Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

ПРОГРАМА розвитку малого і середнього підприємництва в Чортківському районі на 2017-2018 роки


                                                                                                  

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                            Рішення сесії районної ради  

                                                                                                      23 лютого 2017 року  № 221

 

 

ПРОГРАМА

розвитку  малого і середнього підприємництва  в Чортківському районі на 2017-2018 роки

 

1. ПАСПОРТ

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 грудня 2016 року № 729-од „Про проект обласної  програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 - 2018 роки”

3.

Розробник  програми

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

Управління та відділи райдержадміністрації, Чортківська об’єднана державна податкова інспекції  Головного  управління фіскальної  служби України  у Тернопільській області,  громадські об’єднання підприємців

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Управління та відділи райдержадміністрації, районний центр зайнятості, Чортківська об’єднана державна податкова інспекція  Головного  управління фіскальної  служби України  у Тернопільській області

7.

Термін реалізації програми

2017-2018 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

 

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

у тому числі:

 

36,2 тис.грн.

 

коштів районного бюджету

36,2 тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Характеристика

Програми розвитку  малого і середнього  підприємництва

в Чортківському районі на 2017-2018 роки

 

1.

Загальна характеристика регіону

 

Площа території (км2)

89,2

Кількість населення (тис. чол.)

45,0

Специфіка

Сільське господарство, переробна промисловість

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%)

-

Перелік територій , які відносяться до

-        зон інвестиційної діяльності

 

До зон інвестиційної діяльності входить  територій: Колиндяни, Слобідка Джуринська -3, Палашівка,  Пробіжна -2,  Пастуше Чортківського району

2

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)

 

3

Мета Програми

Створення цілісної та ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливих умов для його сталого подальшого розвитку.

4

Пріоритетні завдання:

 

- Покращення регуляторного середовища.

- Розширення інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.

-  Зростання конкурентоспроможності сектора малих і середніх підприємств.

 - Полегшення та розширення доступу малого підприємництва до фінансових ресурсів.

- Поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері малого бізнесу.

5

Очікувані  кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників: 

Дані станом  на початок дії Програми 

Очікувані показники(прогноз)

 Кількість діючих малих  та середніх підприємств/ кількість  малих та середніх підприємств на 10 тис. чол. населення (од.)

107/ 24

108/24

 Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах (осіб)

1435

1435

Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

(платники податків)

1025

1035

Питома  вага суб’єктів  малого/середнього підприємництва у загальних обсягах реалізованої продукції (товарів, послуг) району

17,1/82,9

20/80

Надходження до бюджетів від суб’єктів малого та середнього  підприємництва (тис.грн.)

68550,0

76000,0

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (од.)

фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування

страхові компанії

 

 

 

 

10

 

4

 

 

 

10

 

4

 

Кількість створених нових робочих місць(од.)

76

62

6

Терміни і етапи реалізації Програми

                        2017-2018 роки

7

Перелік цільових проектів і підпрограм

Виконавці:

-

8

Джерела фінансування Програми

Районний бюджет

9

Система організації контролю за виконанням Програми

Відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Проблемними питаннями розвитку підприємництва залишаються:

- неврегульованість політичної кризи в країні та загострення військово-політичного конфлікту на сході України;

-       суперечливість чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів малого підприємництва;

-       складність доступу малих і середніх підприємств до фінансово-кредитних ресурсів;

-       високе податкове навантаження на бізнес;

-       недостатня інформаційна та правова обізнаність суб’єктів підприємництва;

-       слабка матеріально-технічна база значної кількості малих підприємств, недостатній розвиток їх кооперації з великими підприємствами;

-       низький рівень впровадження інноваційної продукції та технологій в малому бізнесі;

-       територіальна нерівномірність розвитку малого підприємництва та недостатня роль малого бізнесу у формуванні місцевих ринків;

-       низький рівень міжнародного співробітництва та гармонізації українських стандартів з європейськими;

-       незначна кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва.

                  Розв’язання проблем, що впливають на розвиток малого підприємництва потребує залучення коштів місцевих бюджетів

1) Стан розвитку малого та середнього підприємництва в районі

 

Протягом 2016 року в районі здійснювали господарську діяльність 100 малих, 7 середніх та фізичних осіб – підприємців 1260, що на 1 мале підприємство  та 35 фізичних осіб-підприємців більше, ніж у 2015 році.

За структурним розподілом частка малих підприємств у загальній кількості підприємств району становить 93,4%,  частка середніх підприємств становить 6,6%.

У розподілі малих підприємств за видами економічної діяльності у  2015 році основну частку – 68% займало сільське господарство,  промисловість – 10,7%, надання послуг – 9,7,  оптова та роздрібна торгівля займає 8,7 %, інші галузі - 1 %.

 

Кількість малих підприємств

за видами економічної діяльності у 2015 році

 

 

 

 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення у 2015 році становила 22.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на малих підприємствах у 2015 році склав 333881,7 тисяч гривень та на середніх підприємствах  1620969,0 тис.грн.,  що відповідно на 129% і в 2,1 рази більше ніж у 2014 році.

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізації підприємств району складає  17,1 %. 

За підсумками 2015 року аналіз фінансових результатів від звичайної діяльності малих підприємств показав, що 87,9 % з них були прибутковими і одержали 53444,2 тис.грн. прибутку, решта 12,1% були збитковими і допустили збитків на  суму 343836,8 тис.грн. В цілому по району фінансовий результат малих підприємств збитковий і становить 290392,6 тис.грн.

В основному найбільш збитковою була галузь  сільського господарства (- 233 493,1 тис.грн.), промисловість (- 110292,0 тис.грн.).

Одним із головних завдань розвитку малого бізнесу залишається вирішення питання зайнятості населення. У 2015 році чисельність зайнятих на малих підприємствах становила 618 осіб, з яких наймані працівники - 572 особи, чисельність працюючих на середніх підприємствах – 834 особи.

 В районі зареєстровано понад 1260 фізичних осіб - підприємців. Середня кількість працюючих на одному малому підприємстві становить у середньому  6 осіб.

Так, за даними моніторингу протягом 2016 року започаткували діяльність 76 новостворених суб’єктів господарювання, з яких  17 юридичних осіб та 59 фізичних осіб-підприємців. Водночас, припинили господарську діяльність 50 суб’єктів господарювання (2 – юридичних осіб та 48 фізичні особи-підприємці).

Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2015 рік становила близько 21100,0 тисяч гривень. У порівнянні з попереднім роком за підсумками 2016 року очікується збільшення суми надходжень до бюджетів на 25,3% (очікуване виконання становитиме  29450,0 тисяч гривень).

         Станом на 01.10.2016 року в районі налічується  30 економічно-активних фермерських господарств, у користуванні яких знаходиться 1905,27 га землі - сільськогосподарських угідь (ріллі). Крім того, на території району здійснюють обробіток землі 4 фермерських господарств  загальною площею 1539,9 га, які зареєстровані в Гусятинському районі.

В основному найбільші площі сільськогосподарських угідь від 100 до 500 га (1403,8 га) зосереджено у 6 фермерських господарствах, які складають 20 % загальної кількості господарств;  у 12 фермерських господарствах, які складають 40% від загальної кількості гоподарств в користуванні знаходиться площа землі від 1 до 10 га (71,9 га), у 10 фермерських господарств у користуванні до 60 га. землі (288,17 га) , у 2 фермерських господарств – від 60 до 100 га. землі (141,4 га).

Основний напрям розвитку фермерських господарств є вирощування та реалізація продукції рослинництва, зокрема зернових.

У 2015 році  фермерськими господарствами під зернові та зернобобові культури посіяно 982,24 га землі, що становить 56,7 % посівної площі, під технічні культури посіяно  652,54 га землі або 37,7 % посівної площі.

Проте, продукція вироблена фермерами, займає досить незначну частку в загальному обсязі структури сільськогосподарського виробництва. Зокрема, фермерські господарства зібрали лише 3711,3 тонн  або 2,1% зернових та зернобобових культур, цукрових буряків (фабричних) – 1672,30 тонн або 3,1від  загального обсягу виробництва сільськогосподарської продукції по району.

Також, для фермерських господарств тваринницька галузь залишається збитковою. У 2015 році фермерські господарства тваринництвом не займалися.

  Від реалізації сільськогосподарської продукції в 2015 році фермери  отримали 4538,1 тис. грн. прибутку.

Торгівля, ресторанне господарство та побутове обслуговування населення є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу району, забезпеченні потреб населення в товарах і послугах.

На споживчому ринку району функціонує 210 підприємств з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, загальною площею 10,9 тис.м2, 24 заклади ресторанного господарства. Із загальної кількості понад 96 % обєктів торгівлі та закладів ресторанного господарства належать фізичним особам-підприємцям.

За рахунок освоєння та реконструкції недіючих торгових підприємств в районі протягом 2016 року відкрито два обєкти торгівлі, а саме: в с.Заболотівка відкрито торговельно-розважальний комплекс площею 982 м? та в с.Тарнавка відкрито продовольчий магазин площею 45 м?, створено 5 робочих місць.

Для забезпечення сільського населення товарами різного вжитку та якісним торговельним обслуговуванням в галузі торгівлі в системі районного споживчого товариства  працює 23 торгових підприємства, в т.ч. 17 сучасних магазинів типу маркет «ТЕКО» площею 1413 м?.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за січень–червень 2016 року склав 18,3 млн.грн, що в порівнянних цінах становить 47,1% обсягу січня–березня 2015 року.

Водночас, обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі за 2016 рік складе 42,3 млн.грн. або 100,5 % до відповідного періоду минулого року. Однією з причин низького обсягу товарообороту є мала платоспроможність сільського населення у відповідності до цінової політики торгових підприємств.

В умовах складної політичної та економічної ситуації, що на даний час склалась в Україні, більша увага приділяється реалізації товарів вітчизняних виробників. Так, питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва в районі в 2016 році склала понад 70 % від загальної суми реалізації.

Суб’єкти малого підприємництва приймають активну участь в ярмарках, що проводяться з метою забезпечення потреб населення продовольчими товарами за помірними цінами. Протягом звітного періоду проведено три ярмаркові заходи в м. Тернопіль: 4 та 23 квітня, 29 жовтня, в яких взяли участь сільськогосподарські та промислові підприємства району. Реалізація продукції проводилась за оптово-відпускними цінами, які на 10-15% нижчі від роздрібних цін у торговельній мережі та на продовольчих ринках.

На ринку послуг району функціонує 25 суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з побутового обслуговування населення. Найбільш розвинутими є: перукарські послуги, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, ремонт одягу та взуття, ремонт електропобутової техніки, ритуальні послуги. Обсяг реалізованих послуг населенню, за січень-червень 2016 року склав 296,8 тис.грн.

        В районі постійно проводиться робота з підвищення професійного рівня працівників сфери побуту шляхом проведення навчальних семінарів, а також участі їх в обласних та Всеукраїнському конкурсах.

 

Відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” в районі проводиться робота щодо планування, підготовки проектів та прийняття регуляторних актів, забезпечуючи при цьому доцільність та відповідність форм і рівнів державного регулювання господарських відносин, досягнення максимально можливих позитивних результатів при мінімальних витратах, прозорість, а також врахування інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

Районною державною адміністрацією щороку затверджуються плани підготовки проектів регуляторних актів, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

Згідно з планом на 2016 рік погоджено у Держпідприємництві України та зареєстрований в Чортківському міськрайонному управлінні юстиції у Тернопільській області від 21.03.2016 року за № 1/149 регуляторний акт – розпорядження голови райдержадміністрації від 03.03.2016 року № 81-од «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення робочого органу »

Незмінним пріоритетом у роботі органів виконавчої влади області залишається формування відносин влади і бізнесу на партнерських засадах та узгодження спільних дій для покращення бізнес-середовища в регіоні.

 Насамперед, здійснюються заходи щодо зменшення адміністративного тиску на підприємців контролюючими органами.

Відповідно до положень Закону України від 31.07.2014 № 1622-VII „Про внесення змін до Закону України „Про державний бюджет України на 2014 рік” перевірки контролюючими органами району (окрім фіскальної служби) суб’єктів господарювання здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки.

З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та усунення різного роду посередництва під час їх надання, а також відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги” в районі діє центр надання адміністративних послуг. Протягом 10 місяців 2016 року центром надання адміністративних послуг надано 8430 послуг, із них: 4 – дозвільні, 64 – міграційні послуги, 5017 – послуги Державного земельного агентства, 793 – Державної реєстраційної служби.       

          З метою роз’яснень податкового законодавства та обговорення і вирішення проблемних питань підприємництва проведено Чортківською об’єднаною державною податковою інспекцією  ГУ ДФС проведено 20 «гарячих ліній», 9 зустрічей з громадськістю, круглих столів – 22, семінарів, тренінгів та практикумів – 15, прес-конференцій та брифінгів 10. Крім того, через засоби масової інформації висвітлено 953 інформацій, які стосуються податкового законодавства.

         Важливим  фактором соціально-економічного розвитку району є забезпечення продуктивної зайнятості населення.

 За 10 місяців 2016 року службою зайнятості працевлаштовано 1158 чоловік, в тому числі 465 осіб, які мали статус безробітного  та 93 особи взяли участь у громадських та тимчасових роботах. 

Велика увага приділяється розвитку підприємництва шляхом надання консультаційної допомоги у розробленні бізнес – планів, виплаті одноразової допомоги безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю

 Протягом 10 місяців 2016 року проведено 10  семінарів для безробітних з орієнтації на підприємницьку діяльність «Як розпочати свій бізнес», в результаті чого 4 безробітних громадян отримали одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю на суму 59,3 тис.грн. Крім того, проведено 4 семінари «Від бізнес ідеї до власної справи», 6 семінарів «Молодь на ринку праці», 30 семінарів з організації зеленого туризму .

Крім того, для сприяння підвищенню конкурентоспроможності, мобільності громадян, активізації їх зусиль щодо адаптації на сучасному ринку праці районний центр зайнятості організовує професійну підготовку та перепідготовку безробітних. За 10 місяців 2016 року  пройшли навчання 269 безробітних громадян.

  Важливим кроком створення нових робочих місць є компенсація єдиного соціального внеску роботодавцям, які працевлаштували безробітних на нові робочі місця. Так, за 10 місяців 2016 року  створено 12 нових робочих місць за рахунок надання компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям на суму 76,7 тис.грн.

          Згідно проведеного моніторингу з початку 2016 року в районі створено 229 нових робочих місць, що складає 74,6% до завдання Програми зайнятості на 2016 рік (307).

 Разом з тим, негативно впливають на стан ринку праці, а відповідно і на розвиток малого підприємництва:

          -“тіньова” зайнятість, особливо у побутовому обслуговуванні, торгівлі і громадському харчуванні, будівництві. Окремі підприємці та працівники уникають реєстрації трудових взаємовідносин та оподаткування фактичних прибутків;

          - невідповідність  професійно-кваліфікаційної структури попиту та пропозиції на місцевих ринках праці.

Також, негативним фактором є те, що  в районі дуже високий рівень трудової міграції і  кваліфіковані працівники (робітничих спеціальностей) мають можливість працювати за кордоном.

В районі Чортківським вищим професійним училищем підготовлено  189 кваліфікованих спеціалістів за такими спеціальностями:  тракторист-машиніст с-г виробництва; слюсар з ремонту с-г машин та устаткування; водій  автотранспортних засобів;  штукатур  маляр; опоряджувальник-будівельник;  кухар; кухар,   кондитер; кухар,  офіціант, бармен; оператор з обробки інформацій та програмного  забезпечення; машиніст холодильних установок.

Протягом січня-вересня  2016 року спеціалістами центру зайнятості проведено 40 семінарів з питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення з роботодавцями, у яких прийняли участь 252 роботодавця, 3 семінари з соціальними партнерами на тему: «Молодь на ринку праці», «Роботодавець-надійний партнер служби зайнятості у питанні працевлаштування безробітних», «Професійне навчання безробітних – один із ефективних шляхів подолання дисбалансу між пропозицією і попитом на робочу силу».

З метою сприяння розвиткові інвестиційної діяльності, залучення  в район іноземних інвесторів у 2016 році оновлено та актуалізовано дані інвестиційного паспорту Чортківського району. У паспорті надана інформація щодо 3-х стратегічних інвестиційних проектів, 4-х вільних земельних ділянок та 4-х інвестиційних пропозицій. Здійснено переклад інвестиційного паспорта англійською мовою. Розроблено презентацію стосовно туристичного потенціалу печери Млинки у с. Залісся, для представлення на Міжнародному форумі на платформі «Туризм – перспектива розвитку».

19-20 травня 2016 року представники районної влади, керівники ПСП «Ягільниця-В» та ПАП «Дзвін» взяли участь у Міжнародному форумі, зокрема у панельній дискусії: «Платформа для ділового: стратегічні інвестиційні проекти Тернопільщини». Заводська громада презентувала проект по створенню Центру надання адміністративних послуг на панельній дискусії: «Економічно спроможні громади – сильна Тернопільщина: час реформ».

З метою співпраці з державами-членами ЄС щодо обміну інформацією про методи планування і реалізації державної політики регіонального розвитку, виходу на зовнішні ринки, представники влади, об’єднані територіальні громади, суб’єкти господарювання беруть участь у міжнародних семінарах, тренінгах, а саме: у семінарі на тему  «Вихід на ринки ЄС: нові можливості розвитку бізнесу»м. Тернопіль; у семінарі щодо можливостей підтримки від Європейського банку реконструкції та розвитку для малого і середнього бізнесу щодо інституційної, методологічної та фінансової підтримки компаній при реалізацій консалтингових проектів, який відбувся 4 березня 2016 року м.Тернопіль; у тренінгу на тему «Підтримка місцевої влади в реплікації методології Проекту МРГ», який відбувся 12 квітня 2016 року у м. Борщів.

В рамках святкування днів підприємництва у Тернопільській області у вересні 2016 року представники Чортківського району, керівник агропромислового підприємства «Паросток» взяли участь у обласній конференції «Перспективні напрямки розвитку підприємництва Тернопільщини», де присутніх ознайомили із проектом Стратегії розвитку малого та середнього бізнесу Тернопільської області та перспективними напрямками роботи у сфері реального сектору економіки.

 

 

SWOT-АНАЛІЗ

 

Сильні сторони

Позитивні фактори впливу на розвиток малого і середнього бізнесу на території району

1.Вдале географічне положення .

2.Зручне транспортне сполучення (автомобільна траса, залізниця).

3.Історична та культурна спадщина.

4.Сприятливі умови для ведення сільського господарства( родючі землі, сприятливий клімат).

5.Наявність сировинної бази для підприємств агропромислового сектору.

6. Діяльність Центру надання адміністративних послуг Чортківської районної державної адміністрації.

7.Більшість суб’єктів господарювання можуть використовувати спрощену систему оподаткування, систему звітності та обліку.

8. Низькі витрати на робочу силу.

 

Слабкі сторони

Негативні фактори впливу на розвиток малого і середнього бізнесу на території району:

1. Чутливість до змін в економіці в цілому та до змін попиту на місцевому ринку.

2. Відтік робочої сили та молоді за кордон.

   3.Використання трудових ресурсів без офіційного оформлення.

  4.Недостатньо розвинуті кредитно-фінансові механізми підтримки малого та середнього бізнесу, які потребують зниження процентних ставок   короткотермінових та довготермінових кредитів.

5.Недосконала законодавча база, що регулює підприємницьку діяльність.

6.Податкова нестабільність.

7. недостатня поінформованість суб’єктів господарювання про сучасні методи підприємницької діяльності, низький рівень правових знань та менеджменту.

8. Недостатній рівень кваліфікації робочої сили

 

Можливості

1.     Розвиток туризму ( історична та культурна спадщина).

2.     Активізація маркетингової діяльності, розширення ринків збуту продукції, в тому числі і за кордон.

3.     Збільшення фінансових ресурсів громад у процесі децентралізації.

4.  Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної    кількості відвідувань суб’єктів звернень.

6. Розвиток міжрегіональних та міжнародних  соціально-економічних та культурних зв’язків.

7. Орієнтація безробітних громадян на підприємницьку діяльність, шляхом проведення семінарів та навчання, підвищення кваліфікації.

8.  Подолання корупції на всіх рівнях державної влади

 

Загрози

1.  Активізація військових дій на Сході країни, що погіршить загальноекономічну ситуацію в країні в цілому.

2.  Зменшення обсягів надходжень міжнародної фінансової допомоги в результаті невиконання Україною своїх зобов’язань.

3.  Курсова і цінова нестабільність, збільшення рівня інфляції.

4.   Відтік кваліфікованої робочої сили із району.

5.   Нестабільність, часті зміни законодавчої та нормативно-правової бази.

6.   Наявність тіньового сектору економіки.

7.   Подорожчання енергоносіїв.

8. Низький рівень довіри суб’єктів  господарювання до державної влади.

 

3. Визначення мети програми

 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Чортківському районі на 2017 – 2018 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки та методичних рекомендацій Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і визначає сукупність заходів, розроблення і реалізація яких здійснюється на районному рівні.

Головною метою програми є створення належних умов для реалізації права громадян на підприємницьку діяльність, підвищення стандарту життя населення та добробуту громадян району власною працею, зменшення чисельності безробітних, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку району.

Мета програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання

Реалізація програми буде здійснюватися шляхом впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитної та інвестиційної, ресурсного та інформаційного забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва.

 

Фінансування районної програми  розвитку малого і середнього  підприємництва в Чортківському районі на 2017-2018 роки планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету.

 

Ресурсне забезпечення районної програми

розвитку  малого і середнього підприємництва в Чортківському районі на 2017-2018 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2017 рік

2018 рік

Обсяг ресурсів, усього (тис.грн.)

у тому числі:

23,4

12,8

36,2

районний бюджет

23,4

12,8

36,2

 

Термін виконання районної Програми розраховано на період 2017-2018 років.

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Основними завданнями програми є :

-    покращення регуляторного середовища;

   -  розбудова інфраструктури підтримки малого підприємництва;

         – насичення товарних ринків, підтримка вітчизняного товаровиробника, забезпечення якості, конкурентоспроможності товарів і послуг, що виробляються суб’єктами малого підприємництва;

         - полегшення та розширення доступу малого підприємництва до фінансових ресурсів;

         - поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері малого бізнесу;

забезпечення продуктивної зайнятості населення, в т.ч. його соціально - вразливих верств, за рахунок створення нових робочих місць на діючих і новостворених малих підприємствах та активізація самозайнятості;

– наповнення державного та місцевих бюджетів;

– активізація інвестиційних механізмів;

– підготовка кадрів для сфери підприємництва, підвищення рівня правових та економічних знань підприємців;

 - активізація діалогу між бізнесом та владою.

  Очікуваним результатом виконання запланованих заходів є поступовий перехід на новий рівень розвитку малого підприємництва і, як наслідок, нарощування обсягів реалізації продукції та збільшення внеску малих підприємств і приватних підприємців у валовий внутрішній продукт району, підвищення продуктивної зайнятості населення, вирішення соціальних проблем району.

Реалізація заходів Програми розвитку  малого і середнього підприємництва в Чортківському районі на 2017-2018 роки дозволить досягти збільшення (Додаток 1):

-   кількості діючих суб’єктів малого і середнього підприємництва до 101/7 одиниць;

-   кількості малих і середніх підприємств на 10 тис. чол. населення до 22/2 одиниць;

-   чисельності працюючих на малих і середніх підприємствах до 605/830 чоловік;

 

-   кількості підприємців – фізичних осіб до 1275 чоловік;

-   кількості фермерських господарств до 30 одиниць;

 

-   обсяг реалізації продукції (робіт,послуг) у% до загального обсягу реалізації  – 20%

-   надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності малих підприємств у сумі:

у 2017 році – 32000,0 тис. грн.

у 2018 році –  32500,0 тис. грн.

- кількості створених нових робочих місць в сфері малого підприємництва до 62 чоловік.


6. Напрям діяльності та заходи програми 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість), тис.грн.,у т.ч.:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької  діяльності

1.1

 Покращення  регуляторного середовища 

1)Розробникам проектів регуляторних актів забезпечити подальше здійснення державної регуляторної політики в районі:

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу розроблених регуляторних актів;

- оприлюднення проектів регуляторних актів у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті та проведення їх громадського обговорення;

- здійснення відстеження результативності регуляторних актів

2017-2018

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування – розробники регуляторних актів

-

-

Усунення правових, економічних та адміністративних перешкод в реалізації права на підприємницьку діяльність

 

 

2)Перегляд (інвентаризація) чинних нормативно - правових актів на предмет лояльності до бізнесу та підготовка пропозицій щодо скасування (внесення змін) тих із них, які перешкоджають розвитку підприємницької діяльності

2017-2018 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

-

-

Усунення правових, економічних та адміністративних перешкод в реалізації права на підприємницьку діяльність

 

 

3)Удосконалення процедур отримання документів, видача яких належить до повноважень місцевих органів виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних органів влади та органів місцевого самоврядування у сфері регулювання господарської діяльності

2017-2018 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

-

-

Сприяння розвитку підприємництва

 

 

4) Запровадження системи надання електронних послуг для бізнесу

2017-2018 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

-

-

Сприяння розвитку підприємництва

 

 

5) Проводити   регулярні засідання районної координаційної ради з питань розвитку підприємництва з обов’язковим розглядом та вирішенням проблемних питань

Щокварталу 2017-2018 роки

Відділ  економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

Не потребує

-

Вирішення проблемних питань у малому бізнесі

1.2

Оптимізація дозвільної системи та підвищення ефективності діяльності дозвільних центрів

 

 

 

 1)Здійснення моніторингу ефективності функціонування  Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Щокварталу

2017-2018 роки

Відділ

економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

 Не потребує фінансування

 -

Створення

сприятливих умов для розвитку підприємництва та покращення бізнес-середовища 

 

2. Фінансово-кредитна  та інвестиційна підтримка малого і середнього підприємництва

 

Фінансова підтримка розвитку малого підприємництва

1) Систематичне інформування підприємців про грантові та кредитні програми, в тому числі:

 

- системний моніторинг грантових та кредитних програм, спрямованих на розвиток бізнесу;

 

- оприлюднення інформації про грантові та кредитні можливості на відповідному веб-ресурсі

2017-2018 роки

Відділ  економічного розвитку і торгівлі з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації

 

 

 

 

Не потребує фінансування

-

сприяння розвитку підприємництва; оприлюднення інформації на веб- сайті

 

 

 

створення інформаційної бази грантових та кредитних проектів

 

 

систематичне оприлюднення інформації для зацікавлених осіб

 

 

2) Участь у  тренінгах представників малого та середнього підприємництва з підготовки грантових та кредитних заявок

2017-2018 роки

Відділ  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, суб’єкти господарювання району, представники бізнес-асоціацій

Не потребує фінансування

-

Сприяння  розвитку підприємництва

 

 

 

3)  Здешевлення банківських кредитів для суб’єктів господарювання через механізм часткового від-шкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

2017-2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

2017 рік – 5,0

2018 рік –5,0

Створення нових робочих місць, впровадження інноваційних технологій, модернізація виробництва

 

 

4) Сприяти підприємницькій ініціативі безробітних шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю

2017-2018 роки

 

 

 

Районний

центр зайнятості

Фонд зага-льнообов’язкового державного со-ціального страхування на випадок безробіття 

У межах кошторису витрат

Сприяння  розвитку підприємництва

 

 

 

5) Сприяти суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця, шляхом щомісячних компенсацій фактичних витрат у розмірі Єдиного внеску на загально-

обов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу

2017-2018 роки

Районний центр зайнятості

Фонд зага-льнообов’яз

кового дер-жавного со-ціального страхування на випадок безробіття 

У межах кошторису витрат

Сприяння  розвитку підприємництва

 

 

 

6) Оновити інвестиційний паспорт району та базу даних  інвестиційних пропозицій з метою

пошуку потенційних інвесторів

Щорічно

Відділ  економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

2017 р - 0,5

2018 р – 0,5

Залучення інвестицій в економіку району

 

 

7)  Фінансова та організаційна підтримка участі представників району у:

- публічних заходах, виставках, ярмарках, круглих столах, семінарах, з метою сприяння залученню інвестицій в економіку району (оплата відрядних);

- засіданні Міжнародного Трейдклубу в м. Тернополі;

- у Міжнародних інвестиційних форумах та представлення презентаційних матеріалів про інвестиційну та туристичну привабливість району (виготовлення, придбання презентаційних матеріалів та їх запис на електронні носії)

2017-2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації, відділ культури, туризму, національностей та релігій  райдержадміністрації,

суб’єкти господарювання району, бізнес-асоціації

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

2017р.-3,0

2018р.-2,0

Залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій

 

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підприємництва

 

3.1.

 

Покращення якості бізнес-процесів у діяльності  малого підприємництва

1) Сприяти  у передачі в оренду та продажі нежитлових приміщень комунальної власності та пустуючих об’єктів районного споживчого товариства суб’єктам підприємницької діяльності

2017-2018 роки

Органи місцевого самоврядування,  

районне споживче товариство

Кошти приватних підприємців

-

Підтримка малого бізнесу шляхом ресурсного та інформаційного забезпечення

 

 

2) Створення центру підтримки підприємництва в районі

2017 рік

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, Чортківська районна рада

Районий бюджет, міжнародна технічна допомога

10,0

Сприяння розвитку підприємництва, вирішення проблемних питань у малому бізнесі

 

 

3)Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення відділу  економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації для проведення системи моніторингу діяльності суб’єктів малого підприємництва в районі, надання методичного забезпечення та інформаційного супроводу щодо  конкурсів та грантів іноземних організацій – донорів (технічне обслуговування комп’ютерної техніки, оплата за телекомунікаційні послуги)

2017 -2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

2017р – 2,0

2018р- 2,5

 

 

 

Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення відділу  економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

 

 

4) Участь в організації проведення тренінгів для представників малого та середнього підприємництва з менеджменту, маркетингу, планування діяльності у сфері управління витратами, податками, бухгалтерського обліку тощо

2017-2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,

суб’єкти господарювання району, представники бізнес-асоціацій, навчальні заклади району, Чортківська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС в Тернопільській області

Не потребує

-

Сприяння  розвитку підприємництва

 

 

 

5) Участь у семінарах  та тренінгах з питань впровадження інновацій на підприємствах, зокрема у сфері енергозбереження та екологічної безпеки

2017-2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,

суб’єкти господарювання району, представники бізнес-асоціацій

Не потребує

-

Створення умов для впровадження інновацій у діяльності малого підприємництва

 

 

6) Проведення „Днів відкритих дверей” на успішних підприємствах району, в тому числі:

- створення та систематичне оновлення бази підприємств

2017-2018 роки

Відділ  економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації

Не потребує

-

Забезпечення малого бізнесу висококваліфікованими спеціалістами

 

 

7) Проведення спільних заходів, на яких студенти вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів матимуть змогу ознайомитись з кращими практиками ведення бізнесу, а підприємці - підібрати потенційні кадри для своїх підприємств (бізнесу)

2017-2018 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, суб’єкти господарювання району, навчальні заклади району

Не потребує

-

Вирішення  кадрового питання суб’єктами підприємницької діяльності

 

 

8) Направити на професійне навчання та підвищення

кваліфікації безробітних громадян для їх подальшого працевлаштування в підприємницьких структурах

2017-2018 роки

Районний центр зайнятості

Фонд загально-обов’язко-

вого дер-жавного соціального страхування на випадок безробіття 

 

-

Забезпечення малого бізнесу висококваліфікованими спеціалістами

3.2

Підвищення конкурентоспроможності підприємництва в районі

1) Участь у обласних та Всеукраїнських    конкурсах професійної майстерності серед працівників малих підприємств сфери побуту

2017 - 2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

2017р-0,5

2018р-0,4

Підвищення рівня професійності з надання послуг населенню

 

 

2) Забезпечити участь представників району у проведенні районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних ярмарках та виставках (налагодження системи інформування про виставкові заходи, допомога у транспортуванні обладнання демонстраційних стендів, інформаційному забезпеченні)

2017-2018 роки

Відділ економічного розвитку  і торгівлі, агропромислового розвитку  райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації, суб’єкти господарювання району

Районний бюджет    

2017р- 1,0

2018р- 1,0

Розширення ринків збуту продукції  місцевих товаровиробників

3.3

Сприяння виходу на нові ринки

1) Участь у семінарах та тренінгах з питань успішних практик участі малих та середніх підприємств у державних закупівлях

2017-2018 роки

Відділ  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, представники проектів технічної допомоги, суб’єкти господарювання району

Не потребує

-

Запозичення успішних практик участі малих та середніх підприємств у державних закупівлях

 

 

2) Проведення інформаційної кампанії для малих та середніх підприємств району з метою ознайомлення підприємців з можливостями виходу на ринки суміжних та нових галузей

2017-2018 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Не потребує

-

Сприяння  розвитку підприємництва

 

 

3) Сприяння участі малого та середнього підприємництва Чортківщини в бізнес-форумах та інших промоційних заходах, які проводяться в інших регіонах

2017 -2018 роки

Відділ  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Не потребує

-

Сприяння  розвитку підприємництва

 

 

4) Формування інформаційної бази товарів (послуг), виготовлення (надання) яких здійснюється підприємствами району, а також поширення цієї інформації за його межами

2017-2018 роки

Відділ  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Не потребує

-

Розповсюдження   інформації про товари (послуги), виготовлені (надані) підприємцями району

 

 

5) Участь у  тренінгах з питань виходу малих та середніх підприємств на зовнішні ринки, зокрема використовуючи можливості Угоди про асоціацію України з ЄС

2017-2018 роки

Відділи  економічного розвитку і торгівлі, агропромислового розвитку  райдержадміністрації,

суб’єкти підприємницької діяльності району

Не потребує

-

Вихід  підприємців на зовнішні ринки

3.4

Розвиток підприємницької культури та формування довіри суспільства до підприємців

1) Провести  «День підприємця» та відзначити в районі кращих платників податків серед суб’єктів підприємницької діяльності

2017-2018 роки

Відділ  економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації

Районний

бюджет      

2017р- 1,0

2018р- 1,0

Сприяння розвитку підприємництва

 

 

2)Створення ефективної системи зворотного зв’язку між бізнесом та владою

2017-2018

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Не потребує

-

Сприяння  розвитку підприємництва; ефективний зв’язок між бізнесом та владою

 

 

3) Проведення  інформаційної кампанії з покращення іміджу підприємництва, спрямованої на різні верстви населення

2017-2018

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Не потребує

-

Підвищення іміджу підприємництва серед населення

 

 

4) Проводити  семінари, наради, «круглі столи» на теми, що стосуються  малого підприємництва

 

2017-2018

роки

Чортківська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС в Тернопільській області

-

-

Дотримання законодавства суб’єктами підприємницької діяльності

 

 

5) Систематичний моніторинг та оцінка ефективності наявних інструментів зворотного зв’язку між владою та бізнесом („телефонів довіри”, „гарячих ліній” тощо) та формування рекомендацій щодо їх вдосконалення

2017-2018

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Не потребує

-

Формування  відносин влади і бізнесу на партнерських засадах

 

 

6) Посилити вплив засобів масової інформації, щодо пропаганди підприємницької діяльності і формування позитивної громадської думки

2017-2018

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Не потребує

-

Покращення іміджу підприємництва

 

 

7) Вдосконалення інформаційної мережі відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації:

придбання  довідників, бюлетенів, каталогів, брошур, навчально-методичної літератури та інших друкованих матеріалів з питань підприємництва

2017  – 2018 роки

Відділ  економічного розвитку і  торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації 

Районний

бюджет

2017р- 0,4

2018р- 0,4

Інформаційне забезпечення

щодо стану розвитку  підприємництва

3.5

Активізація залучення окремих верств населення до підприємницької діяльності

1) Забезпечити проведення  профорієнтаційних  заходів, спрямованих  на залучення безробітних громадян до само зайнятості, підприємництва, в тому числі до жіночого підприємництва

2017-2018 роки

Районний центр зайнятості

Кошти Фонду загально-обов’язкового дер-жавного соціального страхування на випадок безробіття 

 

-

Підвищення конкурентоспроможності та мобільності  безробітних громадян на ринку праці

 

 

 

2) Організація семінарів-тренінгів для жителів, бажаючих розвивати сільський туризм

2017-2018 роки

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадмі-

ністрації, районний центр зайнятості

-

У межах кошторису

Розвиток «зеленого» сільського туризму, створення нових робочих місць

 

 

 

3) Залучення міжнародної технічної допомоги для розробки відповідних програм та інструментів залучення учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб до підприємницької діяльності

2017-2018

роки

структурні підрозділи райдержадміністрації

-

-

Залучення учасників АТО до підприємницької діяльності

 

 

4) Участь у семінарах та тренінгах представників об’єднаних територіальних громад з питань розвитку соціального підприємництва

2017-2018

роки

Об’єднані територіальні громади

Не потребує

-

Сприяння розвитку соціального підприємництва в об’єднаних територіальних громад

 

 


21

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

 Координацію діяльності органів виконавчої влади, взаємодію з громадськими об’єднаннями підприємців щодо виконання заходів Програми здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі Чортківської  районної державної адміністрації.

        Райдержадміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків програми та наявності фінансових та інших ресурсів.

        Основні напрямки та окремі заходи програми будуть коригуватися з врахуванням соціально-економічної ситуації в районі з відповідним погодженням, у встановленому порядку з департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

        Механізм реалізації заходів програми вимагає:

        - постійного аналізу за ходом виконання програми;

        - відповідальності виконавців, що беруть участь в реалізації заходів програми;

        - підготовки і внесення пропозицій по коригуванню програми.

        Виконавцям Програми інформацію про хід виконання завдань подавати щоквартально у відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.

        Відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації проводить щоквартальний аналіз виконання заходів програми та подає звіт в сектор контролю апарату райдержадміністрації.

        

 

  Керуючий справами

  виконавчого апарату районної ради                                                             Т.В.ЯБЛОНЬ

 

 

                                    

 

         

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                            Додаток 1

до Програми

                                                                                                                                               (розділ 5)

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва в Чортківському районі

 

 

№ п/п

 

Показники

Одиниця

виміру

 

2015 рік

факт

2016 рік

очікуване

2017 рік

 

2018 рік

 

1

Кількість діючих суб’єктів малого підприємництва – всього, в тому числі:

Один.

106

107

107

108

 

малі підприємства

Один.

99

      100

100

101

 

середні підприємства

Один.

7

7

7

7

2

Чисельність наявного населення

Тис. чол.

45,1

45,0

44,9

44,7

3

Кількість діючих суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. чол. населення:

на малих підприємствах

на середніх підприємствах

Один.

 

 

 

22

2

 

 

 

22

2

 

 

 

22

2

 

 

 

22

2

4

Обсяг реалізації продукції на малих підприємствах

(робіт , послуг)

Млн. грн.

333,9

320,5

320,5

320,5

5

Обсяг реалізації продукції на середніх підприємствах

(робіт , послуг)

Млн. грн.

1620,9

1550,0

1550,0

1550,0

6

Чисельність працюючих на суб’єктах малого підприємництва

Чол.

618

605

600

605

7

Чисельність працюючих на середніх підприємствах 

Чол.

834

830

830

830

8

Кількість підприємців – фізичних осіб

 

 

 

 

 

- зареєстрованих

Чол.

1225

1260

1270

1275

- що сплачують платежі

Чол.

990

1025

1030

1035

9

Чисельність фізичних осіб на 10 тис. наявного населення

Один.

272

280

282

283

10

Кількість фермерських господарств

Один.

30

30

30

30

11

Виділено землі

Га

1730,08

1916,8

1916,8

1916,8

в тому числі ріллі

Га

1730,08

1916,8

1916,8

1916,8

12

Загальне надходження до зведеного бюджету

Тис. грн.

-

-

-

-

14

Надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва

Тис. грн.

21100,0

29450,0

32000,0

32500,0

- в тому числі від фізичних осіб

Тис. грн.

8050,0

11700,0

12600,0

13000,0

15

Надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності суб’єктів середнього підприємництва

тис.грн.

30100,0

39100,0

42300,0

43500,0

16

Розміщення держзамовлень серед суб’єктів малого підприємництва :

кількість

Один.

-

-

-

-

 - обсяги

Тис. грн.

-

-

-

-

17

Залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в малий бізнес

- кількість проектів

Один.

 

 

 

 

- обсяги

Тис. грн.

-

-

-

-

18

Кількість створених нових робочих місць в сфері малого підприємництва

Чол.

62

76

62

62

 19

Кількість нежитлових приміщень , майна комунальної власності та незавершеного будівництва для суб’єктів малого підприємництва:

-        зданих в оренду

в т.ч. комунальна власність

РайСТ

Кв. м.

 

 

 

-

5970м2

 

 

 

-

6164 м2

 

 

 

-

 

 

 

-

-        продано на аукціоні , конкурсі всього:

в т. ч. комунальна власність

РайСТ

Кв. м

-

246,2м2

-

344,1 м2

-

-

20

Сума виділених коштів з місцевого бюджету на розвиток малого підприємництва

Тис. грн.

27,2

15,0

23,4

12,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Додаток  2

                                                                                                                                      до Програми

                                                                                                                                  (розділ 1пункт 1)

КІЛЬКІСТЬ

об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (діючі)

Чортківського району

/ одиниць /

№ п/п

Показники

2015 рік

звіт

2016 рік

очікуване виконання

2017 рік

прогноз

2018 рік

прогноз

1

Бізнес-центри

-

-

-

-

2

Бізнес-інкубатори

-

-

-

-

3

Технопарки

-

-

-

-

4

Лізингові центри

-

-

-

-

5

Комерційні банки

 

 

 

 

6

Фінансово-кредитні установи (кредитні спілки , установи взаємного кредитування )

10

10

10

10

7

Інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

-

-

-

-

8

Біржі

-

-

-

-

9

Інформаційно-консультативні установи

3

3

4

4

10

Страхові компанії

4

4

4

4

11

Аудиторські фірми , аудитори-підприємці

-

-

-

-

 

 

Фінансово-кредитні установи

 

 

№ п/п

Назва

Юридична адреса

Прізвище керівника,

  телефон

1

Чортківське відділення АТ „Райффайзен банк Аваль”

м. Чортків,

вул. С. Бандери, 34 А

Нога Степан Михайлович

тел. 2-37-57

2

Чортківське відділення ПАТ „Укрсоцбанк ”

м. Чортків

 вул. Залізнична, 20

Пиняк Людмила Федорівна

тел. 2-22-73, 2-27-69

3

ТВБВ № 10019/054 філія Тернопільського обласного

управління АТ Ощадного банку

м. Чортків,

 вул. С. Бандери, 6

 Козак Ігор Степанович

тел. 2-02-06, 2-06-96

 

4

Чортківське відділення Тернопільської філії „Приватбанку”

м. Чортків,

 вул. С. Бандери, 20

Голодун Андрій Антонович

 тел.0971425929

5

«Державний експортно-імпортний банк України»

Віділення м.Чортків

м. Чортків,

вул. Шевченка15

Павлишин Богдан Іванович

тел. 2-13-72

 

6

Чортківське відділення № 79 АТ «УкрСиббанк”

м. Чортків,

вул. С. Бандери, 8/А 

Савків Віталій Зіновійович тел. 2-23-65

7

АБ «Укргазбанк»,

Чортківське відділення

№ 74/19

м. Чортків,

вул. С Бандери, 29

Просинюк Алла Валентинівна

 тел. 2-04-17, 2-13-10

8

Чортківське відділення ПАТ КБ «Правекс- Банк»

м. Чортків,

 вул. С Бандери,15,

Чупіль Андрій Ігорович тел.2-24-24

9

Тернопільське відділення № 2 ПАТ «VіЕs Bank»

м.Чортків,

вул.Шевченка,58,

Шаровська Ірина Борисівна

тел.2-28-97

10

Кредитна спілка „Самопоміч”

м. Чортків,

вул. Ст. Бандери,49

Фриз Роман Олексійович

тел. 2-08-67

 

Страхові компанії

1

Відділення АТ  НАСК „Оранта”

м. Чортків,

вул. Залізнична, 62

Гурин Віктор Михайлович

тел. 2-15-96

2

ПРАТ СК «Перша»

м.Чортків, вул. Шевченка,42а

Гульчак Світлана Ярославівна

тел. 2-23-33

3

Приватне  АТ «Українська пожежно – страхова компанія»

м. Чортків,

 вул. Гончара, 6а

Шишковський Микола Федорович

тел. 2-38-96

4

СК «Провідна»

 

м.Чортків,

вул.Подільська,7

Вівчар Леся Іванівна

тел.2-07-55, 2-33-19

 

Інформаційні –консультаційні установи

1

Чортківська районна Асоціація

підприємців малого та середнього бізнесу

м.Чортків, вул.Ст.Бандери,52

Мороз Володимир Тимофійович

тел. 2-09-59

2

Чортківська  районна громадська організація

«Спілка підприємців Чортківщини»

м.Чортків, вул.Ст.Бандери,77

Танасів Олег Орестович

тел.3-12-44

 

3

Представництво Всеукраїнського об'єднання підприємців малого та середнього бізнесу «Фортеця» у Чортківському районі

м.Чортків, вул. Маковея, 1

Тимофій Роман Мирославович

тел.  2-14-41,

 (095 794 49 74)

 

                                                                     

                                                                                                  

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                            Рішення сесії районної ради  

                                                                                                      23 лютого 2017 року  № 221

 

 

ПРОГРАМА

розвитку  малого і середнього підприємництва  в Чортківському районі на 2017-2018 роки

 

1. ПАСПОРТ

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 грудня 2016 року № 729-од „Про проект обласної  програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 - 2018 роки”

3.

Розробник  програми

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

Управління та відділи райдержадміністрації, Чортківська об’єднана державна податкова інспекції  Головного  управління фіскальної  служби України  у Тернопільській області,  громадські об’єднання підприємців

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Управління та відділи райдержадміністрації, районний центр зайнятості, Чортківська об’єднана державна податкова інспекція  Головного  управління фіскальної  служби України  у Тернопільській області

7.

Термін реалізації програми

2017-2018 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

 

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

у тому числі:

 

36,2 тис.грн.

 

коштів районного бюджету

36,2 тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Характеристика

Програми розвитку  малого і середнього  підприємництва

в Чортківському районі на 2017-2018 роки

 

1.

Загальна характеристика регіону

 

Площа території (км2)

89,2

Кількість населення (тис. чол.)

45,0

Специфіка

Сільське господарство, переробна промисловість

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%)

-

Перелік територій , які відносяться до

-        зон інвестиційної діяльності

 

До зон інвестиційної діяльності входить  територій: Колиндяни, Слобідка Джуринська -3, Палашівка,  Пробіжна -2,  Пастуше Чортківського району

2

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)

 

3

Мета Програми

Створення цілісної та ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливих умов для його сталого подальшого розвитку.

4

Пріоритетні завдання:

 

- Покращення регуляторного середовища.

- Розширення інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.

-  Зростання конкурентоспроможності сектора малих і середніх підприємств.

 - Полегшення та розширення доступу малого підприємництва до фінансових ресурсів.

- Поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері малого бізнесу.

5

Очікувані  кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників: 

Дані станом  на початок дії Програми 

Очікувані показники(прогноз)

 Кількість діючих малих  та середніх підприємств/ кількість  малих та середніх підприємств на 10 тис. чол. населення (од.)

107/ 24

108/24

 Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах (осіб)

1435

1435

Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

(платники податків)

1025

1035

Питома  вага суб’єктів  малого/середнього підприємництва у загальних обсягах реалізованої продукції (товарів, послуг) району

17,1/82,9

20/80

Надходження до бюджетів від суб’єктів малого та середнього  підприємництва (тис.грн.)

68550,0

76000,0

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (од.)

фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування

страхові компанії

 

 

 

 

10

 

4

 

 

 

10

 

4

 

Кількість створених нових робочих місць(од.)

76

62

6

Терміни і етапи реалізації Програми

                        2017-2018 роки

7

Перелік цільових проектів і підпрограм

Виконавці:

-

8

Джерела фінансування Програми

Районний бюджет

9

Система організації контролю за виконанням Програми

Відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Проблемними питаннями розвитку підприємництва залишаються:

- неврегульованість політичної кризи в країні та загострення військово-політичного конфлікту на сході України;

-       суперечливість чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів малого підприємництва;

-       складність доступу малих і середніх підприємств до фінансово-кредитних ресурсів;

-       високе податкове навантаження на бізнес;

-       недостатня інформаційна та правова обізнаність суб’єктів підприємництва;

-       слабка матеріально-технічна база значної кількості малих підприємств, недостатній розвиток їх кооперації з великими підприємствами;

-       низький рівень впровадження інноваційної продукції та технологій в малому бізнесі;

-       територіальна нерівномірність розвитку малого підприємництва та недостатня роль малого бізнесу у формуванні місцевих ринків;

-       низький рівень міжнародного співробітництва та гармонізації українських стандартів з європейськими;

-       незначна кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва.

                  Розв’язання проблем, що впливають на розвиток малого підприємництва потребує залучення коштів місцевих бюджетів

1) Стан розвитку малого та середнього підприємництва в районі

 

Протягом 2016 року в районі здійснювали господарську діяльність 100 малих, 7 середніх та фізичних осіб – підприємців 1260, що на 1 мале підприємство  та 35 фізичних осіб-підприємців більше, ніж у 2015 році.

За структурним розподілом частка малих підприємств у загальній кількості підприємств району становить 93,4%,  частка середніх підприємств становить 6,6%.

У розподілі малих підприємств за видами економічної діяльності у  2015 році основну частку – 68% займало сільське господарство,  промисловість – 10,7%, надання послуг – 9,7,  оптова та роздрібна торгівля займає 8,7 %, інші галузі - 1 %.

 

Кількість малих підприємств

за видами економічної діяльності у 2015 році

 

 

 

 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення у 2015 році становила 22.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на малих підприємствах у 2015 році склав 333881,7 тисяч гривень та на середніх підприємствах  1620969,0 тис.грн.,  що відповідно на 129% і в 2,1 рази більше ніж у 2014 році.

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізації підприємств району складає  17,1 %. 

За підсумками 2015 року аналіз фінансових результатів від звичайної діяльності малих підприємств показав, що 87,9 % з них були прибутковими і одержали 53444,2 тис.грн. прибутку, решта 12,1% були збитковими і допустили збитків на  суму 343836,8 тис.грн. В цілому по району фінансовий результат малих підприємств збитковий і становить 290392,6 тис.грн.

В основному найбільш збитковою була галузь  сільського господарства (- 233 493,1 тис.грн.), промисловість (- 110292,0 тис.грн.).

Одним із головних завдань розвитку малого бізнесу залишається вирішення питання зайнятості населення. У 2015 році чисельність зайнятих на малих підприємствах становила 618 осіб, з яких наймані працівники - 572 особи, чисельність працюючих на середніх підприємствах – 834 особи.

 В районі зареєстровано понад 1260 фізичних осіб - підприємців. Середня кількість працюючих на одному малому підприємстві становить у середньому  6 осіб.

Так, за даними моніторингу протягом 2016 року започаткували діяльність 76 новостворених суб’єктів господарювання, з яких  17 юридичних осіб та 59 фізичних осіб-підприємців. Водночас, припинили господарську діяльність 50 суб’єктів господарювання (2 – юридичних осіб та 48 фізичні особи-підприємці).

Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2015 рік становила близько 21100,0 тисяч гривень. У порівнянні з попереднім роком за підсумками 2016 року очікується збільшення суми надходжень до бюджетів на 25,3% (очікуване виконання становитиме  29450,0 тисяч гривень).

         Станом на 01.10.2016 року в районі налічується  30 економічно-активних фермерських господарств, у користуванні яких знаходиться 1905,27 га землі - сільськогосподарських угідь (ріллі). Крім того, на території району здійснюють обробіток землі 4 фермерських господарств  загальною площею 1539,9 га, які зареєстровані в Гусятинському районі.

В основному найбільші площі сільськогосподарських угідь від 100 до 500 га (1403,8 га) зосереджено у 6 фермерських господарствах, які складають 20 % загальної кількості господарств;  у 12 фермерських господарствах, які складають 40% від загальної кількості гоподарств в користуванні знаходиться площа землі від 1 до 10 га (71,9 га), у 10 фермерських господарств у користуванні до 60 га. землі (288,17 га) , у 2 фермерських господарств – від 60 до 100 га. землі (141,4 га).

Основний напрям розвитку фермерських господарств є вирощування та реалізація продукції рослинництва, зокрема зернових.

У 2015 році  фермерськими господарствами під зернові та зернобобові культури посіяно 982,24 га землі, що становить 56,7 % посівної площі, під технічні культури посіяно  652,54 га землі або 37,7 % посівної площі.

Проте, продукція вироблена фермерами, займає досить незначну частку в загальному обсязі структури сільськогосподарського виробництва. Зокрема, фермерські господарства зібрали лише 3711,3 тонн  або 2,1% зернових та зернобобових культур, цукрових буряків (фабричних) – 1672,30 тонн або 3,1від  загального обсягу виробництва сільськогосподарської продукції по району.

Також, для фермерських господарств тваринницька галузь залишається збитковою. У 2015 році фермерські господарства тваринництвом не займалися.

  Від реалізації сільськогосподарської продукції в 2015 році фермери  отримали 4538,1 тис. грн. прибутку.

Торгівля, ресторанне господарство та побутове обслуговування населення є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу району, забезпеченні потреб населення в товарах і послугах.

На споживчому ринку району функціонує 210 підприємств з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, загальною площею 10,9 тис.м2, 24 заклади ресторанного господарства. Із загальної кількості понад 96 % обєктів торгівлі та закладів ресторанного господарства належать фізичним особам-підприємцям.

За рахунок освоєння та реконструкції недіючих торгових підприємств в районі протягом 2016 року відкрито два обєкти торгівлі, а саме: в с.Заболотівка відкрито торговельно-розважальний комплекс площею 982 м? та в с.Тарнавка відкрито продовольчий магазин площею 45 м?, створено 5 робочих місць.

Для забезпечення сільського населення товарами різного вжитку та якісним торговельним обслуговуванням в галузі торгівлі в системі районного споживчого товариства  працює 23 торгових підприємства, в т.ч. 17 сучасних магазинів типу маркет «ТЕКО» площею 1413 м?.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за січень–червень 2016 року склав 18,3 млн.грн, що в порівнянних цінах становить 47,1% обсягу січня–березня 2015 року.

Водночас, обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі за 2016 рік складе 42,3 млн.грн. або 100,5 % до відповідного періоду минулого року. Однією з причин низького обсягу товарообороту є мала платоспроможність сільського населення у відповідності до цінової політики торгових підприємств.

В умовах складної політичної та економічної ситуації, що на даний час склалась в Україні, більша увага приділяється реалізації товарів вітчизняних виробників. Так, питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва в районі в 2016 році склала понад 70 % від загальної суми реалізації.

Суб’єкти малого підприємництва приймають активну участь в ярмарках, що проводяться з метою забезпечення потреб населення продовольчими товарами за помірними цінами. Протягом звітного періоду проведено три ярмаркові заходи в м. Тернопіль: 4 та 23 квітня, 29 жовтня, в яких взяли участь сільськогосподарські та промислові підприємства району. Реалізація продукції проводилась за оптово-відпускними цінами, які на 10-15% нижчі від роздрібних цін у торговельній мережі та на продовольчих ринках.

На ринку послуг району функціонує 25 суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з побутового обслуговування населення. Найбільш розвинутими є: перукарські послуги, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, ремонт одягу та взуття, ремонт електропобутової техніки, ритуальні послуги. Обсяг реалізованих послуг населенню, за січень-червень 2016 року склав 296,8 тис.грн.

        В районі постійно проводиться робота з підвищення професійного рівня працівників сфери побуту шляхом проведення навчальних семінарів, а також участі їх в обласних та Всеукраїнському конкурсах.

 

Відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” в районі проводиться робота щодо планування, підготовки проектів та прийняття регуляторних актів, забезпечуючи при цьому доцільність та відповідність форм і рівнів державного регулювання господарських відносин, досягнення максимально можливих позитивних результатів при мінімальних витратах, прозорість, а також врахування інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

Районною державною адміністрацією щороку затверджуються плани підготовки проектів регуляторних актів, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

Згідно з планом на 2016 рік погоджено у Держпідприємництві України та зареєстрований в Чортківському міськрайонному управлінні юстиції у Тернопільській області від 21.03.2016 року за № 1/149 регуляторний акт – розпорядження голови райдержадміністрації від 03.03.2016 року № 81-од «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення робочого органу »

Незмінним пріоритетом у роботі органів виконавчої влади області залишається формування відносин влади і бізнесу на партнерських засадах та узгодження спільних дій для покращення бізнес-середовища в регіоні.

 Насамперед, здійснюються заходи щодо зменшення адміністративного тиску на підприємців контролюючими органами.

Відповідно до положень Закону України від 31.07.2014 № 1622-VII „Про внесення змін до Закону України „Про державний бюджет України на 2014 рік” перевірки контролюючими органами району (окрім фіскальної служби) суб’єктів господарювання здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки.

З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та усунення різного роду посередництва під час їх надання, а також відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги” в районі діє центр надання адміністративних послуг. Протягом 10 місяців 2016 року центром надання адміністративних послуг надано 8430 послуг, із них: 4 – дозвільні, 64 – міграційні послуги, 5017 – послуги Державного земельного агентства, 793 – Державної реєстраційної служби.       

          З метою роз’яснень податкового законодавства та обговорення і вирішення проблемних питань підприємництва проведено Чортківською об’єднаною державною податковою інспекцією  ГУ ДФС проведено 20 «гарячих ліній», 9 зустрічей з громадськістю, круглих столів – 22, семінарів, тренінгів та практикумів – 15, прес-конференцій та брифінгів 10. Крім того, через засоби масової інформації висвітлено 953 інформацій, які стосуються податкового законодавства.

         Важливим  фактором соціально-економічного розвитку району є забезпечення продуктивної зайнятості населення.

 За 10 місяців 2016 року службою зайнятості працевлаштовано 1158 чоловік, в тому числі 465 осіб, які мали статус безробітного  та 93 особи взяли участь у громадських та тимчасових роботах. 

Велика увага приділяється розвитку підприємництва шляхом надання консультаційної допомоги у розробленні бізнес – планів, виплаті одноразової допомоги безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю

 Протягом 10 місяців 2016 року проведено 10  семінарів для безробітних з орієнтації на підприємницьку діяльність «Як розпочати свій бізнес», в результаті чого 4 безробітних громадян отримали одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю на суму 59,3 тис.грн. Крім того, проведено 4 семінари «Від бізнес ідеї до власної справи», 6 семінарів «Молодь на ринку праці», 30 семінарів з організації зеленого туризму .

Крім того, для сприяння підвищенню конкурентоспроможності, мобільності громадян, активізації їх зусиль щодо адаптації на сучасному ринку праці районний центр зайнятості організовує професійну підготовку та перепідготовку безробітних. За 10 місяців 2016 року  пройшли навчання 269 безробітних громадян.

  Важливим кроком створення нових робочих місць є компенсація єдиного соціального внеску роботодавцям, які працевлаштували безробітних на нові робочі місця. Так, за 10 місяців 2016 року  створено 12 нових робочих місць за рахунок надання компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям на суму 76,7 тис.грн.

          Згідно проведеного моніторингу з початку 2016 року в районі створено 229 нових робочих місць, що складає 74,6% до завдання Програми зайнятості на 2016 рік (307).

 Разом з тим, негативно впливають на стан ринку праці, а відповідно і на розвиток малого підприємництва:

          -“тіньова” зайнятість, особливо у побутовому обслуговуванні, торгівлі і громадському харчуванні, будівництві. Окремі підприємці та працівники уникають реєстрації трудових взаємовідносин та оподаткування фактичних прибутків;

          - невідповідність  професійно-кваліфікаційної структури попиту та пропозиції на місцевих ринках праці.

Також, негативним фактором є те, що  в районі дуже високий рівень трудової міграції і  кваліфіковані працівники (робітничих спеціальностей) мають можливість працювати за кордоном.

В районі Чортківським вищим професійним училищем підготовлено  189 кваліфікованих спеціалістів за такими спеціальностями:  тракторист-машиніст с-г виробництва; слюсар з ремонту с-г машин та устаткування; водій  автотранспортних засобів;  штукатур  маляр; опоряджувальник-будівельник;  кухар; кухар,   кондитер; кухар,  офіціант, бармен; оператор з обробки інформацій та програмного  забезпечення; машиніст холодильних установок.

Протягом січня-вересня  2016 року спеціалістами центру зайнятості проведено 40 семінарів з питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення з роботодавцями, у яких прийняли участь 252 роботодавця, 3 семінари з соціальними партнерами на тему: «Молодь на ринку праці», «Роботодавець-надійний партнер служби зайнятості у питанні працевлаштування безробітних», «Професійне навчання безробітних – один із ефективних шляхів подолання дисбалансу між пропозицією і попитом на робочу силу».

З метою сприяння розвиткові інвестиційної діяльності, залучення  в район іноземних інвесторів у 2016 році оновлено та актуалізовано дані інвестиційного паспорту Чортківського району. У паспорті надана інформація щодо 3-х стратегічних інвестиційних проектів, 4-х вільних земельних ділянок та 4-х інвестиційних пропозицій. Здійснено переклад інвестиційного паспорта англійською мовою. Розроблено презентацію стосовно туристичного потенціалу печери Млинки у с. Залісся, для представлення на Міжнародному форумі на платформі «Туризм – перспектива розвитку».

19-20 травня 2016 року представники районної влади, керівники ПСП «Ягільниця-В» та ПАП «Дзвін» взяли участь у Міжнародному форумі, зокрема у панельній дискусії: «Платформа для ділового: стратегічні інвестиційні проекти Тернопільщини». Заводська громада презентувала проект по створенню Центру надання адміністративних послуг на панельній дискусії: «Економічно спроможні громади – сильна Тернопільщина: час реформ».

З метою співпраці з державами-членами ЄС щодо обміну інформацією про методи планування і реалізації державної політики регіонального розвитку, виходу на зовнішні ринки, представники влади, об’єднані територіальні громади, суб’єкти господарювання беруть участь у міжнародних семінарах, тренінгах, а саме: у семінарі на тему  «Вихід на ринки ЄС: нові можливості розвитку бізнесу»м. Тернопіль; у семінарі щодо можливостей підтримки від Європейського банку реконструкції та розвитку для малого і середнього бізнесу щодо інституційної, методологічної та фінансової підтримки компаній при реалізацій консалтингових проектів, який відбувся 4 березня 2016 року м.Тернопіль; у тренінгу на тему «Підтримка місцевої влади в реплікації методології Проекту МРГ», який відбувся 12 квітня 2016 року у м. Борщів.

