Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм / Паспорти

Паспорт 20


Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу охорони здоров’я Чортківської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.03.2018р № 10-од                                   

Фінансового управління Чортківської райдержадміністрації________________________________ (найменування місцевого фінансового органу)


16.03.2018р № 20-од

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

 

1. 07                        Відділ охорони здоров’я чортківської райдержадміністрації                                                   
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0712111             Чортківський комунальний районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги   
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. 0712111  Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги_____________________________________________________________________________________________
      
          (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 051,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду 881,8 тис. гривень та спеціального фонду – 170,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік», рішення Чортківської районної ради № 332 від 21.12.2017 року «Про районний бюджет України на 2017 рік», рішення Чортківської районної ради № 358 від 07.03.2018 року «Про районний бюджет України на 2018 рік»

 

                 

 

6. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоровя населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0712111

 

Первинна медична допомога населенню

9 881,8

170,0

10 051,8

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення належної доступності та якості первинної медичної допомоги для прикріпленого населення

 

 

 

 

 

 

Усього

9 881,8

170,0

10 051,8

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0712111

Первинна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

Організація надання прикріпленому населенню первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;

 

 

 

 

 

Забезпечення належної доступності та якості первинної медичної (медико-санітарної) допомоги для прикріпленого населення;

 

 

 

 

 

Організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню;

 

 

 

 

 

Планування розвитку первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;

 

 

 

 

 

Забезпечення взаємодії між підрозділами Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Кількість штатних посад в т.ч.

ставка

Штатний розпис

268,25

 

 

Лікарів, які надають первинну допомогу

ставка

Штатний розпис, тарифікаційні списки

61,75

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість прикріпленого населення

осіб

статистика

59268

 

 

Кількість пролікованих хворих

тис. осіб

статистика

305,2

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Кількість прикріпленого населення на 1-го лікаря,який надає первинну допомогу

осіб

статистика

1472

 

 

В міській місцевості

осіб

статистика

1495

 

 

В сільській місцевості

осіб

статистика

1448

4

 

якості

 

х

 

 

 

Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями

відсотки

статистика

100

 

 

Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях

відсотки

статистика

55

 

 

Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях

відсотки

статистика

16

 

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
                   
                                    __________  І.О.Швидюк
                
                                                                                                             (підпис)        (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу                                      __________  Г.О.Ізвєкова
                                                                                                                                     (підпис)        (ініціали та прізвище)           
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема