній галузі  планується досягнути росту середньомісячного розміру заробітної плати промисловим комплексом  до 4250,0 грн.,  ріст становитиме 109 % до показника 2017 року.

Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
У 2018 році за рахунок всіх джерел фінансування в економіку району прогнозується залучити: 
- капітальних інвестицій  на суму 151,0 млн.грн., або 111 % до 2017 року.;
- обсяг прямих іноземних інвестицій, за наростаючим підсумком становитиме 305 тис.дол.США, або 100,5 %  до 2017 року;
- обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу – 6,88 дол.США, або 100,6%  до 2017 року;
         Зовнішньоторговельний оборот  по району складе 15,0 млн.дол.США, що на рівні попереднього року, в тому  числі: - експорт – 13,0 млн.дол.США та  імпорт – 2,0  млн.дол. США, або 111%  до  2017 року.

Налагодження співробітництва з міжнародними інституціями  та реалізація проектів міжнародної технічної допомоги
У 2018 році основними завданнями щодо забезпечення реалізації у районі державної політики у сфері міжнародних відносин, транскордонного співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими інституціями в рамках міжнародної технічної допомоги є:
- здійснення організаційних заходів робочою групою Чортківського району  управління проектами з розробки супроводу та впровадження інвестиційних проектів щодо залучення міжнародної технічної допомоги в район;
- розглядати стан реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, досягнення  обов'язкових  результатів,  проблемні питання та, в разі потреби, вносити пропозиції щодо вжиття відповідних заходів для їх вирішення;
- сприяти залученню відповідних органів місцевого самоврядування, установ та громадських організацій району до впровадження проектів з міжнародною технічною допомогою;
- здійснювати системний моніторинг щодо залучення та цільового використання міжнародної технічної допомоги на території району.

Розвиток інфраструктури
У 2018 році в районі передбачається розвиток дорожньої інфраструктури за рахунок коштів державного бюджету, а саме: поточний ремонт ділянок доріг вулиць, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування та об’єктів придорожнього сервісу.
На 2018 рік прогнозується, що обсяг перевезень вантажів становитиме 38 тис.тонн або 108,5 % до підсумків 2017 року. Обсяг перевезень пасажирів складе   851,8 тис. чол. або 101,8 % до попереднього  року.


Стратегічна ціль 3: РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Сільське господарство
       Валова продукція по всіх категоріях господарств становитиме 704,0 млн.грн., що складе 108 % до 2017 року, в тому числі, в сільськогосподарських підприємствах – 361,4 млн.грн. або 113%,  населення – 342,6 млн.грн. або 103%.
       При формуванні програми враховано пропозиції товаровиробників району, як керівників сільськогосподарських підприємств, так і населення, враховано потенційні можливості  даних категорій виробників.
За прогнозними розрахунками у 2018 році передбачається зібрати 197,4 тис.тонн зернових культур,  182,7 тис.тонн цукрових буряків, в тому числі в агропідприємствах – 170 тис.тонн. Виробництво картоплі становитиме 94,2 тис.тонн, овочів відкритого грунту – 12,9 тис.тонн.
          Посіяно озимих культур на зерно та зелений корм під урожай 2018 року 16160 га. В т.ч. озимої пшениці – 11050 га, що становить 95 % до минулого року, озимого ячменю – 310 га, що становить 64% до минулого року,         озимого ріпаку – 4800 га, що становить 112 % до минулого року.
Виорано площі на зяб  - 8900 га, крім того   глибокої оранки  - 2100 га.
Підвищення закупівельних цін на молоко сприятиме зниженню темпів падіння його виробництва в усіх категоріях господарств. У 2018 році  прогнозується виробити 25,2 тис.тонн молока,  або 101,2 % до минулого року.                
Основними проблемами галузі є:
- сільськогосподарське товарне виробництво потребує зниження процентних ставок короткотермінових кредитів до 8-9 %, довготермінових – до 3-4 %;
- встановлення правильної цінової політики та ліквідації диспропорції між цінами на сільськогосподарську продукцію та цінами на матеріально-технічні засоби, енергоносії, паливо-мастильні матеріали.
     
      Згідно прогнозу  всіма категоріями  господарств  передбачено  виробити: 
в галузі рослинництва:
всіма категоріями   господарств:                                    
                                                                                                  в тому числі:  
                                                                                        с/г підприємствами 
зернових культур  197,4 тис тонн    95% 149,8тис.тонн    93%
цукрових буряків  182,7 тис.тонн    141% 170,5тис.тонн     146
картоплі   94,2тис.  тонн    101% 1,2 тис.тонн    300%
овочів
(відкритого грунту)  12,9 тис. тонн    123% 0,6 тис. тонн    200%

в галузі тваринництва:
всіма категоріями господарств:                                             в тому числі,   
                                                                                            с/г підприємствами:
молока  25,2 тис. тонн 101% 1,3 тис. тонн 101%
м’яса   9,5 тис.  тонн 101% 6,2 тис.  тонн 101%
яєць  23,4 млн..шт.  102%  

Розвиток новостворених територіальних громад
У 2018 році забезпечуватиметься збалансований розвиток добровільно об'єднаних територіальних громад шляхом створення умов для їх сталого економічного розвитку та поліпшення якості життя населення, а також укрупнення існуючих громад за рахунок приєднання до них навколишніх населених пунктів.
З метою розвитку самодостатніх та фінансово-незалежних територіальних громад району у 2018 році заходи будуть спрямовані на проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи з жителями району щодо добровільного об'єднання територіальних громад та децентралізації влади.
Надаватиметься всебічне сприяння громадським організаціям із залучення грантових коштів з метою підвищення активності громадян в питаннях управління територіальною громадою та вирішення проблемних питань розвитку даної території.


Основні завдання на 2018 рік:

- модернізація виробничих потужностей, впровадження нових технологій для підвищення стійкості реального сектору економіки району та розвиток внутрішніх ринків споживання;
- нарощення експортного потенціалу району та зміцнення позицій товаровиробників району на зовнішніх ринках;
- децентралізація влади шляхом добровільного об’єднання територіальних громад;
- формування позитивного іміджу району, збільшення обсягу внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розвиток економіки та соціальної сфери;
- розширення співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги з метою залучення технічної та фінансової допомоги для розвитку району;
-  будівництво об’єктів сільськогосподарської інфраструктури з метою якісного збереження,  реалізації і переробки продукції рослинництва;
- створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва;
- реалізація ефективної регуляторної політики та створення якісної системи надання адміністративних послуг;
-  диверсифікація енергетичних джерел шляхом використання альтернативних джерел палива та енергозберігаючих технологій у підприємницькій та соціальній сферах;
- удосконалення освітньої галузі району, покращення умов навчання та виховання дітей, підвищення якості надання освітніх послуг;
- продовження реалізації реформи у сфері охорони здоров’я та забезпечення населення якісними послугами, вжиття додаткових заходів щодо подальшого покращання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району шляхом залучення різних джерел фінансування;
- розвиток фізичної культури та спорту, туристично-рекреаційної сфери;
- посилення військово-патріотичного виховання молоді, соціальний і правовий захист військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та їх сімей, забезпечення публічності і прозорості діяльності місцевих органів влади;
- здійснення комплексу заходів із всесторонньої підтримки учасників АТО, демобілізованих осіб та осіб переселених із тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції до Чортківського району;
-  забезпечення захисту населених пунктів, територій, сільськогосподарських угідь і виробничих об’єктів від шкідливої дії вод, покращення санітарно-епідеміологічного стану водних об’єктів району та зниження рівня негативного впливу на здоров’я населення.
 Завдання щодо реалізації Програми систематизовано у таблиці 1  «Основні показники програми соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2018 рік», у таблиці 2 «Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік», у таблиці 3 «Пріоритетні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2018 рік».
Перелік цільових  районних програм, як складових Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік систематизовано у таблиці 4 «Перелік районних програм, запропонованих для фінансування з районного бюджету у 2018 році».
 
 
РЕЗУЛЬТАТИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМНИХ  ЗАВДАНЬ
Порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району за 2017 рік, а також планових показників, вказує на можливість досягнення мети і завдань програми у 2018 році.
Зокрема, прогнозується наступний рівень основних макроекономічних показників, а саме:
- промислове виробництво збільшиться на 0,2 %;
- обсяг валової продукції сільського господарства зросте на 8 % та  становитиме 704,0 млн.грн.;
- обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування зросте на 11 %;
- обсяг прямих іноземних інвестицій за наростаючим підсумком складатиме 305,0 тис. доларів США і зросте на 0,5 %;
- зростання середньомісячної заробітної плати передбачається на 23 % та становитиме 7836,0 гривень;
- обсяг реалізованих послуг зросте на 3,8 % до попереднього року;
- кількість малих та середніх підприємств становитиме 80 одиниць;
Аналіз макроекономічних показників розвитку району вказує на можливість виконання плану доходів місцевих бюджетів.
       
   IV.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОГРАМИ
Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.
Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в районі, результатів фінансово-господарської діяльності підприємств суб’єктів господарювання, подоланню кризових явищ, розв’язанню проблемних питань соціально-економічного та культурного розвитку району, в т.ч. підвищення рівня зайнятості населення та оплати праці, детінізації економічних процесів. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде впроваджена до виконання шляхом прийняття відповідних розпорядчих документів. Основними виконавцями заходів Програми є структурні підрозділи районної державної адміністрації,  суб’єкти господарювання,  які діють на території району.
Районна державна адміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків програми і наявності фінансових та інших ресурсів.
Основні напрямки та окремі заходи програми можуть коригуватися з урахуванням соціально–економічної ситуації в районі з відповідним погодженням у встановленому порядку з департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Чортківською  районною радою та іншими органами виконавчої влади.

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Фінансове забезпечення реалізації програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок розвитку місцевих бюджетів, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.
Обсяг бюджетних асигнувань, спрямованих на реалізацію програми, визначається відповідними радами при затвердженні місцевих бюджетів.
На 2018 рік, враховуючи необхідність реалізації заходів щодо упередження виникнення кризових явищ, їх подолання та забезпечення стабільного розвитку району пропонується акумулювати кошти на виконання прийнятих найважливіших цільових програм, спрямованих на стимулювання економічного розвитку, соціальний захист населення, створення належних умов життєзабезпечення (таблиця 4).


VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням програми передбачає:
 - постійний моніторинг виконання основних показників та заходів програми;
-  розгляд питання про хід виконання програми на засіданнях колегії районної державної адміністрації;
- підготовку розпорядчих документів районної державної адміністрації з питань виконання програми;
- відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів програми.
Координацію діяльності виконавців програми здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі  Чортківської районної державної адміністрації.
Чортківська районна державна адміністрація за підсумками 2018 року звітує про хід виконання програми та ефективність реалізації заходів програми на сесії районної ради.


Керуючий справами виконавчого апарату
Чортківської районної ради                                                          Т.В.ЯБЛОНЬ

 

Таблиця 1

 

Основні показники програми

соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2018 рік

Показники

Одиниця виміру

2016 рік

звіт

2017 рік

2018 рік

програма

очікуване

% виконання програми

Програма

% до підсумків програми 2017 року

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Економічна ефективність

1.1. Промисловість

Індекс промислового виробництва

%

109,4

-

-

125,2

-

100,2

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ

млн грн.

1443,0

1461,8

1771,8

121,2

1796,7

101,4

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення

грн.

32573,0

32997,0

40000,0

121,2

40557,0

101,4

Виробництво найважливіших видів промислової продукції у натуральному вимірі:

 

 

 

 

 

 

 

Продовольча група

 

 

 

 

 

 

 

- цукор пісок із цукрових буряків

тонн

108327

108330

124553

85,8

124677

100,1

– м'ясо і субпродукти

тонн

4101

4190

4825

115,2

4830

100,1

– крохмаль

тонн

564

565

0

0

0

0

– спеції

тонн

5,8

6

8

133,3

8

100

– супи

тонн

31,4

32

26

81,3

28

107,7

– збагачувач кормовий

тонн

2083

2090

1665

79,7

1680

100,9

Непродовольча група

 

 

 

 

 

 

 

– спирт етиловий

тис. дал.

603,2

622

487,5

78,4

490

100,5

– елекроенергія

млн..кВТ

1,925

2

2,1

105

2,3

109,5

1.2. Сільське господарство

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств (в порівняльних цінах) – всього,

млн грн

620,4

615,5

652,4

106

704,0

108

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

– с/г підприємства

млн грн

347,7

313,5

319,8

102

361,4

113

– населення

млн грн

272,7

302,0

332,6

110,1

342,6

103

Валова продукція сільського господарства на одну особу

гривень

13725,4

13738,8

14727

107,2

15892

108

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі всіма категоріями господарств:

 

 

 

 

 

 

 

– зернові культури

тис.тонн

170,0

169

206,9

122,4

197,4

95,4

– цукрові буряки

тис.тонн

79,8

84,1

130

154,6

182,7

140,5

– картопля

тис.тонн

92,1

92,5

93,4

101

94,2

101

– овочі (відкритого ґрунту)

тис.тонн

13,1

13,4

10,5

78,3

12,9

122,8

– молоко

тис.тонн

24,8

24,8

24,9

100,4

25,2

101,2

– м'ясо

тис.тонн

5,1

5,6

9,4

167,8

9,5

101

– яйця

млн шт.

22,8

22,8

23,0

100,9

23,4

101,7

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі с/г підприємствами:

 

 

 

 

 

 

 

– зернові культури

тис.тонн

 130,1

125,0

161,2

129

149,8

93

– цукрові буряки

тис.тонн

72,6

76,8

117

152,3

170,2

145,5

– картопля

тис.тонн

2,7

1,2

0,4

33,3

1,2

в 3 р.б.

– овочі (відкритого ґрунту)

тис.тонн

0,8

0,8

0,3

37,5

0,6

в 2 р.б.

– молоко

тис.тонн

1,7

1,6

1,2

75

1,3

108,3

– м'ясо

тис.тонн

1,9

2,4

6,1

в 2,5 р.б.

6,2

101,6

– яйця

млн шт.

0,3

-

-

-

-

-

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі населенням:

 

 

 

 

 

 

 

– зернові культури

тис.тонн

39,9

44

45,7

104

47,6

104,2

– цукрові буряки

тис.тонн

7,2

7,3

13

178,1

12,2

94

– картопля

тис.тонн

89,4

91,3

93

102

93

100

– овочі (відкритого грунту)

тис.тонн

12,6

12,6

10,2

81

12,3

120,6

– молоко

тис.тонн

23,1

23,2

23,7

102,1

23,9

101

– м'ясо

тис.тонн

3,2

3,2

3,3

103,1

3,3

100

– яйця

млн шт.

22,5

22,8

23,0

101

23,4

102

1.3. Будівництво

Індекс будівельної продукції

%

-

-

-

-

-

-

Обсяг виконаних будівельних робіт на одну особу

грн

-

-

-

-

-

-

Виробництво будівельних матеріалів

 

-

-

-

-

-

-

– цегла керамічна будівельна

млн шт. умовної цегли

-

-

-

-

-

-

– елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного –

тис.м3

-

-

-

-

-

-

– розчини бетонні, готові для

використання

тис.т

-

-

-

-

-

-

– пісок, галька, гравій та щебінь для будівництва

 

тис.м3

-

-

-

-

-

-

– блоки дверні й віконні, з

пластмас

тис.шт

-

-

-

-

-

-

– вікна засклені з пластмас

тис.шт

 

 

 

 

 

 

Загальна площа житла, введеного в експлуатацію за рахунок всіх джерел фінансування

тис. кв.м

3,1

2,0

3,1

155

3,2

103

Обсяг прийнятої в експлуатацію загальної площі житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення

кв. м.

0,31

0,2

0,31

155

0,32

103

2. Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування

млн грн

156,7

126,0

136,0

108

151,0

111

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

гривень

3538

2844

3070

108

3408

111

Обсяг капітальних інвестицій за видами економічної діяльності та за рахунок усіх джерел фінансування:

 

 

 

 

 

 

 

- в промисловість

млн грн

5,0

5,2

8

154

9

112,5

- в сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

млн грн

82,6

84,3

90,2

106,8

95

105

- в будівництво

млн грн

-

-

-

-

-

-

Обсяг прямих іноземних інвестицій, за наростаючим підсумком – всього

млн дол. США

317,3

320

303,5

94,9

305

100,5

Обсяг прямих іноземних інвестицій з початку року (надходження)

 

млн дол. США

290,3

2,7

0

0

1,5

0

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу

дол. США

7,1

7,1

6,85

96,5

6,88

100,6

Зовнішньоторговельний оборот товарами

млн дол. США

13,8

14,5

15,0

103,5

15,0

100

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

– експорт

млн дол. США

12,0

12,5

13

104

13

100

– імпорт

млн дол. США

1,8

2,0

1,8

0,9

2

111

3. Розвиток інфраструктури

Обсяг перевезень вантажів:

тис.тонн

28,8

35,0

35,0

100

38

108,5

-  залізничним транспортом

тис.тонн

-

-

-

-

-

-

- автотранспортом

тис.тонн

28,8

35,0

35,0

100

38

108,5

Обсяг перевезень пасажирів:

тис.осіб

519,3

831

836,8

100,7

851,8

101,8

- залізничним транспортом

тис.осіб

26,3

31,0

36,8

118,7

36,8

100

- автотранспортом

тис.осіб

493

800

800

100

815

101,9

Кількість користувачів мережі Інтернет

одиниць

   580

600

790

131

940

119

4. Розвиток малого підприємництва

Кількість малих та середніх підприємств,  в т.ч:

 

- малих

     

одиниць

83

 

76

107

 

100

 

84

 

77

78,5

 

77

87

 

80

103,6

 

103,9

Кількість діючих малих підприємств на 10 тис. населення,  в т.ч :

 

-        малих

одиниць

19

 

17

24

 

22

18

 

17

75

 

77,3

19

 

18

105

 

105,8

Чисельність працюючих на малих та середніх  підприємствах, в т.ч.:

-        на малих 

осіб

1461

 

599

1430

 

600

1475

 

605

103,1

 

100,8

1485

 

615

100,6

 

101,6

Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання – фізичних осіб

тис. осіб

1190

1270

1020

80,3

1050

102,9

Надходження до бюджетів всіх рівнів від діяльності малого та середнього підприємництва,

в т.ч.

-  малого підприємництва

тис. грн

73200,0

 

31200,0

74300

 

32000,0

109400,0

 

34100

147,2

 

106,6

114600,0

 

34500,0

104,7

 

101,2

Кількість створених робочих місць в малому підприємництві

місць

76

62

70

112,9

70

100

5. Торгівля і побутове обслуговування

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі

млн. грн.

 

41,2

 

45,0

 

45,1

 

100,2

45,3

100,4

Обсяги реалізованих послуг

млн грн.

     0,7

0,73

0,79

108,2

0,82

103,8

6. Ефективність ринку праці

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

         44,8

44,7

44,5

99,6

44

98,9

Чисельність прийнятих на роботу на новостворені робочі місця

тис. осіб

        308

307

308

100,3

310

100,6

Фонд оплати праці штатних працівників, зайнятих у сферах економічної діяльності

млн.грн

         156,4

182,3

232,0

127,3

245,1

105,6

Середньооблікова кількість штатних працівників

осіб

        3202

3118

3034

97,3

3095

102

Середньомісячна зарплата штатних працівників, зайнятих у сферах економічної діяльності,

гривень

        4069

5189

6371

122,8

7836

123

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

– у промисловості

гривень

       2900

3950

3900

98,7

4250

109

– у сільському господарстві

гривень

      4390

5770

6611

114,6

7900

119,5

– у будівництві

гривень

      -

-

-

-

-

-

Середньомісячна зарплата працівників у бюджетних установах

гривень

        2410

2410

4862

201,7

5715

117,5

7. Доступність та якість послуг у сфері освіти

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

тис. осіб

2504

2562

2500

97,6

2510

100,4

Кількість дітей у постійних дошкільних закладах

тис. осіб

969

973

630

64,7

653

103,6

Охоплення дітей (від трьох до шести років) постійними дошкільними закладами (у % до кількості дітей відповідного віку)

%

961

965

621

64,3

644

103,7

Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому від загальної кількості учнів, які того потребують

%

258

214

172

80,3

190

110,4

8. Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я

Забезпеченість населення стаціонарними ліжками на  10 тис. населення

одиниць

48,6

49,0

46,6

95,1

46,6

100

Забезпеченість лікарями загальної практики сімейної медицини на  10 тис. населення

осіб

47/6,2

48/6,4

49/6,5

101,5

50/6,7

103,7

Кількість померлих дітей  віком до одного року на  1000 народжених живими

проміле

4,7

4,7

0

0

1,9

-

Кількість осіб, що хворіють на активний туберкульоз, на 100 тис. населення

осіб

31/41,2

34/45,7

15/20,3

44,4

25/33,8

166,5

- в тому числі в сільській місцевості

осіб

18/42,7

20/47,8

10/24,1

50,4

15/36,2

150,2

Кількість осіб, в яких вперше виявлено онкозахворювання на  100 тис. населення

осіб

225/299,6

226/303,7

208/281,9

92,8

219/296,8

105,2

- в тому числі в сільській місцевості

осіб

140/332,2

138/329,8

115/227,7

69,04

121/292,2

128

9. Доступність послуг у сфері культури

Кількість масових бібліотек

одиниць

53

42

42

100

42

100

Книжковий фонд бібліотек

примірників

400499

400499

308866

77,1

308866

100

Кількість клубних установ

одиниць

57

57

43

75,4

43

100

10. Раціональне природокористування та якість довкілля

Відведено (скинуто) зворотніх вод,

тис.куб.м

-

-

-

-

-

-

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Забруднених, з них:

тис.куб.м

-

-

-

-

-

-

- без очищення

тис.куб.м

-

-

-

-

-

-

- нормативно–очищених

тис.куб.м

-

-

-

-

-

-

Викиди шкідливих речовин у повітря

тис.тонн

-

-

-

-

-

-

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

стаціонарними джерелами забруднення

тис тонн

-

-

-

-

-

-

автомобільним транспортом

тис тонн

-

-

-

-

-

-

   

 

Таблиця 2

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ

соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2018 рік

з/п

Пріоритетне завдання соціально-економічного розвитку

Заходи спрямовані на реалізацію пріоритетного завдання

Обсяги фінансування (тис.грн.)

Головний

розпорядник коштів або відповідальний виконавець

всього

Держ.

бюджет

Місц. бюдж.

Інші

джерела

1

Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення

Реконструкція будинку бібліотеки з господарськими будівлями і спорудами по вул. Зелена 1 в м.Чорткові Тернопільської області (реконструкція шатрового даху та заміна вікон)

1206,988

1000,0

 

 

206,988

-

 

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації

Ремонт фасаду Улашківської РКДМШ

 

Поточний ремонт методичного кабінету РКБК ім. К.Рубчакової

 

Встановлення газових лічильників у бібліотеках-філіалах району

40,00

 

20,0

 

 

15,0

-

 

-

 

 

-

40,0

 

20,0

 

 

-

-

 

-

 

 

15,0

відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації,

сільські ради району

Реконструкція будівлі центральної амбулаторії по вул.Д.Пігути, 29 м.Чортків  Тернопільської області

1501,764

1201,41 

300,354 

-

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

Будівництво паливної для відділів Чортківської центральної комунальної районної лікарні в смт. Заводське, Чортківського району

1650,0

1320,0 

330,0 

 

-

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

Ремонт та придбання ліфтів для Чортківської центральної комунальної районної лікарні

400,0 

400,0 

 

-

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

Ремонт харчоблоків (центральної комунальної районної лікарні, філіалу центральної комунальної районної лікарні в смт.Заводське)

