Кременецька районна державна адміністрація
47000, м.Кременець, вул.Шевченка, 56
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/president.gif
 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/kmu.gif
 • http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/actbanersnet/Ban11/$FILE/vru.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/predstav2.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/cp9wldlwaaan2iu.jpg
 • http://cs614727.vk.me/v614727785/158da/fV7SlKtK6Wc.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/10_big.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/8030251sm.jpg
 • http://eacs.com.ua/img/m65_0_ru.jpg 
 • http://vodolaga.org/Dizayn/pub-inf.jpg
 • http://www.minjust.gov.ua/static/images/bann/publicinfo-1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/posilbody/lustraition_160_102.gif
 • http://comin.kmu.gov.ua/img/Anti_kor_Portal.gif 
 • http://www.itk.ua/files/partners/middle_image_37.png?r=1359587582
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/rnbou2.jpg
 • http://www.vinoblzem.gov.ua/wp-content/uploads/2012/12/kn-ap.png
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/54_antimonopol.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/spfu.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nads.gif
 •  http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nadu1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/cvk.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/drv_bane.jpeg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/sud.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/konst.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/baner3.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/10_1.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/61_ternop.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/logotyp_gu_dfs_ternopil.jpg
 •  http://comin.kmu.gov.ua/img/ukrinform.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/62_baner_gus.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/14122012.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/temp1.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/mp29.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/111

             http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/222.png

              

На головну / Районна державна адміністрація / Керівництво

Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату Кременецької районної державної адміністрації


УКРАЇНА

   КРЕМЕНЕЦЬКА  РАЙОННА   ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

   голови районної державної адміністрації

 

від ”31” січня 2018  року               м. Кременець                                № 26-од

 

 

Про розподіл обов'язків між головою,

першим заступником, заступником

голови та керівником апарату Кременецької

районної державної адміністрації

 

Відповідно до статей 39, 40, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 3, 17 Закону України «Про державну службу»:

1.    Затвердити   розподіл   обов'язків   між   головою,   першим   заступником, заступником голови та керівником апарату Кременецької районної державної адміністрації, а також порядок заміщення повноважень першого заступника і заступника   голови Кременецької районної державної адміністрації в разі відсутності когось із них, згідно з додатками 1, 2.

2.         Встановити, що доручення та вказівки першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації з питань, що належать до їх компетенції, є обов'язковими для виконання відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, державними органами, організаціями та органами виконавчої влади місцевих рад району.

              3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністраціївід 05.05.2017 р. № 170-од    «Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату Кременецької районної державної адміністрації».

 

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                                 В.П. КОЗУБСЬКИЙ

 

  


 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної                                                                                                                                                              державної адміністрації

31.01.2018 № 26-од                                                                      

Р О З П О Д І Л

обов’язків між  головою, першим заступником, заступником голови

та керівником апарату Кременецької районної державної адміністрації

 

ГОЛОВА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ:

Відповідно до Конституції України, статей 5, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, формує склад і визначає структуру, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення наданих повноважень, координує діяльність першого заступника та заступника голови райдержадміністрації.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, організаціями, установами, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Організовує роботу районної державної адміністрації щодо виконання та дотримання на території району положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої та виконавчої влади, забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян і держави, комплексного соціально-економічного розвитку території та реалізації державної політики у визначених законодавством сферах управління.

Організовує розроблення проектів районного бюджету і програми соціально-економічного та культурного розвитку району з урахуванням загальнодержавних потреб, подає їх на розгляд районної ради, організовує виконання бюджету та затверджених радою програм і звіту перед нею про їх виконання, вносить на розгляд районної ради інші питання та пропозиції, пов’язані із виконанням делегованих нею повноважень.

Інформує голову облдержадміністрації та щорічно звітує про виконання районною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, суспільно-політичне та соціально-економічне становище в районі, а також як керівник органу виконавчої влади щорічно публічно звітує про результати роботи,  вносить пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, подальшого впорядкування системи державного управління.