В рамках святкування днів підприємництва у Тернопільській області у вересні 2016 року представники Чортківського району, керівник агропромислового підприємства «Паросток» взяли участь у обласній конференції «Перспективні напрямки розвитку підприємництва Тернопільщини», де присутніх ознайомили із проектом Стратегії розвитку малого та середнього бізнесу Тернопільської області та перспективними напрямками роботи у сфері реального сектору економіки.

 

 

SWOT-АНАЛІЗ

 

Сильні сторони

Позитивні фактори впливу на розвиток малого і середнього бізнесу на території району

1.Вдале географічне положення .

2.Зручне транспортне сполучення (автомобільна траса, залізниця).

3.Історична та культурна спадщина.

4.Сприятливі умови для ведення сільського господарства( родючі землі, сприятливий клімат).

5.Наявність сировинної бази для підприємств агропромислового сектору.

6. Діяльність Центру надання адміністративних послуг Чортківської районної державної адміністрації.

7.Більшість суб’єктів господарювання можуть використовувати спрощену систему оподаткування, систему звітності та обліку.

8. Низькі витрати на робочу силу.

 

Слабкі сторони

Негативні фактори впливу на розвиток малого і середнього бізнесу на території району:

1. Чутливість до змін в економіці в цілому та до змін попиту на місцевому ринку.

2. Відтік робочої сили та молоді за кордон.

   3.Використання трудових ресурсів без офіційного оформлення.

  4.Недостатньо розвинуті кредитно-фінансові механізми підтримки малого та середнього бізнесу, які потребують зниження процентних ставок   короткотермінових та довготермінових кредитів.

5.Недосконала законодавча база, що регулює підприємницьку діяльність.

6.Податкова нестабільність.

7. недостатня поінформованість суб’єктів господарювання про сучасні методи підприємницької діяльності, низький рівень правових знань та менеджменту.

8. Недостатній рівень кваліфікації робочої сили

 

Можливості

1.     Розвиток туризму ( історична та культурна спадщина).

2.     Активізація маркетингової діяльності, розширення ринків збуту продукції, в тому числі і за кордон.

3.     Збільшення фінансових ресурсів громад у процесі децентралізації.

4.  Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної    кількості відвідувань суб’єктів звернень.

6. Розвиток міжрегіональних та міжнародних  соціально-економічних та культурних зв’язків.

7. Орієнтація безробітних громадян на підприємницьку діяльність, шляхом проведення семінарів та навчання, підвищення кваліфікації.

8.  Подолання корупції на всіх рівнях державної влади

 

Загрози

1.  Активізація військових дій на Сході країни, що погіршить загальноекономічну ситуацію в країні в цілому.

2.  Зменшення обсягів надходжень міжнародної фінансової допомоги в результаті невиконання Україною своїх зобов’язань.

3.  Курсова і цінова нестабільність, збільшення рівня інфляції.

4.   Відтік кваліфікованої робочої сили із району.

5.   Нестабільність, часті зміни законодавчої та нормативно-правової бази.

6.   Наявність тіньового сектору економіки.

7.   Подорожчання енергоносіїв.

8. Низький рівень довіри суб’єктів  господарювання до державної влади.

 

3. Визначення мети програми

 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Чортківському районі на 2017 – 2018 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки та методичних рекомендацій Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і визначає сукупність заходів, розроблення і реалізація яких здійснюється на районному рівні.

Головною метою програми є створення належних умов для реалізації права громадян на підприємницьку діяльність, підвищення стандарту життя населення та добробуту громадян району власною працею, зменшення чисельності безробітних, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку району.

Мета програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання

Реалізація програми буде здійснюватися шляхом впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитної та інвестиційної, ресурсного та інформаційного забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва.

 

Фінансування районної програми  розвитку малого і середнього  підприємництва в Чортківському районі на 2017-2018 роки планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету.

 

Ресурсне забезпечення районної програми

розвитку  малого і середнього підприємництва в Чортківському районі на 2017-2018 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2017 рік

2018 рік

Обсяг ресурсів, усього (тис.грн.)

у тому числі:

23,4

12,8

36,2

районний бюджет

23,4

12,8

36,2

 

Термін виконання районної Програми розраховано на період 2017-2018 років.

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Основними завданнями програми є :

-    покращення регуляторного середовища;

   -  розбудова інфраструктури підтримки малого підприємництва;

         – насичення товарних ринків, підтримка вітчизняного товаровиробника, забезпечення якості, конкурентоспроможності товарів і послуг, що виробляються суб’єктами малого підприємництва;

         - полегшення та розширення доступу малого підприємництва до фінансових ресурсів;

         - поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері малого бізнесу;

забезпечення продуктивної зайнятості населення, в т.ч. його соціально - вразливих верств, за рахунок створення нових робочих місць на діючих і новостворених малих підприємствах та активізація самозайнятості;

– наповнення державного та місцевих бюджетів;

– активізація інвестиційних механізмів;

– підготовка кадрів для сфери підприємництва, підвищення рівня правових та економічних знань підприємців;

 - активізація діалогу між бізнесом та владою.

  Очікуваним результатом виконання запланованих заходів є поступовий перехід на новий рівень розвитку малого підприємництва і, як наслідок, нарощування обсягів реалізації продукції та збільшення внеску малих підприємств і приватних підприємців у валовий внутрішній продукт району, підвищення продуктивної зайнятості населення, вирішення соціальних проблем району.

Реалізація заходів Програми розвитку  малого і середнього підприємництва в Чортківському районі на 2017-2018 роки дозволить досягти збільшення (Додаток 1):

-   кількості діючих суб’єктів малого і середнього підприємництва до 101/7 одиниць;

-   кількості малих і середніх підприємств на 10 тис. чол. населення до 22/2 одиниць;

-   чисельності працюючих на малих і середніх підприємствах до 605/830 чоловік;

 

-   кількості підприємців – фізичних осіб до 1275 чоловік;

-   кількості фермерських господарств до 30 одиниць;

 

-   обсяг реалізації продукції (робіт,послуг) у% до загального обсягу реалізації  – 20%

-   надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності малих підприємств у сумі:

у 2017 році – 32000,0 тис. грн.

у 2018 році –  32500,0 тис. грн.

- кількості створених нових робочих місць в сфері малого підприємництва до 62 чоловік.


6. Напрям діяльності та заходи програми 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість), тис.грн.,у т.ч.:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької  діяльності

1.1

 Покращення  регуляторного середовища 

1)Розробникам проектів регуляторних актів забезпечити подальше здійснення державної регуляторної політики в районі:

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу розроблених регуляторних актів;

- оприлюднення проектів регуляторних актів у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті та проведення їх громадського обговорення;

- здійснення відстеження результативності регуляторних актів

2017-2018

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування – розробники регуляторних актів

-

-

Усунення правових, економічних та адміністративних перешкод в реалізації права на підприємницьку діяльність

 

 

2)Перегляд (інвентаризація) чинних нормативно - правових актів на предмет лояльності до бізнесу та підготовка пропозицій щодо скасування (внесення змін) тих із них, які перешкоджають розвитку підприємницької діяльності

2017-2018 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

-

-

Усунення правових, економічних та адміністративних перешкод в реалізації права на підприємницьку діяльність

 

 

3)Удосконалення процедур отримання документів, видача яких належить до повноважень місцевих органів виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних органів влади та органів місцевого самоврядування у сфері регулювання господарської діяльності

2017-2018 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

-

-

Сприяння розвитку підприємництва

 

 

4) Запровадження системи надання електронних послуг для бізнесу

2017-2018 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

-

-

Сприяння розвитку підприємництва

 

 

5) Проводити   регулярні засідання районної координаційної ради з питань розвитку підприємництва з обов’язковим розглядом та вирішенням проблемних питань

Щокварталу 2017-2018 роки

Відділ  економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

Не потребує

-

Вирішення проблемних питань у малому бізнесі

1.2

Оптимізація дозвільної системи та підвищення ефективності діяльності дозвільних центрів

 

 

 

 1)Здійснення моніторингу ефективності функціонування  Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Щокварталу

2017-2018 роки

Відділ

економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

 Не потребує фінансування

 -

Створення

сприятливих умов для розвитку підприємництва та покращення бізнес-середовища 

 

2. Фінансово-кредитна  та інвестиційна підтримка малого і середнього підприємництва

 

Фінансова підтримка розвитку малого підприємництва

1) Систематичне інформування підприємців про грантові та кредитні програми, в тому числі:

 

- системний моніторинг грантових та кредитних програм, спрямованих на розвиток бізнесу;

 

- оприлюднення інформації про грантові та кредитні можливості на відповідному веб-ресурсі

2017-2018 роки

Відділ  економічного розвитку і торгівлі з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації

 

 

 

 

Не потребує фінансування

-

сприяння розвитку підприємництва; оприлюднення інформації на веб- сайті

 

 

 

створення інформаційної бази грантових та кредитних проектів

 

 

систематичне оприлюднення інформації для зацікавлених осіб

 

 

2) Участь у  тренінгах представників малого та середнього підприємництва з підготовки грантових та кредитних заявок

2017-2018 роки

Відділ  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, суб’єкти господарювання району, представники бізнес-асоціацій

Не потребує фінансування

-

Сприяння  розвитку підприємництва

 

 

 

3)  Здешевлення банківських кредитів для суб’єктів господарювання через механізм часткового від-шкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

2017-2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

2017 рік – 5,0

2018 рік –5,0

Створення нових робочих місць, впровадження інноваційних технологій, модернізація виробництва

 

 

4) Сприяти підприємницькій ініціативі безробітних шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю

2017-2018 роки

 

 

 

Районний

центр зайнятості

Фонд зага-льнообов’язкового державного со-ціального страхування на випадок безробіття 

У межах кошторису витрат

Сприяння  розвитку підприємництва

 

 

 

5) Сприяти суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця, шляхом щомісячних компенсацій фактичних витрат у розмірі Єдиного внеску на загально-

обов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу

2017-2018 роки

Районний центр зайнятості

Фонд зага-льнообов’яз

кового дер-жавного со-ціального страхування на випадок безробіття 

У межах кошторису витрат

Сприяння  розвитку підприємництва

 

 

 

6) Оновити інвестиційний паспорт району та базу даних  інвестиційних пропозицій з метою

пошуку потенційних інвесторів

Щорічно

Відділ  економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

2017 р - 0,5

2018 р – 0,5

Залучення інвестицій в економіку району

 

 

7)  Фінансова та організаційна підтримка участі представників району у:

- публічних заходах, виставках, ярмарках, круглих столах, семінарах, з метою сприяння залученню інвестицій в економіку району (оплата відрядних);

- засіданні Міжнародного Трейдклубу в м. Тернополі;

- у Міжнародних інвестиційних форумах та представлення презентаційних матеріалів про інвестиційну та туристичну привабливість району (виготовлення, придбання презентаційних матеріалів та їх запис на електронні носії)

2017-2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації, відділ культури, туризму, національностей та релігій  райдержадміністрації,

суб’єкти господарювання району, бізнес-асоціації

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

2017р.-3,0

2018р.-2,0

Залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій

 

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підприємництва

 

3.1.

