Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Чи маю я право на призначен­ня пенсії в разі втрати годуваль­ника, якщо перебуваю у відпустці у зв'язку з доглядом за дитиною до шестирічного віку?


 

   У статті 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звіль­нених з військової служби, та деяких інших осіб» передбачено, зокрема, що право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або пропалих безвісти військовослуж­бовців, осіб, котрі мають право на пенсію за цим законом, які перебу­вали на їх утриманні.

   Непрацездатним членом сім'ї вва­жають, зокрема, дружину незалежно від віку та працездатності, якщо во­на доглядає за дітьми померлого годувальника, які не досягли вось­мирічного віку, і не працює.

   Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призна­чення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з вій­ськової служби, та деяких інших осіб», для призначення пенсії в разі втрати годувальника, зокрема, дру­жині, котра доглядає за дітьми по­мерлого годувальника, які не досяг­ли восьмирічного віку, додатково подають копію трудової книжки або довідку органів державної податко­вої служби про облік платника по­датків — суб'єкта підприємницької діяльності.

  Відповідно до статті 25 Зако­ну України «Про відпустки» від 15.11.1996 р., у разі якщо дитина по­требує домашнього догляду, матері надають відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визна­ченою в медичному висновку, але не більше як до досягнення дитиною шестирічного віку. У такому разі жін­ка продовжує перебувати в трудових відносинах із підприємством і її вва­жають такою, що працює, тому для призначення Вам пенсії в разі втрати годувальника немає підстав.

 
 

Інформаційні послуги