Тернопільська обласна державна адміністрація
46021, м.Тернопіль, вул.М.Грушевського, 8
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/vu1.jpg

 

Опитування

 
На головнуОрганізація ведення Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

 

Одним з завдань головного управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації ОДА є внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції та контроль за дотриманням ними чинного законодавства.

Станом на 01.08.2012р. на території Тернопільської області зареєстрований 62 суб’єкти видавничої справи.

Інформація для одержання свідоцтва про внесення до Держреєстру суб’єктів видавничої справи наведена у таблиці.

Телефон для довідок: (0352) 52-07-05.
Відповідальна особа - Гановський Олег Олександрович.
Адреса: м.Тернопіль, вул.М.Грушевського, 8, каб.116.

Найменування дозвільного документу

Законодавчий акт, відповідно до якого видається дозвільний документ

Вартість дозвільного документу (грн.)

Нормативно-правовий акт, на підставі якого визначено вартість дозвільного документу

Перелік документів, необхідних для отримання дозвільного документу

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру субєктів видавничої справи

Закон України “Про видавничу справу” (ст. 12)

425 грн.

постанова КМУ від 28 вересня 1998 р. № 1540 

1. Заява про внесення субєкта видавничої справи до Держреєстру;

2. нотаріально засвідчені копії установчих документів;

3. передбачувані дані про річний

Постанова КМУ “Про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції” від 28 вересня 1998 р. № 1540 визначає порядок внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, розмір реєстраційного збору і порядок вилучення свідоцтва про внесення до Держреєстру (бланк заяви додається).

БЛАНК
 

Головне управління з питань
внутрішньої політики, національностей,
релігій, преси та інформації
Тернопільської обласної державної адміністрації

ЗАЯВА


 
Згідно із Законом України “Про видавничу справу” просимо/шу/ внести  до  Державного  реєстру  видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (повна та скорочена назва, організаційно-правова форма юридичної особи відповідно до установчих документів; прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта видавничої справи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий).
Повідомляємо/ю/ основні відомості про суб'єкта видавничої справи:

- засновник (співзасновники) - (прізвище, ім'я, по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий; повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, номери засобів зв'язку та банківських рахунків)
- вид діяльності у видавничій справі (видавнича діяльність чи/та виготовлення видавничої продукції або/та розповсюдження видавничої продукції)
- місцезнаходження (місце проживання) - (юридична і фактична адреси з поштовим індексами)
- ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)
- номери засобів зв'язку
- розрахунковий рахунок №
- прізвище, ім'я, по батькові керівника (посада)
- прізвище, їм я, по батькові заступника (посада)
- мови, якими планується випускати чи розповсюджувати видавничу продукцію
- джерела надходження видавничої продукції для розповсюдження (вітчизняні, зарубіжні, з яких країн)
- джерела фінансового та матеріального забезпечення діяльності у видавничій справі

У разі зміни даних, вказаних у заяві, зобов’язуємося протягом місяця, з дня, коли такі зміни відбудуться, повідомити управління або Держкомтелерадіо України.
Перелік документів, що додаються:
 
М.П.                                                                                               (Посада, прізвище та підпис керівника)
 

 


• Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на бланку.
• Пакет документів формується у файл (обкладинку).
 
До заяви про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру додаються:
        * нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності;
        *  нотаріально засвідчені копії установчих документів (статут, положення, якими передбачено провадження видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, установчий договір.);
• передбачувані  дані  про  річний  обсяг  діяльності  у  видавничій  справі ( на 20___ рік):
видавнича діяльність (навести перелік або вказати кількість і тематику неперіодичних видань, що готуються до випуску);
виготовлення видавничої продукції (вказати, яку видавничу продукцію планується тиражувати на власному обладнанні /свої видання та (або) замовлення інших видавців/ і на яку суму);
розповсюдження видавничої продукції (назвати видавців, неперіодичні видання яких і на яку суму планується розповсюджувати).
Анонси подій

Інформаційні послуги

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/peresel.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/dpoato_2.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/dopomog.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/dv-001_1.png

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/invest1.gif

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/dfrr.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/ratings_rajony-misto-3.png

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/igo.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/pidrbizn052015.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/17082016.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/zenergo.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/kupuy_ternopilske.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/la_strada_d.jpg