Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головнуДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 24.11.2014 р. N 17.4-12/49

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о.
Голови Держстату України
І.М.Жук
24 листопада 2014 року


Роз’яснення

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

№ 1-торги (квартальна) "Звіт про здійснення державних закупівель"

                                                                

І. Загальні положення

 

1.1. Форма державного статистичного спостереження № 1-торги (квартальна) "Звіт про здійснення державних закупівель" (далі – форма № 1-торги) містить узагальнену інформацію щодо закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти для забезпечення державного нагляду та контролю за використанням бюджетних коштів відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".

1.2. Показники за формою № 1-торги включають інформацію щодо закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти:

Київською міською та обласними державними адміністраціями (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів);

іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до бюджетного законодавства, крім зазначених в абзаці другому цього пункту (з урахуванням зведеної інформації за всіма підпорядкованими їм установами, організаціями, а також підприємствами у разі, якщо вони є замовниками згідно з підпунктом 4 пунктом 9 частини 1 статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності").

1.3. Форма відображає щоквартальні дані з наростаючим підсумком з початку року про закупівлі, які відбулися у звітному періоді (у разі укладання договору про закупівлю у звітному періоді), та про торги, які відмінено чи визнано такими, що не відбулися.

 

ІІ. Зміст форми

 

2.1. Рядок 100 відображає загальну кількість оголошень про результати проведення процедур закупівель згідно з пунктом 15 частини першої статті 1 Закону.

2.2. Рядок 101 відображає загальну кількість оголошень про результати проведення процедур закупівель у разі відміни таких процедур чи визнання їх такими, що не відбулися, в цілому відповідно до статті 30 Закону.

Показники рядка 100 можуть бути більшими або дорівнювати показникам рядка 101.

2.3. Рядок 110 відображає загальну кількість процедур закупівель, у тому числі за частинами предмета закупівлі (лотами).

2.4. Рядок 112 відображає процедури закупівель, які відмінені чи визнані такими, що не відбулися, у тому числі за частинами предмета закупівлі (лотами), відповідно до статті 30 Закону.

Показники рядка 110 можуть бути більшими або дорівнювати показникам рядка 112. Якщо процедури закупівель щодо частини предмета закупівлі (лота) відмінені чи визнані такими, що не відбулися, то відображено кількість таких частин предмета закупівлі (лотів).

2.5. Рядок 120 відображає загальну кількість учасників, які подали пропозиції конкурсних торгів на участь у торгах (без урахування частин предмета закупівлі (лотів)),  усього за звітний період.

2.6. Рядок 121 відображає загальну кількість пропозицій конкурсних торгів, які надали учасники замовнику для участі у торгах. Також цей рядок відображає загальну кількість пропозицій конкурсних торгів за частинами предмета закупівлі (лотами), що надійшли від учасників (які мають дозвіл замовника подавати учасникам торгів пропозиції конкурсних торгів на частину предмета закупівлі (лот)), для проведення процедури закупівлі, кількість яких відображено в рядку 110. Розрахунок загальної кількості пропозицій конкурсних торгів (тільки рядок 121) - це сума пропозицій конкурсних торгів за кожною окремою частиною предмета закупівлі (лотом), відповідно до вимог документації конкурсних торгів, усього за звітний період.

2.7. Рядок 122 відображає кількість відхилених пропозицій конкурсних торгів учасників відповідно до статті 29 Закону.

Показники рядка 121 дорівнюють або перевищують показники рядка 122.

2.8. Рядок 130 відображає загальну кількість учасників-переможців за всіма процедурами закупівлі, що відбулися у звітному періоді. У разі перемоги учасника щодо декількох лотів у межах єдиної процедури закупівлі цей рядок відображає дані як щодо одного учасника-переможця (тільки рядок 130).

2.9. Рядок 131 відображає загальну кількість учасників-переможців процедур закупівель, що є резидентами та здійснюють виробництво товарів, виконують роботи чи надають послуги, які є предметом закупівлі, на території України.

2.10. Рядок 132 відображає загальну кількість учасників-переможців процедур закупівель, що є нерезидентами та здійснюють виробництво товарів, виконують роботи чи надають послуги, які є предметом закупівлі, на території України.

Показники рядка 130 дорівнюють сумі показників рядків 131 і 132.

2.11. Рядок 140 відображає загальну кількість договорів про закупівлю, укладених між замовником та учасником закупівлі у звітному періоді, крім договорів, укладених у попередні роки, які виконуються. Також цей рядок відображає загальну кількість договорів за частинами предмета закупівлі (лотів) (у разі наявності дозволу замовника подавати учасникам торгів пропозиції конкурсних торгів на частину предмета закупівлі (лот)), укладених за результатами проведеної закупівлі.

 2.12. Рядок 150 відображає загальну кількість укладених договорів з учасниками закупівель, що є суб'єктами господарювання (резидентами України).

2.13. Рядок 160 відображає загальну кількість укладених договорів з учасниками закупівель, що є суб'єктами господарювання (нерезидентами України).

Показники рядка 140 дорівнюють сумі показників рядків 150 і 160.

