Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Організація роботи з охорони праці


 C:UsersfondDesktopimage1.png

 

Організація роботи з охорони праці

Організація охорони праці на підприємстві – це цілісна система прав, обов’язків та повноважень суб’єктів виробничого процесу, процедур, направлених на дотримання безпечного рівня виробництва, правил та нормативних вимог, які регулюють питання найманої праці.

Основне завдання роботодавця в сфері охорони праці полягає у створенні належних і безпечних умов праці в компанії та забезпеченні дотримання прав робітників, передбачених в нормативних та регуляторних актах з охорони праці. Для досягнення такого завдання роботодавець виконує, зокрема, наступні функції: формує відповідні відділи і призначає уповноважених осіб з дотримання охорони праці, затверджує внутрішні правила, технологічні карти та стандарти, а також здійснює нагляд за їх дотриманням; затверджує колективну угоду та вживає комплексні заходи для підтримання та підвищення рівня охорони праці; розробляє програму оптимізації виробництва, впроваджує новітні технології та наукові досягнення; відповідає за належний стан промислових будівель, приміщень, виробничого обладнання та машин; вживає невідкладних заходів для допомоги постраждалим, організовує виплату компенсації таким особам; ініціює проведення неупередженого та об’єктивного розслідування нещасних випадків, вивчає причини, що призвели до аварії та затверджує перелік профілактичних заходів, спрямованих на усунення ризиків виникнення аналогічних причин в подальшому; несе персональну відповідальність за рівень охорони праці і порушення іншими особами її вимог; здійснює нагляд за додержанням робітниками технологічних процесів, установлених правил поведінки та режиму роботи.

 Обов’язки робітників.

Робітник повинен: враховувати власну безпеку, а також безпеку сторонніх людей при виконанні робіт чи під час перебування на території компанії; користуватися інструментами колективного та індивідуального захисту; дотримуватись законних розпоряджень та приписів свого керівника, роботодавця в сфері охорони праці; проходити періодичні медичні огляди, навчальні курси, інструктажі, атестацію знань з безпеки праці.

Відділ охорони праці на підприємстві.

 Створення окремого відділу охорони праці в компанії є обов’язковим, якщо кількість штату становить 50 і більше осіб. Для менших підприємств дозволяється передати функції відділу охорони праці до уповноважених осіб або сторонніх спеціалістів. Відділ охорони праці є підзвітним адміністрації компанії. В рамках покладеної на них компетенції представники відділу мають право: видавати накази щодо усунення допущених недоліків, отримувати від відповідальних осіб відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці; відсторонювати від роботи працівників, які не пройшли лікарського обстеження, навчання, інструктажу, атестації знань і не мають допуску до відповідних робіт; при наявності загроз для життя і безпеки робітників - призупиняти виробничий процес; ініціювати питання притягнення винних осіб до відповідальності. Додатково, з метою забезпечення рівної участі робітників в складанні комфортних та безпечних умов праці за рішенням колективу може скликатись комісія з питань охорони праці. Висновки такої комісії носять рекомендаційний характер.

Медичні огляди співробітників Роботодавець зобов’язаний за власний кошт організувати проведення первинного (під час прийняття на роботу) і регулярних (протягом трудової діяльності) лікарських обстежень співробітників, залучених до важких та небезпечних робіт. Для проходження обстеження співробітники направляються до профільних установ охорони здоров’я. 

Під час першого вступу до роботи і протягом трудових відносин робітники повинні проходити навчально-методичні інструктажі з питань охорони праці. Співробітники, що виконують особливо небезпечну роботу, щорічно проходять спеціалізоване навчання і атестацію теоретичних знань та навичок. Посадові особи та керівники повинні проходити навчання та атестацію знань один раз на три роки. Приймати до роботи осіб які не завершили навчання, не дозволяється. При незадовільних результатах, вони повинні протягом 30 днів прослухати додатковий курс і знову скласти атестацію знань. Фінансування охорони праці Відповідальною особою за формування матеріального і грошового забезпечення охорони праці є роботодавець. Для юридичних осіб або підприємців, які використовують найману працю, внески на охорону праці мають складати щонайменше 0,5 % від фонду оплати праці за минулий рік. В бюджетних установах розмір фінансування на охорону праці визначається у колективній угоді з урахуванням особливості діяльності установи.

Для реалізації робіт підвищеної небезпеки та використання небезпечних машин чи обладнання компанія повинна одержати відповідний дозвіл з боку державних органів.

 

Малінський Володимир Ярославович

Страховий експерт з охорони праці відділення

Фонду соціального страхування від нещасних випадків

                                                                   на виробництві та професійних захворювань

 

 
 

Анонси подій

Актуальна тема