Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Які документи треба подавати в органи Пенсійного фонду Украї­ни пенсіонерам, що працюють за цивільно-правовими догово­рами?


 

   У статті 11 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсіійне страхування» визначено ко­ло осіб, які підлягають загально­обов'язковому державному пенсій­ному страхуванню, зокрема, це осо­би, що виконують роботи на підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру.

   У пункті 2.21 розділу II Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердже­ного постановою правління Пенсій­ного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1, передбачено, що в разі пра­цевлаштування (початку діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове держав­не соціальне страхування) після призначення пенсії особа повідом­ляє орган, який призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як отримувача пенсії про дату пра­цевлаштування або вид зайнятості(укладення трудового договору, цивільно-правового договору, реє­страція як фізичної особи — підпри­ємця, провадження незалежної про­фесійної діяльності) шляхом подан­ня заяви.

   У разі звільнення (припинення діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'яз­кове державне соціальне страхуван­ня) особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем пере­бування на обліку як одержувача пенсії про дату звільнення (при­пинення діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соці­альне страхування) шляхом подання заяви.

   До того ж на вимогу органа, який призначає пенсію, особа подає до­кументи, що засвідчують відповідні відомості (зокрема копію трудової книжки із записом про працевлаш­тування/звільнення та/або копію цивільно-правового договору).

  Після подання документів про звільнення з роботи/припинення діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, виплату пенсії здійснюють у повному обсязі з наступного дня після звільнення з роботи/припи­нення діяльності, пов'язаної з отри­манням доходу.

 

 

 

 

 
 

Інформаційні послуги