Призначає на посади і звільняє з посад  першого заступника, заступника голови, керівників структурних підрозділів, які є юридичними особами публічного права та керівника апарату районної державної адміністрації, відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про державну службу».

Затверджує положення про апарат районної державної адміністрації та положення про  її структурні підрозділи.

Координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та сприяє їм у виконанні покладених на ці органи завдань.

Погоджує у  встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, які  зареєстровані на території Кременецького району і належать до сфери управління міністерств та інших центральних  органів виконавчої влади, крім установ, підприємств та організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації постійно діючі комісії, робочі групи та інші допоміжні органи, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Здійснює керівництво відповідними постійно діючими комісіями, робочими групами та іншими  допоміжними органами.

Очолює колегію районної державної адміністрації. 

У межах затвердженого бюджету виступає розпорядником бюджетних коштів районної державної адміністрації, забезпечуючи їх використання лише за цільовим призначенням, є головним розпорядником коштів районного бюджету.

Забезпечує додержання законодавства про державну таємницю та інформацію.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами та організаціями.

 Здійснює загальне керівництво заходами, пов’язаними із мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною і цивільним захистом.

У межах повноважень та відповідно до законодавства України видає розпорядження та доручення.

Визначає обов’язки першого заступника та заступника голови районної державної адміністрації щодо спрямування та контролю діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації.

Розпоряджається приміщеннями, спорудами, транспортними засобами, обладнанням, що перебувають у віданні районної державної адміністрації.

Вносить подання обласній державній адміністрації щодо нагородження державними нагородами, Президентськими відзнаками та присвоєння почесних звань України працівникам підприємств, установ і організацій району.

Забезпечує відповідно до законодавства вирішення питань опіки і піклування.

Здійснює інші функції та повноваження, передбачені Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, регламентом районної державної адміністрації.

Здійснює керівництво районним органом виконавчої влади, взаємодіє з виконкомами місцевих рад щодо виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань та здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, а також безпосередньо керує діяльністю:

-            фінансового управління райдержадміністрації;

-            управління економічного розвитку (з питань цивільного захисту);

-            відділу юридичного забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації (крім організації діяльності в межах апарату);

-            загального відділу апарату районної державної адміністрації (з питань здійснення контролю);

-            відділу управління персоналом апарату районної державної адміністрації (крім організації діяльності в межах апарату).

Координує взаємодію райдержадміністрації з такими територіальними органами міністерств, інших органів вищого рівня:

-            Кременецьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській  області;

-            Кременецьким районними відділом  УДСНС України у Тернопільській  області;

-            управлінням Державної  казначейської  служби України у Кременецькому  районі;

-            управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області;

-            Кременецьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Тернопільської області;

-            Кременецьким  МРВ УСБУ в Тернопільській області;

-            місцевою прокуратурою;

-            районним судом;

-            Кременецькою об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Тернопільській області;

-            Кременецьким об’єднаним міським військовим комісаріатом;

-            Кременецьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а у разі відсутності останнього – заступник голови районної державної адміністрації.

 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОДІЛУ ОБОВ’ЯЗКІВ:

1.    Забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, основних завдань і повноважень районної державної адміністрації у визначених сферах діяльності, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних структурних підрозділів, постійно – діючих комісій, робочих груп та інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації. а також підприємств, установ та організацій державної форми власності щодо:

-       реалізації в районі програм Президента України, Кабінету Міністрів України, розроблення відповідних заходів та планів;

-       здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”;

-       формування проектів бюджетів усіх рівнів та виконання бюджетних завдань;

-       підготовки проектів програми соціально-економічного та культурного розвитку району;

-       розроблення і виконання районних програм та угод стосовно економічного, соціального та культурного розвитку району;

-       контролю, аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку району у відповідних сферах;

-       забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

-       виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голів облдержадміністрації та райдержадміністрації;

-       підготовки засідань  постійно – діючих комісій, робочих груп та інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації;

-       розроблення проектів розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації;

-       вирішення питань діяльності управлінь, відділів, секторів відповідно до Положень про структурні підрозділи районної державної адміністрації.

