Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ


06.07.2017

 

 

 

Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 № 13-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.07.2014 за № 895/25672, (зі змінами), до заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

1)      документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті);

2) документи про стаж. Основним документом, який підтверджує стаж роботи до 01.01.2004, є трудова книжка. Крім трудової книжки, подаються також військовий квиток (для чоловіків), диплом (денна форма навчання), свідоцтва про народження дітей (за наявності таких). Копії названих документів засвідчуються адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи або органами Пенсійного фонду. Якщо підтвердженням відповідного періоду роботи є довідка підприємства, установи, організації, то подається оригінал цієї довідки.

Крім зазначених вище документів (їх можна назвати основними), подаються інші, зокрема: для реалізації права на обчислення стажу роботи в полуторному розмірі (в подвійному) за період роботи до 1 січня 1991 року на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу РСР, а також на острові Шпіцберген подаються договори або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до цих районів.
Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01 січня 2004 року підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків.
Періоди страхового стажу з 01 січня 2004 року підтверджують довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. 
3) У разі якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців, подається довідка про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01 липня 2000 року із зазначенням у ній назв документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адресу, за якою можливо провести перевірку.
Для додаткового виключення періоду догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку подається довідка з місця роботи про період такої відпустки.
4) Для призначення до пенсій надбавок, додаткової пенсії, компенсації та підвищень ветеранам війни, чорнобильцям, Почесним донорам та іншим особам, які мають особливий статус, необхідно надати відповідне посвідчення.
Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред’явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).
Крім паспорта, за документ, що засвідчує місце проживання особи, приймається довідка уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування.
Для дітей, які не мають паспорта, документом, який засвідчує вік, є свідоцтво про народження.
Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне проживання (реєстрації).

Документи, які надаються при призначенні до пенсій надбавок та підвищень

При призначенні до пенсії надбавок і підвищень відповідно надаються такі документи:

– про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї. За такий документ приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування про перебування на утриманні чи про спільне проживання із заявником;
– завірені в установленому порядку копії посвідчень: учасника війни; учасника бойових дій; інваліда війни; особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (для підвищення пенсії згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до статті 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»);

–         документи про визнання заявника реабілітованим або членом сім’ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно з пунктом “г” ст.77 Закону України «Про пенсійне забезпечення»). Таким документом є завірена в установленому порядку копія посвідчення реабілітованого. Для осіб, реабілітованих згідно із ст. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», приймаються довідки органів внутрішніх справ, видані на підставі наявних у них відповідних документів (постанови про вислання, особистих справ на виселених осіб тощо), а за відсутності таких документів – довідки районних комісій з поновлення прав реабілітованих, видані на підставі встановленого факту виселення;
– документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової пенсії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»). Такими документами є копія відповідного посвідчення встановленого зразка;

–         – експертний висновок щодо встановлення причинного зв’язку смерті з роботами з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС (для призначення компенсаційної виплати відповідно до ст. 52 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

–         – копія посвідчення «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР» (для встановлення надбавки відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів»);

–         – висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду (для встановлення надбавки на догляд);

–         – документи про визнання особи жертвою нацистських переслідувань або дружиною (чоловіком) померлої жертви нацистських переслідувань (для підвищення пенсії згідно із Законом України «Про жертви нацистських переслідувань»).

Звернутися за призначенням пенсії можна в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

 

 

 
 

Інформаційні послуги