Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Про встановлення податку на майно в частині плати за землю та надання пільг із сплати земельного податку на території Жабинецької сільської ради


УКРАЇНА

                                    МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ЖАБИНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

ГУСЯТИНСЬКОГО  РАЙОНУ   ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

 

48271  Тернопільська область, Гусятинський район, с.Жабинці, вул. Центральна,40,  e-mail: zhabyncitr@dialup.ukrtel.net.  тел. 4-98-18

 

РІШЕННЯ

 

від 12 червня 2015 року                                                           № 181

с.Жабинці

 

Про встановлення податку на майно

 в частині плати за землю

 та надання пільг із сплати земельного податку

 на території Жабинецької сільської ради

 

       Заслухавши та обговоривши інформацію Жабинецького сільського голови Лахман А.С.., керуючись п. 24 Ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 8,10,12,269-288 Податкового кодексу України із внесеними до нього змінами  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року за № 71-VІІІ, розглянувши висновки постійних комісій сільської ради, Жабинецька сільська рада:

 

                                              В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про податок на майно в частині плати за землю та надання пільг із сплати земельного податку на території Жабинецької сільської ради  згідно з додатком 1.

2. Встановити на території Жабинецької сільської ради  наступні ставки  податку:

2.1  за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено:

---  для фізичних осіб:

2.1.1 під житловою забудовою (присадибна ділянка) – 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

2.1.2 для ведення особистого селянського господарства – 0,1  відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

2.1.3 для садівництва – 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

2.1.4 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

--- для юридичних осіб:

2.1.5 земельні ділянки несільськогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання - 10 відсотків  від їх нормативної грошової оцінки;

2.1.6 під житловою та нежитловою забудовою – 3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки;

2.1.7 для сільськогосподарських угідь – 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.

 2.2 За земельні ділянки за межами населеного пункту, нормативну грошову  оцінку  яких не проведено:

2.2.1 за 1 га нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства – 2 відсотки від середньої нормативної грошової оцінки одиниці ріллі по області;

2.2.2 проектні дороги – 4 відсотки;

2.2.3 під господарськими будівлями і дворами - 4  відсотки від середньої нормативної грошової оцінки одиниці ріллі по області.

3. Звільняються  від сплати земельного податку:

             - інваліди І і ІІ групи;

 - фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18-ти                років;

 - пенсіонери /за віком/;

 - ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України    «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 - учасники АТО.

                   Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене  для  відповідної   категорії фізичних осіб цим  пунктом, поширюється на одну земельну ділянку  за  кожним видом   використання у межах граничних норм:   

  - для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2  

    гектари;

  - для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських  

    будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як   0,25 гектара.               4. Звільнити від сплати земельного податку, що надходить до місцевого  бюджету:

              4.1 органи державної влади та органи місцевого самоврядування,  заклади,   установи та організації, які повністю утримуються за   рахунок коштів  місцевого або державного бюджетів;

              4.2 благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність  яких не  передбачає одержання прибутків;

              4.3 дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від  форми   власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони  здоров’я, соціального захисту, фізичної культури і   спорту, які повністю  утримуються за рахунок коштів місцевого або державного бюджетів.

     5. Секретарю сільської ради Чепіль В.С.. оприлюднити дане рішення  на дошці оголошень сільської ради  та в засобах масової інформації.

     6. Копію даного рішення в десятиденний термін з дати прийняття     направити в Гусятинську ОДПІ.

    7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та фінансів, соціальне-економічного розвитку.  

        

 

 

 

        Жабинецький  сільський голова                                     А.С.Лахман

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Додаток 1

до рішення Жабинецької сільської ради

№ 181  від 12 червня 2015 року

 

Положення

про податок на нерухоме майно в частині плати за землю

та надання пільг із сплати земельного податку

на території Жабинецької сільської ради

 

1. Загальні положення

 1.1  До місцевих в Україні належать податки, що встановлені відповідно до переліку

        і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом України та

        рішеннями сільської ради у межах її повноважень.

 1.2  Місцеві податки є обов’язковими до сплати на території Жабинецької сільської

        ради Гусятинського району Тернопільської області.

 1.3  До місцевих податків, які встановлюються і сплачуються на території сільської

        ради, належать:

         -  податок на майно;

         -  транспортний податок;

         -  акцизний податок;

         -  єдиний податок.

 1.4  Установлення місцевих податків, не  передбачених Податковим кодексом України, забороняється. Зарахування місцевих податків до сільського бюджету здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

 

2. Загальні засади встановлення місцевих податків

2.1 Під час встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи:

- платники податку;

- об’єкт оподаткування;

- база оподаткування;

- ставка податку;

- порядок обчислення податку;

- податковий період;

- строк та порядок сплати податку;

- строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.

2.2 Під час встановлення податку можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування.

        Податкова пільга надається шляхом:

а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору;

б) зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору;

в) встановлення зниженої ставки податку та збору;

г) звільнення від сплати податку та збору.

2.3  Будь-які питання щодо оподаткування регулюються Податковим  кодексом України і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства.

 

 

 

 

 

3. Повноваження сільської ради щодо податків

3.1   Сільська рада в межах своїх повноважень приймає рішення про встановлення місцевих податків.

3.2   Встановлення місцевих податків здійснюється у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

3.3  Сільська рада має право:

встановлювати ставки місцевих податків  в межах ставок, визначених законодавчими актами;

визначати перелік податкових агентів згідно із ст.. 268 Податкового кодексу України;

до початку наступного бюджетного періоду приймати рішення про встановлення місцевих податків, зжміну розміру їх ставок, об’єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов’язань платників податків та яке набирає чинності з початку бюджетного періоду.

3.4  Офіційно оприлюднене рішення сільської ради про встановлення місцевих податків є нормативно-правовим актом з питань оподаткування місцевими податками, який набирає чинності з урахуванням строків, передбачених підпунктом 12.3.4. статті 12 Податкового кодексу України.

3.5  При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків  обов’язково визначаються об’єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов’язкові елементи, визначенні статтею 7 Податкового кодексу України з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII цього Кодексу для відповідного місцевого податку.

 3.6  Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків  надсилається у десятиденний строк з дня оприлюднення до органу державної податкової служби, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків.

 3.7  Рішення про встановлення місцевих податків  офіційно оприлюднюється сільською радою  до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків  або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

3.8  У разі якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки  справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням мінімальної ставки місцевих податків.

 

4. Податок на нерухоме майно в частині плати за землю та надання пільг із сплати земельного податку

 

4.1  Платники  податку

4.1.1 Платниками податку є:

-  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

-  землекористувачі.

4.2  Об’єкти оподаткування

4.2.1  Об’єктами оподаткування є:

-  земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

-  земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4.3 База оподаткування

4.3.1  Базою оподаткування є:

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України;

- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

4.4. Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь
(незалежно від місцезнаходження)

4.4.1 Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:

- для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1;

- для багаторічних насаджень - 0,03.

   За сільськогосподарські угіддя, що надані в установленому порядку і використовуються за цільовим призначенням, у тому числі військовими сільськогосподарськими підприємствами, незалежно від того, до якої категорії земель вони віднесені, податок справляється за ставками, визначеними пунктом 4.4.1 цієї статті.

 

4.5 Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження)

4.5.1 Податок за лісові землі справляється як складова плати за спеціальне використання лісових ресурсів, що визначається податковим законодавством.

 

4.6 Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

4.6.1  Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3  відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.6.2 Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання.

 

4.7  Ставки земельного  податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

4.7.1 Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі  по області.

 

4.8  Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб

4.8.1  Від сплати податку звільняються:

- інваліди першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонери (за віком);

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.8.2 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 4.8.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

       - для ведення особистого селянського господарства -
у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,25 гектара.

 

4.9  Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

4.9.1 Від сплати податку звільняються:

   - санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

   -  громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

    Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

    У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

   - бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України".

 

4.10  Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

4.10.1  Не сплачується податок за:

- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

- земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

- земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

4.11 Особливості оподаткування платою за землю

4.11.1  Сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.       

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

4.11.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

4.11.3 Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) у користування (оренду) іншим бюджетним установам.

4.11.4  Від сплати податку рішенням сільської ради  можуть  звільнятися:

- заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва;

- дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

-  благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

4.12  Податковий період для плати за землю

4.12.1 Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

4.12.2 Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

4.13  Порядок обчислення плати за землю

4.13.1 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Відповідні органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів за запитом відповідного органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.13.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

4.13.3 Платник плати за землю має право подавати щомісяця нову звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації до 1 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

4.13.4 За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

4.13.5 Нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами державної податкової служби, які видають платникові до
1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 
Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

4.13.6 За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

4.13.7 Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 цього Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

4.14  Строк сплати плати за землю

4.14.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

4.14.2 Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

4.14.3 Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

4.14.4 Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у новій звітній податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

4.14.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

4.14.6 При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

4.14.7 У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, у тому числі зазначеними у пунктах 276.1, 276.4 статті 276 Податкового кодексу України, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 

 

 

Секретар сільської ради                                                     В.С. Чепіль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Інформаційні послуги