Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм / Паспорти

Паспорт 14


 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

УСЗН Чортківської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансове управління Чортківської РДА

найменування місцевого фінансового органу)
____     від 
11.01.2018 року    № 2- од/ 6 од

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018рік

1.     1500000                 Управління соціального    захисту населення Чортківської РДА
         (КПКВК МБ)                (найменування головного розпорядника)

2.    1510000                  Управління соціального   захисту населення  Чортківської РДА
         (КПКВК МБ)                (найменування відповідального виконавця)

  3.    41050200                Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного                                                                        побутового палива і скрапленого газу

(КПКВК МБ)    (КТФКВК)                                (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 423,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду 1 423,00 тис. гривень та спеціального фонду – __-_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Рішення сесії  Чортківської  районної ради  від 21.12.2017р. № 332 «Про районний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми  Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива                                                    та скрапленого газу

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813021

 

Надання пільг на придбання твердого та  рідкого пічного побутового палива і  скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5

0813022

 

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань                                                   (тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0813021

 

Надання пільг на придбання твердого та  рідкого пічного побутового палива і  скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КТКВК 0813021)

147,0

 

147,0

 

 

 

Завдання Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

 

 

5

0813022

 

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (КТКВК 0813022)

1 276,0

 

1 276,0

 

 

 

Завдання Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу , визначеним підпрограмою

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

1 423,0

 

1 423,0

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми   (тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

1

5

6

7

Державна/регіональна цільова програма 1

 

 

 

Усього

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

 

 

КПКВК

 

Показники

 

Одиниця виміру

Джерело інформації

Рік

1

2

3

4

5

6

1

0813021

Надання пільг на придбання твердого та  рідкого пічного побутового палива і  скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КТКВК 0813021)

 

 

 

 

 

Завдання Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

тис.грн.

кошторис

147,0

 

 

затрат

тис.грн.

кошторис

147,0

 

 

продукту

 

 

 

 

 

К-сть одержувачів

осіб

базові дані

65

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір

грн.

базові дані

2 262

 

 

якості

%

 

 

 

 

якості

%

 

 

5

0813022

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (КТКВК 1513026)

 

 

 

 

 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

тис.грн.

кошторис

1 276,0

 

 

затрат

тис.грн.

кошторис

1 276,0

 

 

продукту

 

 

 

 

 

К-сть одержувачів

осіб

базові дані

435

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір

грн.

базові дані

2 933

 

 

якості

%

 

 

 

 

Усього

 

 

1 423,0

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

 

Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду

План звітного періоду (рік)

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
                   
                                    __________  В.Д.Цвєтков
                                                                                                             (підпис)              (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу                                      __________  Г.О.Ізвєкова     

                                                                                                        (підпис)               (ініціали та прізвище)                                                                                                                                           
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема