Кременецька районна державна адміністрація
47000, м.Кременець, вул.Шевченка, 56
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/president.gif
 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/kmu.gif
 • http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/actbanersnet/Ban11/$FILE/vru.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/predstav2.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/cp9wldlwaaan2iu.jpg
 • http://cs614727.vk.me/v614727785/158da/fV7SlKtK6Wc.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/10_big.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/8030251sm.jpg
 • http://eacs.com.ua/img/m65_0_ru.jpg 
 • http://vodolaga.org/Dizayn/pub-inf.jpg
 • http://www.minjust.gov.ua/static/images/bann/publicinfo-1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/posilbody/lustraition_160_102.gif
 • http://comin.kmu.gov.ua/img/Anti_kor_Portal.gif 
 • http://www.itk.ua/files/partners/middle_image_37.png?r=1359587582
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/rnbou2.jpg
 • http://www.vinoblzem.gov.ua/wp-content/uploads/2012/12/kn-ap.png
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/54_antimonopol.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/spfu.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nads.gif
 •  http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nadu1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/cvk.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/drv_bane.jpeg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/sud.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/konst.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/baner3.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/10_1.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/61_ternop.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/logotyp_gu_dfs_ternopil.jpg
 •  http://comin.kmu.gov.ua/img/ukrinform.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/62_baner_gus.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/14122012.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/temp1.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/mp29.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/111

             http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/222.png

              

На головну

1113123


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ у справах сім`ї, молоді, фізичної культури та спорту Кременецької районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Кременецької районноъ державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
       16 січня 2019 року №  2-од/   6 -од
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1 1100000 Відділ у справах сім`ї, молоді, фізичної культури та спорту Кременецької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах сім`ї, молоді, фізичної культури та спорту Кременецької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 1113123   Здійснення державної політики з питань сім'ї
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 21,0 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 21,0 тис.гривень та спеціального фонду- тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Закони України «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 лютого 2017 року №112-од «Про проект обласної цільової соціальної програми підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017-2020 роки», рішення районної ради від 27 квітня 2017 року № 22 "Про районну цільову соціальну програму підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки", розпорядження голови районної державної адміністрації від 12.05. 2017 року № 179-од «Про організацію виконання районної цільової соціальної програми підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки». Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 червня 2016 року №373-од «Про проект обласної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», рішення районної ради від 11 серпня 2016 року № 113 "Про районну програму протидії торгівлі людьми на період до 2020 року", розпорядження голови  районної державної адміністрації від 29 червня 2016 року  № 399-од «Про організацію виконання районної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року».
6. Мета бюджетної програми Мета Програми полягає у забезпеченні системної та комплексної політики щодо підтримки сім’ї на території Кременецького району, спрямованої на збереження сімейних цінностей, формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, а також підвищення соціального захисту сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Створення умов на регіональному рівні для протидії торгівлі людьми та пов’язаній з нею злочинній діяльності, підвищення ефективності роботи з виявлення відповідних злочинів, вирішення питань щодо реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми. 2019 р.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 2 3 4
1 1113123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7
1 1113123 1040 Здійснення державної політики з питань сім'ї 21,00 0,00 21,00
2 1113123   Здійснення державної політики з питань сім'ї 21,00 0,00 21,00
      Усього 21,00 0,00 21,00
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5
РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки
1113123 16,00 0,00 16,00
РАЙОННА ПРОГРАМА
протидії торгівлі людьми на період до 2020 року
1113123 5,00 0,00 5,00
Усього   21,00 0,00 21,00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
1 1113123 Здійснення державної політики з питань сім'ї      
  1113141 Здійснення державної політики з питань сім'ї      
  1113141 Затрат      
  1113141 кількість учасників регіональних заходів  з питань сім'ї, од од. план роботи 16,00
  1113141 Продукту      
  1113141 кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики з питань сім'ї, осіб осіб план роботи 650,00
  1113141 Ефективності      
  1113141 середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики  з питань сім'ї, грн грн. розрахунки 1250,00
  1113141 Якості      
  1113141 динаміка кількості людей, охоплених ргіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, % відс. розрахунки 53,00
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Усього       0,00     0,00     0,00  
     
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Начальник відділу у срвах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Кременецької райдержадміністрації   В. П. Петрук
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник  фінансового управління Кременецької райдержадміністрації   І. М. Казмірук
(підпис) (ініціали і прізвище) 

 

 

Актуальна тема

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/actualbody/311424_1.jpg 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/agolova/images76.jpeg

Інформацію про Європейський Союз можна отримати:

Міністерство закордонних справ України
www.mfa.gov.ua

Представництво Європейської Комісії в Україні
www.delukr.ec.europa.eu

Державний комітет телебачення та радіомовлення України
www.comin.kmu.gov.ua
www.ukraine-nato.gov.ua

 Європейський простір
www.eu.prostir.ua

Місцеве РАДІОМОВЛЕННЯ

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/uk.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/informbody/4564

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/gu2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/children.gif

Про сплату податку на доходи фізичних осіб відокремленим підрозділом

Запобігання проявам корупції

Детінізація економіки

Почесне звання "Мати-героїня"