Козівська районна державна адміністрація
47600, смт.Козова, вул.Грушевського, 38
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

 

Опитування

.
На головну

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2017 РІК


ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2017 РІК

 

ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Козівського району на 2017 рік (далі – Програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства району, а також зовнішні та внутрішні чинники. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку району на 2017 рік, а також комплекс заходів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реформування реального сектору економіки та соціальної сфери, забезпечення економічної стабільності, підтримку найуразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян.

Програму розроблено відділом економічного розвитку спільно з іншими управліннями та відділами райдержадміністрації відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 26 квітня 2003 р. №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету".

При розрахунку основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік, формуванні пріоритетів розвитку та основних заходів, спрямованих на виконання Програми, враховано проекти та діючі регіональні цільові програми розвитку окремих галузей економіки та соціальної сфери.

Головною метою програми у 2017 році є зниження рівня безробіття, зростання добробуту населення району, підвищення якості життя через створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізацію і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації регіональних (комплексних) програм розвитку, впровадження активних форм стимулювання зайнятості, залучення додаткових обсягів інвестицій.

 

До найголовніших проблемних питань соціально-економічного розвитку району можна віднести структурні проблеми, вирішення яких неможливе у коротко- і середньостроковій перспективі, зокрема:

- зношеність основних фондів підприємств;

- значна енерго- та матеріалоємність виробництва;

- недостатні темпи впровадження інноваційних процесів у виробництво;

- недостатньо розвинута ринкова інфраструктура;

- низька інвестиційна активність підприємств та динаміка залучення іноземних інвестицій;

- переважання якісних характеристик деякої іноземної продукції над вітчизняною (сільськогосподарська техніка, комплектуючі та запчастини до неї, вантажні автомобілі тощо);

 

Хочу коротко зупинитись на аналізі деяких показників соціально-економічного розвитку за 2016 рік.

 

І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ ЗА 2016 РІК

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За 2016 рік промисловими підприємствами району реалізовано промислової продукції на суму 142,9 млн. грн., це становить 101,5 % до 2015 року та 63,5 % до встановленого їм завдання.  Таке недовиконання завдання пояснюється тимчасовим призупиненням роботи МПД «Козлівський спиртовий завод» ДП «Укрспирт» (62,0 % виконання встановленого їм завдання), завод відновив роботу в ІІІ кварталі 2016 року. Питома вага МПД «Козлівського спиртового заводу» ДП «Укрспирт» в загальному випуску промислової продукції в районі у 2016 році становила 95,5 %.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У 2016 році в системі агропромислового розвитку працювало 4 товариства з обмеженою відповідальністю, 7 приватних підприємств, фермерських господарств, 1 сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

У звітному періоді до обробітку було залучено 48388 га ріллі , в тому числі у сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах 31731 га, та господарствах населення 16657 га. Виробництво валової продукції становить 494.3 млн.грн., що складає 103.9% до прогнозу та 105% до 2015 року. Основою діяльності сільського господарства в районі є рослинництво. У 2016 році сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствами було посіяно :

          пшениці озимої та ярої – 7956 га

          ячменю озимого   та ярого – 5838 га

          кукурудзи на зерно – 6176 га

          цукрових буряків – 1501 га

         соняшнику – 3156 га

          озимого ріпаку – 1438 га

          сої – 2704 га

В порівнянні до 2015 року у 2016 році зросла площа посіву : пшениці на 3.3%, ячменю на 76.9 %, соняшника в 2.5 рази., зменшено площі посіву кукурудзи на 12%, цукрових буряків на 14.5 %, ріпаку на 45%, сої на 57%.

Валове виробництво зернових за звітний період   по сільськогосподарських підприємствах становить 136878 тонн , що на 15 тис.т (або 12.3%) більше до 2015 року.Аграрники району завдяки впровадженню передових, нових технологій домоглися добрих показників в рослинництві. Так  у 2016 році кожен  гектар зернових видав на 3.8 ц зерна більше проти 2015р. В розрізі культур урожайність 1 га у 2016 році становить :

-    пшениця - 61.9ц/га ( по області 53.1 ц/га)

-    ячмінь – 64.0ц/га (по області 51.6 ц/га)

-    кукурудза – 79.1 ц/га(по області 78.0 ц/га)

-    цукровий буряк – 601.6 ц/га( по області 464.8 ц/га)

-    соняшник – 31.6 ц/га(по області 27.1 ц/га)

-    ріпак – 24.5 ц/га(по області 26.5 ц/га)

-    соя - 25.9 ц/га( по області 19.8 ц/га)

Тваринництвом в районі займається 5 підприємств: ТзОВ”Агропродсервіс інвест”, ПАП”Агропродсервіс”, ТзОВ”Слава”, ФГ”Гбур”, ФГ”Альбіон-АК”.

Станом на 1 січня 2017 року поголів’я ВРХ налічує 2888 голів , що становить 100.5% або на 13 голів більше проти 2015 року, в тому числі поголів’я корів складає 1008 голів, що на 126 голів або 14.3 % більше до 2015 року. Поголів’я свиней в районі становить 289 голів, що  на  212 голів ( або 42.4 %) менше до 2016 року.

За 2016 рік сільськогосподарськими підприємствами вироблено: м’яса – 433.3 тонни , що на 81.1 тонн або 23% більше проти 2015 року, молока вироблено 4553.8 тонн, що на 686.2 тонн, або 17.7% більше проти минулого року.

Особлива увага сільгоспвиробників була звернута на виплату орендної плати за орендовані земельні паї. За 2016 рік виплачено  орендної плати орендарям на суму 74446 тис. грн., що становить 8.75 відсотка вартості орендованих земель, що в свою чергу дало можливість збільшити надходження до бюджету ПДФО більше як в 2.5 рази проти 2015 року.

Сільськогосподарськими товаровиробниками надавалась допомога органам місцевого самоврядування, закладам освіти, охорони здоров’я, культури щодо належного  їх функціонування, ремонту доріг. Протягом 2016 року на соціальну сферу, допомогу, воїнам АТО господарствами виділено 7 млн. грн., що становить 218 грн. з 1 га.

З метою забезпечення належного розвитку аграрного сектора в районі, господарствами впроваджуються новітні технології в рослинництві, покращення племінної справи у тваринництві. На сьогоднішній день особлива увага розвитку тваринництва приділяється в ПАП ”Агропродсервіс” та ТзОВ ”Агропродсервіс інвест”, де проводиться будівництво тваринницьких приміщень. У ПАП ”Агропродсервіс” с. Теофіпілка ведеться будівництво молочного комплексу на 1200 голів корів. Також даним господарством проведено обстеження земельних ділянок щодо можливості будівництва свинокомплексу.

У 2016 році приділялась увага створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Станом на 1 січня 2017 року в районі створено 3 СОК, 2 із них при допомозі агрохолдингу “Мрія” це СОК ”Файна поляна” с. Августівка по вирощуванню малини, та СОК ”Добре молоко” в с. Конюхи по заготівлі молока.

 

ІНВЕСТИЦІЙНА Т А БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівельними підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 7,0 млн. грн., що більше до відповідного періоду минулого року на 3,4 млн. грн. та становить 104,5 % до відповідного періоду минулого року.

За поточний рік обсяг капітальних інвестицій склав 105,0 млн. грн. і становить 103,8 % до 2015 року та 136,4 % до встановленого району завдання.

Продовжується будівництво нового 17-ти квартирного житлового будинку за програмою молодіжного будівництва.

Проведені роботи, щодо відновлення тротуарного покриття в центральній частині смт. Козова, будівництво спортивної площадки на центральному стадіоні в смт. Козова, будівництво каналізаційного колектора по вул. Корольова, Б. Хмельницького у смт. Козова, а також реконструкція дитячого садочка в с. Городище. Дані об’єкти планувалося завершити до кінця поточного року.

На території Козівського району в селі Ценів реалізується проект МРГ ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» ІІІ Фаза, який планується завершити в лютому 2017 року.

В 2016 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування коштами районного бюджету завершено будівництво басейну для Козівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 по вул. Вітошинського, 14, смт. Козова Тернопільської області (завершення будівництва). Окрім цього подано 11 проектів на розгляд регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, і які планується завершити за рахунок даного фонду.

 

ТОРГІВЛЯ ТА ПОСЛУГИ

Торговельне обслуговування населення району проводять 264 підприємства різних форм власності. Торгівлю продовольчими товарами здійснюють 53 підприємства, непродовольчими товарами торгують 62 підприємства, 113 – продовольчо-промисловими товарами (змішані), громадське харчування – 36.

Слід відмітити, що не відповідає вимогам сьогодення рівень побуту та сфери послуг населенню, особливо в сільській місцевості. За даними статистичної звітності у районі надають послуги 68 підприємств, в тому числі 38 в сільській місцевості.

Обсяг роздрібного товарообороту за 12 місяців 2016 року склав – 65,0 млн. грн., що становить – 102,2 % до відповідного періоду минулого року. Обсяг реалізованих послуг склав – 55,0 млн. грн. (84,3 % до січня – грудня 2016 року)

 

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Станом на початок року в районі зареєстровано 466 юридичних та 838 фізичних осіб-підприємців.

За період січень - грудень 2016 року в районі діяло 141 малих та 3 середніх підприємств.

Надходження до всіх рівнів бюджету від діяльності малого підприємництва в сумі 29,5 млн. грн.

За 2016 рік зареєстровано 87 фізичних осіб – підприємців та 10 юридичних осіб, скасовано 131 фізичних осіб – підприємців та 18 юридичних осіб.

В районі здійснює діяльність центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації. За 12 місяців 2016 року надано 8921 консультацій та 8843 адміністративні послуги населенню, видано 11 документів дозвільного характеру, та надано 370 послуг державної реєстраційної служби, 1320 послуг у сфері Державної реєстрації.

За надання адміністративних послуг через центр надійшло – 44290 грн. до районного – 241200 грн., до селищного – 97236 грн.

Відповідно до «Програми забезпечення відділу державної реєстрації Козівської районної державної адміністрації на 2016 рік» відділом придбано комп’ютерну техніку, меблі, а також проведено навчання для державних реєстраторів для отримання ідентифікаторів доступів до державних реєстрів.

 

РИНОК ПРАЦІ

Заборгованість із заробітної плати на 1 січня 2017 року в районі за даними оперативного аналізу становить 311,4 тис. грн., що більше в порівнянні до початку 2016 року на 75,0 тис. грн.

Заборгованість із заробітної плати складає 88,0 тис. грн. на ПАТ «Тернопільський облрибкомбінат».

На підприємствах-банкрутах – 228,4 тис. грн. (ТзОВ «Джерело»).

Проведено 6 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості з оплати праці за участю першого заступника голови районної держаної адміністрації на якому заслухано 10 керівників, 8 керівників щодо низького рівня заробітної плати та 4 щодо заборгованості з обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів.

 

ІНФРАСТРУКТУРА ТА РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Протягом 12 місяців 2016 року спожито природного газу всіма споживачами району 32,7 млн.м3, споживання проти відповідного періоду минулого року збільшилось на 3,7 млн. м3.

Електроенергії спожито 33,1 млн. кВт/год, споживання в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилось на 1,6 млн. кВт/год. Оплата за спожиту електроенергію становить 98,0 %.

За 2016 рік бюджетними організаціями спожито 4023,7 гКал теплової енергії, це на 573 гКал (630,6 тис. грн.) менше у порівнянні з минулим роком. Розрахунки проведені повністю.

Відповідно до статистичної звітності пасажирським транспортом всіх форм власності протягом 12 місяців 2016 року перевезено 1255 тис. пасажирів, що на 8,6 % більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

У 2016 році на поточні ремонти та утримання вулично-дорожньої мережі використано 1207 тис. грн. у порівнянні з минулим роком на 863 тис. грн. менше.

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Соціальний захист населення

Протягом 2016 року управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації прийнято 6076 заяв для призначення та перерахунку 6276 різних видів допомог, що на 31,5 % менше ніж у 2015році ( 10502 заяви для призначення та перерахунку 10574 різних видів допомог).

Станом на 01.01.2017 в управлінні на обліку перебуває 8913 одержувачів субсидій (в т.ч. тверде паливо - 189), а в 2015 році кількість одержувачів субсидій  становила 7589 (в т.ч. тверде паливо - 127), що на 15 % більше 2015 року.

В управлінні праці та соціального захисту населення Козівської райдержадміністрації постійно проводиться робота по забезпеченню засобами пересування інвалідів. дітей-інвалідів, осіб похилого віку. За 12 місяців 2016 року видані  направлення на забезпечення  605  технічних та інших засобів реабілітації.

2 інвалідам видано направлення на МСЕК для визначення медичних показів на транспорт.

З районної програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції ,та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції в 2016 році одному члену сім’ї Сташків Г.П. виплачувалась щомісячна грошова допомога в сумі 200 грн. на загальну суму 2500 грн.

Вперше в 2016 році учасники бойових дій , та члени сімей загиблих в АТО скористались пільгою на безкоштовне зубопротезування, а саме 26 осіб - на загальну суму 53060,54 грн.

Постійно проводиться робота з батьками дітей з особливими потребами, рекомендуємо їм проходження психологічної, фізичної, педагогічної реабілітації і направляємо їх для проходження реабілітації в Козівський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. За звітній період направлено 20 дітей-інвалідів.

1 інваліда і 6 осіб похилого віку направлено в Денисівське відділення стаціонарного догляду на постійне проживання.

До святкування Різдва, Великодня, Міжнародних днів інвалідів та людей похилого віку підприємцями району та благодійних фондів надана матеріальна допомога ( продуктові набори ) на суму 204000 грн у 2016 році проти 120000 грн. у 2015р.

У Денисівському відділенні стаціонарного догляду на постійному утриманні перебуває  35 одиноких громадян , які повністю забезпечені всім необхідним.

На протязі 2016 року у Козівському районному центрі соціальної реабілітації дітей – інвалідів проходили курс реабілітації 27 дітей ( для порівняння у 2015 році – також 27 дітей з особливими потребами).

Протягом року дітям-інвалідам надавалися різні види послуг. У центрі проводились різноманітні свята, на котрих всі діти отримували солодощі, які було закуплено за рахунок спеціального (благодійного) фонду, кошти на які перерахували підприємці Козівщини. Також підприємцями було надано подарункові набори цукерок до свята Миколая та набори туалетного мила.

Благодійним фондом «Світ дітей» центру було подаровано спеціалізовану кушетку для ведення процедур з масажу вартістю 4000 грн.

У батьків, діти – інваліди котрих відвідують центр, виникли проблеми з підвозом дітей до установи у зв’язку із зменшенням автобусних рейсів. У села району водії відмовляються надавати пільгові перевезення. Це призводить до не систематичного відвідування дітьми з особливими потребами реабілітаційних занять у центрі, що негативно впливає  на результати реабілітаційного процесу.

Одним із основних проблемних питань управління є його приміщення але спільними зусиллями дане питання на даний час вже в стадії вирішення.

 

Охорона здоров’я

У 2016 році по Козівській ЦРКЛ бюджетом було заплановано фінансування в сумі 15340,4 тис. грн., фактично профінансовано 15340,4 тис. грн.., що становить 100% від плану. Залучено позабюджетних коштів 1491,4 тис. грн. Вартість ліжко/дня по медикаментах 7,51 грн. по харчуванні - 8,36 грн.

В Козівській ЦРКЛ проведено поточні ремонти в хірургічному, акушерсько-гінекологічному відділеннях, капітальний ремонт у  відділенні анестезіології і інтенсивної терапії, капітальні ремонти на сходових клітках поліклінічного, хірургічного відділеннях, АІТ, проведено заміну вікон та дверей на суму 198000 грн.

За 2016 рік в Козівському районі проведена оптимізація ліжкового фонду: скорочено 30 стаціонарних ліжок. На 01.01.2017 р. в районі функціонує 168 стаціонарних ліжок. В Козівській ЦРКЛ – 138 ліжок; Козлівській РЛ – 20 ліжок, які вийшли з підпорядкування Козівської ЦРКЛ і належать новоствореній Козлівській громаді, Конюхівська дільнична лікарня на 10 ліжок, як структурний підрозділ Козівської ЦРКЛ.

В 2016 році в Козівській ЦРКЛ скорочено:

- інфекційних – 10 ліжок;

- терапевтичних – 5 ліжок;

- неврологічних – 5 ліжок;

- дитячих – 3 ліжка;

- травматологічних - 4 ліжка;

- гінекологічних – 3 ліжка.

Всього скорочено 30 ліжок.

Скорочені ліжка перепрофільовані в ліжка денного стаціонару.

Забезпеченість лікарняними ліжками в районі складає 43,9 ліжок на 10000 населення.

В 2016 році придбано медичне обладнання, яке дозволить надавати населенню району значно якісніші медичні послуги.

Для проведення реімбурсації препаратів інсулуліну з медичної субвенції Козівського району перераховано 200000 грн. в обласний бюджет.

 

Освіта

В районі функціонує 1 - гімназія ім. В.Герети, 13 – загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, 17 – загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, 6– навчально-виховних комплексів, 3 – загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, 3 – позашкільних навчальних заклади.

У сільській місцевості із 6 ЗОШ І ступеня в районі мають наповнюваність до 10 учнів 5 шкіл (83%), з 14 ЗОШ І-ІІ ступенів мають наповнюваність 40 і менше учнів – 4 школи (28,5%), з 13 ЗОШ І-ІІІ ступенів працюють з наповнюваністю 100 і менше учнів – 5 шкіл (38%).

Це призводить до значного підвищення вартості утримання загальноосвітніх навчальних закладів.

Відділом освіти та спорту за безпосередньої участі голови районної державної адміністрації проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості сіл району. Як результат, рішенням п’ятої сесії сьомого скликання Козівської районної ради Створено опорну школу Козівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1».

У районі функціонує 28 закладів, що надають послуги для здобуття дошкільної освіти, з них 23 - дошкільних навчальних заклади, 5 навчально-виховних комплекси. Мережа закладів, груп має тенденцію до зростання,  ведуться роботи з відкриття ДНЗ у с. Городище (35 дітей дошкільного віку.

Першочерговим завданням у галузі освіти є робота з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів шляхом скороченням їх кількості, збільшення наповнюваності класів, груп. Необхідно забезпечити ефективне використання державних коштів, вимог Бюджетного кодексу України, забезпечити унеможливлення  несвоєчасної виплати заробітної плати. З метою економного та раціонального використання коштів, забезпечення функціонування оптимальної мережі навчальних закладів, забезпечення рівного доступу до якісної освіти планується реорганізація Конюхівської ЗОШ І-ІІ ступенів у Конюхівську ЗОШ І ступеня. На часі питання створення навчально-виховних комплексів. Такий крок дасть можливість вирішити не тільки питання фінансового забезпечення, а й дати якісну освіту дітям в школах з більш потужною навчальною базою, що також дуже важливо.

Хоча, нема школи – нема села, - кажуть у народі. Як не прикро констатувати, інфраструктура типового українського села в більшості випадків складається з сільської ради, фельдшерсько-акушерського пункту (якщо його ще не закрили), старенької (часто занедбаної та неопалюваної) будівлі під назвою «Клуб» і, власне, школи. При цьому остання відіграє в селі роль чи не єдиного культурно-просвітницького осередку, своєрідного рушія розвитку населеного пункту (принаймні в контексті освіченості).

Станом на 20 серпня 2016 року автопарк відділу освіти та спорту райдержадміністрації налічує 4 шкільні автобуси. Ще 2 автобуси тимчасово передано для потреб Збройних сил України.

29 серпня 2016 року від управління освіти і науки облдержадміністрації безкоштовно отримано шкільний автобус «БОГДАН», який передано на баланс Козівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

За умови співфінансування з обласного та державного бюджетів 4 листопада 2016 року через систему електронних закупівель «PROZORRO» в ПП «АЙМАКС-ГРУП»  придбано шкільний автобус «ЕТАЛОН», загальна вартість автобуса становить 1645000,00 грн. Частка коштів обласного бюджету становить 495000 грн., кошти освітньої субвенції – 1150000,00 грн. Даний  шкільний автобус передано на баланс Олесинської ЗОШ І-ІІІ ст. Для опорної школи (Козівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1) виділено 1416 тис. грн.

Дошкільні навчальні заклади району в серпні цього року отримали дитячі меблі, а це 84 комплекти парт та стільчиків, 30 дитячих ліжечок від нідерландської благодійної організації та Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

02 листопада 2016 року делегація волонтерів нідерландської благодійної організації та Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України відвідали дошкільний навчальний заклад «Ромашка» смт. Козова щоби пересвідчитися в доцільності такої допомоги. За результатами зустрічі накреслено подальші кроки співпраці.

Крім того, 40 комп’ютерів отримали школи району наприкінці грудня 2016 року. Комп’ютери надійшли у рамках співпраці між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки. Також Міністерством освіти і науки України було закуплено та встановлено на комп’ютерах ліцензійне програмне забезпечення – операційна система, пакет офісних програмних засобів Microsoft Office Professional та антивірусне програмне забезпечення.

У кінці грудня за кошти, виділені із державного бюджету за сприяння народного депутата України Тараса Юрика, для навчальних закладів району закуплено 4 електроплити, витяжку, мультимедійне обладнання на суму 150 тис. грн. Для дошкільних навчальних закладів закуплено 3 електром’ясорубки, 3 морозильні камери, 2 побутові електроплити, комп’ютер, музичний центр на суму 50670 грн.

 

Культура

Робота відділу культури і туризму райдержадміністрації спрямована на виконання районних програм щодо розвитку галузі, впровадження і виконання пріоритетних напрямків розвитку культури, запровадження і вдосконалення інноваційних форм і методів культурно-просвітницької роботи, розвитку аматорського народного мистецтва, організації змістовного дозвілля різновікових категорій населення, виконання планів надання платних послуг, збереження і зміцнення матеріально технічної бази закладів культури.

На зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури у 2016 році було витрачено 1млн.187тис.700 грн. з них: з районного бюджету - 694,3 тис. грн.; кошти спец фонду - 80 тис.500грн.; спонсорські кошти – 212тис. 700 грн.; сільський бюджет - 200 тис. 200 грн.

День 22 січня увійшов до календаря як велике Державне свято – День Соборності України. Державне свято було відзначено у скорботі за загиблими у зоні проведення АТО. Разом із священнослужителями і краянами за мир і спокій нашому народу, за його соборність і цілісність молились всі жителі Козівщини і воїни, які прибули у відпустку із зони проведення АТО.

Відрадно відмітити, що невипадково саме 22 січня відбулась презентація книги Володимира Базара «Мандрівник», в якій велика увага приділяється єдності, нероздільності українських земель.

«А Сотню вже зустріли небеса» - під такою назвою Козівщина відзначила 2 річницю подій на майдані, жителі мали змогу побачити відеофільм під назвою «З чого все починалося» про початок Революції Гідності, яка переросла у масові розстріли і збройні протистояння.

До 202 – річниці від дня народження Т. Шевченка в районному будинку культури відбувся творчий звіт мистецьких колективів району. Працівниками клубних установ району був вишитий «Кобзар», де відтворено скорочені тексти 43 назв поетичних творів. Вперше творчий звіт району «Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю» проходив не в обласному центрі, а на місці в смт. Козова.

Козівщина вперше започаткувала 25 вересня перший свій Аграрний фольклорно-мистецький фестиваль «Коза Фест». На це оригінальне дійство прибуло багато гостей з нашого району та інших районів в області.

Благодійна акція «Діти – дітям», яка відбулась 11 грудня 2016 року в районному будинку культури, де учасники концерту та присутні жителі Козівщини зробили великий внесок у добро і милосердя, жертвуючи кошти (хоч незначні) на лікування маленької дитини – 11 тис. 279 грн.

З нагоди 80 – річниці з дня народження Ярослава Тучапського – українського патріота, подвижника української культури, поета в с. Золота Слобода відбулось вшанування ювілею та презентовано виставку, приурочену цій даті, видано художній конверт «Ярослав Тучапський, 80 років з дня народження» та поштові марки. Ярославу Тучапському присвоєно звання «Почесний громадянин Козівського району».

9 жовтня 2016 року денисівчани святкували130- річчя з дня народження Іванни Блажкевич. Рішенням шостої сесії Козівської районної ради Іванні Блажкевич присвоєно звання «Почесний громадянин Козівського району» (посмертно). 16 тис 500 грн. було виділено на друк книги «Маленька українка», в тому числі 2,5 тис. грн. з районного бюджету.

Козівський районний краєзнавчий музей проводить значну роботу в науково-освітній діяльності. Підготовлено та видано туристичний буклет «Козівщина туристична» - з районного бюджету виділено 25 тис. 360 грн. В 2016 році загалом на музейну справу виділено 271,2 тис. грн. бюджетних коштів.

 

ІІ. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ І ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2017 РІК

 

Ключовим пріоритетом Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік є забезпечення зростання добробуту населення району.

 

Серед головних пріоритетів розвитку району:

- Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу району та забезпечення продовольчої безпеки.

- Розвиток  туристично-рекреаційного потенціалу.

- Розвиток сучасної інфраструктури населених пунктів району та підвищення рівня техногенної безпеки.

- Впровадження енергозберігаючих технологій та підвищення енергоефективності.

- Формування нової якості та доступності послуг з освіти та охорони здоров’я, розвиток фізкультури та спорту.

Основні завдання на 2017 рік:

- впровадження реформ в реальному секторі економіки та у соціальній сфері з метою закріплення позитивної динаміки економічних показників, розширення ринку праці, зростання доходів бюджетів різних рівнів та населення, покращення умов життєзабезпечення населення району;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій та ведення бізнесу в районі через впровадження заходів щодо ефективної роботи дозвільних служб за принципом організаційної єдності, дерегуляція господарської діяльності, зменшення тиску контролюючих органів на суб’єктів господарювання, використання можливостей пільгового оподаткування окремих видів господарської діяльності;

- створення сучасних об’єктів туристичної інфраструктури; збереження об’єктів культурної спадщини; розвиток етнічних культур, звичаїв, традицій, народної творчості;

- забезпечення захисту населених пунктів, територій, сільськогосподарських угідь і виробничих об’єктів від шкідливої дії вод, покращення санітарно-епідеміологічного стану водних об’єктів району та зниження рівня негативного впливу на здоров’я населення;

- забезпечення ефективного енергоспоживання на об’єктах бюджетної сфери з метою запобігання надмірному використанню енергоносіїв та зростанню видатків державного бюджету на утримання закладів бюджетної сфери; забезпечення економії енергоресурсів  шляхом використання альтернативних видів палива;

- підвищення якості надання медичної допомоги та освітніх послуг і забезпечення сучасного медичного обслуговування населення, зниження рівня міграції за кордон висококваліфікованих фахівців-медиків та освітян; створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення до масового спорту як важливої складової покращення якості та тривалості активного життя населення району.

План дій місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації Програми систематизовано у таблицях «Пріоритетні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік» та «Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік» (таблиця 2 і 3).

 
ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2017 РІК

 

Промисловість

Згідно з прогнозом на 2017 рік обсяги реалізованої промислової продукції району складуть 137,9 млн. грн. Даний показник пов'язаний з неритмічною роботою МПД «Козлівський спиртовий завод» ДП «Укрспирт».

Сільське господарство

У 2017 році виробництво валової продукції сільського господарства всіма категоріями господарств складе 529,42 тис. грн. Це становить 107,1 % від показника 2016 року.

 

Мале підприємництво. У 2017 році кількість діючих малих підприємств планується довести до 141 одиниці, а кількість діючих суб’єктів господарювання – фізичних осіб-підприємців  в 2017 році – 838 чол.

 

Інвестиційна діяльність

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування на 2017 рік прогнозується в розмірі 107,0 млн. грн. Такий показник планується отримати за рахунок інвестицій в будівництво, а також інвестицій в основний капітал цукрового та спиртового та цегельного (в смт. Козлів) заводів.

 

В галузі торгівлі в 2017 році ставиться завдання довести обсяг роздрібного товарообороту до 70,0 млн. грн.

В 2017 році планується надати платних послуг на суму 60,0 млн. грн.

 

В 2017 році планується довести середньомісячну заробітну плату до 3961 грн.

 

У 2017 році район планує продовжити участь у проектах ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Також заплановано взяти участь у Всеукраїнських проектах та в інших іноземних донорських проектах, спрямованих на розвиток району, які будуть реалізовуватися в Україні.

 

ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАВДАНЬ

Обсяг реалізованої промислової продукції у 2017 році складе 137,9  млн. грн.

У малому підприємництві передбачено кількість малих підприємств 141. Обсяг роздрібного товарообороту у 2017 році становитиме 70,0 млн. грн.

Порівняльний аналіз економічних показників розвитку району вказує на можливість виконання плану доходів місцевих бюджетів району та виконання завдань щодо мобілізації платежів до Державного бюджету України.

Порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району за 2015 (факт), 2016 (факт) та 2017 (план) роки наведено у таблиці 1.

 

             Заступник голови

районної державної адміністрації                                                          І.Р. СКОБЛЯК
Анонси подій

Інформаційні послуги