Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

19.12.2017 Реалізація і захист прав людини з питань, що стосуються діяльності Теребовлянського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області


 

Основним нормативно-правовим актом, який проголошує і закріплює право на соціальний захист громадян та визначає конкретні види соціального забезпечення є Конституція України.

Стаття 46 Основного Закону передбачає, що пенсії та інші види соціальних виплат та допомог, які є основним джерелом існування, для того щоб забезпечувати достатній рівень життя громадянина у старості, у разі втрати годувальника чи повної або часткової втрати працездатності (інвалідність) мають бути не нижчими від прожиткового мінімуму.

Таким чином, пенсії за віком, у разі втрати годувальника чи по інвалідності і є однією з основних форм соціального захисту.

Кожний громадянин, який звертається за призначенням пенсії має право на шанобливе ставлення до себе з боку працівників органів Пенсійного фонду; безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення; звертатись на особистий прийом до керівників та спеціалістів органів Пенсійного фонду.

Громадяни мають право знайомитись у приміщеннях органів Фонду з матеріалами своєї пенсійної справи, особового рахунку, з інформацією про себе, яка занесена до електронної бази даних органів Фонду; вимагати надання завірених в установленому порядку копій документів, що знаходяться у пенсійній справі та копій розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсії; знайомитись в органах Фонду з нормативно-правовими актами на підставі яких призначено пенсію, робити з них виписки та копії; одержувати будь-яку іншу інформацію про своє пенсійне забезпечення, яка знаходиться у володінні органів Фонду.

При зверненні за призначенням пенсії громадяни мають право подавати заяву про призначення пенсії з необхідними документами у будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до виникнення такого права через представника підприємства, установи, організації або особисто або поштовим відправленням або через представника, який діє на підставі довіреності; надати документи, необхідні для призначення пенсії (які підтверджують стаж, заробіток, право на надбавки та підвищення) протягом 3-х місяців з дня подання заяви; за бажанням одержати розписку від органу Фонду про перелік прийнятих документів; вимагати від органів Фонду надання допомоги у витребуванні або перевірці підстав видачі необхідних для призначення пенсії документів; одержати письмове повідомлення від органів Фонду про призначення пенсії або про відмову у її призначенні із зазначенням причин відмови; одержати пенсійне посвідчення встановленого зразку.

Громадяни, яким призначено пенсії мають право обрати організацію, що буде здійснювати виплату та доставку пенсії (поштові відділення або банківські установи); одержувати пенсію у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія; на виплату пенсії за 6 місяців наперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

Реалізуючи своє право на звернення громадяни мають право звертатись до органів Фонду з пропозиціями, заявами та скаргами, одержувати вичерпні відповіді у строки, встановлені Законом України “Про звернення громадян”; вимагати розгляду звернень у своїй присутності та за участю посадових осіб органу Фонду, які приймають рішення за результатами розгляду звернення.

Громадяни з обмеженими фізичними можливостями мають право на безперешкодний доступ до приміщень органів Пенсійного фонду України, які мають бути обладнані необхідними для цього засобами; вимагати особистого прийому на дому, у разі, коли за станом здоров’я відсутня можливість прибути до органів Пенсійного фонду України.

Громадяни, які незадоволені рішенням органу Пенсійного фонду України мають право оскаржити таке рішення до органу Пенсійного фонду України вищого рівня; звертатись до суду зі скаргами на дії або бездіяльність органів Пенсійного фонду України, їх посадових та службових осіб; оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів нижчого рівня; вимагати своєчасного та повного ви

#1086;нання рішень судів, які набрали законної сили.

Посадові та службові особи органів Пенсійного фонду України зобов’язані неухильно дотримуватись прав громадян при призначенні і виплаті пенсій, вживати заходи щодо попередження їх порушення; не допускати некоректного або зневажливого ставлення до громадян, які звертаються за призначенням (перерахунком) пенсії; надавати допомогу громадянам у витребуванні та оформленні необхідних для призначення пенсії документів; дотримуватись встановлених законодавством строків призначення (перерахунку) та виплати пенсій; письмово інформувати застрахованих осіб про набуття права на призначення пенсії і порядок її призначення, про призначення або відмову в призначенні пенсії, її розмір, порядок виплати, а також про можливість та умови переходу на інший вид пенсії та порядок оскарження рішень виконавчих органів Пенсійного фонду; попереджати пенсіонера в письмовій формі за місяць до закінчення строку, на який призначена пенсія, про дату та підстави припинення її виплати; проводити в установленому порядку прийом громадян, розглядати заяви, скарги, пропозиції у строки, визначені законодавством; надавати громадянам необхідну інформацію щодо стану їх пенсійного забезпечення; у разі порушення прав громадян при призначенні (перерахунку) або виплаті пенсій притягати винних осіб до відповідальності згідно чинного законодавства.
 

Інформаційні послуги