Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

28.05.2019 Про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування


 

Особа, яка не підлягала державному соціальному страхуванню, та яка або за яку не сплачувався єдиний соціальний внесок має право уклас­ти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового дер­жав­ного со­ці­ального стра­хування, відповідно до якого мають бути сплачені внески, що дасть право на зара­ху­ван­ня страхового стажу.

Дане питання врегульоване ст. 12 Закону України «Про загально­обо­в’яз­кове дер­жав­не пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058-IV (далі – Закон 1058) та ст. 10 За­ко­ну України «Про збір та облік єдиного внеску на загально­обо­в’язкове дер­жавне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-VI (далі – Закон 2464):

Платниками, які мають право на доб­ровільну сплату ЄСВ, є:

– члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню;

– особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, не є фізичними особами – підприємцями, не провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, не провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та не отримують дохід від цієї діяльності, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Такі особи можуть брати добровільну участь у системі загально­обо­в’яз­ко­вого дер­жав­ного соціального страхування протягом стро­ку, визначеного в договорі про доб­ро­вільну участь у системі загальнообов’язкового дер­­жавного со­ціального стра­хування (далі – Договір), але не менше одного року.

Окремим Договором  може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внес­­ку за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому дер­жав­ному со­ці­аль­ному страхуванню. При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен мі­сяць та­кого періоду не може бути мен­шою за мінімальний стра­ховий внесок на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2 (4173*22%=918,06*2=1836,12 грн./місяць).

Для укладання Договору слід подати до органу Державної фіскальної служ­би (тобто до податкової інспекції) за місцем проживання відповідну заяву у встанов­ле­­ному по­ряд­ку та за встановленою формою.

З особою, яка подала заяву про добровільну участь, органом ДФС в строк не піз­ніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається Договір від­по­відно до ти­по­вого договору (на сайті Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua)

 
 

Інформаційні послуги