Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

РАЙОННА ПРОГРАМА надання адміністративних послуг населенню Чортківського району на 2017 - 2018 роки


                                                  СХВАЛЕНО  

 

       Розпорядження голови районної

       державної адміністрації

 

       22.02.2017 № 57- од

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

надання адміністративних послуг населенню Чортківського району

 на 2017 - 2018 роки

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Чортківська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу влади про розроблення програми

Закон України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

3.

Розробник програми

Центр надання адміністративних послуг Чортківської районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Сектор державної реєстрації Чортківської районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Центр надання адміністративних послуг Чортківської районної державної адміністрації, фінансове управління Чортківської районної державної адміністрації, сектор державної реєстрації Чортківської районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Центр надання адміністративних послуг Чортківської районної державної адміністрації, сектор державної реєстрації Чортківської районної державної адміністрації

7.

Термін реалізації програми

2017 - 2018 рр.

 

Етапи виконання програми

І етап – 2017 р.,

ІІ етап – 2018 р.

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі;

21,3 тис. грн

 

коштів районного бюджету

21,3 тис. грн

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

          Програма розроблена на основі Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему  у сфері господарської діяльності».

          Програма спрямована на реалізацію державної політики, пов’язаної із створенням центрів надання адміністративних послуг з метою створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання, підвищення рівня прозорості в наданні адміністративних послуг, спрощення процедури надання адміністративних послуг, зменшення умов для корупції.

          Для належного функціонування Центру надання адміністративних послуг Чортківської райдержадміністрації необхідно забезпечити працівників необхідною оргтехнікою, канцелярськими товарами, забезпечити оплату телефону та інтернет – зв’язку.

Програма являє собою комплекс заходів, які сприятимуть удосконаленню надання адміністративних послуг.

 

Очікувані результати:

 

- забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур до бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

- надання максимум послуг в одному місці,

- скоротити терміни надання послуг, збільшити кількість прийомних годин,

-        створення комфортних умов очікування та заповнення документів,

-        створення сприятливих умов для реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних та осіб фізичних осіб підприємців,

          - покращення доступу до інформації та отримання консультацій з

будь - яких питань.

 

3. Визначення мети програми

 

          Метою Програми надання адміністративних послуг населенню Чортківського району на 2017 – 2018 роки є забезпечення ефективного надання адміністративних послуг замовникам; постійне поліпшення якості їх обслуговування; надання інформаційно-консультаційних послуг; координація діяльності органів державної влади щодо надання адміністративних послуг.

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми

 

          Для виконання даної Програми передбачається виділення коштів для обслуговування оргтехніки (заправка картриджів, ремонт тощо), оплата за інтернет – зв'язок та телефон, придбання канцелярських товарів, необхідних для належного функціонування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації, а також на забезпечення державних реєстраторів захищеними носіями електронно- цифровими підписами (ЕЦП).

Реалізацію районної програми надання адміністративних послуг жителям Чортківського району на 2017 -2018 роки планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету.

 

Ресурсне забезпечення програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

І етап – 2017 рік

11,3 тис.грн

ІІ етап – 2018 рік

10,00 тис.грн.

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

21,3 тис. грн.

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

1. Побудова ефективної системи надання адміністративних послуг органами державної влади через Центр надання адміністративних послуг.

 

2. Забезпечення принципу "єдиного вікна" при обслуговуванні суб’єктів звернень, які звертаються за адміністративними послугами, шляхом прозорого та ефективного надання адміністративних послуг.

 

3. Оптимізація процесів управління в органах державної влади шляхом підвищення кваліфікації та професіоналізму працівників органів державної влади.

 

4. Прийняття звернень, документів, їх ідентифікація та видача результату послуги (якщо послуга надається безпосередньо в Центрі надання адміністративних послуг) або прийняття звернень, документів, забезпечення їх передачі працівникам органів державної влади, що забезпечують надання відповідних послуг поза Центром надання адміністративних послуг.

 

5. Надання консультацій щодо порядку отримання адміністративної послуги, переліку необхідних документів, заповнення формулярів.

 

6. Координація роботи працівників органів державної влади, які забезпечують надання послуг.

 

7. Активізація механізмів комунікації між органами державної влади та представниками громади - через проведення інформаційної кампанії.

 

8. Організація зворотного зв'язку системи "влада - громада" для задоволення потреб суб’єктів звернень і підвищення довіри до роботи органів державної влади.

 

9. Здійснення моніторингу наданих послуг.

 

10. Створення сприятливих умов для реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних та осіб фізичних осіб підприємців .

 

11. Створення передумов для попередження корупції.

 

6. Напрями діяльності та заходи районної програми надання адміністративних послуг населенню Чортківського району на 2017 – 2018 роки

 

1

2

3

4

5

6

 

12

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Підвищення ефективності надання адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг Чортківської районної державної адміністрації

Обслуговування оргтехніки (заправка картриджів, ремонт тощо), оплата за інтернет – зв'язок та телефон, придбання

канцелярських товарів, необхідних для належного функціонування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

2017 – 2018 р.

 

Центр надання адміністративних послуг Чортківської райдержадміністрації

Районний бюджет

2017 - 10,00 тис.грн;

2018 – 10,00 тис.грн.

 

2.

Підвищення ефективності здійснення функцій у сфері державної реєстрації та надання адміністративних послуг

Забезпечення державних реєстраторів захищеними носіями електронно- цифровими підписами (ЕЦП)

Березень 2017 р.

Сектор державної реєстрації

Чортківської районної державної адміністрації

Районний бюджет

1,3 тис.грн.

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми.

          Координацію виконання заходів, передбачених програмою, доручити Центру надання адміністративних послуг Чортківської районної державної адміністрації та сектору державної реєстрації Чортківської районної державної адміністрації, контроль – першому заступнику голови районної державної адміністрації Заболотному І.Я.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                         Л.З.МЕЛЬНИК         

 

 

                    І.Я.Шевчук
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема