Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення  Лежанівської сільської ради

«Про ставки єдиного податку для суб’єктів

підприємницької діяльності – фізичних осіб»

 

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, і очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Згідно п.4 статті 12 Податкового кодексу України встановлення ставок єдиного податку в межах ставок, визначених статтею 294 цього кодексу, належить до повноважень сільських, селищних і міських рад. Раніше ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб затверджувалися рішенням районної ради. Тому виникла юридична потреба в затвердженні ставок єдиного податку рішенням Лежанівської сільської ради. Важливість ухвалення даного рішення для інтересів сільської громади зумовлена тим, що 50 % від суми сплаченого єдиного податку залишається в бюджеті сільської ради, що сприяє збільшенню зростанню його дохідної частини.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту рішення є:

- підвищення мотивації громадян до заняття окремими видами підприємницької діяльності;

- легалізація окремих видів підприємницької діяльності;

- збільшення надходжень до місцевого бюджету.

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Альтернативних способів досягнення поставлених цілей, окрім як шляхом ухвалення даного рішення, не існує.

 

4. Механізми, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

Механізмом досягнення цілей регулювання є:

- зменшення ставок єдиного податку для окремих низько доходних чи суспільно бажаних видів діяльності;

- введення нових видів підприємницької діяльності, ставки єдиного податку на які є меншими ніж ставка на “Інші види діяльності”;

- збільшення ставок єдиного податку за видами діяльності, в яких спостерігається стійка тенденція до зростання;

- уточнення змісту окремих видів підприємницької діяльності.

 

5. Очікувані результати прийняття акта.

Лежанівська сільська рада

Вигоди:

- збільшення надходжень до бюджету;

- збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва – платників єдиного податку;

- підвищення рівня використання економічних ресурсів села.

Витрати:

- можливе тимчасове зменшення надходжень до бюджету за окремими видами діяльності, яке, проте, може компенсуватися зростанням кількості платників єдиного податку.

Суб’єкти підприємницької діяльності

Вигоди:

- можливість легалізації окремих видів підприємницької діяльності;

- зменшення сплати єдиного податку за окремими видами діяльності.

Витрати:

- збільшення сум сплаченого єдиного податку за окремими видами діяльності.

Мешканці села

Вигоди:

- підвищення віддачі ринку;

- збільшення кількості нових робочих місць.

 

6. Термін дії акта.

Термін дії акта не обмежений у часі.

 

7. Очікувані соціально-економічні наслідки запровадження передбаченихзаходів:

- збільшення кількості СПД – платників єдиного податку;

- збільшення кількості нових робочих місць;

- збільшення надходжень до місцевого бюджету;

- розвиток пріоритетних напрямів підприємницької діяльності.

 

8. Індикатори результативності проекту рішення Лежанівської сільської ради “Про ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб”:

- позитивна динаміка загальної кількості суб’єктів малого підприємництва – платників єдиного податку;

- позитивна динаміка загальної суми надходжень до бюджету від сплати єдиного податку.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Лежанівською сільською радою до набрання чинності цим рішенням шляхом збору пропозицій і зауважень та організації проведення їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через 6 місяців після набуття чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового і повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до нього.

Періодичне відстеження регуляторного акта буде здійснюватися щороку, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження. Кількісні та якісні значення показників результативності будуть порівнюватися із значеннями аналогічних показників, що будуть встановлені у результаті повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регулятивного акта буде здійснюватися Лежанівською сільською радою протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до сільської ради.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Лежанівською сільською радою.

 
 
 
Лежанівський сільський голова                         Г.І. Бучко 

Інформаційні послуги