Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Про внесення змін до рішення № 44 від 01.06.2016 р. «Про встановлення податку на майнов частині плати за землю та надання пільг із сплати земельного податку на території Хлопівськоїсільської ради »


 

                          

                УКРАЇНА

  ХЛОПІВСЬКА  сільська рада

Гусятинського району      Тернопільської області

Сьоме скликання   десята  сесія

РІШЕННЯ № 91

                   08   лютого   2017 року                                            с. Хлопівка

   Про внесення змін до рішення № 44 від 01.06.2016 р.   « Про встановлення податку на майнов частині плати за землю та надання пільг  із сплати земельного податку  на  території  Хлопівськоїсільської ради »

           Керуючись п.24 ,ч. 1 ст.26  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 4 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи» ,керуючись пп.14.147,14.1.240,ст.269-281 Податкового кодексу України (ПКУ) із змінами та доповненнями   Хлопівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

         1.  Внести зміни у п.п. 4.1., п.п. 4.3, п.4 рішення № 44 від 01.06.2016 року.

         2. Секретарю виконавчого комітету сільської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації, на сайті Гусятинської районної ради

« hysyatyn.te.ua» та довести до Гусятинського відділення Чортківської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області і розмістити на дошці  оголошень сільської ради.

       3. Копію рішення направити до Гусятинського відділення Чортківської ОДПІ .

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питаньбюджету, фінансування,  соціально- економічного розвитку та інвестицій.

 

        Сільський голова                                                                  О.І. Касіян

                                                                            

 

                                                 Додаток 1

                                                                                   до рішення сесії сільської

                                                                                    ради № 91 від 08.02.2017

                                                                                    року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на майно (в частині плати за землю)

 

Загальні положення.

 

          Положення про податок на майно  (в частині плати за землю) (далі – Положення) розроблено на підставі пункту 4 Прикінцевих положень Закону України „ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи” , керуючись

пп.14.147,14.1.240,ст.269-281 Податкового кодексу України (ПКУ) із змінами та доповненнями п.24 ,ч. 1 ст.26  Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”

Визначити, що на території Хлопівської сільської ради плата за землю  є обов'язковим платежем у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної  та комунальної власності.

Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності встановлюються главою 1 розділу XIV ПКУ.

1.     Платники земельного податку

1.1 Платниками податку є:

·       власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

·       землекористувачі.

 

2.     Об'єкт оподаткування

2.1 Об'єктами оподаткування є:

• земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

• земельні частки , які перебувають у власності.

  З. База оподаткування

3.1 Базою оподаткування є:

• нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахувань коефіцієнта індексації.

3.2  Рішення Хлопівської сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок розташованих у межах населеного пункту офіційно оприлюднюється радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4.     Ставки земельного податку.

Ставка земельного податку на земельні ділянки, нормативну  грошову оцінку, яких проведено (незалежно від  місцезнаходження).

    4.1.Встановити ставки податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено у розмірі відсотків від їх нормативної грошової оцінки:

для фізичних осіб:

·        під житловою забудовою  у розмірі 0,03% відсотки;

·        для ведення особистого селянського господарства у розмірі 0,3% відсотка;

·        для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (пай)  у розмірі 0,8 % відсотка;

·        для садівництва  у розмірі 0,3% відсотка.

       для юридичних осіб:

·         під житловою та нежитловою  забудовою  у розмірі 0,03% відсотки;

·        для сільськогосподарських угідь у розмірі 1,0 % відсотка;

·        зайняті об’єктами торгівлі, АЗС, банківськими установами,  суб’єктами підприємницької діяльності,підприємствами недержавної форми власності для обслуговування будівель, споруд та інженерних мереж, едектро- і газопостачання,а також для обслуговування послуг зв’язку – 3 відсотки;

·        інші земельні ділянки  - 1 відсоток.

 

 4.2.Встановити ставку податку на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) у розмірі  3  відсотки від нормативної грошової оцінки.

4.3.Встановити ставку земельного податку для юридичних осіб за земельні ділянки , які розташовані за межами населеного пункту, нормативна    грошова оцінка яких не проведена , у розмірі 5% від нормативної   грошової   оцінки одиниці  площі ріллі по області, а для сільськогосподарських угідь для фізичних осіб – 0,5%.

5.  Пільги із сплати податку

5.1Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

5.1.1. Від сплати земельного податку звільняються:

5.1.1.1 інваліди першої і другої групи;

5.1.1.2 фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.1.1.3 пенсіонери (за віком);

5.1.1.4 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

5.1.1.5 фізичні особи, визнані законом особами, які постраждати внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасники АТО.

5.1.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 5.1.1 цього Положення поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

5.1.2.1 для ведення особистого селянського господарства - у розмір не більш як 2 гектари;

5.1.2.2 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більше як 0,25 гектара;

5.1.2.3 для індивідуального дачного будівництва - не більше як 0,10 гектара;

5.1.2.4 для будівництва індивідуальних гаражів - не більше як 0,01 гектара;

5.1.2.5 для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

5.1.3 Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток і оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку.

5.2 Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

 5.2.1 Від сплати податку звільняються:

       - органи місцевого самоврядування, заклади лікування та оздоровлення хворих, установи та організації які фінансуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

       -  дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури,  освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

          6. Орендна плата.

    6.1.Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

     Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на  поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесених змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

     Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

     6.2.Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

     6.3.Обєктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

     6.4.Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

     6.5.Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди. Річна сума платежу не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на території ради та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

      6.6.Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

       6.7.Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового Кодексу.

7. Податковий період для плати за землю.

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

7.2 Базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

8. Порядок обчислення, строк сплати та порядок зарахування плати за землю.

 8.1.    Обчислення суми податку проводиться відповідно до вимог статті 286 Податкового Кодексу України.

8.2. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю відповідно до вимог статей 286-288 Податкового кодексу України.

          8.3. Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.

     Секретар сільської ради                                             О.І. Терешко

 

 

 

 

 

 
 

Інформаційні послуги