Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Про ставки земельного податку


Глібівська  сільська рада

Гусятинського району  Тернопільської області

48258 Тернопільська область, Гусятинський район, село Глібів: тел. 3-51-31

 

Тридцять восьма сесія

Шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “ 14 “  травня   2015 року                                       № 406

 

Про ставки земельного податку

 

      На виконання пункту 4 Прикінцевих положень Закону України «Пре внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», керуючись пп. 14.1.147, 14.1.240, ст. 269-281 Податкового кодексу України (ПКУ) із змінами та доповненнями, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Глібівської сільської  ради

                         вирішила:

1. Затвердити   положення   про земельний податок   (додаток 1).

2.  Опублікувати дане рішення  на дошці оголошень сільської ради

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питані

    бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

 

Сільський   голова                                                            Н.Р.Задоріжна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Додаток   №1

                          До рішення    Глібівської  сільської ради

                                                                   від “ 14“  травня   2015 року     № 406

        ПОЛОЖЕННЯ

             про податок на майно в частині плати за землю

 

1.Платниками податку

1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.2.землекористувачі.

                              2.Обєкти  оподаткування земельним податком

 

2.1Об'єктами оподаткування є:

2.1.1.      земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2.      земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування земельним податком

3.1. Базою оподаткування є:

3.1.1.      нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

3.1.2.      площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

                          

 

               4.      Затвердити   ставки  земельного  податку :

   4.1. Для фізичних осіб  за  земельні  ділянки  , нормативно  грошова  оцінка  , яких  проведена , у розмірі 0,03% від їх нормативно-грошової оцінки,  а

для  ведення  особистого   селянського  господарства  - 0,1 % від їх нормативно-грошової оцінки

   4.2. Для юридичних осіб   за  земельні  ділянки  , нормативно  грошова  оцінка  , яких  проведена , у розмірі 3 % від розміру  їх нормативно- грошової оцінки ,а для сільськогосподарських угідь – 1% від їх нормативно-грошової оцінки

   4.3 Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами

населеного пункту:

    4.3.1 Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки

 

                    5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

5.1.  Від сплати податку звільняються:

- інваліди першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів    

   війни, гарантії їх соціального захисту";

- фізичні особи , визнані законом особами , які постраждали в  наслідок Чорнобильської 

   катастрофи

- учасники АТО

5.2.  Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної  

      категорії фізичних осіб п 281.1 статті 281 Податкового Кодексу, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом   використання у межах граничних норм:

-      для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більше  як 2 гектари;

-      для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селі - не більш як 0,25 гектара

-      для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,25 гектара;

       -   для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

      - . для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.                                                                      

                                                                                                                                                                    

        6. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

 

  6.1. Від сплати податку звільняються:

органи місцевого самоврядування, установи та організації, які знаходяться на балансі сільської ради (клуби, ФАПи, школи, дитсадки), заклади релігійних установ

 

    7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

7.1. Не сплачується податок за:

- земельні ділянки кладовищ,                                                                                                                  

-. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

8. Особливості оподаткування платою за землю

8.1.     Орган місцевого самоврядування встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.                                          .

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам. Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

8.2                       Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

8.3                       Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

-    

'6. Податковий період

 

6.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

6.2 Базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

7. Порядок обчислення, строк сплати та порядок подання звітності по платі за землю

 

7.1. Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю

7.2. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю відповідно до статей 286-288 Податкового кодексу України.

 

                                               8  Орендна плата

-           Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренд  землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни. Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

-                    Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

-                    Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

-                        Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

-                                                Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

 

-                                                            не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

 

-                                                            не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

-                                                Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

       -      Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та

              порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог

              статей 285-287 цього розділу.

9. Індексація нормативної грошової оцінки земель

  9.1 .Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

9 .2.    Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних  відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує,величину коефіцієнта
індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка
сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського
призначення за станом на 1 січня поточного року,

9 .3.    Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центршіьного органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової
оцінки земель.

 

 

          Секретар  сільської  ради                                                            М.П.Лафета

 

 

       

 

 

 
 

Інформаційні послуги