2.14. Рядок 170 відображає загальну кількість укладених рамкових угод з учасниками закупівель, що є резидентами та/або нерезидентами України.

2.15. Рядок 171 відображає загальну кількість договорів, укладених за рамковими угодами з учасниками закупівель, що є резидентами та/або нерезидентами України.

2.16. Рядок 180 відображає загальну кількість договорів про закупівлю, укладених між замовником та учасником закупівлі у попередні роки, які виконуються.

2.17. Рядок 190 відображає загальну кількість звернень, які надходять до замовників із вимогою щодо усунення порушень під час проведення процедур закупівель.

3.1. Рядок 200 відображає загальну річну суму коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг (з урахуванням змін у сумах цих коштів, що відбулись у звітному періоді), включаючи суму зобов'язань за довгостроковими договорами на поточний рік.

 Показники рядка 200 можуть бути більшими або дорівнювати показникам рядків 201 і 202.

3.2. Рядок 201 відображає загальну річну суму бюджетних коштів державних, у тому числі казенних, комунальних підприємств, запланованих для закупівлі товарів, робіт і послуг.

3.3. Рядок 202 відображає загальну річну суму бюджетних коштів господарських товариств, у статутних капіталах яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, запланованих для закупівлі товарів, робіт і послуг.

3.4. Рядок 210 відображає загальну суму бюджетних коштів, заплановану для проведення процедур закупівлі у звітному періоді (очікувана вартість предмета закупівлі) (з урахуванням змін у сумах цих коштів, що відбулись у звітному періоді). При цьому рядок 210 не включає суму бюджетних коштів за процедурами закупівель, які відмінені чи визнані такими, що не відбулися.

3.5. Рядок 220 відображає загальну вартість укладених договорів у звітному періоді (рядок 140) включно з довгостроковими договорами на суму коштів поточного року (рядок 180) за видами бюджетних коштів (рядки 221–230).

Показники рядка 220 дорівнюють сумі показників рядків 221–230.

3.6. Рядок 228 містить дані державних, у тому числі казенних, комунальних підприємств, які здійснюють закупівлі згідно із Законом. Цей рядок відображає загальну вартість укладених договорів за рахунок бюджетних коштів таких підприємств (за винятком коштів бюджетів усіх рівнів).

3.7. Рядок 229 містить дані господарських товариств, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, які здійснюють закупівлі згідно із Законом. Цей рядок відображає загальну вартість укладених договорів за рахунок бюджетних коштів таких господарських товариств (за винятком коштів бюджетів усіх рівнів).

3.8. Рядок 240 відображає фактичні видатки, тобто дійсні витрати коштів по виконанню договорів для закупівлі товарів, робіт і послуг у звітному періоді, кількість яких відображена в рядку 140, що підтверджені (оформлені) відповідними первинними документами (акт виконаних робіт, наданих послуг, накладна, товарно-транспортна накладна тощо) та здійснені (для бюджетних установ – за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету), а також нараховані або проведені, але не сплачені (видатки за неоплаченими рахунками кредиторів). Тобто рядок 240 відображає видатки за фактично отримані товари, роботи і послуги в тому звітному періоді, коли вони виникають, незалежно від того, коли будуть сплачені кошти.

Суми авансів, здійснених за укладеними договорами, якщо у звітному періоді не були підтверджені (оформлені) вищезазначеними первинними документами на придбання товарів, робіт і послуг, не відображаються у зазначеній формі.

Показники рядка 240 дорівнюють сумі показників рядків 241–243.

 3.9. Рядок 250 відображає фактичні видатки, тобто дійсні витрати коштів з виконання договорів, укладених у попередні роки, кількість яких відображено в рядку 180.

3.10. Рядки 140-160, 180 розділу І та рядки 200–202, 220–250 розділу ІІ форми   № 1–торги у графі 7 "Закупівлі без застосування процедур" відображають дані щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок бюджетних коштів, за умови, що вартість закупівлі товарів, послуг становить менше ніж 100 тисяч гривень (у будівництві – 300 тисяч гривень), а робіт – 1 мільйон гривень, а також ураховуються дані щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, на які відповідно до частини третьої статті 2 Закону не поширюється його дія або особливості закупівлі яких відповідно до частини четвертої статті 2 Закону визначені окремими законами України, включаючи закупівлі, що здійснюються за рахунками-фактурами, договорами-поруки тощо.

Для договорів, які у зв’язку зі специфікою отримання товарів, робіт, послуг не містять інформації щодо загальної вартості за договором (наприклад, договори про надання послуг з фельдзв’язку, медичного огляду тощо), рядок 220 відображає загальну вартість товарів та послуг, фактично поставлених протягом звітного періоду.

Рядки щодо суми вартості за договорами, що діють протягом кількох років, включають суму коштів, передбачену на поточний рік.

3.11. Графа 1 форми № 1-торги дорівнює сумі даних граф 2–6 за всіма рядками, крім рядків 200, 201 та 202.

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження    № 1–торги (квартальна) "Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 29 листопада 2013 року № 18.1-12/31 є недійсними.

 

 

Директор департаменту

статистики торгівлі                                                                         А. О. Фризоренко

 

 
 

Анонси подій

Актуальна тема