Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

ПРОГРАМА висвітлення діяльності Чортківської районної державної адміністрації у засобах масової інформації на 2017-2020 роки


                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення Чортківської

районної ради

 

23 грудня 2016 року № 204

 

 

ПРОГРАМА

висвітлення діяльності Чортківської районної державної адміністрації

у засобах масової інформації на 2017-2020 роки

 

1. ПАСПОРТ

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Чортківська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

-

3.

Розробник програми

Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики апарату райдержадміністрація

4.

Співрозробник (у разі наявності)

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Чортківська районна державна адміністрація

6.

Учасники програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації

7.

Термін реалізації програми

2017-2020 роки

7.1

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

Перший етап – 2017 рік

Другий етап – 2018 рік

Третій етап – 2019 рік

Четвертий етап – 2020 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

 

У тому числі

500,0 тис. грн.

9.1.

Коштів  районного бюджету,   тис. грн.

500,0

9.2.

Коштів інших джерел

-

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Програма висвітлення діяльності Чортківської районної державної адміністрації у засобах масової інформації (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи регулювання відносин щодо співпраці Чортківської районної державної адміністрації з друкованими засобами масової інформації, інформаційними агентствами, іншими засобами масової інформації та суб’єктами господарювання з питань висвітлення її діяльності (надалі – засоби масової інформації).

Відкритість у діяльності  органів влади є вимогою розбудови громадянського суспільства в Україні.  Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення»,  «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації».

 

3. Визначення мети програми

Метою Програми є створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію, забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сфері на території району; забезпечення відкритості і прозорості у діяльності  органів влади через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова; створення належних умов для висвітлення в засобах масової інформації соціально-економічного та культурного життя  району, діяльності органів виконавчої влади, побудови громадянського суспільства, вирішення проблем функціонування і розвитку інформаційної сфери району; задоволення потреб населення району в інформаційній продукції.   

Виконання Програми повинно сприяти розвитку демократичного, громадянського суспільства, дієвого контролю громадян за діяльністю державної влади в районі.

  

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Програма забезпечує широке і всебічне висвітлення діяльності районної державної адміністрації, забезпечує право громадян на доступ до інформації про діяльність державної влади; забезпечує більш інтенсивний зворотний зв’язок з громадськістю; ведення тематичних шпальт; орієнтує  на проблемні, актуальні, дискусійні теми: економіка та соціальний розвиток району, права людини тощо. Програма передбачає залучення галузевих фахівців для підготовки аналітичних матеріалів; забезпечує безперешкодні виступи у газеті керівників райдержадміністрації; своєчасне інформування населення про рішення органів державної  влади; розміщення матеріалів, що сприятимуть залученню інвестиційної діяльності на території району; запровадження постійного діалогу влади з громадою району через ЗМІ з метою залучення широких верств населення до обговорення та вирішення питань місцевого значення.

Програма покликана налагодити ефективну комунікацію між владою, громадськістю та ЗМІ:

 - систематичне проведення  прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, інших заходів за участю керівників райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації;

- відзначення кращих журналістів, працівників ЗМІ з нагоди професійних свят відзнаками райдержадміністрації та районної ради.

Програма розрахована на 4 роки.

Джерела фінансування Програми

Фінансування Програми відповідно до чинного законодавства України здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

Обсяги фінансування Програми з районного бюджету визначають щорічно при затвердженні районного бюджету, або при внесенні змін до нього та на основі договорів про висвітлення діяльності органів державної влади.

 Головним розпорядником коштів є Чортківська районна державна адміністрація.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 районної програми висвітлення діяльності Чортківської районної державної адміністрації у засобах масової інформації на 2017-2020 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

 

Роки

Усього витрати на виконання програми

(тис. грн.)

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

Усього:

125,0

125,0

125,0

125,0

500,0

Районний бюджет

125,0

125,0

125,0

125,0

500,0

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення об’єктивного та оперативного висвітлення діяльності Чортківської районної державної адміністрації у соціальній, економічній, правовій, культурній, екологічній та інших найважливіших сферах життя;

- сприяння захисту політичних, соціально – економічних, юридичних та інших прав та свобод людини;

- задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, органів виконавчої влади для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів;

- утвердження      свободи      слова;

- розбудова    якісного   інформаційного    простору;

- створення належних умов для висвітлення в засобах масової інформації соціально-економічного та культурного життя району, діяльності органів влади, побудови громадянського суспільства, культурного і спортивного життя Чортківщини;

- організація процесу висвітлення діяльності Чортківської райдержадміністрації у Чортківському районі через засоби масової інформації;

 - забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності;

 - забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії  органів влади з  громадськістю району;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків мешканців  району з питань місцевого значення.

 

В результаті впровадження Програми очікується:

-  забезпечення повноти та оперативності інформування  громадськості  району про діяльність органів влади, з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя району;

-  подальше забезпечення відкритості у діяльності Чортківської райдержадміністрації;

 - формування стратегії соціально-економічного та культурного розвитку району з урахуванням результатів вивчення громадської думки;

- забезпечення участі  громадськості району в процесі обговорення та прийняття проектів регуляторних актів районної влади;

- забезпечення взаємодії громадян та органів  влади у реалізації зворотного зв’язку та більш оперативного реагування на звернення громадян;

- забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення району з отримання необхідної інформації стосовно діяльності Чортківської райдержадміністрації;

- налагодження ефективної системи інформування громадян про роботу органів влади;

- запровадження постійного діалогу влади з громадськістю району  з метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення;

- формування об’єктивної  громадської думки стосовно органів  влади і підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність.

 

 

6. Напрями діяльності та заходи програми

 

Основні напрямки

«Програми висвітлення діяльності Чортківської районної державної адміністрації на 2017-2020 роки»

 

№п/п

Найменування заходу

1.     

Висвітлення нормативно-правової бази роботи районної державної адміністрації, змін та доповнень до неї.

2.     

Висвітлення підсумків роботи районної державної адміністрації, виконання Програм соціально-економічного і культурного розвитку району  за відповідні півріччя, за рік.

3.     

Оприлюднення регуляторних актів районної державної адміністрації, районної ради.

4.     

Висвітлення підсумків виконання районного бюджету за квартал, півріччя, рік.

5.     

Опублікування матеріалів щодо будівництва, інвестування проектів тощо.

6.     

Висвітлення роботи щодо своєчасної сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів, розвитку малого та середнього бізнесу у районі.

7.     

Висвітлення стану законності, правопорядку в районі, роботи правоохоронних органів району.

8.     

Опублікування матеріалів про діяльність загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, їх форми та  методи роботи, зміцнення матеріально-технічної бази, роботу з батьками, тощо.

9.     

Опублікування матеріалів  щодо  діяльності у сфері культури: проведення свят, концертів, фестивалів, конкурсів, масових заходів, виставок та ін.

10. 

Висвітлення колегій, різноманітних нарад, семінарів, навчань та інших заходів, які проводяться районною державною адміністрацією.

11. 

Публікація поздоровлень мешканців району з державними, професійними, християнськими святами та різного роду ювілейними датами.  

12. 

Висвітлення діяльності по виконанню державної політики відносно розвитку фізкультури і спорту, проведення спортивних змагань, заходів, естафет у районі.

13. 

Опублікування матеріалів щодо взаємодії районної державної адміністрації з громадою.

14. 

Висвітлення ходу виконання  районних   програм у різних галузях економіки, соціальної, культурної політики.

15. 

Інформування населення про надзвичайні ситуації та вжиті заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

16. 

Публікація матеріалів про взаємодію районної державної адміністрації з лідерами політичних партій, громадських, ветеранських, пенсійних організацій

17. 

Оголошення щодо проведення різного  роду конкурсів, свят та ін.

18. 

Висвітлення профілактичної роботи щодо забезпечення безпеки життя населення.

19. 

Висвітлення  питань землекористування.

 

Оплата послуг засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюватиметься на підставі укладеного договору та акту виконаних робіт.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація ходу виконання програми здійснюється відділом організаційної роботи та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації. Контроль за виконанням програми покласти на заступника голови райдержадміністрації ВІВАТА І.О.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                              Т.В.ЯБЛОНЬ
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема