Борщівська районна державна адміністрація
48702, м.Борщів, вул.Шевченка, 20-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

 .
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Послуги, що надаються через ЦНАП / Управління ветеринарної медицини в Борщівському районі / Інформаційні картки

ветлікарня_03


  «ПОГОДЖЕНО»                                                                                 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова Борщівської                                                                         Головний державний

райдержадміністрації                                                                       інспектор ветеринарної

________________  Я. І. Верхола                                                     Борщівського району

____   _____________ 2013 р.                                                          ____________ М.І. Бадида                                                              

                                                                                                             ____ ____________ 2013 р.

 

ОПИС АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

щодо отримання експлуатаційного дозволу оператором потужностей (об’єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, та для агропродовольчих ринків

 

Управління ветеринарної  медицини в Борщівському районі.

 

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний центр Борщівської райдержадміністрації

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса м. Борщів вул.. Т. Шевченко 20А

3.

Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру

П’ятниця 9.00 – 12.30 год.

4.

Реквізити державного адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу докумен6та дозвільного характеру:

Юхненко Василь Анат олійович, тел. 2-24-78

Свидинський Ігор Йосипович, тел.. 2-13-12

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:

 

4.2.

Закони України (назва, частина, стаття)

Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів», ст.. 22,23;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 №712 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

 

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

 

6.

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява

2. Копія сертифіката відповідності або свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектної документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, або акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об’єкта, або акта технічної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об’єкта, або акта технічної комісії, засвідчена в установленому порядку;

3. Перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізовуються, за підписом заявника;

4. Протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями.

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Платно

 

У разі платності:

 

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» - ст.. 22

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 №712 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів».

7.2.

Розмір плати

200 гривень

7.3.

Розрахунковий рахунок для винесення плати

р/р 31115115700030

МФО 838012 код 24060300

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

 

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Зареєстровані протягом останніх шести місяців випадки харчових отруєнь, гострих кишкових інфекцій або інших захворювань, де фактором передачі, доведеним у встановленому законодавством порядку, були харчові продукти, вироблені на потужності (об’єкті), заявленій для видачі експлуатаційного дозволу;

2.Зареєстровані факти виявлення небезпечної чи непридатної до споживання продукції, виробленої на потужності (об’єкті), заявленій для видачі експлуатаційного дозволу;

3. Відмова оператора потужності (об’єкта) у проведені інспекції, невиконання ним приписів, розпоряджень, виданих за результатами проведення органом державного нагляду (контролю) планових та позапланових заходів;

4. Запровадження карантинних обмежень та/або карантину у зв’язку з виникненням інфекційних  захворювань, у тому числі спільних для тварин і людей;

5. Не створення адміністрацією (власником) агропродовольчого ринку умов для належної роботи державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи не виділення у користування службових приміщень, об лаштованих опаленням, освітленням, вентиляцією, водопроводом з гарячою і холодною водою, каналізацією (стаття 22 Закону пункти 6 та 7);

6. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

7. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

8. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Необмежений

11

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Пунктом 13 Порядку видачі експлуатаційного дозволу для  потужностей (об’єктів) з  виробництва, пробки або реалізації харчових продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 №712, визначено, що строк проведення інспекції та видачі експлуатаційного дозволу не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати надходження заяви та необхідних документів.

Інспектування проводяться державними органами ветеринарної медицини (головні управління ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління ветеринарної медицини в районах, містах).

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Безоплатно

 

 

У разі платності:

 

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно правового акту)

 

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

 

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

 

13.

Примітки

 

 

 

 

Заступник начальника управління

ветеринарної медицини

Борщівського району                                                                                І.Й. Свидинський




 ОГОЛОШЕННЯ

Анонси подій

Інформаційні послуги

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image002.jpg 

http://www.ppdu-ua.org/templates/ppdu/images/logo.png

http://www.ppdu-ua.org/

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/pidtrumka.png 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image001.jpg 

До відома органів місцевого самоврядування

http://www.president.gov.ua/content/ker.html 

 

Тернопільський обласний

центр з надання

безоплатної правової

допомоги

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg

http://pkr.nads.gov.ua/nads/uk/index

Обговорення

CSoftLab.com: Get your life in order!

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image004.jpg