Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм / Паспорти

Паспорт 51


Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ охорони здоровя Чортківської районної державної адміністрації

 № 23-од   від ___.12.2018р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансове управління Чортківської районної державної адміністрації

№ __   -од   від ___.12.2018р.

(найменування місцевого фінансового органу)

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 07                        Відділ охорони здоров’я Чортківської райдержадміністрації                                                    
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0712144             Чортківська центральна комунальна районна лікарня   
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. 0712144 ____  Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет
                 (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1468,2 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  Наказ МОЗ №1099 від 29.12.2002 р. «Про паспорти бюджетних програм» ,«Закон України про державний бюджет»,рішення сесії районної ради №332 від 21.12.2017р., рішення сесії районної ради №358 від 07.03.2018р., рішення сесії районної ради №384 від 11.05.2018р., рішення сесії районної ради №410 від 10.07.2018р., рішення сесії районної ради №434 від 06.09.2018р., рішення сесії районної ради №450 від 22.11.2018р., рішення сесії районної ради №500 від 27.12.2018р.

6. Мета бюджетної програми  Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0712144

 

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0712144

 

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет

1868,2

-

1868,2

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

1868,2

-

1868,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Районна цільова соціальна програма лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет на 2018р.

0712144

1868,2

-

1868,2

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

1868,2

 

1868,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0712144

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет

 

 

 

1

 

Завдання 1

Забезпечення хворих препаратами інсулінозалежних

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

к-сть установ

Одиниці

Мережа

1

 

 

к-сть обслуговуючого персоналу

Одиниці

Статистичні дані

11,5

 

 

продукту

 

 

 

 

 

к-сть хворих на інсулінозалежний цукровий діабет

Чол.

Статистичні дані

474

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

Керівник установи головного розпорядника                       

бюджетних коштів

______________________                     І.О. Швидюк

                                (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

фінансового управління Чортківської РДА                                                         

_______________________                     Г. О. Ізвєкова

                                (підпис)                                                          (ініціали та прізвище)

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема