Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Конкурс на заміщення вакантної посади заступника начальника управління – начальника бюджетного відділу фінансового управління районної державної адміністрації та головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, доходів та економічного аналізу фінансового управління районної державної адміністрації на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.


Фінансове управління Бережанської районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника  начальника управління – начальника бюджетного відділу фінансового управління районної  державної адміністрації та головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, доходів та економічного аналізу фінансового управління районної  державної адміністрації на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  основного працівника.

УМОВИ

проведенняконкурсу на заміщення вакантноїпосади

заступника  начальникауправління – начальника бюджетного відділуфінансовогоуправліннярайонноїдержавноїадміністрації

 

Загальніумови

 

Посадові обов’язки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник  начальника управління – начальник бюджетного відділу фінансового управління районної  державної адміністрації здійснює планування видатків місцевих бюджетів та  контролює їх  виконання, готує проект розпорядження районної державної адміністрації про районний бюджет на наступний рік з усіма необхідними додатками та проекти розпоряджень про внесення змін в процесі його виконання, отримує від відділу доходів та економічного аналізу проекти розрахунків по доходах, аналізує їх і включає в проект бюджету на наступний рік, організовує складання розрахунків по видатках, готує проекти рішення сесії районної ради про районний бюджет на наступний рік з усіма необхідними додатками та про внесення змін в процесі виконання, щоденно, за заявками бюджетних установ з погодженням начальника фіну правління, готує розпорядження УДКСУ у Бережанському районі для перерахування коштів з районного бюджету на рахунки головних розпорядників коштів, у відповідності з повідомленнями Департаменту  фінансів Тернопільської ОДА готує розрахунки для внесення змін в доходи і видатки районного та місцевих бюджетів, щомісячно проводить звірки з УДКСУ у Бережанському районі щодо відповідності розписів місцевих бюджетів та внесених до них змін, готує зведений звіт по мережі штатах і контингентах.  Організовує роботу з розгляду працівниками управління звернень громадян, громадських об’єднань, державних установ та організацій, органів місцевого самоврядування та приймає за ними відповідні рішення згідно з чинним законодавством і наданими його уповноваженнями.

ДотримуєтьсяКонституціїУкраїни та вимог ЗУ «Про запобіганнякорупції», «Про державну службу»

Умови оплати праці

 

Посадовий оклад – 5800, 00 грн, надбавка за вислугуроків, надбавка за ранг державного службовця, за наявностідостатнього фонду оплати праці – премія

 

Інформація про строковістьчибезстроковістьпризначення на посаду

 

безстроково

Перелікдокументів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їхподання

 

 

 

 

 

 

 

1)       копія паспорта громадянинаУкраїни;

2)       письмовазаява про участь у конкурсііззазначеннямосновнихмотивів до зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державноїслужби, до якоїдодається резюме у довільнійформі;

3)       письмовазаява, в якій особою повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначенічастиноютретьоюабо четвертою статті 1 Закону України «Про очищеннявлади», та згода на проходженняперевірки та оприлюдненнявідомостейстосовно особи відповідно до зазначеного Закону;

4)       копія (копії) документа (документів)  про освіту;

5)       оригіналпосвідченняатестаціїщодовільноговолодіння державною мовою;

6)       заповненаособовакарткавстановленогозразка;

7)       декларація особи, уповноваженої на виконанняфункційдержавиабомісцевогосамоврядування, за минулийрік.

Термінприйняттядокументів  з 05 квітя по           23 квітня2018 року

 

 

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

26квітня2018 року, початок о 11.00 год. заадресою: 47501, Тернопільська обл., м. Бережани

вул. Шевченка, 15 

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронноїпошти особи, яка надаєдодатковуінформацію з питаньпроведення конкурсу

 

Гурський Андрій Степанович

Тел. моб. 0672576246

1980gur@gmail.com

Кваліфікаційнівимоги

 

1.    Освіта

 

2.    Досвід роботи

 

 

 

 

 

 

3.    Володіння державною мовою

Вища, не нижчеступеняспеціаліста, магістра

 

Досвідроботи на посадах державноїслужбикатегорій "Б" чи "В" абодосвідслужби в органах місцевогосамоврядування, абодосвідроботи на керівних посадах підприємств, установ та організаційнезалежновідформивласності не менше одного року

 

Вільневолодіння державною мовою

 

Професійнакомпетентність

 

Вимога

 

1.    Стратегічнебачення

 

 

 

2.    Впровадженнязмін

 

3.    Прийняттяефективнихрішень

 

4.    Комунікація та взаємодія

 

 

 

5.    Досягненнярезультатів

6.    Стресостійкість

 

 

 

 

 

7.    Аналітичніздібності

 

8.    Числовемислення

 

 

9.    Вербальнемислення

 

Компонентивимоги

 

Баченнязагальноїкартини;

 

Концептуальнемислення

 

Рішучість та наполегливість

 

Автономність та ініціативністьщодопропозицій/рішень

 

Здатністьефективновзаємодіяти-дослухатися ,сприймати та викладати думку;

Здатністьпереконуватиінших за допомогоюаргументів та послідовноїкомунікації

 

Чіткебачення результату;

Запобігання та ефективнеподоланняперешкод

Розуміннясвоїхемоцій;

Самоконтроль;

Конструктивнеставлення до зворотньогозв’язку, зокрема критики;

Оптимізм

 

Логічнемислення

 

Здатністьрозуміти та працювати з числовою інформацією

 

Здатністьрозуміти та працювати з текстовою інформацією

 

Професійнізнання

 

Вимога

1.    Знаннязаконодавства

 

 

 

 

2.    Знанняспеціальногозаконодавства, щопов’язанеіззавданнями та змістом робот державного службовцявідповідно до посадовоїінструкції (положення про відділ)

 

 

 

 

 

 

3.    Технічнізнання

 

4.    Знаннясучаснихінформаційнихтехнологій

 

Компонентивимоги

-       Знання:

-       КонституціїУкраїни;

-       Закону України «Про державну службу»;

-       Закону України «Про запобіганнякорупції»

 

Знання:

1) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

2) Бюджетний Кодекс України;

3) Кодекс законів про працю України;

4) Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний період;

5) Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Мінфіну, інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування.

 

Основні принципи роботи на комп’ютері

 

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Access, Excel,) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office; навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування

5.Лідерство

1) веденняділовихпереговорів;

2) вмінняобґрунтовувативласнупозицію;

3) досягненнякінцевихрезультатів

 

6.Прийняттяефективнихрішень

1) вміннявирішуватикомплекснізавдання;

2) забезпеченняспіввідношенняціни і якості;

3) ефективновикористовуватиресурси (у тому числіфінансові і матеріальні);

4) аналіздержавноїполітики та плануваннязаходів з їїреалізації;

5) вмінняпрацювати з великими масивамиінформації;

6) вмінняпрацювати при багатозадачності;

7) встановленняцілей, пріоритетів та орієнтирів

 

7.Комунікації та взаємодія

1) вмінняефективноїкомунікації та публічнихвиступів;

2) співпраця та налагодженняпартнерськоївзаємодії;

3) відкритість

 

8.Впровадженнязмін

1) реалізація плану змін;

2) здатністьпідтримуватизміни та працювати з реакцією на них;

3) оцінкаефективностіздійсненихзмін

 

9.Управлінняорганізацієюроботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) управління проектами;

3) управлінняякіснимобслуговуванням;

4) вмінняпрацювати в команді та керувати командою;

5) мотивування;

6) оцінка і розвитокпідлеглих;

7) вміннярозв’язанняконфліктів

 

10.Особистіснікомпетенції

1) аналітичніздібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) незалежність та ініціативність;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вмінняпрацювати в стресовихситуаціях

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

           

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, доходів та економічного аналізу фінансового управління   районної державної адміністрації

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, доходів та економічного аналізу фінансового управління районної державної адміністрації  організовує забезпечення виконання доходної частини місцевих бюджетів

Дотримується Конституції України та вимог ЗУ «Про запобігання корупції», «Про державну службу»

Умови оплати праці

 

Посадовий оклад – 4100, 00 грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

На час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  основного працівника (до 31 серпня 2019 року)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

 

 

 

 

 

 

8)       копія паспорта громадянина України;

9)       письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

10)   письмова заява, в якій особою повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону;

11)   копія (копії) документа (документів)  про освіту;

12)   оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

13)   заповнена особова картка встановленого зразка;

14)   декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Термін   прийняття  документів  з 05 квітня по 23 квітня 2018 року.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

26 квітня  2018 року , початок о 15.00 год. за адресою: 47501, Тернопільська обл., м. Бережани

вул. Шевченка, 15 

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Гурський Андрій Степанович

тел. моб. 0672576246

1980gur@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

4.    Освіта

 

 

5.    Володіння державною мовою

 

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за  напрямком підготовки «економіка», «облік і аудит», «фінанси і кредит»

 

Вільне володіння державною мовою                                                   

 

Професійна компетентність

 

Вимога

 

10.             Стратегічне бачення

 

 

 

11.             Впровадження змін

 

12.             Прийняття ефективних рішень

 

13.             Комунікація та взаємодія

 

 

 

14.             Досягнення результатів

 

15.             Стресостійкість

 

 

 

 

 

16.             Аналітичні здібності

 

17.             Числове мислення

 

 

18.             Вербальне мислення

 

Компоненти вимоги

 

Бачення загальної картини;

 

Концептуальне мислення

 

Рішучість та наполегливість

 

Автономність та ініціативність щодо пропозицій,
рішень

 

Здатність ефективно взаємодіяти-дослухатися, сприймати та викладати думку;

Здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

 

Чітке бачення результату;

Запобігання та ефективне подолання перешкод

 

Розуміння своїх емоцій;

Самоконтроль;

Конструктивне ставлення до зворотнього зв’язку, зокрема критики;

Оптимізм

 

Логічне мислення

 

Здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

 

Здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

 

Професійні знання

Вимога

5.    Знання законодавства

 

 

 

 

6.    Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом робот державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про відділ)

 

 

 

 

 

 

7.    Технічні знання

 

8.    Знання сучасних інформаційних технологій

 

     Компоненти вимоги

Знання:

-       Конституції України;

-       Закону України «Про державну службу»;

-       Закону України «Про запобігання корупції»

 

Знання:

-       Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

-       Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-       Бюджетний Кодекс України;

-       Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний період;

-       Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Мінфіну, інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування.

Основні принципи роботи на комп’ютері

 

Знання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення Microsoft Office (Access,Word, Excel,) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office
 

Анонси подій

Актуальна тема