Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним


 

 

     Дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за ним, надається щомісячна грошова допомога на догляд.

.    Порядком надання щомісячної грошової допомоги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000р. № 1192,(Порядок) передбачено, що розмір допомоги  на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж мінімальна заробітна плата (1218 грн.). Окрім того, розмір допомоги на догляд змінюватиметься щоразу у зв`язку з підвищенням мінімальної заробітної плати.

    Для призначення грошової допомоги на догляд особою, яка звертається за її призначенням, подаються такі документи відповідним органам соціального захисту населення:

  заява;

 документ, що посвідчує особу;

довідка про склад сім’ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних зв’язків членів сім’ї;

декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики ;

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу;

довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі;

 копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана інваліду I чи II групи внаслідок психічного розладу, за яким здійснюється догляд.    

     До складу сім’ї особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, включаються чоловік, дружина, рідні, всиновлені та підопічні діти цих осіб, а також діти до досягнення ними 23 років, які навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації;  неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I чи II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками;  непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їхньому утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. До складу сім’ї не включаються особи, визнані інвалідами І чи ІІ внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду і не належать до названих членів сім’ї, та особи які перебувають на повному державному утриманні.

 

     Допомога на догляд призначається і виплачується на шість місяців, після чого заявникам потрібно підтвердити право на продовження допомоги на догляд за інвалідоми. У разі коли особа, яка здійснює догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером (інвалідом), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців.

     Виплата допомоги припиняється, якщо:

 сталися зміни у складі сім'ї у зв'язку із смертю або зміною місця проживання інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу чи особи, якій надається допомога на догляд;

 закінчився строк установлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд;

 інвалід I чи II групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.

      У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата допомоги на догляд, особи, яким надається допомога, зобов'язані в десятиденний строк повідомити органи, що провадять її виплату. Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за тим, у якому сталися зміни

       З 28.05.2015р. Урядовим рішенням внесено зміни до  Порядку, які передбачають обмін інформацією між органами соціального захисту населення та органами охорони здоров’я стосовно інвалідів внаслідок психічного розладу, які перебувають на лікуванні більше календарного місяця і по догляду за якими призначається щомісячна грошова допомога. Також встановлено, що для призначення допомоги має надаватися копія довідки МСЕК, виданої інваліду, – для визначення групи та терміну встановлення інвалідності. Кім того, визначено 10-денний термін, протягом якого отримувачі допомоги мають інформувати органи соціального захисту населення про зміну права на отримання цієї допомоги.

    Зміни торкнулися також порядку призначення допомоги на догляд, якщо дієздатна особа постійно проживає на одній житловій площі за місцем реєстрації, або фактичним місцем проживання інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу, але зареєстрована в іншому місці, чи інвалід І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу постійно  проживає на одній житловій площі за зареєстрованим або фактичним місцем проживання особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, але має інше зареєстроване місце проживання. В таких випадках органи праці та соціального захисту населення надсилають запит щодо неодержання допомоги на догляд до органів праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання  особи яка здійснює догляд або інваліда.

    Відтепер виплата недоодержаної допомоги на догляд, у зв’язку із смертю особи, якій допомога була призначена, проводиться одному з членів сім’ї, який на день смерті особи проживав разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомога на догляд за яким була призначена, за весь період невиплати, включаючи місяць, в якому настала смерть одержувача, якщо звернення від члена сім'ї надійшло не пізніше ніж протягом трьох місяців після смерті одержувача.

 

 

 

 

 

Начальник відділу допомог

Та соціальних компенсацій

Управління праці та соціального

Захисту населення райдержадміністрації                       Є.М.КОГУТ

 

 

 

 
 

Інформаційні послуги