75,8

-

25,8

 

 

50,0

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

Придбання обладнання:  ЕКГ апарати, оргтехніки, кольпоскоп, холтер  артеріального тиску, кардіомонітор, пральні машини, холодильне обладнання, електронні ваги в Чортківської ЦКРЛ   

110,0

-

60,0

50,0

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

 

 

Реалізація заходів в рамках виконання програми розвитку туризму у Чортківському районі у 2018 році (  розвиток фестивального туризму через проведення обласних та районних фестивалів)

201,0

 

 

 

 

-

 

 

 

 

118,0

 

 

 

 

83,0

 

 

 

 

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації

Заміна вікон на енергозберігаючі у музичних школах району

30,0

-

30,0

-

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації,

сільські ради району

Реконструкція електричних мереж 0,23 кВ вуличного освітлення в с.Базар

120,0

120,0

-

-

Базарська сільська рада

Придбання реанімобіля, оснащеного портативним обладнанням

2000,0

2000,0

-

-

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

2

Підвищення конкурентоспроможно-

сті регіону

Придбання обладнання для центру надання адміністративних послуг Чортківської районної державної адміністрації

479,8 

383,84 

95,96 

 

-

Чортківська районна державна адміністрація

3

Розвиток сільських
територій

Відкриття інтернет-центрів у сільських бібліотеках-філіалах (с. Стара Ягільниця, Мухавка, Нагірянка, Базар, Шманьківці)

100,0

-

20,0

80,0

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації

Реконструкція Горішньовигнанського НВК «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

1137,959 

910,367 

227,592 

 

 

-

Відділ освіти районної державної адміністрації

Реконструкція Улашківської ЗОШ І-ІІІ ст.

1765,391

1412,312 

353,079 

 

-

Відділ освіти районної державної адміністрації

Капітальний ремонт дитячого садка в селі Росохач Чортківського району, Тернопільської області

700,0

560,0 

140,0 

 

-

Росохацька сільська рада

Реконструкція сільського клубу в селі Скомороше Чортківського району, Тернопільської області

 

1450,0

 

1160,0 

 

290,0 

 

 

-

Звиняцька сільська рада

Реконструкція будинку культури в с. Джурині Чортківського району

 

960,832

 

774,714

 

186,118

 

-

Джуринська сільська рада

 

 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу с.Базар

160,0

160,0

-

-

Базарська сільська рада

Реконструкція будинку культури в с.Базар

2100,0

2100,0

-

-

Базарська сільська рада

Поточний середній ремонт автомобільних доріг  місцевого значення (14,1 км), в тому числі:

 

-        Чортків-(Теребовля-Білобожниця) через Скородинці (відрізок Біла-Скородинці) (С201615) (2 км);

-        Джуринська Слобідка - Джурин (С201628)(2,6 км);

 

-        Джурин - Попівці(С201602) (5,5 км);

 

- (Тернопіль-Жванець)-Сокиринці (відрізок Кривеньке-Коцюбинчики) С201608) (4 км)

20225,0

 

 

1930,0

 

 

2585,0

 

10450,0

 

5260,0

20225,0

 

 

1930,0

 

 

2585,0

 

10450,0

 

5260,0

-

 

 

-

 

 

-

 

-

 

-

-

 

 

-

 

 

-

 

-

 

-

Управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністра

ції

 

 

 

Таблиця 3

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку

Чортківського району на 2018 рік

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Примітка

1

2

3

4

5

1. Промисловість

1.1.

Разом з промисловими підприємствами активізувати роботу з пошуків нових ринків збуту продукції промислового виробництва

Протягом року

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, керівники промислових підприємств

 

1.2.

Впровадження нових ліній виробництва на промислових підприємствах з метою розширення асортименту товарів

Протягом року

Керівники промислових підприємств

 

1.3.

Збільшення  рівня використання потужностей та проведення  модернізації виробництв на підприємствах харчової промисловості

Протягом року

Керівники промислових підприємств

 

2. Сільське господарство

2.1.

Збільшити  площі посадки та нарощування виробництва плодів та ягід у 2018 році

Протягом року

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

2.2.

Нарощувати обсяги  виробництва картоплі та овочів в сільськогосподарських підприємствах району за рахунок збільшення  посівних площ

Протягом року

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

2.3.

 Забезпечити будівництво  та розширення комплексів із відгодівлі свиней та вирощуванні птиці (бройлерів) у ПАП «Довіра»,       ПАП «Фортуна»

Протягом року

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

2.4.

Забезпечити проведення сільськогосподарських ярмаркових заходів

Протягом року

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

2.5.

Активізувати роботу с/г підприємств всіх форм власності щодо  оновлення машино – тракторного парку

Протягом року

Відділ  агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

2.6.

 Підвищувати  родючість орендованих земель. Ефективне та  цільове використання бюджетних коштів, досягнення  запланованих  результатів державної підтримки щодо  розвитку  сільського господарства

Протягом року

Відділ  агропромислового розвитку райдержадміністрації,

сільськогосподарські  підприємства району

 

 

2.7.

Створювати  великотоварні  господарства з поголів’ям від 500-1000 корів  на базі  агропромислового підприємства ПАП «Дзвін»

Протягом року

Відділ  агропромислового розвитку райдержадміністрації,

 сільськогосподарські  підприємства району

 

2.8.

Створити та надавати  підтримку сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам  в сільських місцевостях, для додаткового  забезпечення переробної галузі  сировиною та створення сезонних робочих місць щорічно

Протягом року

Відділ  агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

3. Дорожня інфраструктура, транспорт та зв'язок

3.1.

Створення конкурентного середовища на ринку транспортних послуг шляхом проведення конкурсів на визначення перевізників на вакантних маршрутах

Протягом року

Відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури райдержадміністрації,  виконавчі комітети органів місцевого самоврядування

 

3.2.

Забезпечення утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Чортківському районі

Протягом року

Відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури райдержадміністрації,  виконавчі комітети органів місцевого самоврядування

 

3.3.

Проведення ремонтних робіт на районних автомобільних дорогах загального користування місцевого значення 

Протягом року

Філія «Чортківський райавтодор», Служба автомобільних доріг у Тернопільській області

 

3.4.

Підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів шляхом посилення вимог до автомобільних перевізників та забезпечення контролю за дотриманням ними вимог законодавства з питань безпеки дорожнього руху

Протягом року

Група реагування патрульної поліції Чортківського ВП ГУ НП в Тернопільській області

 

3.5.

Облаштування місць концентрації ДТП засобами з організації дорожнього руху

Протягом року

Філія «Чортківський райавтодор»

 

3.6.

Забезпечення населення району якісними послугами поштового зв’язку

Протягом року

ЦПЗ № 6  Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта»

 

3.7.

Розширювати доступ до мережі  Інтернет  споживачів  у сільській місцевості

Протягом року

Станційно – лінійна дільниця № 1 Тернопільської обласної філії  ПАТ «Укртелеком», Інтертелеком, Тайгернет, Воля, Біттернет, Юніком, Київстар, 3 Моб

 

4. Енергоефективність

4.1.

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою стимулювання населення до впровадження заходів із енергоефективності

Протягом року

Відділи розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

 

4.2.

Організація роботи з проведення часткової санації будівель і споруд бюджетної сфери

Протягом року

Керівники бюджетних організацій та установ району

 

4.3.

Модернізація котельного обладнання

Протягом року

Керівники бюджетних організацій та установ району, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування

 

4.4.

Впровадження енергетичного менеджменту у бюджетних установах

Протягом року

Керівники бюджетних організацій та установ району, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування

 

5. Капітальне будівництво та інвестиційна діяльність

5.1.

Оновити та розробляти містобудівну документацію забудови населених пунктів району для забезпечення їх сталого розвитку, з метою створення повноцінного життєвого середовища

Протягом року

Органи місцевого самоврядування, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

 

5.2.

Надавати методичну допомогу щодо підготовки інвестиційних програм (проектів) і пропозицій для участі у міжнародних та вітчизняних конкурсах

Протягом року

Відділи економічного розвитку і торгівлі; з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури; містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації; об’єднані територіальні громади, органи місцевого самоврядування

 

5.3.

Залучити капітальні інвестиції в економіку району, у тому числі на будівництво та реконструкцію об’єктів інфраструктури, соціальної та житлово-комунальної сфери, зокрема участі у конкурсі інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку,  що фінансуються з державного фонду регіонального розвитку органів місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних програм

Протягом року

Відділи економічного розвитку і торгівлі; агропромислового розвитку; з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури, освіти, охорони здоров’я; культури, туризму, національностей та релігій; містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства; у справах молоді та спорту райдержадміністрації; об’єднані територіальні громади, органи місцевого самоврядування

 

5.4.

Поновити інвестиційний паспорт району та портфель інвестиційних пропозицій (вільних земельних ділянок, вільні виробничі приміщення), з метою формування привабливого інвестиційного іміджу району у 2018 році

Протягом року

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

 

5.5.

Забезпечити участь суб’єктів господарювання  району у проведенні бізнес-зустрічей, презентацій, семінарів, круглих столів з питань залучення інвестицій у район

Протягом року

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, суб’єкти господарювання району

 

5.6.

Вжити заходи щодо залучення та впровадження на території району проектів за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових установ, розробки інвестиційних проектів

Протягом року

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність

6.1.

Проведення моніторингу  по суб’єктах зовнішньоекономічної діяльності  Чортківського району з метою поширення корисної інформації у сфері ЗЕД (про міжнародні виставково-ярмаркові заходи, умови провадження торгівлі з окремими країнами світу, тендери в іноземних державах тощо) при надходженні таких пропозицій

Протягом року

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,

 

6.2.

Участь суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності району у міжнародних заходах  для налагодження (розширення) співпраці із іншими країнами та виготовлення своїх презентаційних матеріалів по підприємству.  поширення корисної інформації у сфері ЗЕД (про міжнародні виставково-ярмаркові заходи, умови провадження торгівлі з окремими країнами світу, тендери в іноземних державах тощо) при надходженні таких пропозицій

Протягом року

Суб’єкти господарювання району відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,

 

6.3.

Формування переліку пропозицій підприємств-експортерів району щодо можливих поставок товарів на зовнішні ринки у 2018 році

До 1 квітня 2018 року

Відділи економічного розвитку і торгівлі, агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

7. Налагодження співробітництва з міжнародними інституціями та реалізація проектів міжнародної технічної допомоги

7.1.

Забезпечити проведення консультаційної роботи представниками  робочої  групи управління проектами з розробки супроводу та впровадження інвестиційних проектів для  громадських організацій району щодо написання проектів по  залученню міжнародної технічної допомоги

Протягом року

Робоча група управління проектами з розробки, супроводу та впровадження інвестиційних проектів при райдержадміністрації; районні громадські організації; відділ економічного розвитку і торгівлі

 

7.2.

Налагодження міжнародного співробітництва з адміністративно-територіальними одиницями інших країн шляхом укладання угоди про співпрацю, підтримка каналів зв’язку з іноземними інвесторами шляхом сприяння їх зустрічей, постійної та ефективної взаємодії у процесі супроводження інвесторів, які розглядають можливість інвестування або уже інвестували в реалізацію проектів у районі

Протягом року

Органи місцевого самоврядування; об’єднані територіальні громади; районні громадські організації; структурні підрозділи райдержадміністрації, суб’єкти господарювання району

 

8. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження

8.1.

Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, реконструкцію теплових мереж і котелень, капітальний ремонт (реконструкцію) житлових будинків перших масових серій

Протягом року

Органи місцевого самоврядування, керівники підприємств ЖКГ

 

8.2.

Оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку споживання води і теплової мережі

Протягом року

Органи місцевого самоврядування, керівники підприємств ЖКГ

 

8.3.

Впровадження  заходів з енергоефективності шляхом проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, спрямованої на популяризацію механізмів, що вживаються Урядом України, з надання фінансової підтримки приватним особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам для здійснення заходів з підвищення енергоефективності їх житлових будинків, енергозбереження та заміни газових котлів

Протягом року

Органи місцевого самоврядування, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

 

8.4.

Здійснення заходів щодо покращення оплати споживачами отриманих житлово-комунальних послуг

Протягом року

Органи місцевого самоврядування, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, керівники підприємств ЖКГ

 

8.5.

Впровадження роздільного способу збирання твердих побутових відходів

Протягом року

Органи місцевого самоврядування

 

8.6.

Впровадження енергозберігаючих  джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів

Протягом року

Органи місцевого самоврядування

 

9. Розвиток підприємництва, торгівлі та послуг

9.1.

Функціонування Центру надання адміністративних послуг, створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції

Протягом року

Центр надання адміністративних послуг Чортківської райдержадміністрації

 

9.2.

Забезпечити прозорість дій органів влади під час здійснення ними регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Протягом року

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

9.3.

Забезпечити здійснення професійного навчання та підвищення кваліфікації безробітних для зайняття підприємницькою діяльністю

Протягом року

Районний центр зайнятості

 

9.4.

Забезпечення інформаційної підтримки бізнесу шляхом оприлюднення на офіційному  веб-сайті, а також у друкованих ЗМІ інформації щодо правил та умов ведення підприємницької діяльності, змін у чинному законодавстві   

Протягом року

Сектор підтримки підприємництва центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації, Чортківська ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області

 

9.5.

Забезпечити дієвий контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавчих і нормативних документів, що регламентують діяльність підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг з питань якості товарів і послуг, цінової політики

Протягом року

Відділ  економічного розвитку і торгівлі, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Чортківська ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, Управління Держпродспоживслужби у Чортківському районі, органи місцевого самоврядування

 

9.6.

Сприяти реалізації товарів місцевого виробника у торговельній мережі, здійснювати інформаційні заходи з їх популяризації

Протягом року

Органи місцевого самоврядування, відділ  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

9.7.

Вживати заходів щодо недопущення неякісної та фальсифікованої продукції на споживчий ринок району

Протягом року

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, Чортківська ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, Управління Держпродспоживслужби у Чортківському районі, органи місцевого самоврядування

 

9.8.

Активізація діяльності районної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва при райдержадміністрації, гарячої телефонної лінії по підприємництву 

Протягом року

Сектор підтримки підприємництва центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 

9.9.

Створення при районному центрі зайнятості бізнес-інкубатора

Протягом року

Районний центр зайнятості

 

9.10.

Створення в об’єднаних територіальних громадах  консультативних пунктів для бізнесу

Протягом року

Білобожницька, Заводська, Колиндянська об’єднані територіальні громади 

 

9.11.

Діяльність районного центру підтримки підприємництва, налагодження співпраці із суб’єктами  малого та середнього підприємництва

Протягом року

Сектор підтримки підприємництва центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 

10. Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність

10.1.

Активізація роботи із платниками податків з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету, в тому числі з виявлення фізичних осіб, праця яких використовується без укладання трудових угод та без сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів.

Протягом року

Чортківська ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, органи  місцевого самоврядування

 

10.2.

Проведення аналізу надходжень до бюджетів усіх рівнів у розрізі платежів і виконання планових показників на відповідний звітний період.

Протягом року

Чортківська ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, фінансове управління райдержадміністрації,  органи  місцевого самоврядування

 

10.3.

Проведення інвентаризації затверджених програм, що реалізуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, забезпечивши приведення їх у відповідність до наявних фінансових ресурсів з урахуванням пріоритетності щодо фінансування у 2018 році.

Протягом року

Структурні підрозділи райдержадміністрації, головні розпорядники коштів

 

10.4.

Здійснення розподілу вільних залишків коштів та коштів, одержаних від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів, з урахуванням забезпеченості ресурсами захищених статей видатків відповідних бюджетів. Не допускати спрямування додаткових джерел доходів на фінансування інших видатків при наявній додатковій потребі у коштах на оплату праці та розрахунки за комунальні послуги й енергоносії

Протягом року

Фінансове управління райдержадміністрації, головні розпорядники коштів

 

10.5.

Розроблення та вжиття конкретних заходів та пропозицій щодо визначення системних напрямів удосконалення і формування оптимальної мережі підвідомчих бюджетних установ.

Протягом року

Головні розпорядники коштів, органи місцевого самоврядування

 

10.6.

Проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат в рамках виконання бюджету  

Протягом року

Головні розпорядники коштів, органи місцевого самоврядування

 

11. Населення, заробітна плата та ринок праці

11.1

Під час здійснення повідомної реєстрації колективних договорів надавати рекомендації стосовно включення до них положень щодо: соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Протягом року

Управління   соціального захисту населення райдержадміністрації

 

11.2.

Забезпечити державний нагляд і контроль за безумовним виконанням на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності і господарювання та фізичними особами – суб’єктами господарювання діючих законодавчих актів про працю та зайнятість з метою забезпечення захисту прав і гарантій найманих працівників, недопущення використання робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцями та дотримання трудових прав

Протягом року

Головний державний інспектор праці Тернопільської територіальної інспекції праці, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

 

11.3.

 Забезпечити контроль за встановленням та виплатою заробітної плати не менше встановленого мінімуму на підприємствах усіх форм власності, установах та організаціях. Вживати у межах своєї компетенції заходи щодо ліквідації та недопущення появи поточної заборгованості із виплати заробітної плати

Протягом року

Головний державний інспектор праці Тернопільської територіальної інспекції праці, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

 

11.4.

Проводити моніторинг рівня заробітної плати в галузях економіки району, сприяти зростанню рівня заробітної плати, недопущення використання робочої сили з оплатою праці нижче законодавчо встановленого її мінімального розміру

Протягом року

Головний державний інспектор праці Тернопільської територіальної інспекції праці, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

 

11.5.

При появі масового вивільнення працівників заслуховувати звіти керівників підприємств, установ та організацій району на засіданні тимчасової комісії при районній державній адміністрації. Розробляти комплексні заходи для підприємств, на яких передбачається масове вивільнення працівників, спрямованих на зменшення чисельності вивільнених працівників

Протягом року

Управління   соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, районний центр зайнятості

 

11.6.

Проводити обстеження стану дотримання законодавства про працю, соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці та якісне проведення атестації робочих місць.

Протягом року

Управління   соціального захисту населення райдержадміністрації

 

12. Соціальний захист населення

12.1.

Проводити моніторинг щодо нарахування та призначення субсидій на житлово-комунальні послуги

Протягом року

Управління   соціального захисту населення райдержадміністрації

 

12.2.

Забезпечити призначення різних видів державних допомог громадянам України, які переселились на територію Чортківського району з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

Протягом року

Управління   соціального захисту населення райдержадміністрації

 

12.3.

Вжити заходи щодо підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції

Протягом року

Управління   соціального захисту населення райдержадміністрації

 

13. Охорона здоров’я

13.1.

Провести   ремонт приміщень поліклінічного відділу центральної комунальної районної лікарні ( облаштування плиточкою підлоги п’ятого поверху, ремонт фізіотерапевтичного відділу, рентгенологічного відділу, пофарбування стін), капітальний ремонт центральної АЗПСМ по вул. Д. Пігути, 29, АЗПСМ сіл Мухавка, Улашківці.

Протягом року

Відділ охорони здоров‘я райдержадміністрації,

Чортківська центральна комунальна районна лікарня, Чортківський КРЦ ПММСД

 

13.2.

Ремонт харчоблоків (центральної комунальної районної лікарні, філіалу центральної комунальної районної лікарні в смт. Заводське).

 

Протягом року

Відділ охорони здоров‘я райдержадміністрації,

Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

13.3.

Заміна вікон на енергозберігаючі

Протягом року

Відділ охорони здоров‘я райдержадміністрації,

Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

13.4.

 Ремонт лапароскопічної стійки

 

Протягом року

Відділ охорони здоров‘я райдержадміністрації,

Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

13.5.

Придбання обладнання:  ЕКГ апарати, оргтехніки, кольпоскоп,  хол тер  артеріального тиску , пральні машини,).  Закупити медобладнання  для  ФАПів і АЗПСМ  (ваги)

Протягом року

Відділ охорони здоров‘я райдержадміністрації,

Чортківська центральна комунальна районна лікарня, Чортківський КРЦ ПММСД

 

13.6.

 Придбання грузового ліфта стаціонарного корпусу центральної комунальної районної лікарні

 

 

Протягом року

Відділ охорони здоров‘я райдержадміністрації,

Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

13.7.

Ремонт пасажирських ліфтів поліклінічного відділу центральної комунальної районної лікарні

 

Протягом року

Відділ охорони здоров‘я райдержадміністрації,

Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

13.8.

Закупити комп’ютери для сімейних лікарів

Протягом року

Відділ охорони здоров‘я райдержадміністрації,

Чортківський КРЦ ПММСД

 

13.9.

Придбати стоматологічну установку в дитячий стоматологічний кабінет терапевтичного відділу стоматологічної поліклініки

Протягом року

Відділ охорони здоров‘я райдержадміністрації, Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка

 

13.10.

Внутрішній ремонт стоматологічної поліклініки по                      вул. Д.Пігути,31Б

Протягом року

Відділ охорони здоров‘я райдержадміністрації, Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка

 

13.11.

Ремонт фасаду стоматологічної поліклініки по                               вул. Д.Пігути,31Б

Протягом року

Відділ охорони здоров‘я райдержадміністрації, Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка 

 

14. Освіта і наука

14.1.

Реконструкція Горішньовигнанського НВК «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Протягом року

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.2.

Курси підвищення кваліфікації  педагогічних кадрів

Протягом року

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.3.

Реконструкція Улашківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Протягом року

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.4.

Забезпечення ЗНЗ комп’ютерами, інструментами сучасної освіти

Протягом року

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.5.

Забезпечення рівного  доступу до якісної  освіти дітей з особливими освітніми потребами (інклюзія)

Протягом року

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.6.

Відкриття інклюзивно –ресурсного центру 

Протягом року

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

15. Культура

15.1.

Розвиток виробничої та соціальної інфраструктури місцевого та загальнодержавного значення:

- реконструкція будинку бібліотеки з господарськими будівлями та спорудами (реконструкція шатрового даху та заміна вікон) (приміщення центральної районної бібліотеки) – виготовлено проектно-кошторисну документацію, яка пройшла експертну оцінку;

- ремонт фасаду Улашківської РКДМШ ;

- поточний ремонт методичного кабінету РКБК ім.К.Рубчакової.

 

Протягом року

Відділ культури,   туризму, національностей та релігій райдержадміністрації

 

15.2.

Сприяння впровадженню ресурсо- та енергозберігаючих технологій , систем управління якістю:

- заміна вікон на енергозберігаючі у центральній районній бібліотеці,  музичних школах та бібліотечних закладах району;

-   встановлення лічильників обліку газу у бібліотеках-філіалах району;

проведення поточного ремонту: фасаду в  Улашківській ДМШ, методкабінету РКБК ім.К.Рубчакової, капремонту у центральній районній бібліотеці.

Протягом року

Відділ культури,   туризму, національностей та релігій райдержадміністрації

 

16. Фізична культура і спорт, підтримка молоді та захист прав дітей

16.1.

Забезпечити участь в обласних спортивних іграх учнівської молоді

 

2018 рік

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

 

16.2.

Проведення Відкритої Першості Чортківського району з футболу

   2018 рік

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації,

Федерація району з футболу 

 

16.3.

Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, профілактика негативних проявів у дитячому середовищі (проведення профілактичних рейдів та операцій у населених пунктах району щодо виявлення і вилучення з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих).

Протягом року

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Чортківський ВП ГУНП в Тернопільській області.

 

16.4.

Популяризація та розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  ( усиновлення дітей, влаштування їх під опіку, піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу).

Протягом року

Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські ради, районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді.