Борщівська районна державна адміністрація
48702, м.Борщів, вул.Шевченка, 20-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

 .
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Послуги, що надаються через ЦНАП / Відділ реєстрації Борщівської райдержадміністрації

реєстратор_13


„ПОГОДЖЕНО”                                                                  „ЗАТВЕРДЖЕНО”

Голова Борщівської районної                              Начальник відділу-державний

державної адміністрації                                       реєстратор відділу державної

__________ Я.І.ВЕРХОЛА                                  реєстрації

„___”____________2013р.                                   Борщівської райдержадмінстрації

                                                                                ____________ І.М.Борейко

                                                                               „____”_____________2013р.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ,

 

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі

 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

             вулиця Шевченка, 20а  1 поверх

 м. Борщів,  Борщівський район

Центр адміністративних послуг  м. Борщів

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер 8.00 – 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

п’ятниця  - 8.00 – 15.30

обідня перерва – 13.00 – 14.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

 (03541) 2-11-78

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», стаття 45.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

                                            -

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення фізичної особи - підприємця

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1.Заповнену реєстраційну картку (форма 11) на проведення державної реєстрації змін до відомостей фізичної особи – підприємця;

2. Документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця (у разі зміни ПІБ, місця проживання, та реєстраційного номера);
3.Копію довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків у разі його зміни.

 

     Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що передбачені частиною першою цієї статті, фізична особа - підприємець, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади і має запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України, подає документи, визначені цією частиною, виключно особисто 

 

Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця подаються фізичною особою - підприємцем особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.
 

     Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади, для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця повинна особисто пред'явити державному реєстратору паспорт громадянина України з відповідним записом в електронному безконтактному носії.

 

     Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця уповноважена особа повинна пред'явити свій паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та документ, що засвідчує її повноваження.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подається фізичною особою – підприємцем (уповноваженим представником)  особисто, або надсилаються рекомендованим листом за описом вкладення. Якщо документи надсилаються рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці повинен бути нотаріально засвідчений

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

За проведення державної реєстрації у разі зміни ПІБ, місця проживання та реєстраційного номера справляється реєстраційний збір

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», стаття 10.

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

30 % двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Документом, що підтверджує внесення плати є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Отримувач: Борщівський місцевий бюджет ,

Код ЄДРПОУ 37971052,

Реєстраційний рахунок № 33215852700031 в ГУДКСУ Тернопільської області,

МФО 838012

12.

Строк надання адміністративної послуги

Два робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації  змін

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, якщо:
      документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;
      документи не відповідають вимогам частин першої та другої статті 8 та частини п'ятої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;
      документи подані не у повному обсязі.

 

Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця є:
      невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, відомостям, які зазначені у документах, що подані для проведення державної реєстрації;
      наявність обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю;

Зміна місцезнаходження заборонена згідно ч.10 ст.47 Закону України "про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", якщо підприємець знаходиться в стані припинення

14.

Результат надання адміністративної послуги

Реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця. У разі зміни ПІБ, місця проживання,  реєстраційного номера, або основного коду виду економічної діяльності -  видача виписки з Єдиного державного реєстру

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається заявнику або надсилається поштою на адресу

16.

Примітка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ОГОЛОШЕННЯ

Анонси подій

Інформаційні послуги

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image002.jpg 

http://www.ppdu-ua.org/templates/ppdu/images/logo.png

http://www.ppdu-ua.org/

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/pidtrumka.png 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image001.jpg 

До відома органів місцевого самоврядування

http://www.president.gov.ua/content/ker.html 

 

Тернопільський обласний

центр з надання

безоплатної правової

допомоги

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg

http://pkr.nads.gov.ua/nads/uk/index

Обговорення

CSoftLab.com: Get your life in order!

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image004.jpg