Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

РАЙОННА ПРОГРАМА подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016 - 2018 роки


Додаток
до рішення районної ради
від 23 грудня 2015 року № 36

РАЙОННА ПРОГРАМА
подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016 - 2018 роки

1. Паспорт програми
1. Ініціатор розроблення програми Служба у справах дітей районної  державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
 Розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 грудня 2015 року №289-од «Про проект районної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки»
3. Розробник програми Служба у справах дітей районної державної адміністрації
4. Співрозробники програми -
5. Відповідальний виконавець програми Служба у справах дітей районної державної адміністрації
6. Учасники програми Відділи освіти, у справах молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Чортківський РВ УМВС України в Тернопільській області.
7. Термін реалізації програми 2016 – 2018 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми  Районний  бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі:  280 тис. гривень
 коштів районного бюджету  280 тис. гривень

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Програма спрямована на розв’язання проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності, попередження правопорушень, усунення причин та обставин, що можуть спонукати дітей вчиняти протиправні дії, забезпечення зниження рівня дитячої злочинності, розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, виявлення на ранній стадії сімей, які  неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях, застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, зазнали насильства в сім’ї, активну участь всіх суб’єктів профілактичної правовиховної роботи у створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, їх соціально-правового захисту. 
Питання розвитку сімейних форм виховання, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі визначено пріоритетними завданнями соціально-економічного  розвитку в районі.
Виконання районної   програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2013-2015 роки принесло позитивні результати.
Разом з тим, не вдалося остаточно подолати дану проблему. Служби у справах дітей районної державної адміністрації спільно з іншими суб’єктами профілактичної роботи на місцях щорічно надають соціально-правову допомогу  дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах (були виявлені та вилучені з громадських місць, об’єктів транспорту, дітям, які зазнали насильства, проживають у сім’ях, де батьки або особи, які їх заміняють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків), внаслідок чого такі діти займаються бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, вживають алкогольні напої, токсичні і наркотичні речовини, виявляють девіантну поведінку, залучаються дорослими до протиправної діяльності.
Станом на теперішній час на обліку служби у справах дітей райдержадміністрацій  перебуває 41 дитина, що проживають в 12 сім’ях, які потрапили в складні життєві обставини. 
З метою профілактики протиправних дій у дитячому середовищі щорічно проводяться профілактичні рейди (“Підліток. Зима. Канікули”, “Діти вулиці. Вокзал”, “Діти Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду”, “Літо”, “Урок”).
Із загальної чисельності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 48 дітей мають житло, з них на праві власності – 6, на праві користування – 42. Не мають житла – 8 дітей, житло у непридатному для проживання стані належить 6 дітям. Життя і здоров’я таких дітей постійно перебуває під загрозою, а збільшення їх чисельності також становить певну небезпеку для суспільства.
Фінансування заходів інформаційної кампанії, забезпечення функціонування електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах не передбачено у Державному бюджеті України, тому необхідно передбачити кошти в районному  бюджеті на реалізацію заходів програми.      

3. Визначення мети програми

Метою прийняття Програми є подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, соціально-правового захисту дітей, посилення відповідальності за виконання вимог законодавства у сфері охорони дитинства , покращення роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо захисту прав дітей.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Розв’язання проблеми можливе шляхом:
- реалізації державної політики щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, захисту їх житлових та майнових прав, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі як пріоритетного напрямку діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
- розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях;
- підвищення ефективності соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема, поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;   
- ведення єдиної інформаційної системи обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  персоніфікованого обліку нерухомого майна таких дітей; 
- здійснення системи організаційно-профілактичних заходів щодо запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності;
- встановлення персонального шефства працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, педагогічних працівників, працівників міліції, представників соціально відповідального бізнесу, громадських, релігійних організацій над дітьми-сиротами, дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, схильними до вчинення протиправних дій, їх батьками чи особами, які їх заміняють;
- налагодження обліку дітей, батьки яких довготривалий час перебувають за межами населених пунктів, удосконалення форм і методів встановлення громадської опіки над такими дітьми;
- розроблення науково-методичних основ подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Ресурсне забезпечення районної програми
подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Витрати на виконання
програми за роками тис.  гривень
   Усього  витрат на виконання програми
тис. гривень
 2016
рік 2017
 рік  2018
рік 
Обсяг ресурсів, усього, 102 89 89 280
у тому числі:    
районний бюджет 102 89 89 280

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених в районному  бюджеті. Обсяг фінансування може уточнюватись щороку, виходячи з можливостей районного  бюджету.
 Строк виконання Програми: 2016-2018 роки.

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:
забезпечення неухильного виконання вимог законодавства щодо соціально-правового захисту дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема своєчасного виявлення таких дітей, надання їм статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, захисту особистих, майнових і житлових прав таких дітей;
реалізація пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім’ї та  дитячі будинки сімейного типу);
 покращення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо соціально-правового захисту безпритульних і бездоглядних дітей, неповнолітніх, схильних до вчинення протиправних дій, які не навчаються або не працюють, скоїли правопорушення чи злочини,  затримані за вживання алкогольних напоїв, психотропних і наркотичних засобів  та їх аналогів, зазнали насильства, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, дітей, батьки яких тривалий час перебувають за межами держави; 
 організація ведення електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання, персоніфікований облік нерухомого майна таких дітей;
забезпечення інформаційної підтримки вирішення актуальних питань сімейної політики, поширення нових форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
організаційне забезпечення здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними закладами, комп'ютерними клубами вимог нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості;
координація роботи щодо проведення обласних державно-громадських операцій та рейдів щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій бездоглядності: “Підліток. Зима Канікули”, “Діти вулиці. Вокзал”, “Діти Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за духовну та сімейну злагоду”, “Літо”, “Урок”;
забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися тривалий час або не навчалися взагалі, на базі вечірніх (змінних) шкіл і професійно-технічних навчальних закладів;
організація та проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей,  Дня усиновлення під гаслом “Не залишимо без уваги жодної дитини”, тижнів пропаганди правових знань, місячника пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини, районного огляду-конкурсу на кращу організацію правового навчання і виховання;
координація діяльності консультаційних пунктів районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в пологому відділенні комунальної лікарні щодо спрямування спільної діяльності на роботу з матерями, які мають намір відмовитися від дитини, здійснення соціального супроводження таких матерів;
забезпечення надання на постійній основі соціально-психологічної допомоги неповнолітнім, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі;
координація діяльності щодо надання соціально-педагогічніих, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг дітям, які вчинили правопорушення чи злочини та сім’ям, в яких вони виховуються, під час виїздів мобільних консультативних пунктів соціальної роботи;
забезпечення щомісячного взаємоінформування між сектором кримінальної міліції у справах дітей районної державної адміністрації РВ УМВСУ в Тернопільській області, службою у справах дітей, відділом освіти районної державної адміністрації про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, зазнали насильства в сім’ї, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків;  
продовження співпраці з громадськими, благодійними, релігійними  організаціями, що працюють в інтересах дітей з питань подолання бездоглядності та безпритульності серед них;
висвітлення в засобах масової інформації питання подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, соціально-правового захисту дітей, залучення громадськості до розв’язання даних соціальних проблем ;
проведення семінарів, нарад, науково-практичних конференцій для працівників, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, профілактикою правопорушень та злочинності серед них, їх реабілітацією та соціальним захистом;
забезпечення функціонування мережі позашкільних навчальних закладів за місцем проживання дітей, підвищення ефективності їх роботи, вжиття заходів щодо відновлення тих, що використовуються не за призначенням, створення умов для здобуття позашкільної освіти дітьми, особливо в сільській місцевості шляхом розвитку мережі гуртків, спортивних секцій, відкриття філій чи нових закладів, у тому числі ДЮСШ, охоплення учнівської та студентської молоді різними організаційними формами виховної роботи безпосередньо в навчальних закладах, залучення дітей до участі в роботі аматорських, творчих колективів, мистецьких заходах, фестивалях, конкурсах.
Виконання Програми дасть можливість:

