Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Центр надання адміністративних послуг – вимога часу


                             7 жовтня 2012 р. набув чинності Закон України «Про адміністративні послуги». Цим Законом визначаються правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

          Так, ст. 1 передбачено, що адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону.

На думку фахівців, документ повинен змінити ідеологію відносин між владою та громадянином. І разом з тим новий нормативно-правовий акт створює умови для запровадження центрів надання адмінпослуг. Саме створення центрів надання адміністративних послуг є "серцевиною" реформи сфери адмінпослуг.

Основними аспектами Закону «Про адміністративні послуги» є:

·                                 чітке визначення терміну «адміністративна послуга»;

·                                 можливість подання документів та надання адміністративних послуг в електронній формі.

·                                 утворення центрів надання адміністративних послуг з метою створення зручних та доступних умов спілкування громадян із владою;

·                                 встановлення виключно законами переліку адміністративних послуг, вимог до їх надання; переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги; платності або безоплатності; граничного строку надання адміністративної послуги; переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги;

·                                 введення поняття «адміністративний збір» як єдиної плати за адміністративну послугу;

·                                 заборона надання інших платних послуг органами влади (ксерокопіювання, консультування тощо), крім адміністративних;

·                                 заборона делегувати суб’єктам господарювання повноважень із надання адміністративних послуг;

·                                 законодавча заборона вимагати документи та інформацію, якою вже володіють суб’єкти надання адміністративних послуг, або яку вони можуть отримати самостійно.

         Сьогодні вже можна сказати, що до здобутків Закону можна віднести насамперед те, що за цей час принаймні деякі політики і чиновники почали розуміти, що їхня роль полягає не в керуванні державою, громадою чи окремими громадянами, а в служінні громадянам, тобто в наданні їм послуг. Хоча досі чимало і посадовців, і пересічних українців сприймають поняття "адміністративні послуги" як інструмент для стягування коштів за їх надання. Насправді ж призначення доктрини адміністративних послуг — зовсім не в коштах чи їх перерозподілі, а в доступності та зручності послуг адміністрації для громадян і бізнесу. 

       І саме ця ідея була головною  дводенного семінару – тренінгу на тему : «Вдосконалення діяльності центру надання адміністративних послуг»,який відбувся 17-18 червня 2014 р. в обласній державній адміністрації.  Завдання семінару полягали у тому, щоб

     -  передати знання щодо державної політики та розвитку законодавства з питань адміністративної реформи і адміністративних послуг;

-         подати зарубіжний і український досвід про кращі форми і практики надання адміністративних послуг;

-         сформувати навики для роботи над переліком послуг та складання технологічних і інформаційних карток послуг.

         Метою проведення семінару було сприяти покращенню якості надання адміністративних послуг через вдосконалення діяльності центрів надання адміністративних послуг.

       Хочу відмітити, що на семінарі було наголошено, що протягом останніх років в Україні спостерігається все більша активність органів влади щодо покращення якості надання адміністративних послуг, в числі приоритетів кожного уряду – надання адміністративних послуг.

     Власне, чому постало таке питання, для чого потрібні центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) і що вони дадуть громадянам ?

       Основним критерієм ефективності державного управління є рівень якості та доступності надання адміністративних  послуг.

       На даний час відсутність необхідних умов для надання якісних послуг громадянам є достатньо серйозною проблемою, яка   має комплексний характер і основними її складовими є:

1.                              територіальна розпорошеність різних владних органів та підрозділів, а це створює додаткові труднощі у пошуках потрібного органу влади і добирання до нього;

2.                              складні процедури надання адміністративних послуг і «подрібненість» послуг;

3.                              довга тривалість термінів надання послуг, адже часто законодавчо не виправдано великі терміни їх надання;

4.                              незручний та невпорядкований прийом громадян, обмежений графік «прийомних годин» у різних органах;

5.                              брак інформації, що стосується надання адміністративних послуг;

6.                               недостатня облаштованість приміщень для прийому громадян.

      Більш ніж достатньо проблем, які треба вирішувати вже сьогодні. Тому центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) є однією з найкращих організаційних форм надання послуг та взаємодії влади і громади.

  ЦНАП створені для громадян, для їх комфорту, зручності, для того, щоб влада виконувала своє пряме призначення – служити людям, щоб громадянин не відчував себе прохачем, а був клієнтом - захищеним і впевненим.

17.06.2014 р. минув рік з часу створення центру надання адміністративних послуг Гусятинської райдержадміністрації. Тому вже можна підбити певні підсумки: визначити здобутки та проаналізувати причини невиконання окремих заходів.

      Основним негативним моментом у роботі ЦНАП було те, що на державному рівні не було визначено переліку адміністративних послуг, які повинні надаватися через центри. Адже метою створення таких центрів було те, щоб у

 кожному з них надавався гарантований перелік найбільш запитуваних громадянами та суб’єктами господарювання послуг.

      Сьогодні хочу довести до відома, що Кабінетом  Міністрів України прийнято розпорядження від 16 травня 2014 р. N 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», яким зобов’язано включити до переліку і надавати через центри надання адміністративних послуг наступні послуги:

    З 01.09.2014 р. – 47. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів.

    З 01.10.2014. р. – 26 послуг:

1. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем   

2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців  

3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи      

4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття         

5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців   

6. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них         

7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення           

8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням       

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

11. Реєстрація громадського об'єднання   

Закон України "Про громадські об'єднання"

12. Прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання          

13. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання та/або статуту

14. Внесення до Реєстру громадських об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання    

15. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об'єднання  

16. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об'єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення     

17. Внесення до реєстру громадських об'єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також про припинення діяльності громадського об'єднання    

18. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження     

Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"

19. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження   

20. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження   

21. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника     

24. Оформлення та видача паспорта громадянина України      

Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. N 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон"

25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого      

26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку     

27. Реєстрація місця проживання особи   

Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"

28. Зняття з реєстрації місця проживання особи 

29. Реєстрація місця перебування особи  

30. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи       

З 01.01.2015 р. – 18 послуг:

9. Державна реєстрація:

права власності на нерухоме майно

інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)     

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

10. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

22. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)      

Закони України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

23. Оформлення та видача проїзного документа дитини          

Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"

33. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру 

Закон України "Про Державний земельний кадастр"

34. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

35. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу   

36. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу    

37. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

38. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу           

39. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

40. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

обмеження у використанні земель

земельну ділянку

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації     

41. Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю)

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України

42. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою 

Закон України "Про землеустрій"

43. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями     

44. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників       

45. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки      

Закон України "Про оцінку земель"

46. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів        Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

 

 

До 05.07.2014 р. дані послуги будуть включені у перелік послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації і відповідна інформація буде розміщена у засобах масової інформації.

 

 

       Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації докладатиме усіх зусиль, щоб реалізувати основні принципи його створення –

одержання максимум інформації чи послуг в одному приміщенні з відповідними побутовими умовами, наданими кваліфікованими та приязними працівниками.

  

Н.В.Гайдаш – керівник центру надання адміністративних послуг – державний адміністратор районної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Інформаційні послуги