Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм та фінансова звітність / Звіти про виконання паспортів

Звіт 27


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за _2018__ рік

1.

__002_________

(КТПКВК МБ)

 

 

 

_Чортківська районна державна адміністрація____________________________

(найменування головного розпорядника)

2.

__0213121_________

(КТПКВК МБ)

 

 

 

_Чортківський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді_______

(найменування відповідального виконавця)

3.

__0213121_____

(КТПКВК МБ)

 

_______________

(КФКВК)

 

_ Чортківський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді _________

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний

фонд

спеціальний фонд

усього

загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього

загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

522000

 

522000

514122

 

514122

7878

 

7878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

з/п

Напрями використання
бюджетних коштів

Затверджено у паспорті
бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах

522000

 

522000

514122

 

514122

7878

 

7878

 

Усього

522000

 

522000

514122

 

514122

7878

 

7878

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Бюджетні асигнування в сумі 7878,00грн не використані, тому що відшкодування витрат за користування комунальними послугами здійснюється по фактично виставлених рахунках Чортківською районною радою.

 

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/
регіональної програми

Затверджено у паспорті
бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)

Відхилення

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.;

Од.

звіт

1

 

1

1

 

1

-

 

-

 

кількість штатних працівників центрів, осіб;

Од.

Штатний розпис

7

 

7

4

 

4

3

 

3

 

загальна площа приміщень, кв. м;

кв.м

Договір позички

89,5

 

89,5

89,5

 

89,5

-

 

-

 

обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів), тис.грн..

тис.грн.

звіт

27,2

 

27,2

19,3

 

19,3

7,9

 

7,9

 

кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб.

 

осіб

План заходів

4

 

4

4

 

4

-

 

-

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Бюджетні асигнування в сумі 7878,00грн не використані, тому що відшкодування витрат за користування комунальними послугами здійснюється по фактично виставлених рахунках Чортківською районною радою.

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (у розрізі їх видів), од.;

Од.

положення

1

 

1

1

 

1

-

 

-

 

кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од.

Од.

звіт

5

 

5

5

 

5

-

 

-

 

кількість заходів центрів (у розрізі їх видів), од.;

Од.

План заходів

10

 

10

10

 

10

-

 

-

 

кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб.

Осіб

Картка клієнта

400

 

400

400

 

400

-

 

-

 

кількість учасників заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб;

Осіб

Кошторис витрат

440

 

440

440

 

440

-

 

-

 

кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб

 

Осіб

Картка клієнта

400

 

400

400

 

400

-

 

-

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, тис. грн;

тис.грн.

звіт

522,0

 

522,0

514,1

 

514,1

7,9

 

7,9

 

середньомісячна заробітна плата одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, тис.грн;

тис.грн.

звіт

7,7

 

7,7

7,7

 

7,7

-

 

-

 

середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, тис.грн;

тис.грн.

звіт

3,7

 

3,7

3,7

 

3,7

-

 

-

 

середні витрати на утримання/оренду приміщень, тис.грн;

тис.грн.

звіт

27,2

 

27,2

19,3

 

19,3

7,9

 

7,9

 

середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів):

теплопостачання

тис.грн.

звіт

 

 

 

 

18,7

 

 

 

 

 

 

18,7

 

 

 

 

11,0

 

 

 

 

 

 

11,0

 

 

 

 

 

7,7

 

 

 

 

 

 

7,7

 

водопостачання

тис.грн.

звіт

0,5

 

0,5

0,3

 

0,3

0,2

 

0,2

 

електроенргія

тис.грн.

звіт

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

-

 

-

 

середні витрати на один захід (у розрізі їх видів), проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, тис. грн;

тис.грн.

звіт

4,5

 

4,5

4,5

 

4,5

-

 

-

 

середні витрати на одного учасника заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.

 

грн.

звіт

113,0

 

113,0

113,0

 

113,0

-

 

-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Бюджетні асигнування в сумі 7878,00грн(теплопостачання - 7716,37грн та водопостачання – 161,93грн) не використані, тому що відшкодування витрат за користування комунальними послугами здійснюється по фактично виставлених рахунках Чортківською райрадою.

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку, осіб;

осіб

звіт

-

 

-

-

 

-

-

 

-

 

кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, осіб;

Осіб

 

 

 

звіт

2

 

2

2

 

2

-

 

-

 

кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Од.

 

 

звіт

430

 

430

430

 

430

-

 

-

 

динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, %;

%

 

звіт

-

 

-

-

 

-

-

 

-

 

динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, % 

%

 

звіт

-

 

-

-

 

-

-

 

-

 

динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %;

%

 

звіт

-

 

-

-

 

-

-

 

-

 

питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %;

%

 

 

 

 

звіт

-

 

-

-

 

-

-

 

-

 

динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком, % 

%

 

 

 

 

звіт

-

 

-

-

 

-

-

 

-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені паспортом бюджетної програми результативні показники виконано в неповному обсязі з відхиленням на 7878,00грн: теплопостачання на суму 7716,37грн та водопостачання – 161,93грн, тому що відшкодування витрат за користування комунальними послугами здійснюється по фактично виставлених рахунках Чортківською районною радою.

 

Керівник установи головного

розпорядника бюджетних коштів


_______________________

(підпис)

 


_О.Т.ЧАЙЧУК_______________________

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


_______________________

(підпис)

 


_З.І.КОСТЮК_______________________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема