Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм та фінансова звітність / Звіти про виконання паспортів

Звіт 28


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1.

__0210000__

(КТПКВК МБ)

 

 

 

____ Чортківська районна державна адміністрація___

(найменування головного розпорядника)

2.

___0218410___

(КТПКВК МБ)

 

 

 

____ Чортківська районна державна адміністрація ___

(найменування відповідального виконавця)

3.

___0218410___

(КТПКВК МБ)

 

_______________

(КФКВК)

 

Фінансова підтримка засобів масової інформації

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний

фонд

спеціальний фонд

усього

загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього

загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

155000,00

-

155000,00

155000,00

-

155000,00

-

-

-

 

 

 

 

 

 

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

з/п

Напрями використання
бюджетних коштів

Затверджено у паспорті
бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Фінансова підтримка засобів масової інформації

155000,00

-

155000,00

155000,00

-

155000,00

-

-

-

1.1

Завдання: Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність районної державної адміністрації

 

155000,00

-

155000,00

155000,00

-

155000,00

-

-

-

 

Усього

155000,00

-

155000,00

155000,00

-

155000,00

-

-

-

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/
регіональної програми

Затверджено у паспорті
бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Регіональна цільова програма

Програма висвітлення діяльності Чортківської районної державної адміністрації у засобах масової інформації на 2017-2020 рр.

155000,00

-

155000,00

155000,00

-

155000,00

-

-

-

Усього

155000,00

-

155000,00

155000,00

-

155000,00

-

-

-

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)

Відхилення

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.1

Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації районної програми висвітлення діяльності Чортківської районної державної адміністрації.

 

 Тис. грн.

Кошторис, акти виконаних робіт

155,0

-

155,0

155,0

-

155,0

-

-

-

1.2

Кількість періодичних друкованих видань всього, у т.ч. газет

Одиниць

Звіт

1

-

1

1

-

1

-

-

-

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Кількість публікацій

Одиниць

Журнал реєстрації

168

-

168

152
-

152

-16

-

-16

2.2

Обсяг публікацій

см2

Акти виконаних робіт

30120

-

30120

37267

-

37267

7147

-

7147

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

При затвердженні паспорта бюджетної програми показники кількості продукту затверджені, орієнтовно до попереднього звітного року. У зв’язку з тим, що визначити наперед кількість та об’єми публікацій та їхню точну кількість є практично неможливо, виникли відповідні відхилення, пов’язані з обсягами поданих до друку матеріалів.

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1

Середні видатки на 1 публікацію

грн.

Розрахунок

922,62

-

922,62

1019,74

-

1019,74

97,12

-

97,12

3.2

Середні видатки на публікацію на 1 см2

грн.

Розрахунок

5,15

-

5,15

4,16

-

4,16

-0,99

-

-0,99

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

При затвердженні паспорта бюджетної програми показники  ефективності затверджені, орієнтовно до попереднього звітного року. У зв’язку з тим, що визначити наперед середні видатки на 1 публікацію та об’єми публікацій важко, виникли відповідні відхилення, пов’язані з обсягами поданих до друку матеріалів, а витрати на публікацію 1 см2  знижено за рахунок друку статей за ціною, нижчою, ніж було заплановано, що пов’язано із публікаціями статей не на перших шпальтах газети.

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка кількості публікацій порівняно з минулим роком

%

Розрахунок

155

-

155

128

-

128

-27

-

-27

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

При затвердженні паспорта бюджетної програми показники  якості затверджені, орієнтовно до попереднього звітного року. Оскільки у звітному 2018 році середній об’єм однієї публікації 245,18 см2 в порівнянні до аналогічного періоду попереднього року 179,29 см2, тому і динаміка кількості публікацій порівняно з минулим роком негативна.

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені видатки на реалізацію програми висвітлення діяльності Чортківської районної державної адміністрації у засобах масової інформації на 2017-2020 рр., яка виконується в межах бюджетної програми співпадають з касовими. Показники затрат, затверджені паспортом бюджетної програми виконані в повному обсязі, без відхилень. При затвердженні паспорта бюджетної програми показники  ефективності та якості затверджені, орієнтовно до попереднього звітного року. У зв’язку з тим, що визначити наперед об’єми публікацій важко, виникли відповідні відхилення, пов’язані з обсягами поданих до друку матеріалів.

 

Керівник установи головного

розпорядника бюджетних коштів


_______________________

(підпис)

 


__________О.Т. ЧАЙЧУК_________

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


_______________________

(підпис)

 


___________З.І. КОСТЮК__________

(ініціали та прізвище)

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема