Козівська районна державна адміністрація
47600, смт.Козова, вул.Грушевського, 38
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

 

Опитування

.
На головну / Економіка району / Відділ економічного розвитку

Основні завдання


Основними завданнями відділує участь у :

1. Реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку України.
2. Реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму.
3. Формуванні і проведенні державної регіональної політики.
4. Проведенні разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації державної зовнішньоекономічної політики.
5. Забезпеченні реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг.
6. Здійсненні структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики.
7. Забезпеченні реалізації державної цінової політики. 
8. Забезпеченні виконання завдань з приватизації державного майна. 
9. Забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки. 
 
Відділ, відповідно до покладених на нього завдань: 
Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики  та готує пропозиції з цих питань.
Виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку району та підготовки його програм. 
Бере участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації.

Розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку району, та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації.

Готує пропозиції голові районної державної адміністрації з питань ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів.

·Бере участь у складанні необхідних для роботи балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, промислової продукції та продовольства).

·Бере участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін.

· Сприяє створенню умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності.

·Бере участь разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики.

·Забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

·Виконує в межах делегованих йому повноважень регуляторні функції.

·Організовує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації участь підприємств, установ та організацій району у виставково-ярмаркових заходах.

·Бере участь у формуванні переліку об'єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів.

· Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розробляє і подає на розгляд голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його вдосконалення.

·Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі, у тому числі готує та подає до районної держадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об'єктів та об'єктів соціальної сфери.

·Аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту.

· Бере участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики, розробленні пропозицій щодо забезпечення продовольчої безпеки країни.

· Проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, які є власністю територіальних громад, сіл, селищ району.

·Бере участь у реалізації регіональної політики у сфері управління майном комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ району в межах делегованих повноважень.

·Бере участь у межах компетенції у приватизації та відчуженні майна комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ району на виконання рішень відповідних органів місцевого самоврядування.

· Готує голові районної державної адміністрації пропозиції з питань розміщення на території району нових: реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об'єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до сфери її управління.

·Готує голові районної державної адміністрації пропозиції щодо залучення на договірнихзасадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення.

· Розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету; за поданням органів місцевого самоврядування розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування.

· Бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету.

· Бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою.

· Розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; бере участь у впровадженні заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

·   Сприяє розробленню та виконанню програм інформаційного забезпечення та розвитку інформаційно-аналітичних систем на території району.

·  Бере участь у здійсненні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

  Вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики.

· Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у відділі.

·  Виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "фото відділ економіки"Контакти:

смт. КОЗОВА, 47600, вул. Грушевського, 38

тел/факс (03547) 2 12 93, 2 12 36
Анонси подій

Інформаційні послуги