Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Регуляторна політика

Методичні рекомендації щодо підготовки органами виконавчої влади інформації про здійснення ними державної регуляторної політики


1. Методичні рекомендації розроблені відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 березня 2004 р. N 152-р "Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади".

2. Ці Методичні рекомендації визначають порядок підготовки інформації про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади (далі - інформація).

3. Інформація центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - органи виконавчої влади) щодо здійснення ними регуляторної діяльності є підґрунтям для підготовки матеріалів до щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики в системі органів виконавчої влади.

4. Для підготовки інформації органи виконавчої влади можуть, у разі потреби, залучати в установленому порядку громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів.

5. Інформація, що надається Державному комітетові України з питань регуляторної політики та підприємництва, відображає діяльність органів виконавчої влади, яка спрямовувалась на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів протягом звітного періоду і складається з вступної частини, загальної частини, висновків і додатків.

6. У вступній частині інформації зазначаються основні завдання, на виконання яких концентрувалася робота органу виконавчої влади протягом звітного періоду та практичні кроки до забезпечення відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин ринковим вимогам, а також забезпечення відкритості процесу регуляторної діяльності.

7. У загальній частині інформації окреслюється ситуація, яка потребувала упорядкування державного регулювання господарських відносин у відповідній сфері, що є компетенцією органу виконавчої влади, визначаються та аналізуються проблеми, вирішення яких належить до компетенції органу виконавчої влади.

8. Характеристика аналізу проблем викладається окремо до:

проблем, які вирішувалися органом виконавчої влади протягом звітного періоду;

проблем, вирішення яких можливе органом виконавчої влади найближчим часом;

проблем, які неможливо вирішити органом виконавчої влади з причин його некомпетенції.

9. Загальна частина інформації відображає питання щодо:

стану дотримання органом виконавчої влади єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів;

здійснення аналізу регуляторного впливу при підготовці. проектів регуляторних актів;

проведення роботи з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів та внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін;

оприлюднення проектів регуляторних актів;

опрацювання одержаних зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань у процесі підготовки проектів регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності;

взаємодіїоргану виконавчої влади у процесі регуляторній діяльності з конкретними суб'єктами господарювання, їх об'єднаннями, науковими установами та консультативно-дорадчими органами;

систематизації регуляторних актів;

перегляду регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності;

оприлюдненняорганом виконавчої влади інформації про здійснення регуляторної діяльності.

10. У висновку визначаються тенденції щодо зменшення або збільшення рівня державного регулювання у відповідній сфері, у тому числі дозвільної та/або контрольної діяльності органу виконавчої влади, формулюються пропозиції щодо розв'язання проблем шляхом прийняття відповідних рішень.

11. Додатки можуть містити:

аналітичні довідки з окремих питань, які висвітлені у інформації;

ілюстративний матеріал (графіки, діаграми, таблиці тощо).

12. Інформація підписується керівником органу виконавчої влади або його заступником.
 

Інформаційні послуги