 

Покращення якості бізнес-процесів у діяльності  малого підприємництва

1) Сприяти  у передачі в оренду та продажі нежитлових приміщень комунальної власності та пустуючих об’єктів районного споживчого товариства суб’єктам підприємницької діяльності

2017-2018 роки

Органи місцевого самоврядування,  

районне споживче товариство

Кошти приватних підприємців

-

Підтримка малого бізнесу шляхом ресурсного та інформаційного забезпечення

 

 

2) Створення центру підтримки підприємництва в районі

2017 рік

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, Чортківська районна рада

Районий бюджет, міжнародна технічна допомога

10,0

Сприяння розвитку підприємництва, вирішення проблемних питань у малому бізнесі

 

 

3)Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення відділу  економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації для проведення системи моніторингу діяльності суб’єктів малого підприємництва в районі, надання методичного забезпечення та інформаційного супроводу щодо  конкурсів та грантів іноземних організацій – донорів (технічне обслуговування комп’ютерної техніки, оплата за телекомунікаційні послуги)

2017 -2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

2017р – 2,0

2018р- 2,5

 

 

 

Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення відділу  економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

 

 

4) Участь в організації проведення тренінгів для представників малого та середнього підприємництва з менеджменту, маркетингу, планування діяльності у сфері управління витратами, податками, бухгалтерського обліку тощо

2017-2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,

суб’єкти господарювання району, представники бізнес-асоціацій, навчальні заклади району, Чортківська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС в Тернопільській області

Не потребує

-

Сприяння  розвитку підприємництва

 

 

 

5) Участь у семінарах  та тренінгах з питань впровадження інновацій на підприємствах, зокрема у сфері енергозбереження та екологічної безпеки

2017-2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,

суб’єкти господарювання району, представники бізнес-асоціацій

Не потребує

-

Створення умов для впровадження інновацій у діяльності малого підприємництва

 

 

6) Проведення „Днів відкритих дверей” на успішних підприємствах району, в тому числі:

- створення та систематичне оновлення бази підприємств

2017-2018 роки

Відділ  економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації

Не потребує

-

Забезпечення малого бізнесу висококваліфікованими спеціалістами

 

 

7) Проведення спільних заходів, на яких студенти вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів матимуть змогу ознайомитись з кращими практиками ведення бізнесу, а підприємці - підібрати потенційні кадри для своїх підприємств (бізнесу)

2017-2018 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, суб’єкти господарювання району, навчальні заклади району

Не потребує

-

Вирішення  кадрового питання суб’єктами підприємницької діяльності

 

 

8) Направити на професійне навчання та підвищення

кваліфікації безробітних громадян для їх подальшого працевлаштування в підприємницьких структурах

2017-2018 роки

Районний центр зайнятості

Фонд загально-обов’язко-

вого дер-жавного соціального страхування на випадок безробіття 

 

-

Забезпечення малого бізнесу висококваліфікованими спеціалістами

3.2

Підвищення конкурентоспроможності підприємництва в районі

1) Участь у обласних та Всеукраїнських    конкурсах професійної майстерності серед працівників малих підприємств сфери побуту

2017 - 2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

2017р-0,5

2018р-0,4

Підвищення рівня професійності з надання послуг населенню

 

 

2) Забезпечити участь представників району у проведенні районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних ярмарках та виставках (налагодження системи інформування про виставкові заходи, допомога у транспортуванні обладнання демонстраційних стендів, інформаційному забезпеченні)

2017-2018 роки

Відділ економічного розвитку  і торгівлі, агропромислового розвитку  райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації, суб’єкти господарювання району

Районний бюджет    

2017р- 1,0

2018р- 1,0

Розширення ринків збуту продукції  місцевих товаровиробників

3.3

Сприяння виходу на нові ринки

1) Участь у семінарах та тренінгах з питань успішних практик участі малих та середніх підприємств у державних закупівлях

2017-2018 роки

Відділ  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, представники проектів технічної допомоги, суб’єкти господарювання району

Не потребує

-

Запозичення успішних практик участі малих та середніх підприємств у державних закупівлях

 

 

2) Проведення інформаційної кампанії для малих та середніх підприємств району з метою ознайомлення підприємців з можливостями виходу на ринки суміжних та нових галузей

2017-2018 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Не потребує

-

Сприяння  розвитку підприємництва

 

 

3) Сприяння участі малого та середнього підприємництва Чортківщини в бізнес-форумах та інших промоційних заходах, які проводяться в інших регіонах

2017 -2018 роки

Відділ  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Не потребує

-

Сприяння  розвитку підприємництва

 

 

4) Формування інформаційної бази товарів (послуг), виготовлення (надання) яких здійснюється підприємствами району, а також поширення цієї інформації за його межами

2017-2018 роки

Відділ  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Не потребує

-

Розповсюдження   інформації про товари (послуги), виготовлені (надані) підприємцями району

 

 

5) Участь у  тренінгах з питань виходу малих та середніх підприємств на зовнішні ринки, зокрема використовуючи можливості Угоди про асоціацію України з ЄС

2017-2018 роки

Відділи  економічного розвитку і торгівлі, агропромислового розвитку  райдержадміністрації,

суб’єкти підприємницької діяльності району

Не потребує

-

Вихід  підприємців на зовнішні ринки

3.4

Розвиток підприємницької культури та формування довіри суспільства до підприємців

1) Провести  «День підприємця» та відзначити в районі кращих платників податків серед суб’єктів підприємницької діяльності

2017-2018 роки

Відділ  економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації

Районний

бюджет      

2017р- 1,0

2018р- 1,0

Сприяння розвитку підприємництва

 

 

2)Створення ефективної системи зворотного зв’язку між бізнесом та владою

2017-2018

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Не потребує

-

Сприяння  розвитку підприємництва; ефективний зв’язок між бізнесом та владою

 

 

3) Проведення  інформаційної кампанії з покращення іміджу підприємництва, спрямованої на різні верстви населення

2017-2018

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Не потребує

-

Підвищення іміджу підприємництва серед населення

 

 

4) Проводити  семінари, наради, «круглі столи» на теми, що стосуються  малого підприємництва

 

2017-2018

роки

Чортківська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС в Тернопільській області

-

-

Дотримання законодавства суб’єктами підприємницької діяльності

 

 

5) Систематичний моніторинг та оцінка ефективності наявних інструментів зворотного зв’язку між владою та бізнесом („телефонів довіри”, „гарячих ліній” тощо) та формування рекомендацій щодо їх вдосконалення

2017-2018

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Не потребує

-

Формування  відносин влади і бізнесу на партнерських засадах

 

 

6) Посилити вплив засобів масової інформації, щодо пропаганди підприємницької діяльності і формування позитивної громадської думки

2017-2018

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Не потребує

-

Покращення іміджу підприємництва

 

 

7) Вдосконалення інформаційної мережі відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації:

придбання  довідників, бюлетенів, каталогів, брошур, навчально-методичної літератури та інших друкованих матеріалів з питань підприємництва

2017  – 2018 роки

Відділ  економічного розвитку і  торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації 

Районний

бюджет

2017р- 0,4

2018р- 0,4

Інформаційне забезпечення

щодо стану розвитку  підприємництва

3.5

Активізація залучення окремих верств населення до підприємницької діяльності

1) Забезпечити проведення  профорієнтаційних  заходів, спрямованих  на залучення безробітних громадян до само зайнятості, підприємництва, в тому числі до жіночого підприємництва

2017-2018 роки

Районний центр зайнятості

Кошти Фонду загально-обов’язкового дер-жавного соціального страхування на випадок безробіття 

 

-

Підвищення конкурентоспроможності та мобільності  безробітних громадян на ринку праці

 

 

 

2) Організація семінарів-тренінгів для жителів, бажаючих розвивати сільський туризм

2017-2018 роки

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадмі-

ністрації, районний центр зайнятості

-

У межах кошторису

Розвиток «зеленого» сільського туризму, створення нових робочих місць

 

 

 

3) Залучення міжнародної технічної допомоги для розробки відповідних програм та інструментів залучення учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб до підприємницької діяльності

2017-2018

роки

структурні підрозділи райдержадміністрації

-

-

Залучення учасників АТО до підприємницької діяльності

 

 

4) Участь у семінарах та тренінгах представників об’єднаних територіальних громад з питань розвитку соціального підприємництва

2017-2018

роки

Об’єднані територіальні громади

Не потребує

-

Сприяння розвитку соціального підприємництва в об’єднаних територіальних громад

 

 


21

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

 Координацію діяльності органів виконавчої влади, взаємодію з громадськими об’єднаннями підприємців щодо виконання заходів Програми здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі Чортківської  районної державної адміністрації.

        Райдержадміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків програми та наявності фінансових та інших ресурсів.

        Основні напрямки та окремі заходи програми будуть коригуватися з врахуванням соціально-економічної ситуації в районі з відповідним погодженням, у встановленому порядку з департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

        Механізм реалізації заходів програми вимагає:

        - постійного аналізу за ходом виконання програми;

        - відповідальності виконавців, що беруть участь в реалізації заходів програми;

        - підготовки і внесення пропозицій по коригуванню програми.

        Виконавцям Програми інформацію про хід виконання завдань подавати щоквартально у відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.

        Відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації проводить щоквартальний аналіз виконання заходів програми та подає звіт в сектор контролю апарату райдержадміністрації.

        

 

  Керуючий справами

  виконавчого апарату районної ради                                                             Т.В.ЯБЛОНЬ

 

 

                                    

 

         

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                            Додаток 1

до Програми

                                                                                                                                               (розділ 5)

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва в Чортківському районі

 

 

№ п/п

 

Показники

Одиниця

виміру

 

2015 рік

факт

2016 рік

очікуване

2017 рік

 

2018 рік

 

1

Кількість діючих суб’єктів малого підприємництва – всього, в тому числі:

Один.

106

107

107

108

 

малі підприємства

Один.

99

      100

100

101

 

середні підприємства

Один.

7

7

7

7

2

Чисельність наявного населення

Тис. чол.

45,1

45,0

44,9

44,7

3

Кількість діючих суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. чол. населення:

на малих підприємствах

на середніх підприємствах

Один.

 

 

 

22

2

 

 

 

22

2

 

 

 

22

2

 

 

 

22

2

4

Обсяг реалізації продукції на малих підприємствах

(робіт , послуг)

Млн. грн.

333,9