розробити і запровадити ефективні форми роботи з дітьми та їх батьками щодо усунення причин та умов, що сприяють дитячій безпритульності і бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень та злочинів, надання таким дітям та сім’ям, в яких вони виховуються комплексної допомоги;
реалізувати право дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або в прийомній сімї, дитячому будинку сімейного типу, забезпечити 100% влаштування нововиявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання, влаштувати не менше 80% дітей, які позбавлені батьківського піклування, до сімейних форм виховання;
активізувати роботу органів опіки та піклування щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечити 100 % постановку на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до чинного законодавства;
зменшити на 50% від показника 2015 року кількість бездоглядних та безпритульних дітей; кількість правопорушень та злочинів, вчинених неповнолітніми, мінімізувати вчинення дітьми повторних злочинів;
персоніфіковано облікувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей кризових соціальних категорій та осіб, які бажають взяти їх на виховання, завершити введення вузлів районного рівня ЄІАС “Діти” в промислову експлуатацію;
покращити інформованість населення про права дитини та сімейні форми влаштування дітей  (випуск соціальної відео реклами, плакатів);
не допускати перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та   урочний час в громадських місцях, порушення вимог щодо заборони продажу дітям алкогольних напоїв та тютюнових виробів, заборони розташування поблизу навчальних закладів магазинів, кафе, барів, де реалізуються спиртні напої та тютюнові вироби, розміщення реклами такої продукції, виявляти і вилучати з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують;
стовідсотково залучити до навчання дітей шкільного віку;
зменшити кількість відмов батьків від новонароджених дітей, а також дітей, вилучених із сімейного середовища;
покращити організацію правовиховної роботи з дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах, поширити кращий досвід організації в них правової та виховної роботи.
 
6. Напрямки діяльності та заходи програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки
№ з/п Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання) Перелік заходів
програми Строк виконання заходу (роки) Виконавці Джерела фінансування Обсяги фінансування
(тис. грн) Очікуваний результат
      2016
рік 2017
рік 2018
рік 
1. Сімейна політика як пріоритетний засіб запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності 1) забезпечити першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї, на усиновлення, під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї. 2016-2018 Служба у справах дітей районної державної адміністрації
 Не потребує фінансування
    100% влаштування нововиявлених дітей, які залишили-сь без батьківського піклування, до сімейних форм виховання
  2) забезпечити функціонування електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і громадян України, які бажають взяти їх на виховання, придбати ліцензійне програмне забезпечення для їх функціонування. 2016-2018 Служба
у справах дітей районної державної
адміністрації  Районний бюджет
 7,0
 7,0
 7,0
 Придбання ліцензій-ного програмного забезпечення для 5 ПК, завершення введення вузлів ра-йонного рівня ЄІАС «Діти» в промислову експлуатацію та щорічне обслугову-вання 5 ПК
  3) вжити додаткових заходів щодо удосконалення роботи з підготовки потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. 2016-2018 Районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
 Не потребує фінансування    100% влаштування нововиявлених ді-тей, які залишились без батьківського піклування, до сімейних форм виховання
  4) підвищити ефективність соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 2016-2018 Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
 Не потребує фінансування    Зменшення на 50% від показника 2015 року кількості дітей, вилучених з біологічної сім’ї

  5) забезпечити інформаційну підтримку (виготовлення буклетів, плакатів, пам?яток) вирішення актуальних питань соціально – правового захисту дітей, реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклува-ння на сімейне виховання, пропагування позитивного досвіду їх виховання; збільшення кількості ефірного часу на радіо, спрямо-ваних на популяризацію здорового способу життя, запобігання жорстокості, насильства в сім’ї, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі, сексуальній експлуатації дітей, формування навичок безпечного користування комп’ютерними технологіями та мережею Інтернет 2016-2018 Служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Районний бюджет  2,0
 2,0
 2,0
 Покращення інформованості населення про сімейні форми влаштування дітей (випуск соціальної реклами, плакатів)
  6) забезпечити придбання комп’ютерної техніки для покращення роботи працівників служби у справах дітей щодо соціально – правового захисту дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах 2016 Служба у справах дітей районної державної адміністрації Районний бюджет  13,0 - - Придбання комп’ютерної техніки.
   2. Система організаційно-профілактичних заходів щодо запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності 1) посилити контроль за виконанням положень нормативно – правових актів про обмеження перебування дітей без супроводу дорослих у нічний час та період проведення занять в громадських місцях, законність функціонування комп’ютерних та інтерактивних клубів, порядок відвідування їх дітьми; заборони продажу дітям алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості у дитячому середовищі; заборони розташування поблизу навчальних закладів магазинів, барів, де реалізуються спиртні напої та тютюнові вироби, розміщення реклами такої продукції. 2016-2018 Служба у справах дітей районної державної адміністрації,
Чортківський ВП ГУНП в Тернопільській області Не потребує фінансування    Недопущення перебування дітей у закладах під час проведення занять або у вечірній час без супроводу дорослих, продажу їм алкогольних та тютюнових виробів
  2) забезпечити координацію роботи щодо проведення районних  державно-громадських операцій та рейдів щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій бездоглядності: “Підліток. Зима Канікули”, “Діти вулиці. Вокзал”, “Діти Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за духовну та сімейну злагоду”, “Літо”, “Урок”. 2016-2018 Служба у справах дітей районної державної адміністрації,
відділ освіти районної державної адміністрації,
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
Чортківський ВП ГУНП в Тернопільській області Районний бюджет 4,0 4,0 4,0 Виявлення і вилучення з громадських місць та об’єктів транспорту 100 % дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують
  3) забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися тривалий час або не навчалися взагалі, на базі вечірніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів. 2016-2018 Відділ освіти райдержадміністрації  Не потребує фінансування    100%
охоплення дітей шкільного віку навчанням
  4) провести заходи до Дня усиновлення під гаслом “Не залишимо без уваги жодної дитини”, тижнів пропаганди правових знань, марафону “З турботою про дитину”, місячника пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини, районного огляду-конкурсу на кращу організацію правового навчання і виховання 2016-2018 Служба  у справах дітей районної державної адміністрації,
відділ освіти районної державної адміністрації,
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Районний бюджет
 1,0
 1,0
 1,0
 Привернення уваги жителів району до проблеми захисту прав дітей, проведення  загально-районних заходів із залученням дітей.
  5) забезпечити функціонування в  пологовому відділенні комунальної лікарні консультаційних пунктів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спрямування спільної діяльності на роботу з матерями, які мають намір відмовитися від дитини, здійснення соціального супроводження таких матерів 2016-2018 Відділ  охорони здоров’я районної державної адміністрації,
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Не потребує фінансування    Зменшення кількості відмов батьків від новонароджених дітей
  6) забезпечити щомісячне взаємоінформування між сектором  кримінальної міліції у справах дітей, службою у справах дітей, відділом освіти про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. 2016-2018 Служба у справах дітей районної державної адміністрації,
відділ освіти районної державної адміністрації,
Чортківський РВ У МВС України в Тернопільській області  Не потребує фінансування    Комплексне вирішення питань захисту прав дітей
  7) продовжити співпрацю з громадськими, благодійними, релігійними організаціями, що працюють в інтересах дітей з питань їх соціально – правового захисту, подолання бездоглядності та безпритульності у дитячому середовищі, а також здійснення ними незалежного громадського контролю за додержанням прав дітей у навчальних закладах, спеціальних установах для дітей і закладах соціального захисту, в яких перебувають діти. 2016-2018 Служба у справах дітей районної державної адміністрації,
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Не потребує фінансування    Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності
  8) налагодити ведення обліку дітей, батьки яких довготривалий час перебувають за межами населених пунктів, удосконалювати форми і методи встановлення громадської опіки над такими дітьми. 2016-2018 Служба у справах дітей районної державної адміністрації,
відділ освіти районної державної адміністрації Не потребує фінансування    Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та
безпритульності
  9) координувати роботу органів місцевого самоврядування у вирішенні питань захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання дитячої бездоглядності з наданням їм методичної допомоги, консультацій з питань соціально-правового захисту дітей, забезпечити першочергове влашту-вання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклува-ння в сім‘ї, на усиновлення, під опіку або піклування, в дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім‘ї, перевірку умов проживання дітей кризових категорій, вилучення їх та влаштування, виявлення дітей кризових категорій. 2016-2018 Служба у справах дітей районної державної адміністрації  Районний бюджет 2,0 2,0 2,0 Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та
безпритульності
  10) встановити персональне шефство працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, педагог-гічних працівників, працівників міліції, представників соціально відповідального бізнесу, громад-ських, релігійних організацій над дітьми – сиротами, дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, схильними до вчинення протиправних дій, їх батьками чи особами, які їх заміняють. 2016-2018 Служба у справах дітей районної державної адміністрації  Не потребує фінансування    Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності
  11) забезпечити дотримання законодавства про права дітей на освіту, охорону життя та здоров’я, доступ дітей до високоякісних медичних послуг, попередження інвалідності серед них, надання належної амбулаторно-поліклініч-ної допомоги дітям-інвалідам, охоплення дітей-інвалідів медико-соціальною реабілітацією, інклю-зивною освітою у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закла-дах, проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів дітей дошкільного та шкільного віку, організацію медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у навчальних закладах, формування здорового способу життя. 2016-2018 Відділ охорони здоров’я, відділ освіти районної державної адміністрації
 Не потребує фінансування    Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності
  12) створити умови для здобуття позашкільної освіти дітьми, особливо в сільській місцевості, шляхом розвитку мережі гуртків, спортивних секцій, Вжити заходів щодо охоплення учнівської та студентської молоді різними організаційними формами виховної роботи безпосередньо в навчальних закладах шляхом залучення педагогів та батьківської громадськості 2016-2018 Відділи освіти, у справах молоді та спорту районної державної адміністрації
 Не потребує фінансування    Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та
безпритульності
  13) Провести масові заходи:
- «У Великдень разом»,
-  «День захисту дітей»
- «Марафон для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
- «Миколай іде». 2016-2018 Служба у справах дітей районної державної адміністрації,
відділи освіти, у справах молоді та спорту,  районної державної адміністрації  Районний бюджет 70,0 70,0 70,0 Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності
3. Розроблення науково-методичних основ подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, кадрове та матеріально-технічне забезпечення 1) провести семінари, наради для працівників, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, їх реабілітацією та соціальним захистом. 2016-2018 Служба у справах дітей районної державної адміністрації Районний бюджет 2,0 2,0 2,0 Підвищення кваліфікації  працівників щорічно, покращення якості роботи з дітьми
  2) запровадити інтерактивні форми підготовки педагогічних працівників всіх ланок освіти з питань профілактики насильства, жорстокості та впливу сучасних телекомунікаційних технологій на психіку дітей, поліпшити психолого-педагогічний супровід дітей, які навчаються в сільських, малокомплектних школах. 2016-2018 Відділ освіти районної державної адміністрації
 Не потребує фінансування    Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та
безпритульності
  3) забезпечити виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, плакатів, буклетів тощо з питань профілактики правопорушень, захисту прав дітей. 2016-2018 Служба у справах дітей районної державної адміністрації,
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Районний бюджет 1,0 1,0 1,0 Випуск соціальної реклами, плакатів

 


7. Координація та контроль за ходом виконанням програми

Координацію з виконання Програми здійснює служба у справах дітей райдержадміністрації.
Контроль за станом виконання заходів районної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016 - 2018 роки здійснює постійна комісія Чортківської районної ради з гуманітарних питань та заступник голови районної державної адміністрації.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації впродовж строку дії програми інформує районну раду про хід виконання програми.

 


Керуючий справами районної ради                                                                              Т.В. Яблонь
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема