Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

РАЙОННА ПРОГРАМА забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки


Додаток

до рішення районної ради

від 23 грудня 2015 року № 35

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки

 

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 листопада 2015 року №290-д «Про проект районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки»

3.

Розробник програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Відділ містобудування , архітектури та житлово – комунального господарства районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації,

 органи місцевого самоврядування

6.

Учасники програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, відділ містобудування , архітектури та житлово – комунального господарства районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

7.

Термін реалізації програми

2016 – 2018 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування  

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

990,0 тис. грн.

1)

коштів районного бюджету

990,0 тис.грн

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

            Районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (далі – Програма), розроблено на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року  № 1163/2011 „Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про житловий фонд соціального призначення”, “Про охорону дитинства”; Указ Президента України “Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”; постанов Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682 “Деякі питання реалізації Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”, від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, від 19 березня 2008 р. № 219 “Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом”.  

Питання захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема житлових та майнових прав, розвитку сімейних форм виховання, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі визначено пріоритетними завданнями соціально-економічного  розвитку району.

Станом на 01 листопада 2015 року в районі проживає 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Під опікою та піклуванням громадян в районі проживає 40 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На сьогодні в районі функціонує 2 дитячих будинків сімейного типу в яких виховується 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  та 4 дітей цієї категорії виховуються в прийомних сім‘ях. Станом на 01 листопада цього року на повному державному утриманні перебуває 3 дітей.

Із загального числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 48 дітей володіють житлом, із них: 6 на праві власності та 42 на праві користування. 1 дитина цієї категорії перебуває на квартирному обліку.  Над житлом та майном дітей, яке належить їм на праві власності чи користування призначено опікунів, які відповідають за його збереження. Значна частина житла, що належить дітям, потребує проведення ремонту.

З державного та районних бюджетів на вирішення  житлових питань дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кошти не виділялись.

Програма передбачає також вжиття ряду інших заходів щодо дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

 

3. Визначення мети програми

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на правах власності та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах, строкової служби у Збройних Силах України, повернення з місць позбавлення волі.

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів реалізації положень програми

            Шляхи і засоби реалізації положень Програми:

            - ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

            - вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

            - упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

            - вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом та ведення відповідного обліку;

            - забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років та осіб з їх числа шляхом придбання;

            - вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла; 

            - формування органами місцевого самоврядування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів  районного бюджету, можуть також залучатись кошти з інших джерел відповідно до чинного законодавства. Обсяг фінансування може уточнюватись щороку, виходячи з можливостей районного бюджету.

 Строк виконання Програми: 2016-2018 роки.

Ресурсне забезпечення програми

 
Орієнтований обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми     
Усього витрат на  виконання програми 
тис. гривень
У тому числі за роками
2016
2017
2018
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
990,0
330,0
330,0
330,0
Районний бюджет 
990,0
330,0
330,0
330,0
 
5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники 
 

№ з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Очікуваний результат

1

2

3

1.

Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.

Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Проведення у 2016 році обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності 48 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оцінки вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог. Відповідно до потреби  складання проектно-кошторисної документації на проведення таких робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

3.

Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Поточний ремонт житла, до якого будуть повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми (щороку для 3 дітей). 

4.

Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом

Визначення потреб у забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, формування бюджетних намірів для вирішення цього питання

5.

Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення

Вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

6.

Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Передача в комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним або відумерлим 

7.

Придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа:

у 2016 році – 1 осіб;

у 2017 році – 1 осіб;

у 2018 році – 1 осіб.

8.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Запобігання незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування

Виконання Програми дасть можливість:

реалізувати право дітей на захист житлових та майнових прав, забезпечити збереження майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

активізувати роботу органів опіки та піклування щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечити 100% постановку на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до чинного законодавства;         

сформувати персоніфікований реєстр житла та нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; 

вивчити технічний стан житлових приміщень,що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та впорядкувати житло;

            сприяти виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти –сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах;

            надати соціальне житло для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа. 

 

           

 


6. Напрями діяльності та заходи

 районної  програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки

 

№з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів

програми

Строк виконання заходу (роки)

Вико навці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування 

(тис. грн)

Очікуваний результат

2016 рік

2017 рік

2018

рік

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

1) ведення реєстру нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2016-

2018

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських  рад

Без залучення бюджетних коштів 

 

 

 

Наявність бази даних щодо належного дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, нерухомого майна  

2) встановлення опіки над житлом та майном, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та контроль за станом виконання опікунами обов’язків щодо його належного збереження

2016-

2018

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Забезпечення збереження та використання нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування  

 

 

 

3) сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають в інтернат них закладах 

2016-

2018

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Районний бюджет

5,0

5,0

5,0

Закріплення

права власності на житло та майно, щороку мінімально 1  дитині.      

 

2.

 Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

1) створення комісій та проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та оцінка вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

2016-

2018

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад.

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Вивчення стану нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та визначення потреби у фінансових та матеріальних  ресурсах

 

2) складання проектно-кошторисної документації на  проведення упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

2016-

2018

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад, відділ містобудування , архітектури та житлово – комунального господарства  райдержадміністрації.

Визначається відповідно до потреби

 

 

 

Підготовка до проведення ремонтних робіт житла, яке належить  дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

 

3.

 Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

1) поточний ремонт житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  які у наступному році будуть повертатись до нього після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми

2016-

2018

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Районний бюджет

75,0

75,0

75,0

Підготовка житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, для вселення власників

 

 

4.

 Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом

1) аналіз контингенту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які у наступному році завершують перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або завершується термін піклування над такими дітьми щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом

2016-

2018

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад.

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Визначення потреби у забезпеченні житлом

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення банку даних щодо потреб дітей даної категорії в забезпеченні їх житлом 

 

 

 

2) аналіз контингенту осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які завершують у наступному році навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах

І-ІV рівня акредитації, строкову службу у Збройних Силах України або повертаються з установ, де відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом

2016-

2018

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад.

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Визначення потреби у забезпеченні житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення банку даних щодо потреб осіб даної категорії у забезпеченні їх житлом 

 

5.

 Ведення обліку дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення

1) вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

2016-

2018

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад.

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Забезпечення дотримання права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського, піклування,  які не мають житла  на отримання соціального житла

 

 

2) ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла

2016-

2018

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад.

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

6.

Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

1) придбання житла

 

2016-

2018

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Районний бюджет

250,0

250,0

250,0

Надання житла 3 дітям:

у 2016 році-1;

у 2017 році-1;

у 2018 році-1.

(з розрахунку по

22 кв. м на одну дитину)

2) реконструкція існуючих житлових будинків, а також переобладнання нежитлових будинків у житлові

2016-

2018

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад

Визначається відповідно до потреби

 

 

 

 

7.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) отримання житла, переданого в дар органам місцевого самоврядування  українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, міжнародними громадськими організаціями

2016-

2018

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Створення фонду соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2) передача в комунальну  власність житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним або відумерлим

2016-

2018

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Створення фонду соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3) взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

2016-

2018

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

4) у разі  надання дитині статусу дитини - сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, та наявності у такої дитини права власності на житло чи права користування житловим приміщенням батьків, забезпечити звернення до нотаріуса за місцем розташування житла  щодо накладання заборони на його відчуження

2016-

2018

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Забезпечення контролю за збереженням  нерухомого майна яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві користування чи праві власності   

 


7. Координація та контроль за ходом виконання програми
 
   Координацію з виконання Програми здійснює служба у справах дітей облдержадміністрації.
   Контроль за станом дотримання житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, цільовим та  ефективним використанням коштів здійснюють районна державна адміністрація та виконкоми органів місцевого самоврядування. 

            Служба у справах дітей районної державної адміністрації впродовж дії програми інформує районну раду про хід виконання програми.

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                                                          Т.В. Яблонь
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема