Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Як підтвердити стаж?


 

       Під час визначення розміру пенсії страховий стаж після 1 січня 2004 року враховують за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. А от для підтвердження частини стажу роботи, яка припадає на період до 2004 року, трудова книжка відіграє велику роль. За її відсутності або якщо в ній немає записів про окремі періоди роботи, трудовий стаж особи встановлють на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби або в архівних установах.

       Для підтвердження трудового стажу органи Пенсійного фонду також прий­мають довідки, виписки з наказів, осо­бові рахунки й відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, харак­теристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, що містять дані про періоди роботи. Ці документи мають підписати посадові особи й засвідчити печаткою підприємства.

        Для підтвердження трудового стажу приймають лише ті відомості про період роботи, які внесено в довідки на підставі документів.

Якщо в поданому документі про стаж згадано лише рік без точної дати, то за дату беруть 1 липня відповідного року, а якщо не зазначено число місяця, то ним вважають 15-те число відповідного місяця.

        Для підтвердження трудового стажу можуть приймати також профспілкові членські квитки. У такому разі в стаж враховують лише той час, за який є від­мітки про сплату членських внесків.

        У разі якщо документи про трудовий стаж не збереглися з причин, незалеж­них від особи, підтвердження трудово­го стажу здійснюють органи Пенсійно­го фонду на підставі свідчень двох очевидців :

       -якщо немає документів про наявний стаж роботи й неможливо їх отримати у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуація­ми, стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюють на підставі свід­чень не менш як двох очевидців, які б знали заявника по спільній з ним робо­ті на одному підприємстві, в установі, організації (зокрема й колгоспі) або в одній системі;

       -якщо немає документів про наяв­ний стаж роботи й неможливо їх отри­мати внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або немає архів­них даних з інших причин, ніж ті, які за­значено вище, трудовий стаж установ­люють на підставі свідчень не менш як двох очевидців, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підпри­ємстві, в установі, організації або в одній системі й мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

        У разі якщо періоди роботи зарахову­ють у трудовий стаж на підставі свід­чень очевидців, один із яких свідчить про роботу заявника за більший пе­ріод, ніж інші, встановленим вважають період, який підтвердили два або біль­ше свідків.
 

Інформаційні послуги