Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Форма Звіту про здійснення державних закупівель


 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ
№ 334 від 12.11.2014
Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-торги "Звіт про здійснення державних закупівель"

 

Відповідно до статей 4, 12, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо здійснення державних закупівель й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 1-торги "Звіт про здійснення державних закупівель", що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за І квартал 2015 року.

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на:

Київську міську та обласні державні адміністрації – головних розпорядників бюджетних коштів;

центральні органи державної влади – головних розпорядників бюджетних коштів, розпорядників державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів.

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А. О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження № 1-торги, затвердженою цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 лютого 2015 року наказ Державної служби статистики України від 26 листопада 2012 року № 485 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-торги (квартальна) "Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В.о. Голови

І.М.Жук

 

 


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне статистичне спостереження

 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186? Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

ЗВІТ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

 

за січень - _______________________20___ року

(звітний період)

 Подають:

Термін подання

№ 1-торги

 

юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності»:

Київська міська та обласні державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів1 (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами місцевого самоврядування та уповноважених на отримання бюджетних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств))

– головним управлінням статистики в областях та Управлінню статистики в м. Києві;

центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів1, розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів(з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих, підконтрольних органах державної влади, установах, організаціях та підприємствах, утворених в установленому порядку органами державної влади та уповноважених на отримання бюджетних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державних, казенних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств)),  щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави)

– Головномууправлінню регіональної статистики.

не пізніше

16 числа місяця,

наступного за звітним періодом

(квартальна)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату

12.11.2014 № 334

 

 

1Відповідно до Закону України "Про державний бюджет України" на звітний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Респондент:

Найменування: ________________________________________________________________________________________________

 

Місцезнаходження (юридична адреса):_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область / район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

______________________________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):_____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область / район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо,

_______________________________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ

(одиниць)

 

 

 

Код

рядка

Усього за процедурами закупівель

(гр.1 = сумі граф 2-6)

У тому числі за видами процедур закупівель

Закупівлі

без застосу-вання процедур

 

 

відкриті торги

двосту-пеневі

торги

запити

цінових пропозицій

попередня кваліфікація учасників

переговорна процедура закупівлі

 

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Усього оголошень про результати

проведення процедур закупівель

(р.100 >=р.101)

100

 

 

 

 

 

 

х

 

 

з них

оголошень про результати проведення процедур закупівель, які відмінені чи визнані замовником такими,

що не відбулися, в цілому

 

101

 

 

 

 

 

 

х

 

 

Усього проведено процедур закупівель з урахуванням частин предмета закупівлі (лотів)

(р.110 >= р.112)

110

 

 

 

 

 

 

х

 

 

з них

процедури закупівель відмінені чи визнані такими, що не відбулися за частинами предмета закупівлі (лотами)

112

 

 

 

 

 

 

х

 

 

Кількість учасників, які подали пропозиції конкурсних торгів для участі у процедурах закупівлі

(р.120 >= р.130)

120

 

 

 

 

 

 

х

 

 

Кількість пропозицій конкурсних торгів,у тому числі  за частинами предмета закупівлі (лотами)

(р.121 >= р.122)

121

 

 

 

 

 

 

х

 

 

з них

кількість відхилених пропозицій конкурсних торгів

122

 

 

 

 

 

 

х

 

 

Кількість учасників – переможців

(р.130 = сумі рядків 131, 132)

130

 

 

 

 

 

 

х

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вітчизняних суб’єктів

господарювання

131

 

 

 

 

 

 

х

 

 

іноземних суб’єктів

господарювання

132

 

 

 

 

 

 

х

 

 

Кількість укладених договорів

(р.140 = сумі рядків.150, 160)

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з вітчизняними суб’єктами господарювання

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з іноземними суб’єктами господарювання

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість укладених рамкових угод

170

 

 

 

х

 

х

х

 

 

Кількість договорів укладених за  рамковими угодами

171

 

 

 

х

 

х

х

 

 

Кількість укладених договорів у попередні роки, які виконуються

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього звернень щодо усунення порушень під час проведення процедур закупівель

190

 

 

 

 

 

 

х

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ВАРТІСHA XAPAКTEPИCTИKA ЗАКУПІВЕЛЬ

(тис.грн. з одним десятковим знаком)

 

 

 

Код

рядка

Усього за процедурами закупівель

(гр.1 = сумі граф 2-6)

У тому числі за видами процедур закупівель

Закупівлі

без застосу-вання процедур

 

 

відкриті торги

двосту-пеневі

торги

запити

цінових пропозицій

попередня кваліфікація учасників

переговорна процедура закупівлі

 

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Загальна річна сума коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг

(р.200 >або = сумі рядків 201, 202)

 

200

 

х

х

х

х

х

 

 

 

кошти державних, казенних, комунальнихпідприємств

201

 

х

х

х

х

х

 

 

 

кошти  господарських товариств, у яких   державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків

 

202

 

х

х

х

х

х

 

 

 

Загальна сума коштів, яку заявили у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг

210

 

 

 

 

 

 

х

 

 

Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг

(р.220= сумі рядків 221-229)

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок

коштів Державного бюджету  України

221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевих бюджетів

222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів Національного банку України

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів державних  цільових  фондів, державних та місцевих фондів

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів Пенсійного фонду України

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів

226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державних кредитних ресурсів

227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів державних, казенних, комунальних підприємств

228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів господарських товариств , у яких  державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків

229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума коштів (фактичні видатки)

у звітному періоді за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт

і послуг

(р.240=сумі рядків 241, 242, 243)

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

товарів

241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

товарів вітчизняного виробництва

241а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робіт

242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуг

243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума коштів (фактичні видатки)

у звітному періоді за договорами, укладеними  в попередні роки, які виконуються

 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________                                ______________________________________

Місце підпису керівника та/або особи,                                                                                        (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації                                                                                      

 

____________________________________________                                ______________________________________

                                                                                                                                                          (ПІБ)

 

телефон: _________________  факс: _________________ електронна пошта: _________________________________    
 

Анонси подій

Актуальна тема