Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Чи індексують соціальні ви­плати, які залежать від прожитко­вого мінімуму?


 

   Індексацію всіх видів пенсій здійс­нюють відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів насе­лення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (зі змінами).

   Індекс споживчих цін обчислює Держстат і не пізніше як 10-го числа місяця, що настає за звітним, публікує в офіційних періодичних виданнях.

  Індексацію грошових доходів на­селення здійснюють у разі, коли ве­личина індексу споживчих цін пере­вищила поріг індексації, котрий  встановлено в розмірі 101%.

   Підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюють із першого числа мі­сяця, що настає за місяцем, у якому офіційно опубліковано індекс спо­живчих цін.

  Індекс споживчих цін для здійс­нення індексації грошових доходів населення обчислюють нароста­ючим підсумком.

  Пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, державної допомоги та компенсаційних виплат) індексують у межах прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

  Проте до об'єктів індексації не належать соціальні виплати, які визначають залежно від прожиткового мінімуму, зокрема, пенсії, обчислені з урахуванням абзацу першого частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»; додаткова пенсія, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, котрі визначають залежно від прожиткового мінімуму.

Таким чином, пенсії, обчислені в мінімальному розмірі, не підлягають індексації.

 

 

 
 

Інформаційні послуги