Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації


Бережанська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»- начальника відділу культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації.

 

                                                            УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

начальника відділу культури, національностей, релігій і туризму

районної  державної адміністрації

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу культури, національностей, релігій і туризму районної  державної адміністрації: - здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

-                     готує пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників підвідомчих установ згідно з чинним законодавством;

-   забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі та підпорядкованих відділу закладах культури;

- розробляє та виконує регіональні, комплексні і цільові програми розвитку культури, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання, а також державної мовної політики;

1)     створює умови для:

-       розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок;

-       розвитку національно-культурних об'єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

-       розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території району

- здійснює державний контроль за дотриманням законодавства з питань культури та мистецтв закладами, підприємствами і організаціями культурно-мистецької сфери;

- готує пропозиції щодо створення в районі сприятливих умов для розвитку інфраструктури у сфері культури та мистецтв, заохочення благодійництва в культурно-мистецькій сфері і подає їх на розгляд райдержадміністрації та департаменту культури, релігій та національностей обласної державної адміністрації;

- сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища відповідної території, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;

- організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери;

- сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання в районі,  а також формуванню естетичних смаків населення;

- вживає заходів до зміцнення міжнародних і міжміських (міжрайонних) культурних зв'язків відповідно до законодавства;

- здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни та використання наявного майна і фінансових ресурсів в державних закладах, підприємствах і організаціях культурно-мистецької сфери;

- погоджує програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитись на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані Міністерством культури відповідно до закону;

- підтримує зв’язок з громадськими організаціями, профспілковими, молодіжними та об’єднаннями  щодо координації спільної діяльності з питань реалізації культурної політики в регіоні, більш повного задоволення культурних запитів населення;

- здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу і закладів культури, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

Дотримується Конституції України та вимог ЗУ «Про запобігання корупції», «Про державну службу»

 

Умови оплати праці

 

Посадовий оклад – 6800, 00 грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

 

 

 

 

 

 

1)       копія паспорта громадянина України;

2)       письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3)       письмова заява, в якій особою повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону;

4)       копія (копії) документа (документів)  про освіту;

5)       посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6)       заповнена особова картка встановленого зразка;

7)       декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристика, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Термін   прийняття  документів

до 08 травня 2019 року

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, каб. 707

о  11.00 год. 14 травня 2019 року.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Демків Оксана Олександрівна,

 тел. 52 27 00,

kadry7@te.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

 

1.    Освіта

 

2.    Досвід роботи

 

 

 

 

 

 

3.    Володіння державною мовою

Вища, не нижче ступеня спеціаліста, магістра

 

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

 

Вільне володіння державною мовою                                                   

 

Професійна компетентність

 

Вимога

 

1.    Стратегічне бачення

 

 

 

2.    Впровадження змін

 

3.    Прийняття ефективних рішень

 

4.    Комунікація та взаємодія

 

 

 

5.    Досягнення результатів

 

6.    Стресостійкість

 

 

 

 

 

7.    Аналітичні здібності

 

8.    Числове мислення

 

 

9.    Вербальне мислення

 

Компоненти вимоги

 

Бачення загальної картини;

Концептуальне мислення

 

Рішучість та наполегливість

 

Автономність та ініціативність щодо пропозицій/рішень

 

Здатність ефективно взаємодіяти-дослухатися , сприймати та викладати думку;

Здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

 

Чітке бачення результату;

Запобігання та ефективне подолання перешкод

 

Розуміння своїх емоцій;

Самоконтроль;

Конструктивне ставлення до зворотнього зв’язку, зокрема критики;

Оптимізм

 

Логічне мислення

 

Здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

 

Здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

 

Професійні знання

 

Вимога

1.    Знання законодавства

 

 

 

 

2.    Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом робот державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про відділ)

 

 

 

 

 

 

3.    Знання сучасних інформаційних технологій

 

Компоненти вимоги

-       Знання:

-       Конституції України;

-       Закону України «Про державну службу»;

-       Закону України «Про запобігання корупції»

 

Закон України від 14 грудня 2010 року "Про культуру"

Закон України від 29 червня 1995 року "Про музеї і музейну справу"

Закон України від 16 березня 2000 року "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу"

Закон України від 8 червня 2000 року "Про охорону культурної спадщини"

Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"

Закон України "Про туризм".

 

володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

 

4.Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) вміння обґрунтовувати власну позицію;

3) досягнення кінцевих результатів

 

5.Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

3) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

4) вміння працювати з великими масивами інформації;

5) вміння працювати при багатозадачності;

6) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів

 

6.Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість

 

7.Впровадження змін

1) реалізація плану змін;

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

3) оцінка ефективності здійснених змін

 

8.Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) вміння працювати в команді та керувати командою;

5) мотивування;

6) оцінка і розвиток підлеглих;

7) вміння розв’язання конфліктів

 

9.Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) незалежність та ініціативність;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях

 

 

 
 

Анонси подій

Актуальна тема