Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Чи прив'язано пенсію за ві­ком до розміру прожиткового мі­німуму?


 

  Так, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності страхового стажу в чоловіків 35 років, у жінок 30 років установлено на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили пра­цездатність.

  Особам, які мають страховий стаж меншої тривалості, пенсію за віком призначають у розмірі, пропорцій­ному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком.

   У будь-якому разі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів Украї­ни від 26.03.2008 р. № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян», особам, у яких щомісяч­ний розмір пенсійної виплати (з ураху­ванням надбавок, підвищень, додат­кових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, визначених у законодавстві, крім пенсій за особливі заслуги пе­ред Україною), не досягає 949 грн, надають щомісячну державну адрес­ну допомогу в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

    Розмір пенсії за віком обчислюють відповідно до статей 27 та 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) з урахуванням набу­того страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.

  За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсію за віком збіль­шують на 1% од розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, але не більше як на 1% од мінімального розміру пенсії за віком.

  Особам, які відпрацювали на під­земних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, за­твердженим Кабінетом Міністрів Ук­раїни, та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, мінімальний розмір пенсії встанов­люють незалежно від місця остан­ньої роботи в розмірі 80% од се­редньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожит­кового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

 

 
 

Інформаційні послуги