2.    Вносять на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації щодо:

-       ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами в районі, структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування;

-       скасування наказів керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та іншим нормативно-правовим актам;

-       взаємодії райдержадміністрації з районної радою, іншими органами виконавчої влади, виконкомами сільських рад, об’єднаних територіальних громад.

3.    Відповідають за підготовку проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, інших документів, що видаються райдержадміністрацією, вживають заходів щодо врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візують та вносять на розгляд голови райдержадміністрації доопрацьовані проекти.

4.    Відповідно до розподілу  обов’язків дають доручення управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам місцевих рад.

5.    Беруть участь, відповідно до розподілу обов’язків, у розгляді питань в райдержадміністрації, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади в районі, засіданнях виконавчих комітетів місцевих рад, постійних комісій районної ради.

6.    В установленому порядку здійснюють особистий прийом громадян та забезпечують розгляд їх звернень.

7.    Повертають ініціаторам звернення документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку або які суперечать чинному законодавству.

8.    Сприяють органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у взаємодії з райдержадміністрацією та її апаратом.

9.    Забезпечують взаємодію райдержадміністрації з об’єднаннями громадян та політичними партіями з урахуванням загальнодержавних та місцевих інтересів, сприяють виконанню ними статутних завдань, забезпечують додержання їх законних прав.

10.  Вносять голові райдержадміністрації пропозиції , що відповідають діючому законодавству, щодо звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації  зі статусом юридичної особи публічного права, а також пропозиції щодо їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності.

11.  Здійснюють за дорученням голови райдержадміністрації керівництво відповідними постійно – діючими комісіями, робочими групами та іншими допоміжними органами, утвореними головою районної державної адміністрації.            

12.  За дорученням голови райдержадміністрації, а також при прийнятті на державному рівні нових нормативно-правових актів, що регламентують діяльність, здійснюють інші функції і повноваження.

 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Згідно з статтею 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” у разі відсутності голови районної державної адміністрації виконує його функції та повноваження.

Вирішує питання:

- реалізації повноважень райдержадміністрації у сфері здійснення державної політики економічного і соціального розвитку, інвестиційної діяльності та державно – приватного партнерства, державної промислової та регіональної політики, управління майном, фінансами, сприяння розвитку підприємництва, торговельного та побутового обслуговування населення, зовнішньо-економічної діяльності,  сприяння розвитку підприємств різних форм власності і господарювання, залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій;

- реалізації державної цінової політики, розвитку промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, будівництва, виробництва будівельних матеріалів, спорудження та експлуатації автомобільних доріг, житлово-комунального господарства, контролю за управлінням майном державних підприємств та господарських товариств зазначених галузей з державною часткою в статутному фонді, охорони навколишнього природного середовища, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та наслідків Чорнобильської катастрофи;

- забезпечення реалізації в районі державної аграрної політики, розроблення та виконання районних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

- формування та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального продовольчого ринку і сільських територій;

- реалізації повноважень райдержадміністрації в галузях земельних відносин, з питань заготівлі, переробки та виробництва продовольства для державних і регіональних потреб, державного резерву; 

- розвитку різних форм власності та господарювання.

Організовує роботу в межах, визначених законодавством, з розроблення та реалізації:

- заходів щодо здійснення економічних реформ, виконання актів з питань економічного і соціального розвитку;

- ефективних напрямків для розвитку промислового комплексу, малого і середнього підприємництва;

- заходів щодо забезпечення об’єктів соціально-культурного призначення і населення електроенергією, природним газом, твердим паливом та іншими енергоносіями, контролює стан розрахунків за них;

- пропозицій щодо зростання експортного потенціалу промисловості району, стимулювання виробництва імпортозамінної продукції;

- програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період, державних і регіональних програм  розвитку у відповідних галузях, нормативно – правових актів щодо стратегічного планування розвитку у сферах транспорту, дорожнього господарства;

- генеральних планів забудови і раціонального використання територій населених пунктів і за їх межами;

- заходів щодо сприяння подальшій реалізації процесу децентралізації та створення спроможних об’єднаних територіальних громад;

- заходів щодо дотримання та впровадження в районі нормативно-правових актів з питань охорони праці;

- програм та заходів щодо соціального захисту населення, постраждалого від наслідків аварії на ЧАЕС, будівництва житла і об’єктів соціально-культурної сфери для населення;

- заходів для наповнення районного і інших бюджетів;

- заходів щодо ефективного розвитку сфери торгівлі, побутового обслуговування населення, вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування;

- заходів щодо сприяння діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації під час ліквідації надзвичайних ситуацій;

- пропозицій до проектів програм, перспективних планів і прогнозів соціально-економічного та культурного розвитку району у частині, що стосується агропромислового комплексу та соціального розвитку села, а також відповідних програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

- пропозицій відповідного центрального органу виконавчої влади щодо удосконалення механізмів державної підтримки галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

- пропозицій щодо ефективного функціонування агропромислового комплексу району;

- заходів щодо здійснення в районі державної політики з питань забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів, лісів, підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності.

Забезпечує збалансований розвиток агропромислового комплексу району, постачання сільськогосподарської продукції, раціональне використання земель, поліпшення стану та соціальної інфраструктури сіл.

Спрямовує діяльність районних установ та організацій агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільськогосподарської продукції з переробними, обслуговуючими та іншими підприємствами всіх форм власності.

Сприяє організації і розвитку селянських (фермерських) господарств, кооперації на селі.

Координує стан розробки надр та ефективність використання корисних копалин , водних та інших природних ресурсів (в межах компетенції).

Забезпечує виконання затверджених у встановленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності.

Координує роботу щодо  енергозабезпечення району.

Контролює виконання заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи підприємств паливно – енергетичного комплексу району,транспорту і зв’язку в осінньо-зимовий період а також державної політики у сфері безпеки руху.

Сприяє запровадженню в районі альтернативних джерел енергії, розробленню програм і заходів з енергозбереження та раціонального енерговикористання, впровадженню   малоенергомістких технологій.

Контролює забезпечення об’єктів соціально-культурного призначення та населення паливно-енергетичними ресурсами, ефективне їх споживання та повноту розрахунків за спожиті енергоносії.

Контролює додержання правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів.

Організовує здійснення в районі державного контролю за дотриманням чинного законодавства у сфері містобудування, встановлених стандартів, норм і правил, організації збереження, реставрації та можливого використання пам’яток культури, архітектури, природного ландшафту, збереження історичного середовища населених пунктів.

Сприяє реалізації заходів, спрямованих на розвиток та утримання в належному стані мережі автомобільних доріг загальнодержавного та місцевого значення.

Здійснює контроль за реалізацією державної політики у галузі житлово–комунального господарства (зокрема і у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-тарифоутворення і розрахунків за житлово–комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, а також у сфері будівництва об’єктів житлово–комунального господарства та розвитку інженерно – транспортної інфраструктури комунальної власності.

Забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю цін і тарифів на житлово – комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них.

Координує роботу виконавчих органів місцевого самоврядування району з питань надання житлово–комунальних послуг та регулювання тарифів у межах визначених повноважень.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, здійснення ефективної тарифної політики.

Координує роботу житлово-комунального господарства, контролює питання використання та утримання житлового фонду і об’єктів комунального призначення, дотримання житлових прав громадян.

Координує роботу щодо підготовки житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період.

Здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району, їх посадових осіб у проведенні державної політики при вирішенні питань комплексного розвитку територій, планування, забудови і реконструкції населених пунктів.

Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування району та їх посадових осіб з інших питань, що віднесені до його повноважень.

Координує розроблення місцевих і внесення пропозицій до державних екологічних програм (в межах компетенції).

Організовує роботу щодо ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до цих робіт підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

Забезпечує інформування населення про стан довкілля, а також про заходи, що вживаються для  його поліпшення.    

Здійснює контроль за охороною праці і своєчасною, не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці.

Сприяє формуванню економічних і організаційних механізмів роботи підприємств, установ і організацій в умовах ринкових відносин, реалізації державної політики у питаннях розвитку і підтримки підприємництва в районі.

Здійснює заходи щодо захисту власного товаровиробника та прав споживачів.

Забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу.

Сприяє розширенню адміністративних послуг з видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру, які надаються через відділ надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.

Сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, екологічної безпеки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізичної культури і спорту.

Організовує підготовку і подання районній раді висновків щодо доцільності розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форми власності.

Контролює ефективність реалізації делегованих районної радою  функцій управління майном.

Сприяє органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадовим особам у здійсненні аграрної реформи, розробленні та впровадженні експериментальних проектів з цих питань.

Вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

Вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення.

Організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та громадян.

Вносить пропозиції в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил.

Розробляє і забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання; обмежує або забороняє використання підприємствами питної води у промислових цілях.

Здійснює контроль за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього природного середовища та передає  матеріали на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи.

Сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, контролює здійснення заходів щодо збереження меліоративних систем.

Координує роботу виконкомів місцевих рад та об’єднаних територіальних громад  з питань земельних відносин, природних ресурсів і охорони довкілля.

Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики з виконання завдань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності населення, запобігання надзвичайним ситуаціям та усунення їх наслідків.

Здійснює контроль (в межах компетенції)  за додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію, запобігання корупції.

Забезпечує на території району виконання заходів, пов’язаних із мобілізаційною підготовкою, оборонною роботою та цивільним захистом.

Забезпечує виконання на території району законодавства  про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами та організаціями.

Здійснює співпрацю з правоохоронними та контролюючими органами (в межах доручень  голови райдержадміністрації).

Контролює виконання документів відповідно до розподілу обов’язків.

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів районної державної адміністрації:

- управління економічного розвитку;

- фінансового управління райдержадміністрації (в межах доручень голови райдержадміністрації);

- управління соціального захисту населення райдержадміністрації (у частині, що стосується реалізації державної політики у сфері суспільно-трудових відносин, безпечної життєдіяльності, оплати праці, охорони та створення належних умов праці, зайнятості населення, виплат субсидій та відшкодувань за перевезення пільгових категорій громадян);

- відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації;

- відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій управління економічного розвитку районної державної адміністрації (в межах доручень голови райдержадміністрації);

- відділу надання адміністративних послуг;

- відділу державної реєстрації;

- відділу   агропромислового розвитку;

- відділу юридичного забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації (в межах доручень голови райдержадміністрації);

Координує діяльність районної державної адміністрації з такими територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади:

- відділом статистики у Кременецькому  районі;

- управлінням Державної казначейської служби України в районі;

- управлінням Західного офісу Держаудитслужби у Тернопільській області;

- виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в районі;

- Кременецькою міжрайонною виконавчою дирекцією Тернопільської області відділення Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності;

- Кременецькою об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Тернопільській області;

- Кременецьким районним центром зайнятості;

- Кременецьким районним відділом УДСНС України у Тернопільській області;

- Кременецьким об’єднаним міським  військовим комісаріатом (в межах компетенції);

- відділом Держгеокадастру у Кременецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області (в межах компетенції);

- філії «Кременецька дорожньо-експлуатаційна дільниця» державного підприємства « Тернопільський облавтодор»;

- управлінням Держгірпромнагляду України в Тернопільській області;

- управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській  області;

- Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Тернопільській  області (в межах компетенції);

- Управлінням Держпродспоживслужби у Кременецькому районі;

- Державної екологічної інспекції у Тернопільській області;

- Управлінням фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Забезпечує у межах повноважень координацію діяльності підприємств, установ та організацій району:

- промисловості;

- енерго- та газопостачання, транспорту, зв’язку, паливно-мастильного та матеріально-технічного забезпечення, заготівлі і реалізації твердого палива, чорних та кольорових металів, вторинної сировини;

- будівельних та проектно-вишукувальних організацій;

- підприємств - виробників будівельних матеріалів, виробів і конструкцій будівельної індустрії;

- підприємств комунальної теплоенергетики та стан розрахунків за надані ними послуги;

- житлово-комунального господарства всіх форм власності;

- сільськогосподарського виробництва;

- харчової і переробної галузей району всіх форм власності;

- водного, меліоративного, лісового та мисливського господарств;

- агрохімічного, ветеринарного та зоотехнічного забезпечення агропромислового комплексу;

- матеріально-технічного постачання сільського господарства.

Співпрацює із:

- банківськими  установами району;

- спілкою підприємців та промисловців Кременецького району;

- районної спілкою споживчих товариств;

- підприємствами торгівлі та побуту;

- районної організацією Українського товариства мисливців та рибалок;

- районної спілкою пасічників;

- іншими громадськими об’єднаннями агропромислового спрямування.

 

Здійснює за дорученням голови райдержадміністрації керівництво відповідними постійно – діючими комісіями, робочими групами та іншими дорадчими органами, які утворені головою районної державної адміністрації.

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Вирішує питання: реалізації повноважень райдержадміністрації в галузі соціальної політики,  науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, туризму, материнства і дитинства, сім’ї, дітей та молоді, міжнаціональних відносин, міграції, релігій, внутрішньої політики, інформаційної політики, зв'язків із засобами масової інформації, взаємодії місцевих органів виконавчої влади з громадсько-політичними організаціями, сприяння проведенню виборів, референдумів, розвитку архівної справи.

 

Організовує роботу з розроблення і реалізації:

-  програм, перспективних планів і прогнозів соціально-економічного та культурного розвитку району щодо соціального захисту населення, науки і освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, туризму, материнства і дитинства, сім’ї, дітей та молоді, міжнаціональних відносин, релігії;

-  програм обов’язковості повної загальної середньої освіти, розвитку дошкільної освіти;

-  перспектив розвитку мережі  комунальних закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, фізкультури і спорту, туризму;

-  структури управління вказаними галузями;

-  перспективних та поточних районних програм зайнятості населення, використання трудових ресурсів, заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення, насамперед від масового  безробіття;

-  пропозицій до проектів програм приватизації комунальної власності у зазначених галузях.

Організовує роботу з впровадження основних положень Конституції України, утвердження серед населення державницької ідеології, здійснення демократичних перетворень у суспільстві, стабілізації міжконфесійних відносин в районі.

Узгоджує і координує діяльність районної державної адміністрації та її структурних підрозділів з політичними партіями та рухами, громадськими і релігійними організаціями, благодійними фондами та іншими об’єднаннями громадян.

Здійснює зв’язки з засобами  масової інформації, співпрацює з районної координаційною міжгалузевою  радою профспілок, галузевими профспілковими об’єднаннями.

          Здійснює контроль за роботою закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, фізкультури та спорту,  що належать до сфери управління райдержадміністрації, їх матеріально – технічним забезпеченням.

          Вживає заходів для ефективного функціонування закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та  організовує прогнозування їх розвитку, врахування його при розробці програми соціально – економічного та культурного розвитку району.

Координує (в межах повноважень) роботу медичних закладів щодо надання допомоги населенню встановлених пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей.

Координує організацію заходів для належної організації оздоровлення дітей у літній період і зокрема – пільгових категорій населення.

Вирішує (в межах доручень голови)  питання щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інших заходів щодо соціального захисту дітей, віднесених до компетенції райдержадміністрації законом.

Організовує контроль за станом санітарного та епідемічного благополуччя населення, додержанням державних санітарних норм і правил, координує заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

Забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення.

Організовує роботу щодо створення сприятливих умов проживання людей з обмеженими фізичними можливостями та їх працевлаштування, сприяє здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації.

Контролює вирішення питань щодо матеріально-побутового обслуговування, санаторно-курортного лікування інвалідів, учасників бойових дій, ветеранів війни та праці, встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду.

Здійснює контроль за процесом надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги.

Сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні допомоги соціально незахищеним верствам населення.

Контролює процес організації роботи, спрямованої запобіганню бездомності осіб.

Забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням в районі іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам місцевого самоврядування та  внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи.

Організовує роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування переселенців, а також  тимчасово переміщених осіб із зони проведення антитерористичної операції.

Забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, свободи їх світогляду і віросповідання.

Забезпечує реалізацію державної політики у галузі туризму, розвитку туристичної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов національних меншин.

Координує діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району з гуманітарних і соціальних питань, роботу закладів соціального захисту населення, які належать до сфери управління райдержадміністрації.

Координує роботу з відзначення в районі державних свят та заходів, визначних дат.

Сприяє роботі творчих спілок, національно – культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій.

Забезпечує участь органів виконавчої влади у вирішенні питань проведення виборів, референдумів у межах, визначених законодавством.

Відповідає за впровадження гендерної політики.

Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з районної радою з питань, віднесених до повноважень райдержадміністрації.

Забезпечує організацію роботи районної призовної комісії.

Контролює виконання документів відповідно до розподілу обов’язків.

 

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів райдержадміністрації:

-  управління  соціального захисту населення  райдержадміністрації (щодо реалізації завдань соціального захисту населення);

-  служби у справах дітей райдержадміністрації;

-  відділу освіти райдержадміністрації;

-  відділу охорони здоров’я райдержадміністрації;

-  відділу культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації;

-  відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту районної державної адміністрації;

-  відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації (в межах доручень голови райдержадміністрації);

-  відділу організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації (щодо організації інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю);

-  відділу юридичного забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації (в межах доручень голови райдержадміністрації), а також Кременецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

-  архівного відділу районної державної адміністрації.

Координує діяльність райдержадміністрації з такими територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади:

-  Кременецьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Тернопільської області  (в межах доручень голови райдержадміністрації);

-  Кременецьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в області (в межах доручень голови райдержадміністрації);

-  Кременецьким районним сектором управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області;

-  Кременецьким об’єднаним міським військовим комісаріатом ( в межах доручень голови райдержадміністрації).

 

Забезпечує у межах повноважень взаємозв’язки районної державної адміністрації з громадськими організаціями гуманітарного напрямку які функціонують на території Кременецького району.

 

Здійснює за дорученням голови райдержадміністрації керівництво відповідними постійно – діючими комісіями, робочими групами ті іншими дорадчими органами, утвореними головою районної державної адміністрації.

 

КЕРІВНИК АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 Керівник апарату районної державної адміністрації в межах повноважень, визначених законодавством  очолює  апарат районної державної адміністрації, організовує його роботу та несе відповідальність за його діяльність перед головою районної державної адміністрації.

Керівник апарату є керівником державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах, які не мають статусу юридичної особи публічного права.

 При цьому, як керівник державної служби:

           - організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;

- забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

- забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

- призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до Закону;

- присвоює ранги державним службовцям апарату, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

- забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців апарату;

- здійснює планування навчання персоналу апарату з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до цього Закону;

- здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в апараті райдержадміністрації;

- розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців апарату, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

- приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців апарату, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

- виконує функції роботодавця стосовно працівників апарату, які не є державними службовцями;

- створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

Керівник апарату організовує виконання покладених на апарат завдань щодо:

           - правового, організаційного, інформаційно-комп’ютерного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення діяльності райдержадміністрації;

           - взаємодії з  органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, формування  структури і чисельності апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів, дотримання штатної дисципліни, використання коштів на утримання апарату райдержадміністрації в межах затвердженого кошторису;

           - організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація.

         Забезпечує підготовку інформаційних, аналітичних та інших матеріалів для голови районної державної адміністрації та його заступників.

 Організовує доведення до виконавців та оприлюднення розпоряджень голови районної державної адміністрації.

 Забезпечує проведення систематичних перевірок виконання актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації.

 Організовує надання методичної, правової  та консультативної допомоги  виконавчим комітетам сільських рад  та об’єднаних територіальних громад з питань реалізації делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

Подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо структури і штатної чисельності апарату, організовує підготовку проектів відповідних документів.

         Забезпечує контроль за дотриманням штатної, кошторисної, розрахунково-платіжної, фінансової дисципліни в апараті районної державної адміністрації.

Вносить на розгляд голови районної державної адміністрації проект регламенту районної державної адміністрації та розподілу обов’язків між першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації.

Забезпечує роботу щодо організації прийому громадян, обліку та розгляду їх звернень.

         Організовує   планування  роботи райдержадміністрації та підготовки звітів щодо його виконання.

Здійснює взаємодію районної державної адміністрації з районною радою, її виконавчим апаратом, сільськими радами, їх виконавчими комітетами та виконавчими комітетами об’єднаних територіальних громад у здійсненні ними наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.             

         Забезпечує контроль за виконанням управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій.

         Отримує від структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідні матеріали і звіти про виконання розпорядчих  документів голови районної державної адміністрації.

          Видає в межах компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

          Візує проекти  розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, підписує додатки.

          Відповідає за організацію діловодства в апараті районної державної адміністрації.

          Здійснює за дорученням голови райдержадміністрації керівництво відповідними дорадчими органами, які утворені головою районної державної адміністрації.

 Виконує інші функції відповідно до нормативно-правових актів, регламенту райдержадміністрації,  розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації.

Координує і контролює діяльність:

- відділу організаційної та інформаційної роботи;

- загального відділу;

- відділу ведення Державного реєстру виборців (з питань організації роботи апарату);

- відділу фінансово-господарського забезпечення;

             - відділу управління персоналом;

- відділу юридичного забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи (з питань організації роботи апарату).

         

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                              С. І. ФЕДИШЕНА

         

 

                                                                                                                                              А.П.Горпиніч


 

Додаток 2

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної                                                                                                                             державної адміністрації

31.01.2018 № 26-од

 

ПОРЯДОК

заміщення повноважень першого заступника і заступника голови Кременецької районної державної адміністрації

 

Посада

Хто заміщує

 

 

Перший заступник голови  райдержадміністрації   

 

Заступник голови райдержадміністрації

 

Заступник голови райдержадміністрації

 

Перший заступник голови райдержадміністрації

 

Керівник апарату райдержадміністрації

 

Заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                               С. І. ФЕДИШЕНА 
 

 

 

Актуальна тема

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/actualbody/311424_1.jpg 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/agolova/images76.jpeg

Інформацію про Європейський Союз можна отримати:

Міністерство закордонних справ України
www.mfa.gov.ua

Представництво Європейської Комісії в Україні
www.delukr.ec.europa.eu

Державний комітет телебачення та радіомовлення України
www.comin.kmu.gov.ua
www.ukraine-nato.gov.ua

 Європейський простір
www.eu.prostir.ua

Місцеве РАДІОМОВЛЕННЯ

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/uk.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/informbody/4564

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/gu2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/children.gif

Про сплату податку на доходи фізичних осіб відокремленим підрозділом

Запобігання проявам корупції

Детінізація економіки

Почесне звання "Мати-героїня"