Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Про податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки


 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Зеленівська сільська рада Гусятинського району

Тернопільської області

с. Зелене, Гусятинського району Тернопільської області. Тел. 3-36-21

 

 


             

Шосте скликання                                                    двадцять   дев’ята  сесія

Рішення   №  230

від  30 січня 2015 року

 

Про податок на нерухоме майно ,

відмінне від земельної ділянки

 

         Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Гембарівської О.М. , враховуючи  Закон України « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких  законодавчих актів України щодо податкової реформи  » № 71-VІІІ від 28.12.2014 року, та у відповідності  до підпункту 4 розділу ІІ Прикінцеві положення  цього закону , керуючись пунктами 266.1 , 266.2 , 266.3 , 266.4 , 266.5 , 266.6 , 266.9 та 266.10  Податкового кодексу України ,  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія сільської ради 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити Положення про податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки  ( додаток № 1 )

2.        Оприлюднити дане   рішення на дошці оголошень сільської ради .

3.        Копію даного рішення в десятиденний термін з дати прийняття   

  направити в Гусятинську ОДПІ .

4.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань культурного та економічного розвитку , фінансів та бюджету .

 

 

 

 

Сільський голова                                          О. М.Гембарівська

 

 

 

 

 

Додаток 

до рішення Зеленівської сільської ради

від 30.01.2015 року № 230

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки

1.      Загальні положення

    Положення про податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки  розроблене на підставі пункту 4 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» , керуючись підпунктами 266.1,266.2,266.3,266.4,266.5,266.6,266.9 та 266.10 Податкового кодексу України  , стаття 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1.      Платники податку

1.1    Визначити , що на території Зеленівської сільської ради  платниками податку є фізичні та юридичні особи , які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості , чи є співвласниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості , що перебуває у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб .

2.      Об’єкт оподаткування

2.1    Визначити об’єктом оподаткування  об’єкт нежитлової нерухомості , в т.ч. його частку , а саме : будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування , адміністративно – побутові будівлі , будівлі для конторських та адміністративних цілей ; гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки ; будівлі промислові та склади  господарські ( присадибні) будівлі – допоміжні  (нежитлові ) приміщення, до яких належать сараї , хліви , гаражі , літні кухні, майстерні , вбиральні , погреби , навіси, котельні , бойлерні, трансформаторні підстанції тощо та інші будівлі .

2.2    Не включати до об’єктів оподаткування на території Зеленівської сільської ради  :

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості , які перебувають у власності органів державної влади , органів місцевого самоврядування  а також організацій , створених ними в установленому порядку , що повністю утримуються за рахунок відповідного державного  чи місцевого бюджету  і є неприбутковими ;

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості , які розташовані  у зонах відчуження та безумовного (обов’язкового ) відселення , визначені законом , у т.ч. їх частки ;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу ;

г) гуртожитки ;

д)житлова нерухомість непридатна для проживання , в т.ч. у зв’язку з аварійним станом , визнана такою згідно з рішенням сільської ради ;

е) об’єкти  житлової нерухомості , в т.ч. їх частки , що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа , визнаним такими відповідно до закону, дітям – інвалідам , які виховуються одинокими матерями (батьками) , але не більше одного такого об’єкта на дитину  ;

є) об’єкти нежитлової нерухомості , які використовуються суб’єктами  господарювання малого та середнього бізнесу , що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках ;

ж) будівлі, споруди промисловості, а саме : виробничі та складські приміщення заводів , фабрик та інших об’єктів виробництва  відповідних галузей промисловості ;

з) будівлі, споруди призначені для використання  в сільськогосподарській діяльності сільськогосподарських товаровиробників  , а саме : корівники, свинарники , конюшні та інші споруди для відгодівлі тварин, пташники , інкубатори , зерносховища, овочесховища, елеватори , теплиці, силосні вежі, склади, гаражі (ангари) для зберігання сільськогосподарської техніки , приміщення токів , сінники тощо.

и) об’єкти житлової та нежитлової  та нежитлової нерухомості , які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств .

3. База оподаткування

3.1 Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості , в т.ч. його часток .

3.2 База оподаткування об’єкта житлової нерухомості , в т.ч. їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку , зменшується :

а) для квартири / квартир незалежно від їх кількості – на 120 кв. м. ;

б) для житлового будинку / будинків незалежно від їх кількості  -

на 220 кв.м. ;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості , в т.ч. їх часток

( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків , у т.ч. їх часток –

на 340 кв.м.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період ( рік)

4.Пільги із сплати податку

4.1 Встановити пільги з податку , що сплачується на території Зеленівської сільської ради , з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості , що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку , та використовуються для забезпечення діяльності , передбаченої такими статутами (положеннями) відповідно до рішення сільської ради в залежності від майна , яке є об’єктом оподаткування.

4.2 Розмір пільги з податку , що сплачується на території Зеленівської сільської ради , з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначати , виходячи з їх майнового стану та рівня доходів відповідно до рішення сільської ради в залежності від майна , яке є об’єктом оподаткування .

4.3 Встановити , що пільги з податку , що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості , для фізичних осіб не надаються на :

а) об’єкт /об’єкти оподаткування , якщо площа такого/таких об’єкта / об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі , затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування ;

б) об’єкти оподаткування , що використовуються їх власниками з метою одержання доходів( здаються в оренду , лізинг , позичку , використовуються у підприємницькій діяльності ).

4.4 Щороку до 1 лютого поточного року подавати до Гусятинського центру з обслуговування платників податку відомості стосовно пільг, наданих Зеленівською сільською радою .

5.Ставка податку

5.1 Встановити ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості , що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб , у розмірі :

Розміри ставок податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості

№ п/п

Типи об’єктів житлової нерухомості

Ставка податку , %

Фізичні особи

Юридичні особи

1

Житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом ,іншими нормативно – правовими  актами ,  і призначена для постійного у ній проживання  .

Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості . Житловий будинок садибного типу – житловий будинок , розташований на окремій земельній ділянці , який складається із житлових та допоміжних ( нежитлових ) приміщень .

0,1

0,2

2

Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку , призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0,1

0,2

3

Прибудова до житлового будинку – частина будинку , розташована поза контуром  його капітальних зовнішніх стін і яка має з основною частиною будинку одну ( або більше) спільну капітальну стіну

0,1

0,2

4

Котедж – одно-, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою

0,1

0,2

5

Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі , в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів

0,1

0,2

6

Садові будинки – будинки для літнього (сезонного) використання , які в питаннях нормування площі забудови , зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання  не відповідають нормативам  ,

установленим для житлових будинків

0,1

0,2

7

Дачні будинки – житлові будинки для використання протягом року з метою позаміського відпочинку

0,1

0,2

 

Розміри ставок податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки , для об’єктів нежитлової нерухомості

№ п/п

Типи  об’єктів нежитлової нерухомості

Ставка податку , %

фізичні особи

юридичні особи

1

Будівлі (приміщення) готельні – готелі , мотелі, кемпінги,пансіонати , ресторани та бари ,туристичні бази, табори для відпочинку , будинки відпочинку

0,3

1,0

2

Будівлі ( приміщення) офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно - побутові будівлі , будівлі для конторських та адміністра -тивних цілей

0,2

0,3

3

Будівлі (приміщення) торговельні – торгові центри, магазини( загальною площею більше 200 кв.м.), універмаги , криті ринки, павільйони та зали для ярмарків , станції технічного обслугову- вання автомобілів

0,3

0,3

4

Будівлі ( приміщення ) для публічних виступів ( казино , ігорні будинки )

1,0

1,0

5

Магазини загальною площею до 200 кв.м., їдальні , кафе, закусочні , бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування , будівлі підприємств побутового обслуговування

0,2

0,2

6

Гаражі – гаражі( наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки

0,1

1,0

7

Господарські ( присадибні ) будівлі – допоміжні ( нежитлові) приміщення , до яких належать сараї, хліви , гаражі , літні кухні , майстерні , вбиральні , погреби , навіси , котельні , бойлерні , трансформаторні підстанції тощо

0,01

1,0

8

Інші будівлі ( приміщення )

0,5

1,0

 

5.2 Встановити , що на 2015 рік ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості , що перебувають у власності  фізичних та юридичних осіб , не можуть перевищувати 1 відсоток мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)  року за 1 кв. метр  для об’єктів нежитлової нерухомості.

6. Податковий період

6.1 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року

7. Порядок обчислення суми податку

7.1 Обчислення суми податку з об’єкта /об’єктів житлової нерухомості які перебувають у власності фізичних осіб , здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси ( місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку :

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості , в т.ч. його частки, податок обчислюється , виходячи з бази оподаткування , зменшеної відповідно до пункту 3.2 цього Положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі  таких об’єктів та відповідної ставки податку

б) за наявності у власності платника податку  більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу , в т.ч. їх часток , податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів , зменшеної відповідно до пункту 3.2  цього Положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів та відповідної ставки податку ;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів , у т.ч. їх часток , податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів , зменшеної відповідно до пункту 3.2 цього Положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів та відповідної ставки податку ;

г) сума податку , обчислена з урахуванням вищезазначеного , розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості .

           Обчислення суми податку з об’єкта /об’єктів нежитлової нерухомості , які перебувають у власності фізичних осіб , здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку .

7.2 Податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити , зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості , надсилаються ( вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року , що настає за базовим податковим ( звітним) періодом .

           Щодо новоствореного ( нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця , в якому виникло право власності на такий об’єкт .

             Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк  інформують відповідні  контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення – рішення про сплату податку у порядку , встановленому центральним органом виконавчої влади , що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику .

7.3 Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого  органу за місцем проживання ( реєстрації) для проведення звірки даних щодо :

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості , в т.ч. їх часток , що перебувають у власності платника податку ;

- розміру загальної площі об’єктів житлової  та/або нежитлової  нерухомості , що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку ;

- розміру ставки податку ;

- нарахованої суми податку .

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними , підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів , зокрема документів на право власності , контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення – рішення . Попереднє податкове повідомлення – рішення вважається скасованим (відкликаним) .

7.4 Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно , а також органи , що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб , зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості , необхідні для розрахунку податку , за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України (згідно ст. 265.7.4 ПКУ )

7.5 Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта / об’єктів оподаткування декларацію за формою , встановленою у порядку , передбаченому статтею 46 ПКУ з розбивкою річної суми рівними частками поквартально .

      Щодо новоствореного ( нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт  , а податок сплачується  починаючи з місяця  в якому виникло право власності на такий об’єкт .

7.6 Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

7.6.1 У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року  податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня  цього року до початку того місяця , в якому він втратив  право власності на зазначений об’єкт оподаткування , а для нового власника – починаючи з місяця , в якому виникло право власності .

7.6.2 Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення  новому власнику після отримання інформації про перехід права власності .

8. Порядок оплати податку

8.1 Податок з об’єкта /об’єктів житлової та/або нежитлової  нерухомості , що на території Зеленівської сільської ради сплачується за місцем розташування об’єкта /об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету Зеленівської сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України .

9. Строки сплати податку

9.1Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується :

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення.

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця , що наступає за звітним кварталом , які відображаються в річній податковій декларації .

 

 

 

Сільський голова :                                      О.М. Гембарівська

 

 
 

Інформаційні послуги