Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Екологія

Закону України від 28 грудня 2014 року № 79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин»


З 01.01.2015 року, в зв'язку з набранням чинності орендна плата за водні об'єкти, що надаються в користування на умовах оренди сплачується відповідно:
 Стаття 64.  Склад доходів бюджетів міст  республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";
пункт 32) орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди  районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами, яка зараховується відповідно до районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування.
Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів
частина 1 пункт 15) орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів.
Стаття 69. Доходи бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів
частина 1 пункт 15) орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами, яка зараховується відповідно до бюджетів місцевого самоврядування.
Плата за надані у користування на умовах оренди водні об’єкти розраховується відповідно  до наказу Мінприроди від 28.05.2013 № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 986/23518.
Відповідно до пункту 6 зазначеної методики орендодавець за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації, на який індексується середньозважена величина орендної плати по Україні, станом на 01 січня поточного року, яка є складовою розрахунку розміру орендної плати за надані в оренду водні об’єкти.
Фіксована, середньозважена величина орендної плати по Україні за надані в оренду водні об’єкти з урахуванням коефіцієнта індексації (Фп)
12.02.2015

Рік Індекс споживчих цін за попередній рік (за даними Держстату) Коефіцієнт індексації* Фіксована, середньозважена величина орендної плати по Україні на відповідний рік з урахуванням коефіцієнта індексації, у грн. за 1 гектар
2013 - - 100
2014 100,5 1 100
2015 124,9 1,149 114,9

12.02.2015

 


ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ВОДНОГО ОБ’ЄКТУ НЕОБХІДНО:
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  ГОЛОВИ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від 26 червня 2014 р.    №244-од   затверджено порядок укладення договорів оренди земельних ділянок та водних об’єктів,  додаткових угод до них та угод про їх розірвання
Відповідно до Земельного, Водного кодексів України, законів України ,,Про місцеві державні адміністрації”, ,,Про оренду землі”, ,,Про аквакультуру”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р.  № 1724 ,,Деякі питання оренди земель”, інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні, з метою подальшого ефективного використання водних об’єктів та земельних ділянок державної власності за межами населених пунктів:
1. Затвердити Порядок укладення договорів оренди земельних ділянок та водних об’єктів, додаткових угод до них та угод про їх розірвання, що додається.
2. Уповноважити заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків на підписання договорів оренди земельних ділянок та водних об’єктів,  додаткових угод до них та угод про їх розірвання.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
Голова обласної державної
          адміністрації                                                                         О.М.СИРОТЮК
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації
26.06.2014 р. №244-од


ПОРЯДОК
укладення договорів оренди земельних ділянок та водних об’єктів, додаткових угод до них та угод про їх розірвання
 
I. Загальні положення
1. Порядок укладення договорів оренди земельних ділянок та водних об’єктів, додаткових угод до них та угод про їх розірвання (далі - Порядок), розроблений відповідно до Земельного, Водного кодексів України, законів України ,,Про місцеві державні адміністрації”, ,,Про оренду землі”, ,,Про аквакультуру”,  постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р.         № 1724 ,,Деякі питання оренди землі” та інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних та водних відносин в Україні.
Порядок регулює організаційні відносини, пов’язані з наданням в оренду водних об’єктів та земельних ділянок державної власності за межами населених пунктів.
2. Терміни, що застосовуються у цьому Порядку, використовуються в значеннях, встановлених у Водному кодексі України, Законі України ,,Про оренду землі” та в інших законах України.
3. Підставою для укладання договорів оренди землі та водних об’єктів є відповідне розпорядження голови обласної державної адміністрації.
У разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах підставою для укладення договору оренди є результати аукціону.
4. Юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації здійснює реєстрацію договорів оренди земельних ділянок і водних об’єктів та відповідає за збереження справ орендарів.
II. Укладення договорів оренди земельних ділянок, додаткових угод до них та угод про їх розірвання
1. Договір оренди землі укладається у письмовій формі, згідно з вимогами Земельного кодексу України, Закону України "Про оренду землі" та постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 р. № 220 "Про затвердження Типового договору оренди землі”.
За бажанням однієї із сторін договір може бути посвідчений нотаріально.
Договір оренди землі набирає чинності з моменту його державної реєстрації в реєстраційній службі відповідного територіального управління юстиції.
2. Підготовка проектів договорів оренди земельних ділянок  здійснюється юридичним відділом апарату обласної державної адміністрації протягом                20 днів з моменту подання  суб’єктом, якому розпорядженням голови облдержадміністрації надається в оренду земельна ділянка (орендарем), заяви стосовно укладення відповідного договору. До заяви додається:
- технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (за наявності);
- план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;
- кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
- акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
- проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених Земельним кодексом України та Законом України "Про оренду землі";
- виписка з ЄДРПОУ (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
- копія статуту юридичної особи-орендаря, завірена належним чином;
- копія паспорта та ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).
Обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України ,,Про захист персональних даних”.
За наявності зауважень до поданих документів юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації у триденний строк у письмовій формі повідомляє про це орендаря.
3. Після досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору оренди землі виготовляються три примірники договору, які підписуються орендарем, візуються виконавцем і начальником юридичного відділу апарату облдержадміністрації та подаються на підпис заступникові голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.
У разі недосягнення згоди щодо умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.
4. Підписаний договір оренди землі подається до органу, який проводить його реєстрацію відповідно до Закону України ,,Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.
5. Один примірник договору зберігається в орендаря, другий – в юридичному відділі апарату обласної державної адміністрації, третій – в органі, який здійснив державну реєстрацію права оренди.
6. У разі закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар,  який  належно  виконував  обов'язки  за  умовами договору,  має переважне  право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення  договору  оренди землі). У такому випадку орендар не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі звертається із відповідною заявою на ім’я голови обласної державної адміністрації, до якої додає проект додаткової угоди.
Юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації перевіряє проект додаткової угоди на відповідність вимогам закону та після досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору готує проект розпорядження голови обласної державної адміністрації про поновлення договору оренди землі.
Укладення додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється відповідно до пунктів 3-5 розділу II цього порядку.
7. У разі  якщо  орендар   продовжує   користуватися   земельною ділянкою  після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом  одного   місяця   після   закінчення   строку   договору листа-повідомлення   орендодавця   про  заперечення  у  поновленні договору оренди землі, такий договір вважається поновленим  на  той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. У цьому випадку укладання додаткової угоди здійснюється без прийняття розпорядження голови обласної державної адміністрації про поновлення договору оренди землі.
8. У разі зміни межі або цільового призначення земельної ділянки поновлення договору оренди землі здійснюється у порядку  одержання земельної ділянки на праві оренди.
9. Зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору оренди землі.
Підставами для внесення змін до діючого договору оренди землі шляхом укладання відповідної додаткової угоди є зміна розміру орендної плати, зміна назви юридичної особи, її юридичної адреси, інших умов договору, на підставі яких не передбачено укладання нового договору оренди землі.
10. Дія договору оренди землі припиняється у випадках, зазначених у договорі оренди землі.
11. Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін.  Угода про розірвання договору оренди землі укладається відповідно до  пунктів 3-5 розділу II цього Порядку на підставі відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації.
На вимогу орендодавця або орендаря договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду у разі невиконання або неналежного виконання сторонами своїх обов’язків, передбачених договором оренди землі та в інших випадках передбачених законодавством.
Розірвання договору в односторонньому порядку не допускається.
12. Передача земельних ділянок або їх частин в суборенду здійснюється тільки за письмовою згодою орендодавця та при виконанні умов :
- функціональне використання земельної ділянки не змінюється;
- умови договору суборенди є такими самими і не суперечать договору оренди землі;
- строк суборенди не може перевищувати строк, визначений договором оренди землі та у разі його припинення чинність договору суборенди припиняється.
За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально та підлягає державній реєстрації в обов’язковому порядку.
III. Укладення договорів оренди водних об’єктів, додаткових угод до них та угод про їх розірвання
1. Для оформлення права оренди водного об’єкта фізична чи юридична особа, якій розпорядженням голови обласної державної адміністрації надається в оренду водний об’єкт у комплексі із земельною ділянкою (орендар), звертається до обласної державної адміністрації з відповідною заявою.
До заяви додається:
- технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (за наявності);
- план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;
- кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
- акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
- проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених Земельним кодексом України та Законом України "Про оренду землі";
- паспорт водного об’єкта, а у разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми – паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми;
- виписка з ЄДРПОУ (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
- копія статуту юридичної особи-орендаря, завірена належним чином;
- копія паспорта та ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).
Обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України ,,Про захист персональних даних”.
2. Укладення договору оренди земельної ділянки водного фонду здійснюється згідно з вимогами, передбаченими II розділом цього Порядку.
3. Підготовка проекту договору оренди водного об’єкта здійснюється юридичним відділом апарату обласної державної адміністрації. Після досягнення сторонами згоди щодо умов договору оренди водного об’єкта, виготовляються три примірники договору, які підписуються орендарем, візуються директором департаменту екології та природних ресурсів і начальником юридичного відділу апарату облдержадміністрації, начальником Тернопільського обласного управління водних ресурсів та подаються на підпис заступникові голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.
У разі недосягнення згоди щодо умов договору оренди водного об’єкта  спір вирішується в судовому порядку.
4. У разі розміщення земельної ділянки під водним об’єктом на території більше ніж однієї місцевої ради, у договорі оренди водного об’єкта має бути визначено площу земельної ділянки, розмір нормативної грошової оцінки та орендної плати за землю окремо по кожній частині земельної ділянки, яка знаходиться на території відповідної ради.
5. Договір оренди водного об’єкта укладається у письмовій формі згідно з вимогами Водного кодексу України, Закону України ,,Про аквакультуру”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 420 ,,Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів” та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства (його територіальними органами).
6. Поновлення договору оренди водних об’єктів, внесення до нього змін, а також його розірвання відбувається в тому ж порядку, який передбачений для договорів оренди земельних ділянок.
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема